Få frå Volda la igjen så markante spor etter seg i Amerika som Martin Ulvestad, eller Ole Johannes Martinus Ulvestad som han vart døypt her heime. Det kjem meir stoff etterkvart om denne kartleggaren av nordmenn i USA tidleg på 1900 talet