Blog Image

Utvandringa frå Volda

Voldautvandring på nett

Utvandringa frå Volda er truleg noko som opptek mange, både i vår eiga kommune og ute i den store verda. Dette er nettstaden som vil vere ein kanal for interesserte. Målet er å samle opplysingar om dei som drog ut. Legg gjerne inn ein kommentar eller skriv e-post til: perolereite@voldautvandring.com

229 personar funne utvandra frå Dalsfjorden

Generelt Posted on Mon, November 15, 2021 20:40:55

229 personar er funne utvandra frå Dalsfjorden. Dette er i tidsromet ca 1880 – 1956. 79 av desse personane er funne som heimreiste for godt. Det vil sei at omlag 35 % kom heim. Sjølv om talet på heimvende er høgt i forhold til landsgjennomsnittet så var det likevel så mange som 150 personar som fann seg eit nytt heimland for godt. Eit tal som faktisk kunne fylle ei lita bygd.

For dei ulike bygdelaga fordeler utvandringa seg slik:

Frå Velsvvika 24 utvandra, 8 heimvende.

Frå Ulvestadbygda 64 utvandra, 17 heimvende

Frå Dravlausbygda 68 utvandra , 28 heimvende

Frå Innselsetbygda 9 utvandra, 2 heimvende

Frå Indre Dalsfjord 19 utvandra, 5 heimvende

Frå Dalsbygda 45 utvandra, 19 heimvende

Sjå meir unformasjon i artiklane nedanforOversikt over utvandrarar frå Dalsfjorden

Generelt Posted on Mon, December 07, 2020 21:27:35

Kronologisk oversikt over utvandrarar frå Dalsfjord, bygdevis.

Kva er ein dalsfjording og kva er ein utvandrar?

I denne artikkelen er ein dalsfjording ein person som har budd minst eit halvt år i Dalsfjorden. Til Dalsfjorden reknar eg i denne samanheng dei bygdene som i Busetnadsoga for Volda er rekna til Dalsfjorden: Velsvika, Ulvestadbygda, Innselsetbygda, Indre Dalsfjord og Dalsbygda.

Ein utvandrar er ein person som har budd minst eit halvt år i eit anna land. Men førebels er det kun utvandring til land utanfor Europa som er teke med i denne oversikta.

Tidsperioden  har eg eg avgrensa fram til  ca 1960. Bakover i tid er det ikkje tidsavgrensa. Men det er ikkje funne dokumentert utvandring før ca 1880. Nokre få har kanskje reist noko før.

 X = Heimvende

Velsvika

Torkjel Johannes Sivertsen f. 1838, Sivertgarden, Koppen, til Amerika 1885.

Kristoffer Laurits Larson, f. 1871, Sivertgarden, Koppen, til California 1891 el. 1893. San Francisco, Cal.

Sivert Martinus E. Koppen, f.1870, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 2.6.1892. Bohnsack Township, Traill, N.Dak.

Kristoffer Johannes Olsen f. 1870,  Hauane, Velsvika. Til USA 1887,1890 el 1896. Oakland, Cal.

Johannes Koppen(John Eliasen), f. 1876, Eliasgarden, Koppen, første gong 1900, 1902. San Francisco, + Oakland, Cal.

Peder Koppen (Eliasen), f. 1881, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 15.10.1902. San Fracisco

Elisa Marie (Lisa Koppen), f. 1883, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 15.10.1902. Utah.

Gustav A. P. Høystøyl, f. 1881, Høystøylen, frå Ålesund 15.10.1902. til California. X.

Lars Matias , f. 1882, Sivertgarden Koppen, Velsvika, Uviss reisedato. Stip. 1902. Død i Amerika

Kristoffer Laurits [Ottarson], f. 1882, Ottagarden, Velsvika. Uviss reisedato. Stip. 1902. Amerika.

Matias Johannes O. Velsvik, f. 1878, Hauane, Velsvika, frå Ålesund 26.5.1903. New York. X.

Rasmus Johannes Velsvik, f. 1887, Sjurgarden, Velsvika, frå Kristiania 24.9.1903. Michigan, + Sioux Falls, Minehaha, S.Dakota. Gravlagd: San Diego Cal.

Paul Andreas Sigvald R. Velsvik, f. 1882, Rasmusgarden Velsvika, frå Ålesund 30.3.1905. San Francisco, Cal.

Elias Eliass. Koppen, f 1868, Eliasgarden, Koppen, frå Kristiania 6.4.1905. X. California.

Marte Lovise (Marte Eliasen) f. 1885, Eliasgarden, Koppen, frå Kr.ania 6.4.1905. San Fracisco, California.

Sivert Johannes Larsen Koppen, f. 1866, Sivertgarden, Koppen, til USA 1905, 1912, 1924. San Francisco, Cal. + Prince Rupert B.C..  X.

Peder Gustav [Ottarson] Velsvik, f. 1890, Ottagarden Velsvik, frå Ålesund 18.3.1909. New York. X.

Rasmus Kristoffer Koppen, f. 1891, Sivertgarden, Koppen, frå Ålesund 18.3.1909. New York.

Lars Olai, f. 1889, Sivertgarden Koppen, Velsvika, frå Ålesund  31.3.1910. California. X.

Sjur Gustav Velsvik f. 1884, frå Sjurgarden, Velsvika, frå Ålesund 29.4.1911. Seattle, Wash. X.

Ole Kristoffer Velsvik, f. 1904, Hauane, Velsvika, frå Ålesund 14. februar 1923. Seattle, Wash.

Per (Pete) Sundnes f. 1906, Sundnesgarden, Velsvik, frå Ålesund 16.2.1923. Seattle, Wash.

Einar M. E. Koppen f. 1903, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 12.3.1923. X. Bellingham, Washington

Jakob M. A. E. Koppen, f. 1898, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 12.3.1923. Bellingham, Wash.

Mathias K. E. Koppen, f. 1900, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 17.1.1924. Bellingham, Wash. X.

24 utvandra, 8 heimvende

Det vi seie at om lag 33 % drog heim

Område velsvikingane kom til:

Her er det gjort eit overslag over område utvandrarane frå Velsvika er registrerte i. Nokre personar er registrerte fleire stader. Difor er summen av områda dei kom til større en talet på utvandrarar. Teljinga er gjort med bakgrunn i kjeldematerialet. Kjeldematerialet fangar ikkje alltid opp alle stader kvar enkelt utvandrar har vore i og kan difor ikkje seiast å vere fullstendig.  Men denne oversikta gir oss eit godt innblikk over kva område som var mest aktuelle for utvandrarar frå bygdene i Dalsfjorden. Det bør kanskje også lagast ei liste der kvar einskild utvandrar er oppført med den plassen han endeleg slo seg ned.

6 registrerte i San Francisco, California

3 registrerte i Seattle, Washington

3 Bellingham, Washington

3 New York, NY

2 Oakland, California

1 Traill, Nord Dakota

1 Sioux Falls Sør Dakota

1 San Diego, California

1 Prince Rupert British Colombia

Amerika 3

Utah 1

California 3

Michigan 1

Dei tre sistmnemnde er ikkje opplyst nærare bestemt reisemål enn land og stat

Dersom ein set opp ei oversikt over kva statar dei frå Velsvika kom til så vert oversikta sjåande slik ut:

California 12

Washington 6

New York 3

Nord Dakota 1

Utah 1

Michigan 1

Sør Dakota 1

British Colombia, Canada 1

Amerika, land og stat ukjent 3

Av desse tala kan ein tolke at mange frå Velsvika drog til California. Men også Washington. Dei fleste til Vestkysten  altså. Men me ser at også New York er representert.  Merkverdig er det også at ein ikkje finn dei i Minnesota som var så viktig for ulvestadbygdingane. Canada var heller ikkje eit viktig reisemål for dei frå Velsvika.

Ulvestadbygda

Hans Martinus Thorvik, f. 1843, Sivertgarden Torvika, frå Bergen 20.4.1880. Stoughton, Wisconsin

Jørgine S. Andersd. g. Thorwick, f. 1843, Pergarden, Sætre, frå Bergen 20.4.1880. Stougton, Wisconsin

Mette Karine Nilsd., f. 1840, Nilsgarden, Sætre, estimert utv. 1880. Ukjent stad

Anders B. Pedersen Ulvestad, f. 1864, Krikane, Ulvestad frå Norge omkr. 1880 (1884?). Milwaukee, Wisconsin.

Martinus Stigen f. 1850, til Stigen, Ulvb. 1852, Frå Å. 14.7.1882. Marburg, Port Shepstone, Sør-Afrika.

Ole Anderss. Gift Vinjevold, f. 1847, til Stigen, Ulvestadbygda 1852. Frå Å. 14.7.1882. Marburg P.S., Sør-Afrika.

Peder Andreas Ulvestad, f. 1866, Krikane, frå Bergen 7.5.1886. Milwaukee, Wisc..

Arne Elias Ulvestad, f. 1870, Krikane, frå Bergen 22.3.1888. Ukjent stad. X

Martin Ulvestad, f. 1865, Sammelgarden, frå Norge 1888. Minneapolis, Minn., +Oregon, + Seattle, Wash..

Sivert Olai Ulvestad, f. 1868, Persgarden, Ulvestad, frå Bergen 20.4.1888. Minnesota +Tacoma, Wash.

Hans P. Rasmuss. Feden, f. 1865, Rasmusg., Feta (Lauvstad), frå Bergen 20.4.1888. X.

Ananias M. P. Jonss. Ulvestadnakk, f. 1866,  Johannesg., Nakken, frå Bergen 26.6.1888. Minnesota.

Sivert J. Johanness. Rafteseth, f. 1850, frå Johannesg., Nakken, frå Bergen 26.6.1888. New Solum, Marshall, Minnesota.

Ole P. Rasmuss. Feden, f. 1870, Rasmusg, Feta (Lauvstad), frå Ålesund 5.3.1891. Norman, Minnesota, Juneau, Alaska.

Paul Matias Ulvestad, f. 1872, Krikane, frå Ålesund 26.3.1891. Wiconsin. X.

Enok O. Ulvestad, f. 1874, Krikane, frå Ålesund 26.3.1891. Minneapolis, + Seattle.

Johannes T. (John) Robertson, f. 1873, Rasmusg., Feta, frå Ålesund 2.6.1892. Perley, Minnesota, + Fargo, N. Dakota eller Minnesota, + Los Angeles California

Gustav M. Jonss. Nakken, f. 1870, Johannesg., Nakken, frå Ålesund 2.6.1892. New Solum, Marshall, Minnesota.

Søren. E. Anderss. Sætreås, f. 1870, Pålgarden, Sætreåsen, frå Ålesund 2.6.1892. Clay, Minnesota + Portland, Oregon. X.

Peder Olai B. Ulvestadhaug, f.1861, Larsgarden, Haugen, frå Ålesund 1.8.1892. Plummer, Minnesota.

Ole B. A. B. Ulvestadhaug, f. 1865, Larsgarden, Haugen, frå Ålesund 1.8.1892. Duluth, Minnesota

Theodora Ulvestadhaug, f. 1865, Larsgarden, Haugen, frå Ålesund 1.8.1892. Minnesota

Oline Marta Haugen, f. 1891, Larsgarden, Haugen, frå Ålesund 1.8.1892. Minnesota.

Peder A. P. Ulvestad, f. 1871, Sammelgarden, frå Norge 1894. Minot, N. Dakota

Sivert K. Rasmuss. Feden, f. 1877, Ramusg, Feta, frå Norge 1895. Tacoma + Auburn Washington + Oregon + Valley, King, Washington

Oline Andrine  Sivertsd. g. Sandnes, f. 1874, Holå, Løndalen, frå Bergen 28.5.1898. Barnes, N. Dakota.

Jakob K. P. Ulvestad, f. 1880, Nylænde, Ulvestad, frå Ålesund 1.2.1900. Alaska + Stewart B.C.

Lars S. Feden, f. 1880, Sivergarden, Feta (Lauvstad), frå Ålesund 1.2.1900. Lee Township, Norman County, Minnesota + Hendrum, Norman, Minn. + Dodson, Chouteau, Montana + Sandpoint City, Bonner, Idaho + Seattle Washington + Spokane, Washington + død i Los Angeles.

Jakob M. Sivertss. Løndal, f. 1875, Holå,  Løndalen, frå Ålesund 1.2.1900. Minnesota + Litchville, Barnes, N. Dakota + Seattle, Washington.

Elling B. E. Ulvestad, f. 1876, Hansgarden,  Ulvestad frå Ålesund 18.4.1900. Lee, Norman, Minnesota + død i Garden Bay B.C.

Ole J. A. Ulvestad (John Thorwick), f. 1879, Krikane, til USA 1901. Milwaukee, Wisconsin.

Rasmus J. Sivertss. Løndal, f. 1881, Holå, Løndalen + Rasmusg. Espen., frå Norge 1902. La Moure, N. Dakota. X.

Anders Johannes Nakken, f. 1882, Johannesg. Nakken, frå Ålesund 1.5.1902. Minnesota.

Elling L. Anderss. Sæterås, f. 1876, Pålgarden, Sætreåsen, frå  Ålesund 19.5.1903. Minnesota, +Gladstone,La MoureN. Dakota.

Hans M. Ulvestad, f. 1881, Jonsgarden, Ulvestad frå Ålesund 19.5.1903. Dakota

Ole M. E. Ulvestad, 1884, Hansgarden,Ulvestad til Amerika 1904. Sitka, Alaska.+ Død Prince Rupert B.C.,Canada.

Elling J. M. A. Skaret, f. 1882, Skaret, frå Ålesund 18.2.1904. Minnesota + La Moure, North Dakota + Endiang, Hanna, southeastern Alberta. + West Seattles Olympic heights neighborhood

Marta S. Sivertsd. Løndal, f. 1884, Holå, Løndalen + Hånes, Rovde, frå Norge 1904. X. Litchville, N. Dakota.

Ragnhild Marta Knutsd., f. 1855, Nilsgarden, Sætre + Bergen, frå Bergen 18.7.1904. Blair, Wisconsin + Duluth, St Louis, Minnesota

Lars K. B. Larsen Grøthol, f. 1881, Grøtholen, Sætreåsen, frå Ålesund 15.2.1906. Minnesot. X.

Hans Andreas Pedersen Ulvestad, Nylænde, frå Ålesund 14.3.1907. Minnesota. Alice Arms B.C.

Elias M. Nilcolais.  Molvik, f. 1888, Molvikgarden, Sætre, frå Ålesund 14.3.1907. Minnesota. + Prince Rupert BC. + Vancouver BC. Tacoma + Seattle + Skagit , Washington USA.

Ragnvald B. N. Molvik, f. 1890, Molvikg. Sætre, frå Ålesund 23.4.1909. Minnesota, + Alberta, Can.

Martinus B. J. Haugen, f. 1887, Johangarden, Haugen, frå Ålesund 23.4. 1909. Minnesota. X.

Anders Martinus Torvik, f. 1875, Sivertgarden, Torvika, frå Å. 12.3.1910. Seattle.

Knut Johannes Olai P. Haugen, Pettergarden, Haugen , frå Ålesund 23.4.1910. Minnesota. X.

Ole S. Peders. Sætre, f. 1891, Pergarden, Sætre, frå Ålesund 23.4.1910. Deluth, Minnesota.

Knut Pedersen Sætre, f. 1898, Pergarden, Sætre, estimert utv. 1920 (før 1923). Philadelpia, + Brooklyn New York + segla på sjøane.

Mathias Thorss. Fløtre, f. 1895, Breim, seinare Bøen, Espenakken, frå Bergen 1.9.1921. Peterburg, Nebraska. X.

Ragnvald Sivertsen Kvangarsnes, f. 1900, Sivertg. Kvanngardsn., frå Ålesund 12.5.1923. Tacoma, + Everett, Washington.

Elias K. P. Ulvestad, f. 1905, Persgarden, Ulvestad, frå Ålesund 12.5.1923. Tacoma, Washington

Ole E. L. Jakobss. Telset, f. 1883, Olagarden, Telset, frå Å. 19.1.1924. Canada.  X.

Nils M. Larss. Sætre, f. 1900, Nilsgarden, Sætre, frå Ålesund 19.1.1924. Canada + Tacoma, Washington. X.

Sivert O. Rasmuss. Sætre, f. 1907, Nyheim, Sætre, frå Ålesund 21.1.1925. Duluth, Minnesota.

Reidar Rasmuss. Skalde, f. 1908, Tue, Vanylven, seinare Bøen, frå Bergen 7.3.1925. Tampico, Montana. X.

Arthur Ulvestad, f. 1897, Krikane, frå Bergen 25.3.1925. Milwaukee, Wisconsin.

Klaus J. Jakobss. Telset,  f. 1896, Olagarden, Telset, frå Å. 22.5.1925. Prince Rupert, BC. 

Anders J. Pauls. Sæterås, f. 1901, Pålgarden, Sætreåsen, frå Ålesund 8.4.1926. La Moure N.D, +Portland, Oregon, + Seattle Wash., X.

Johannes O. J. Sætre, f. 1900, Knuteg., Sætre, frå Bergen 7.5.1926. La Moure N. Dak., +Seattle, Wash., + Platinum, Alaska.X.

Einar K. Telset, f. 1900, Olagarden, Telset, frå Ålesund 11.5.1929. Prince Rupert, + død New Westminister.

Jenny Sivertsd. g. Hetland, f. 1903, Sivertg. Kvangardsn., frå Oslo 13.6.1930. Coronack, Saskat., + Chilliwack B.C

Knut Leiv Ulvestad f. 1919, Jogarden,  Ulvestad sjømann, estimert frå Norge 1939?. Washington.

Sigurd B. Hanss. Velsvik, f. 1907, Torsheim, Torvika, Ulvb., frå Norge 1940. Krig. Durban + USA, X.

Ola I. H. Velsvik f. 1917, Torsheim Torvika, frå Norge 1940. Krig. Cape Town, SA + New York. X.

Bjørn Sætre, Montana ?

Kvar drog ulvestadbygdingane?

Oversikt over statar dei er registrerte i, fordeler seg slik:

Minnesota 25

Washington 17

Wisconsin 8

Nord Dakota 8

Alaska 4

Oregon 4

California 2

Idaho 1

British Colombia, Canada 10.

Natal, Sør-Afrika 2

Stader innanfor statane med  4 registreringar og meir

Milwaukee, Wisc. 4

Duluth, Minne 4

Tacoma, Wash. 6

Seattle, Wash. 6

64 el 65 personar?

17 heimvende for godt

Det vil seie om lag 26,5 % kom heim til Norge.

Dravlausbygda

Paul Severin [Nilson Lillebø], f. 1849, Steffagarden, Dravlb. Estimert utv. 1870 ? Australia, New Zealand og Amerika.

Erik A. K. Reite, f. 1846, Ytstereitane, Dravlb., seinare Vanylven, frå Bergen 15.5.1880. Benson, Minnesota.

Jon M. P. Lillebø, f. 1845, Ellingegarden, Dravlb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg, Port Shepstone, Kwa Zulu Natal

Kanutte P. A. Lillebø, f. 1844, Perg. In. Dale, seinare Elling., Dravlb., frå Åles. 14.7.1882. Marburg, Kwa Zulu Natal, Sør-Afrika

Peder A. O. Lillebø, f. 1869, Elling. Dravlb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg + Durban Kwa Zulu Natal + d. Rhodesia.

Anna P. Lillebø g. Sarsons, f. 1871, Elling., Dravlb, frå Ålesund 14.7.1882. Marburg + Rhodesia

Pernille M. Lillebø g. Boyd, f. 1874, Ellingg., Dravlb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg, S-A + Rhodesia.

Andreas J. M. Lillebø, f. 1878, Ellingg., Dravlb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg, Port Shepstone, Sør-Afrika

Nikoline M. P. Løndahl, f.1862, Ø. Lønd, Folkest. + Garden, Dravlb. , frå Åls. 14.7.1882. Marburg + Pietermaritzburg, Kwa Zulu Natal.

Peder J. K. Drabløsreite, f. 1863, Midtreitane, Dravlb., Til Xania 1882, Estimert utv. 1885. Amerika

Ole K. K. Drabløsreite, f. 1865, Midtreitane, Dravlb., frå Bergen 6.5.1887. Amerika. Kanskje San Francisco.

Johanne L. Larsd. f. 1849, Garden, Ind. Dravl., frå Bergen 10.6.1887. Amerika. Kanskje Minnesota.

Rasmus Eliass. Lid, f. 1865, Lida, Ind. Dravl., frå Norge 1882 el. 1888. Perley, + Clay, Minnesota

Daniel O. P. Lyngnæs, f. 1868, Hansg. Lyngn., Dravlb., frå Ålesund 5.3.1891. Minnesota

Jon K. Myhre, f. 1869, Myra, Ind. Dravl., frå Ålesund 2.6.1892. Perley, + Norman, Minnesota.

Ananias O. Sivertss, f. 1867, Myra, Ind. Dravl., frå Ålesund 13.4.1893. Minnesota. X

Daniel O. Larsen Næs, f. 1867, Søvika, seinare Sjurg., Vika, frå Åles. 13.4.1893. Minnesota X.

Rasmus A. Larss., f. 1873, Lyngstad, Lyngn.+ Hauane, Dravlb., frå Å. 13.4.1893. Minnesota + Nord Dakota. X.

Andreas Martinus Skrubbenes, f. 1857, Skrubbeneset, Dravlb., frå Bergen 12.9.1898. Carbonado, Wahington + Montana. X.

Nils K. Steffensen, f. 1869, Steffag. og Elling, Dravlb., frå Åles. 21.6.1900. X. Boston, Mass. + Portland, Oregon, + Chicago, Illinois.

Ole A. Pedersen, f. 1873, Hansg. Lyngn., Dravlb., estimert utv. ca 1900. Amerika + d. Frankrike

Elias M. Drabløslid, f. 1881, Lida, Ind. Dravl., frå Ålesund 6.3.1901. Minnesota

Elias A. Sivertsen, f. 1877, Plassen, Lisjeb., Dravlb., frå Ålesund 14.3.1901. Canada. D. Victoria, B.C, Canada

Oline Marta Drabløs g. Anderson, f. 1875, Nygjerde, Ind. Dravl., frå Norge 1901. Eureka, California + Seattle, King, Washington.

Torbjørn Olai Eliass. Nesheim, f. 1882, Skrubbeneset, Dravlb., frå Ålesund 20.6.1901. Carbonado, Washington, + Stewart B.C + Port Alberni. X.

Sivert O. S. Lillebø, f. 1873, Steffag. og Bakken, Dravlb., frå Norge ca. 1902. Portland Oregon, + San Francisco, California. X.

Sjur Jakobs. Indre-Dravlaus, f. 1883, Garden, Dravlb, frå Norge 1902. Amerika, Canada. 

Knut J. K. (Charly) Reite, f. 1883, Ytstereitane, Dravlb., frå Ålesund 24.2.1904. California og Brtish Colombia.

Paul S. Lillebø, f. 1882, Steffag., Dravlb og Skjervheim, Vanylven, frå Åles. 24.2.1904. California. Seattle kanskje. X.

Jakob S. E. Lillebø, f. 1885, Ellingg. Dravlb., frå Ålesund 17.3.1904. Visconsin, Illinois  og Minnesota. X.

Peder K. O. (Pit) Drabløslid, f. 1885, Lida, Ind. Dravl., frå Ålesund 18.2.1904 el. 19.4.1912. Canada, + Califonia, + Mexico.  X.

Ole M.O. Drabløs, f. 1886, Olag., Yt. Dravl., frå Ålesund 21.3.1906. Carbonado, Washington, + Prince Rupert B.C. X.

Ole J. Drabløs, f. 1885, Hansgarden, Yt.Drav., frå Ålesund 21.3.1906. Eureka, California + Prince Rupert B.C. X.  

Peder J. K. Reite, f. 1886, Ytstereitane, Dravlb., frå Ålesund 21.3.1906. Eureka, California, Prince Rupert B.C., Port Alberni. X.

Gurine P. Sivertsd. Lillebø, Plassen, Lisjeb., Dravlb., frå Bergen 1.5.1906. Revelstoke + Kamloops, B.C.

Rasmus K. J. Drabløs, f. 1884, Hansgarden, Yt.Drav., frå Ålesund 11.4.1907. Eureka, California, + Portland Oregon, + Gresham, Multnomah, Washignton

Lars P. Anders. Lillebø, f. 1887, Lyngn.+ Bugen +Eliasg, Rossv., frå Åles.18.3.1909. Seattle, Washington. X.

Johannes A. R. Reite, f. 1890, Instereitane, Dravlb., frå Norge mars 1909. Seattle, Washington, Kanskje Prince Rupert. X.

Knut S. A. Sivertsen, Plassen, Lisjeb., Dravlb., frå Åles. 12.3.1910. Revelstoke, B.C., Canada.

Knut B. S. Hjelle, f. 1889, Løvikneset + Larsg., Løvika, frå Ålesund 12.3.1910. Blackfoot, Idaho. X.

Ingvald O. Drabløs, f. 1892, Nygjerde, Ind. Dravl., frå Ålesund 12.3.1910. Seattle, Washington X.

Sivert E. A. R. Reite, f. 1887, Instereitane, Dravlb., frå Ålesund 12.3.1910. Seattle, Washington, + Port Alberni B.C., Canada. X.

Samund Hanss. Lyngnes, f. 1889, Hansg., Lyngn., Dravlb., frå Åles. 12.3.1910. Eureka, California. X.

Hans J. E. Lyngnes, f. 1890, Sjureg., Straume + Eliasg., Lyngnes, frå Åles. 12.3.1910. Eureka, Claifornia. X.

Peder J. L. Løvik, f. 1890, Larsg., Løvika, frå Åles. 12.3.1910. Eureka, California. X.

Rasmus Elias Lillebø, f.1895, Steffag., Dravlb., frå Åles. 24.4.1911.  Seattle, California.

Petrine J. J. Drabløs, f. 1877, g. Jellestad, Garden, Dravlb., frå Ålesund 8.3.1913.Minnesota + Truleg Elm Tree, Nord Dakota.

Anders M. K. Drabløs, f. 1906, Andersg., Yt. Dravl., frå Ålesund 13.9.1922. New York.

Johan H. R. Drabløs, f. 1900, Hansg., Yt. Dravl., frå Ålesund 12.3.1923. Portland, Oregon.

Sverre J. R. Lillebø, f. 1899, Steffag., Dravlb., frå Ålesund 11.8.1923 Pagwa River. X.

Jakob T. Garen (Drabløs), f. 1901, Garden, Dravlb., frå Ålesund 19.1.1924. Port Alberni, B.C., Canada.

Rasmus Løvik, f. 1897, Petterg. Løvika, frå Ålesund 19.1.1924. Port Alberni, + Vancouver, B.C.

Peder N. R. Drabløs, f.1898, Hansg., Yt. Dravl., frå Ålesund 23.2.1924. Prince Rupert B.C., Canada.

Lars A. O. Drabløs, f. 1896, Tunheim og Solbakken, Yt. Dravl., frå Ålesund 23.2.1924. Canada. X.

Norvald Sigurd Rødseth, f. 1903, Budde ei stund på Plassen Dravlauslisjebøen frå Trondheim 11.9.1924. Canada.

Ingeborg A. K. Drabløs g. Olsen, f. 1880, Garden, Dravlb., frå Ålesund 11.9.1925. Mc Kenzie, Nord Dakota.

Ole K. K. Reite, f. 1893, Ytstereitane, Dravlb., frå Ålesund 28.6.1926. Prince Rupert, B.C. Canada. X.

Knut E. E. Reite, f. 1908, Ytstereitane, Dravlb., frå Ålesund 9.10.1926. Prince Ruper B.C.

Johan S. Hanss. Lyngnes, f. 1904, Hansg. Lyngn., Dravlb., frå Ålesund 23.2.1927. Prince Rupert, +North Vancouver, B.C., Canada.

Olaug M. A. Myren g. Lillebø, f. 1903, Myra + Steffag., Dravb., frå Norge 1932. Pagwa, Ontario, Canada.  X.

Sivert J. Raudøy, f. 1903, Ørsta, + Solstad, Lisjeb., Dravlb., frå Norge ca. 1935. Canada.

Sverre Reite, f. 1926, Ellingg., Dravlb., frå Oslo 1949.  White Horse, Yukon, + Vancouver B.C.

Alv P. P. Reite, f. 1927, Ellingg., Dravlb., frå Oslo 1949. B.C. og Alaska, Canada. X.

Elling Nils Reite, f. 1922, Ellingg., Dravlb., frå Oslo  18.4.1950. Port Alberni og Ucluelet, Vancouver Island, B.C., Canada.

Jorunn Bø g. Reite, f. 1926, Breim, Gloppen, teneste i Breivika, Dravb., frå Oslo 18.4.1950. Port Alberni og Ucluelet, Vancouver Island, B.C., Canada.

Anna S. J. E. Lillebø g. Reite, f. 1887, Ellingg., Dravlb, frå Oslo 7.11.1950. X. Port Alberni B.C. X

Petra Elisa Drabløs, f.22.10.1915, Olag., Yt. Dravl., frå Bergen 8.10.1956. Chicago, Illinois. X.

Aasta E. Lillebø, f. 1935, Pagwa River + Steffag. , Dravlb., frå Norge ????

68 emigrantar

28 heimvende

Om lag 41 % vende heim til Norge. Det er ein stor del samanlikna med dei andre bygdene.

Utvandringa frå Dravlausbygda fordelt på statar dei reiste til

British Colombia, Canada 26

Canada elles 5

Ontario, Canada 3

California, USA 13

Minnesota 12

Washington 11

Oregon 4

Nord Dakota 3

Natal, Sør-Afrika 7

Rhodesia 4

Alaska 2

Illinois 2

Montana 1

Massachusetts 1

Wisconsin 1

Idaho 1

New York 1

Mexico 1

Australia

New Zealand

Stader i dei ulike statane som er registrerte flest gonger (registreringar over 3)

Eureka, California 8

Seattle, Washington 7

Port Alberni, British Colombia 7

Prince Rupert, BC  7

Portland, Oregon 4

Carbonado, Washington 3

Vancouver, B.C. 3

Marburg, Port Shepstone, Sør-Afrika 7

Bulawayo, Rhodesia 3

Særpreget ved utvandringa frå Dravlausbygda er den store delen som drog  til British Columbia i Canada. Me kan seie at dette for ein stor del handlar om vestkysten av Canada og USA. Dravlausbygda hadde med andre ord 3 gongar så mange registreringar til B.C. som Ulvestadbygda. 26 mot 9. Ulvestadbygda hadde til gjengjeld dobbelt så mange registreringar  til Minnesota. 25 mot 12. Ulvestadbygda hadde 17 til Washington. Dravlausbygda 11. Ulvestadbygda hadde 2 registringar i California medan Dravlausbygda hadde 13.

Men utvandringa til Marburg, Natal i Sør-Afrika er også noko å merke seg frå Dravlausbygda. Det er hovudsakleg 1 familie som er årsak til det. Familien Lillebø som drog i 1882. Dei utgjer om lag 10 % av utvandrarane frå Dravlausbygda. Interessant også at nokre av dei drog til det som heitte Rhodesia i dagens Zimbabwe.

Familien Lillebø var også den einaste heile familien med born som utvandra frå Dravlausbygda. Det må likevel nemnast at Erik Reite frå Ytste Reite også utvandra med heile familien. Men kona og borna budde ikkje her.

Innselsetbygda

Jørgen N. L. [Aksnessæter], f. 1864, Aksnessætra (Øygarden), estimert utvandra 1890. Amerika

Peder E. [Olsen Innselset], f. 1873, Monsg., Innselset, estimert utvandra 1895. Johannesburg, Sør-Afrika

Sigurd K. R. Fløtre, f. 1888, Aksnessætra (Øygarden), frå Åles. 29.4.1909. Nebraska, USA + Vancouver, Canada. X.

Karen R. Fløtre g. Larsen, f. 1892, Aksnessætra (Øygarden), frå Åles. 8.11.1909. Wyoming, + kanskje Montana.

Samund O. J. Aksnes, f. 1890, Johangarden, Aksneset, frå Ålesund 23.4.1910. Chauvin, Alberta, Canada

Peder J. J. Velsvik, f. 1900, Monsgarden, Innselset, frå Åles. 30.11.1923. Tacoma; Washington + Yellowstone, Wyoming

Maren L. Fløtre g. Velsvik, f. 1900, Aksnessætra (Øygarden), frå Åles. 30.11.1923. Tacoma, Wash. Men kanskje også ei stund Wyoming hos systera.

Ole Johansen Aksnes, f. 1898 Johangarden, Aksneset, frå Ålesund 23.2.1924. Canada. X.

Daniel T. Fløtre, f. 1904, Aksnessætra (Øygarden), frå Ålesund 23.2.1924. Vancouver,+ kanskje Wallace, Shoeshone, Idaho

9 utvandra

2 heimvende

22,2 % heim til Norge.

Spreidde reisemål for Innselsetbygda. Litt tynt talmateriale for å seie om noko område peika seg ut.

Av dei 9 finn me alt frå Johannesburg i Sør-Afrika til Yellowstone Wyoming. Alberta i Canada til  Tacoma, Washington, Vancouver British Colombia og Wallace i Idaho. Mest merkverdig er den unike spreidinga.

Indre Dalsfjord

Hans Jonss. Wasbakke, f. 1848, Jogarden, Vassb., frå Volda 3.6.1872. Hamn Quebec.  Amerika

(Frans) Rasmus Mortensen Ommelfot, f. 1855, Marting., Ind. Åm., frå Bergen 18.5.1880. Norden, Polk, Minnesota.

Martin Rasmuss., f. 1825, Ellingsg., Steinsv. + Marting., Ind. Åm., frå Ålesund 13.4.1892.  Minnesota. X.

Anne M. P. Olsd. G. Berrisford, f. 1874, Åmelfotsætra, frå Bergen 27.8.1892. Duluth, Minnesota.

Knut A. Olsen Aamelfot, f. 1867, Jogarden, Ind. Åm., frå Ålesund 13.4.1892. Minnesota

Mathias J. Olsen Amelfod, f. 1872, Jogarden, Ind. Åm., frå Ålesund 27.4.1898 . Minnesota

Rasmus J. O. Aamelfot, f. 1882, Perag., Yt. Åmelf., frå Volda 10.4.1902. Ulvestad, Oregon. +Troy, Kansas. + Jackson, Oregon X.

Hans P. Peders. Steinsvik, f. 1883, Metteg., Steinsvika, frå Norge mars 1906. Carbonado + Tacoma, Washington. + Multnomah, Oregon

Ole M. H. Vassbakke, f. 1889, Hansg.,Vassb., frå Ålesund 10.5.1910. Montreal, Quebec. X.

Rasmus K. K. Aamelfot, f. 1887, Sam.g., Yt. Åm. + Insteb., Yt. Dale, frå Å. 21.4.1910. Portland, Oregon. X.

Peder Severin Ommel, f. 1889, Perag., Yt. Åm, frå Ålesund 21.4.1910. Hamn Quebec Ulvestad, Oregon.  + Hoston, Kansas. + East hampton, Middlesex, Conecticut.

Per S. R. Steinsvik, f. 1889, Ellingsgarden, Steinsvika, frå Åles. 10.5.1910.  Mål Fort William, Canada. Busett seinare Everett Washington. Død Seattle, Washington.

Kristoffer J. Rinde, f. 1881, Jøsok, Herøy, seinare Jostranda etter USA, frå Åles. 31.1.1924.  Tacoma, Washington. X.

Benjamin A. A. Nordal, f. 1894, Syvde, seinare Sivertg., Mårstøylen, frå Chr.iania. 7.8.1920. Mål : Wolf Point, Montana, + Seattle; Washington.

Johanne R. Olsd. Aamelfot, f. 1896, Perag, Yt. Åm., frå Ålesund 20.11.1916. Mål: Troy Kansas

Kanutte G. (Kanna) R. Nordal g. Hofgard, f. 1922, Jog., Ind. Åm., frå South. 4.11.1948.  Mål: Seattle, Washington, + Busett Iowa, USA

 Arne R. Nordal, f. 1926, Jog. Ind. Åm, frå South. 19.nov. 1948. Busett Seattle. Kanskje også San Francisco, Cal..

Severine O. J. Aamelfot g. Nordal, f. 1892, Jog., Ind. Åm., frå Norge aug. 1954. Seattle, Washington.

Rasmus K. A. Nordal, f. 1886, Syvde + Jog., Ind. Åm. + Ålesund, frå Ålesund 31.3.1910 +, frå Norge aug. 1954. Montana + Seattle, Washington.

19 utvandra

5 heimvende

26,3 % heim til Norge.

Utvandringa frå Indre Dalsfjord fordelte på registrerte statar dei reiste til

Washington 10

Minnesota 5

Oregon 5

Kansas 3

Montana 2

Connecticut 1

Iowa 1

California 1

Quebec, Canada 1

Ontario, Canada 1

Amerika 1

Viss nokon stat peikar seg ut for dei frå Indre Dalsfjord må det vere Washington. Om lag ein tredel av registreringane er gjort der. Eit trekk som viser seg er at Minnesota og Oregon var dei to statane der dei fyrste reiste til. Seinare kom Washington inn i bildet. Verken British Columbia eller California var viktig for dei frå Indre Dalsfjord dvs. Åmelfoten og Steinsvika

Av stader innanfor dei ulike statane som har flest registreingar finn me  Seattle i Washington som peikar seg ut med 6 registreringar. Elles er det ingen stader som har fleire enn 2 registreringar slik som Ulvestad, Oregon med 2 registrerte og Troy, Kansas

Dalsbygda

Ole Dahle, f. 1853, Pergarden, Indre Dale, Dalsb., frå Norge 1880 eller 1881. Minneapolis, + farm island, + Starbuck Village, Minnesota, + Shell Creek, Madison, Nebraska.

Zakarias N. Brune, f. 1858, Brunene, Dalsb., frå Bergen 6.5.1881. Polk County, Minnesota + Fort Williams, Canada

Jon Britanus Hjelle, f. 1858, Nedste Hjellane, Dalsb., frå Bergen 3.3.1882. Fargo, Nord Dakota

Malene Karoline Eidseth, f. 1865, Øvsteg., Eisset, Dalsb., frå Åles. 14.7.1882. Marburg, + Pietermaritzburg, Sør-Afrika, + England

Peder N. Andreass. Dahle, f. 1856, Perg., Indre Dale, Dalsb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg + Johannesburg, Sør-Afrika.

Peder Pederss. Brune, f. 1835, Danielg, Helset, Bj.dalen + Sjursg. Brun., frå Å. 14.7.1882. Marburg, Natal + Delgoa Bay, noverande Mosambik

Ole J. Brune, f. 1873, Sjursg. Brunene, frå Ålesund 14.7.1882. Marburg + Johannesburg.

Marte Larsd. Lillebø g. Bjørkelund, f. 1847, Abelg., Dalsb.+Nedre Mork, frå Å. 14.7.1882. Marburg + johannesburg, Sør Afrika

Ragnhild S. N. Lillebø g. Løndal f. 1854, Øvsteg. Dalslisjeb., frå Åles. 14.7.1882. Marburg, Sør-Afrika

Marta Nikoline Løndal g. Carlson f. 1878, Øvsteg. Dalslisjeb., frå Åles. 14.7.1882. Marburg, Sør-Afrika

Ole Knutss. Hjelle, f. 1855, Nedste Hjellane, Dalsb., frå Bergen 9.5.1884. Amerika. X.

Anne E. Nilsd. Lillebø f. 1862, Øvsteg. Dalslisjeb., frå Bergen 13.8.1886. Norman County Minnesota.

Rasmus A. K. K. Eidset, f. 1863, Nedsteg., Eisset, Dalsb., frå Bergen 18.10.1886. Marinette, Wisconsin.

Ole M. O.  Brune , f. 1866, Brunene, Dalsb. frå Bergen 6.5.1887.  Cloquet Village, Carlton, Minnesota.

Marte Nilsd. g. Folkestad, f. 1850, Øvsteg. Dalslisjeb., frå Bergen 20.4.1888. X. Gary, Minnesota.

Ole K. O. Folkestad, f.1844, Folkestad, seinare Øvsteg. Dalslisjeb, frå Bergen 20.4.1888. Minnesota.X.

Kristine Nikoline Olsd. Folkestad f. 1879, Øvsteg. Dalsb, frå Bergen 20.4.1888. Minnesota. X.

Abelone Eline Olsd. Folkestad f.1882, Øvsteg. Dalsb, frå Brg. 20.4.1888. Minnesota. X

Larsine Oluffa Olsd. Folkestad, f. 1884, Øvsteg. Dalsb., frå Brg. 20.4.1888. Minnesota. X

Abel J. O. Eidseth, f. 1867, Øvsteg., Eisset, Dalsb., estimert utv. 1890. Durban, KZ Natal, X.

Knut O. Knutsen Eidset, f. 1867, Nedsteg., Eisset, Dalsb., estimert utvandra 1890, Amerika.

Knut A. Olsen Lillebø, f. 1873, Larsg. [?], Lisjeb., Dalsb, frå Åles. 12.4.1894. Minnesota

Knut O. Brune, f. 1864, Brunene, Dalsb, frå Bergen 16.9.1895. Mobile, Alabama.Fort William, Fort Arthur,, Tunder Bay, Ontario, Canada

Nikoline Marte Brune, f. 1870, Brunene, Dalsb., frå Bergen 16.9.1895.  Mobile, Alabama X ??.

Randine (Dina) M. J. Hesteflot g. Brune, f. 1870, Hestefl, frå Bergen 16.9.1895. Mobile, Alabama, + Fort William, Ontario. X.

Torvald Brune, f. 1893, Rouen, Frankr., + Volda,  frå Bergen 16.9.1895. Fort William, Ontario

Johannes (Jan) Brune, f. 1895, Rouen, Frankrike, frå Bergen 16.9.1895. Fort William, Ont. X.

Johannes A. Brune, f. 1873, Brunene, Dalsb., estimert utv. 1895. Sør-Afrika. X.

Peder E. J. Hesteflot, f. 1874, Hestefl., Dalsb., frå Åles. 23.4.1896. Mobile, Alabama + New Orleans

Olave H. Brune g. Dahle, f. 1875, Brunene, Dalsb., frå Noreg 1899. Cloquet + Aitkin, Minnesota.

Johannes A. K. (John) Dahle, f. 1870, Ytsteb., Yt. Dale, Dalsb., frå Norge 1899. Cloquet + Aitkin, Minnesota.

Knut A. Rasmuss. Eidset, f. 1842, Nedsteg., Eisset, Dalsb., frå Åles. 5.12.1901. Chicago. X.

Sivert T. O. Brune, f. 1882, Brunene, + Hesteflot., Dalsb., frå Kristiania 6.6.1902. Fort Willliam + Kenora Ontario + Winnipeg, Manitoba.

Jakob A. K. Dalberg Heltne, f. 1859, Dalbergane + Heltne ,frå Åles. 25.6.1903. Durban, S-A. X.

Peder T. K. Brune, f. 1901, Kristiania, bustad Volda, frå Bergen 8.7.1904. Fort William, Ont. X?

Elias A. J. Hesteflot, f. 1881, Hestefl., seinare Jostranda, frå Åles. 6.4.1905. Canada. X.

Ole J. Anders. Rangsæter f. 1885, Rangsætra, Dalsb., frå Åles. 19.04.1906. Canada. X.

Peder A. A. Eidset, f. 1889, Øvsteg, Eisset, Dalsb., frå Ålesund 15.4.1909. Aitkin, + Crow Wing, MinnesotaX

Erik A. Anders. Rangsæter f. 1882, Rangsætra, Dalsb., frå Åles. 29.4.1909. Fort William, Ontario

Aron I. T. Nilsen, f. 1872, Bleik, Andøya, seinare Abelg, Dalsb.  Frå Liverpool 4.6.1909. Tacom Washington. X.

Sivert Martin Eidseth, f. 1892, Nedsteg. Eisset, Dalsb., frå Åles. 23.4 1910. Canada + Ohio + California. Budd mange stader sist Mendocino, California.

Peder A. Pedersen Dahle, f. 1891, Perg, Ind. Dale, Dalsb., frå Åles. 31.3.1910.  Canada.

Jon A. P. (Jonny) Dale, f. 1902, Perg., Ind. Dale, Dalsb., frå Åles. 20.4.1923. Vancouver, BC.

Ole Andreas Eliason, f. 1897, Eliasg., Rossetvikane, estimert utvandra 1925. Vancouver, BC.

Ole A. E. H. Brune, f. 1885, Sjursg. Brunene, frå Ålesund 23.2.1927. BC, Canada. X.

45 utvandra. 19 heimvende

=  ca 42% heimvende er eit høgt tal.

10 til Sør-Afrika er eit høgt tal i forhold til totalen. Alle 10 er registrert i KZ Natal. Det vil sei at omlag ¼ del (22,22%) av utvandrarane drog dit. Det viser kor viktig dette landet var som reisemål for enkelte bygder. I tillegg er minst 3 registrert i Johannesburg. Det gjeld altså 3 personar av dei 10.

16 bustadregistreringar i Minnesota. Det tyder ikkje at det er 16 personar som har budd der. Det kan vere at ein person har budd fleire stader i Minnesota. Vidare peika Fort Williams –området seg ut med 9 registreringar i Ontario. Canada elles 7 registreringar der minst 2 er i Vancouver. Mobile, Alabama har 4 registreringar. Andre statar som er registrert med 1 er: Nebraska, Nord Dakota, Wisconsin, Washington, California og Manitoba, Can.Bilete

Generelt Posted on Sun, May 03, 2015 22:12:55

Eit bilete seier meir enn tusen ord heitest det. Me er no godt i gang med skanning av bilder som har med utvandring å gjere. Gjer vel å kontakte oss om du har noko! Leit på mørkeloft og i bortgøymte krinkelkrokar! Kanskje du har gløymde skattar som fortener å sjå dagens lys. Me vil svært gjerne låne gamle bilder og ordne digitalisering. Du kan etter ynskje få ein kopi. Nedanfor ser du eit fotografi som er utlånt av Oddvar Ulvestad. Det syner fem brør frå Krikane som utvandra til USA.Alfabetisk oversyn

Generelt Posted on Wed, April 01, 2015 20:54:54

Johann Folkestad har oppretta ein artikkel på lokahistoriewiki med eit alfabetisk oversyn over utvandrarar frå Volda. Artikkelen heiter Utvandring frå Volda:

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Utvandring_fr%C3%A5_Volda

Eit flott tiltak og eit viktig arbeid som me ser fram til å fylgje med på vidare. Folkestad kan også presentere fleire avisartiklar om emnet. Nedanfor ser me eit døme på eit slikt stykke som har stått i Møre.Amerikabrev

Generelt Posted on Fri, November 28, 2014 22:27:11

Brev frå Amerika var stor stas for familien heime. Men brev heimanfrå var like viktig for utvandrarane. Korrespondansen mellom emigrantane og famillie og vener betydde mykje i ei tid då det verken fanst telefon eller internett og ei reise mellom kontinenta tok over ei veke.
Ikkje minst er slike brev av stor historisk verdi for å forstå tida dei levde i. Nok ein gong har redaksjonen motteke ei rekke brev. Det er Solveig Tømmerbakk som har lånt ut ein del brev ho har arva. Bestemora, Gunhild Reite, brevveksla ofte med brørne sine; Knut, Peder og Ole Reite. Dei var både i California og British Columbia. Slike brev gjev utvandrarane ei stemme. Det er nesten som me kan høyre dei får nytt liv.Status mars 2012

Generelt Posted on Thu, March 15, 2012 22:09:34

Sjølv om det har vore stillstand på denne bloggen i ei tid, så rullar prosjektet framleis vidare. Så langt har eg konsentrert meg om å registrere utvandrarar frå Dalsfjorden. Talet på emigrantar herifrå har no kome opp i over 210 personar. Dei aller fleste er registrert med utreiseår, reisemål m.m..

Kvar enkelt utvandrar er ein del av ein heilskap. Det vert arbeidd vidare med å skaffe seg ei endå betre oversikt over utvandringa frå dette området. Statistikk er ein viktig del av dette: Kva for område var det dei fleste reiste til? Kva periode reiste dei fleste ut? Kva aldersgruppe høyrde dei til? Kva gjorde dei på der borte? Reiste dei åleine eller for dei i lag med andre? Kor stor prosentdel drog attende til Norge? Dette er berre nokre av dei spørsmåla ein vil prøve å få svar på.

Statistikk kan gje oss svar på ein heil del. Men viktig og interessant er også historiene til kvar einskild. Planen er difor å oppsøkje folk som kjenner til historier om emigrantane frå Dalsfjorden.

Redaksjonen vil vere takksam om det er nokon som tek kontakt. Enten det er med bilder, muntlege forteljingar, brev eller andre dokument.Utvandrarsoge for Volda

Generelt Posted on Tue, November 23, 2010 18:08:38

Dessverre har ikkje våre folk sett spor etter seg i dei store nasjonale bokverka om utvandringa til Amerika. Verken i Det løfterike landet av Odd S Lovoll eller Farvel Norge av Sverre Mørkhagen er Volda nemnt med eit einaste ord. Lokalt har temaet vore omtala både i Busetnadsoga, Voldaminne, Minne frå Dalsfjord osb. Men spørsmåla er likevel mange: Kven var det som emigrerte? Kvifor drog dei? Til kva land og landsdelar drog dei? Korleis har denne utvandringa sett spor etter seg ute og heime? I kva tidsperiode var denne utvandringa størst? Korleis utarta ho seg i forhold til resten av landet? Kor monge emigrerte her frå? Kor mange frå kvart bygdelag? Kor mange i forhold til nabokommunane? For å finne svar på dette og meir til så krevst det eit nybrotsarbeid. Ein må søkje å finne mest mogeleg informasjon om kvar enkelt som drog ut. Gjennom samanlikning og statistikk kan ein då skaffe seg eit betre oversyn. Me må likevel ikkje gløyme at bak slike statistiske svar så finst det einskildmenneske som har spennande historier å fortelje oss. Difor bør det i ei utvandrarsoge vere romsleg med plass til biografiar over dei som deltok.

For å få til dette er me avhengig av hjelp. Er du ein av dei som vil melde deg på som bidragsytar? Gjer vel og leit i gamle album, sigarøskjer og kakeboksar, i hyller og skap, på mørkeloft og bortgøymde krokar. Redaksjonen vil særleg vere på jakt etter gamle brev, postkort, fotografi og andre dokument som har med utvandring å gjere.

Kva med gjenlevande utvandrarar eller slekt og vener av desse? Det finst sikkert dei, som etter minne, kan fortelje litt av kvart. Har du ei god historie eller vil tipse oss? Gjer vel å ta kontakt! Slik kan dette ende opp med ei spennande og grundig utvandrarsoge for Volda.

Hugs dessutan at voldingar ikkje berre utvandra til Amerika. Dei drog til Sør-Afrika og sikkert også til andre verdsdelar.