Blog Image

Utvandringa frå Volda

Voldautvandring på nett

Utvandringa frå Volda er truleg noko som opptek mange, både i vår eiga kommune og ute i den store verda. Dette er nettstaden som vil vere ein kanal for interesserte. Målet er å samle opplysingar om dei som drog ut. Legg gjerne inn ein kommentar eller skriv e-post til: perolereite@voldautvandring.com

229 personar funne utvandra frå Dalsfjorden

Generelt Posted on Mon, November 15, 2021 20:40:55

229 personar er funne utvandra frå Dalsfjorden. Dette er i tidsromet ca 1880 – 1956. 79 av desse personane er funne som heimreiste for godt. Det vil sei at omlag 35 % kom heim. Sjølv om talet på heimvende er høgt i forhold til landsgjennomsnittet så var det likevel så mange som 150 personar som fann seg eit nytt heimland for godt. Eit tal som faktisk kunne fylle ei lita bygd.

For dei ulike bygdelaga fordeler utvandringa seg slik:

Frå Velsvvika 24 utvandra, 8 heimvende.

Frå Ulvestadbygda 64 utvandra, 17 heimvende

Frå Dravlausbygda 68 utvandra , 28 heimvende

Frå Innselsetbygda 9 utvandra, 2 heimvende

Frå Indre Dalsfjord 19 utvandra, 5 heimvende

Frå Dalsbygda 45 utvandra, 19 heimvende

Sjå meir unformasjon i artiklane nedanforOversikt over utvandrarar frå Dalsfjorden

Generelt Posted on Mon, December 07, 2020 21:27:35

Kronologisk oversikt over utvandrarar frå Dalsfjord, bygdevis.

Kva er ein dalsfjording og kva er ein utvandrar?

I denne artikkelen er ein dalsfjording ein person som har budd minst eit halvt år i Dalsfjorden. Til Dalsfjorden reknar eg i denne samanheng dei bygdene som i Busetnadsoga for Volda er rekna til Dalsfjorden: Velsvika, Ulvestadbygda, Innselsetbygda, Indre Dalsfjord og Dalsbygda.

Ein utvandrar er ein person som har budd minst eit halvt år i eit anna land. Men førebels er det kun utvandring til land utanfor Europa som er teke med i denne oversikta.

Tidsperioden  har eg eg avgrensa fram til  ca 1960. Bakover i tid er det ikkje tidsavgrensa. Men det er ikkje funne dokumentert utvandring før ca 1880. Nokre få har kanskje reist noko før.

 X = Heimvende

Velsvika

Torkjel Johannes Sivertsen f. 1838, Sivertgarden, Koppen, til Amerika 1885.

Kristoffer Laurits Larson, f. 1871, Sivertgarden, Koppen, til California 1891 el. 1893. San Francisco, Cal.

Sivert Martinus E. Koppen, f.1870, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 2.6.1892. Bohnsack Township, Traill, N.Dak.

Kristoffer Johannes Olsen f. 1870,  Hauane, Velsvika. Til USA 1887,1890 el 1896. Oakland, Cal.

Johannes Koppen(John Eliasen), f. 1876, Eliasgarden, Koppen, første gong 1900, 1902. San Francisco, + Oakland, Cal.

Peder Koppen (Eliasen), f. 1881, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 15.10.1902. San Fracisco

Elisa Marie (Lisa Koppen), f. 1883, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 15.10.1902. Utah.

Gustav A. P. Høystøyl, f. 1881, Høystøylen, frå Ålesund 15.10.1902. til California. X.

Lars Matias , f. 1882, Sivertgarden Koppen, Velsvika, Uviss reisedato. Stip. 1902. Død i Amerika

Kristoffer Laurits [Ottarson], f. 1882, Ottagarden, Velsvika. Uviss reisedato. Stip. 1902. Amerika.

Matias Johannes O. Velsvik, f. 1878, Hauane, Velsvika, frå Ålesund 26.5.1903. New York. X.

Rasmus Johannes Velsvik, f. 1887, Sjurgarden, Velsvika, frå Kristiania 24.9.1903. Michigan, + Sioux Falls, Minehaha, S.Dakota. Gravlagd: San Diego Cal.

Paul Andreas Sigvald R. Velsvik, f. 1882, Rasmusgarden Velsvika, frå Ålesund 30.3.1905. San Francisco, Cal.

Elias Eliass. Koppen, f 1868, Eliasgarden, Koppen, frå Kristiania 6.4.1905. X. California.

Marte Lovise (Marte Eliasen) f. 1885, Eliasgarden, Koppen, frå Kr.ania 6.4.1905. San Fracisco, California.

Sivert Johannes Larsen Koppen, f. 1866, Sivertgarden, Koppen, til USA 1905, 1912, 1924. San Francisco, Cal. + Prince Rupert B.C..  X.

Peder Gustav [Ottarson] Velsvik, f. 1890, Ottagarden Velsvik, frå Ålesund 18.3.1909. New York. X.

Rasmus Kristoffer Koppen, f. 1891, Sivertgarden, Koppen, frå Ålesund 18.3.1909. New York.

Lars Olai, f. 1889, Sivertgarden Koppen, Velsvika, frå Ålesund  31.3.1910. California. X.

Sjur Gustav Velsvik f. 1884, frå Sjurgarden, Velsvika, frå Ålesund 29.4.1911. Seattle, Wash. X.

Ole Kristoffer Velsvik, f. 1904, Hauane, Velsvika, frå Ålesund 14. februar 1923. Seattle, Wash.

Per (Pete) Sundnes f. 1906, Sundnesgarden, Velsvik, frå Ålesund 16.2.1923. Seattle, Wash.

Einar M. E. Koppen f. 1903, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 12.3.1923. X. Bellingham, Washington

Jakob M. A. E. Koppen, f. 1898, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 12.3.1923. Bellingham, Wash.

Mathias K. E. Koppen, f. 1900, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 17.1.1924. Bellingham, Wash. X.

24 utvandra, 8 heimvende

Det vi seie at om lag 33 % drog heim

Område velsvikingane kom til:

Her er det gjort eit overslag over område utvandrarane frå Velsvika er registrerte i. Nokre personar er registrerte fleire stader. Difor er summen av områda dei kom til større en talet på utvandrarar. Teljinga er gjort med bakgrunn i kjeldematerialet. Kjeldematerialet fangar ikkje alltid opp alle stader kvar enkelt utvandrar har vore i og kan difor ikkje seiast å vere fullstendig.  Men denne oversikta gir oss eit godt innblikk over kva område som var mest aktuelle for utvandrarar frå bygdene i Dalsfjorden. Det bør kanskje også lagast ei liste der kvar einskild utvandrar er oppført med den plassen han endeleg slo seg ned.

6 registrerte i San Francisco, California

3 registrerte i Seattle, Washington

3 Bellingham, Washington

3 New York, NY

2 Oakland, California

1 Traill, Nord Dakota

1 Sioux Falls Sør Dakota

1 San Diego, California

1 Prince Rupert British Colombia

Amerika 3

Utah 1

California 3

Michigan 1

Dei tre sistmnemnde er ikkje opplyst nærare bestemt reisemål enn land og stat

Dersom ein set opp ei oversikt over kva statar dei frå Velsvika kom til så vert oversikta sjåande slik ut:

California 12

Washington 6

New York 3

Nord Dakota 1

Utah 1

Michigan 1

Sør Dakota 1

British Colombia, Canada 1

Amerika, land og stat ukjent 3

Av desse tala kan ein tolke at mange frå Velsvika drog til California. Men også Washington. Dei fleste til Vestkysten  altså. Men me ser at også New York er representert.  Merkverdig er det også at ein ikkje finn dei i Minnesota som var så viktig for ulvestadbygdingane. Canada var heller ikkje eit viktig reisemål for dei frå Velsvika.

Ulvestadbygda

Hans Martinus Thorvik, f. 1843, Sivertgarden Torvika, frå Bergen 20.4.1880. Stoughton, Wisconsin

Jørgine S. Andersd. g. Thorwick, f. 1843, Pergarden, Sætre, frå Bergen 20.4.1880. Stougton, Wisconsin

Mette Karine Nilsd., f. 1840, Nilsgarden, Sætre, estimert utv. 1880. Ukjent stad

Anders B. Pedersen Ulvestad, f. 1864, Krikane, Ulvestad frå Norge omkr. 1880 (1884?). Milwaukee, Wisconsin.

Martinus Stigen f. 1850, til Stigen, Ulvb. 1852, Frå Å. 14.7.1882. Marburg, Port Shepstone, Sør-Afrika.

Ole Anderss. Gift Vinjevold, f. 1847, til Stigen, Ulvestadbygda 1852. Frå Å. 14.7.1882. Marburg P.S., Sør-Afrika.

Peder Andreas Ulvestad, f. 1866, Krikane, frå Bergen 7.5.1886. Milwaukee, Wisc..

Arne Elias Ulvestad, f. 1870, Krikane, frå Bergen 22.3.1888. Ukjent stad. X

Martin Ulvestad, f. 1865, Sammelgarden, frå Norge 1888. Minneapolis, Minn., +Oregon, + Seattle, Wash..

Sivert Olai Ulvestad, f. 1868, Persgarden, Ulvestad, frå Bergen 20.4.1888. Minnesota +Tacoma, Wash.

Hans P. Rasmuss. Feden, f. 1865, Rasmusg., Feta (Lauvstad), frå Bergen 20.4.1888. X.

Ananias M. P. Jonss. Ulvestadnakk, f. 1866,  Johannesg., Nakken, frå Bergen 26.6.1888. Minnesota.

Sivert J. Johanness. Rafteseth, f. 1850, frå Johannesg., Nakken, frå Bergen 26.6.1888. New Solum, Marshall, Minnesota.

Ole P. Rasmuss. Feden, f. 1870, Rasmusg, Feta (Lauvstad), frå Ålesund 5.3.1891. Norman, Minnesota, Juneau, Alaska.

Paul Matias Ulvestad, f. 1872, Krikane, frå Ålesund 26.3.1891. Wiconsin. X.

Enok O. Ulvestad, f. 1874, Krikane, frå Ålesund 26.3.1891. Minneapolis, + Seattle.

Johannes T. (John) Robertson, f. 1873, Rasmusg., Feta, frå Ålesund 2.6.1892. Perley, Minnesota, + Fargo, N. Dakota eller Minnesota, + Los Angeles California

Gustav M. Jonss. Nakken, f. 1870, Johannesg., Nakken, frå Ålesund 2.6.1892. New Solum, Marshall, Minnesota.

Søren. E. Anderss. Sætreås, f. 1870, Pålgarden, Sætreåsen, frå Ålesund 2.6.1892. Clay, Minnesota + Portland, Oregon. X.

Peder Olai B. Ulvestadhaug, f.1861, Larsgarden, Haugen, frå Ålesund 1.8.1892. Plummer, Minnesota.

Ole B. A. B. Ulvestadhaug, f. 1865, Larsgarden, Haugen, frå Ålesund 1.8.1892. Duluth, Minnesota

Theodora Ulvestadhaug, f. 1865, Larsgarden, Haugen, frå Ålesund 1.8.1892. Minnesota

Oline Marta Haugen, f. 1891, Larsgarden, Haugen, frå Ålesund 1.8.1892. Minnesota.

Peder A. P. Ulvestad, f. 1871, Sammelgarden, frå Norge 1894. Minot, N. Dakota

Sivert K. Rasmuss. Feden, f. 1877, Ramusg, Feta, frå Norge 1895. Tacoma + Auburn Washington + Oregon + Valley, King, Washington

Oline Andrine  Sivertsd. g. Sandnes, f. 1874, Holå, Løndalen, frå Bergen 28.5.1898. Barnes, N. Dakota.

Jakob K. P. Ulvestad, f. 1880, Nylænde, Ulvestad, frå Ålesund 1.2.1900. Alaska + Stewart B.C.

Lars S. Feden, f. 1880, Sivergarden, Feta (Lauvstad), frå Ålesund 1.2.1900. Lee Township, Norman County, Minnesota + Hendrum, Norman, Minn. + Dodson, Chouteau, Montana + Sandpoint City, Bonner, Idaho + Seattle Washington + Spokane, Washington + død i Los Angeles.

Jakob M. Sivertss. Løndal, f. 1875, Holå,  Løndalen, frå Ålesund 1.2.1900. Minnesota + Litchville, Barnes, N. Dakota + Seattle, Washington.

Elling B. E. Ulvestad, f. 1876, Hansgarden,  Ulvestad frå Ålesund 18.4.1900. Lee, Norman, Minnesota + død i Garden Bay B.C.

Ole J. A. Ulvestad (John Thorwick), f. 1879, Krikane, til USA 1901. Milwaukee, Wisconsin.

Rasmus J. Sivertss. Løndal, f. 1881, Holå, Løndalen + Rasmusg. Espen., frå Norge 1902. La Moure, N. Dakota. X.

Anders Johannes Nakken, f. 1882, Johannesg. Nakken, frå Ålesund 1.5.1902. Minnesota.

Elling L. Anderss. Sæterås, f. 1876, Pålgarden, Sætreåsen, frå  Ålesund 19.5.1903. Minnesota, +Gladstone,La MoureN. Dakota.

Hans M. Ulvestad, f. 1881, Jonsgarden, Ulvestad frå Ålesund 19.5.1903. Dakota

Ole M. E. Ulvestad, 1884, Hansgarden,Ulvestad til Amerika 1904. Sitka, Alaska.+ Død Prince Rupert B.C.,Canada.

Elling J. M. A. Skaret, f. 1882, Skaret, frå Ålesund 18.2.1904. Minnesota + La Moure, North Dakota + Endiang, Hanna, southeastern Alberta. + West Seattles Olympic heights neighborhood

Marta S. Sivertsd. Løndal, f. 1884, Holå, Løndalen + Hånes, Rovde, frå Norge 1904. X. Litchville, N. Dakota.

Ragnhild Marta Knutsd., f. 1855, Nilsgarden, Sætre + Bergen, frå Bergen 18.7.1904. Blair, Wisconsin + Duluth, St Louis, Minnesota

Lars K. B. Larsen Grøthol, f. 1881, Grøtholen, Sætreåsen, frå Ålesund 15.2.1906. Minnesot. X.

Hans Andreas Pedersen Ulvestad, Nylænde, frå Ålesund 14.3.1907. Minnesota. Alice Arms B.C.

Elias M. Nilcolais.  Molvik, f. 1888, Molvikgarden, Sætre, frå Ålesund 14.3.1907. Minnesota. + Prince Rupert BC. + Vancouver BC. Tacoma + Seattle + Skagit , Washington USA.

Ragnvald B. N. Molvik, f. 1890, Molvikg. Sætre, frå Ålesund 23.4.1909. Minnesota, + Alberta, Can.

Martinus B. J. Haugen, f. 1887, Johangarden, Haugen, frå Ålesund 23.4. 1909. Minnesota. X.

Anders Martinus Torvik, f. 1875, Sivertgarden, Torvika, frå Å. 12.3.1910. Seattle.

Knut Johannes Olai P. Haugen, Pettergarden, Haugen , frå Ålesund 23.4.1910. Minnesota. X.

Ole S. Peders. Sætre, f. 1891, Pergarden, Sætre, frå Ålesund 23.4.1910. Deluth, Minnesota.

Knut Pedersen Sætre, f. 1898, Pergarden, Sætre, estimert utv. 1920 (før 1923). Philadelpia, + Brooklyn New York + segla på sjøane.

Mathias Thorss. Fløtre, f. 1895, Breim, seinare Bøen, Espenakken, frå Bergen 1.9.1921. Peterburg, Nebraska. X.

Ragnvald Sivertsen Kvangarsnes, f. 1900, Sivertg. Kvanngardsn., frå Ålesund 12.5.1923. Tacoma, + Everett, Washington.

Elias K. P. Ulvestad, f. 1905, Persgarden, Ulvestad, frå Ålesund 12.5.1923. Tacoma, Washington

Ole E. L. Jakobss. Telset, f. 1883, Olagarden, Telset, frå Å. 19.1.1924. Canada.  X.

Nils M. Larss. Sætre, f. 1900, Nilsgarden, Sætre, frå Ålesund 19.1.1924. Canada + Tacoma, Washington. X.

Sivert O. Rasmuss. Sætre, f. 1907, Nyheim, Sætre, frå Ålesund 21.1.1925. Duluth, Minnesota.

Reidar Rasmuss. Skalde, f. 1908, Tue, Vanylven, seinare Bøen, frå Bergen 7.3.1925. Tampico, Montana. X.

Arthur Ulvestad, f. 1897, Krikane, frå Bergen 25.3.1925. Milwaukee, Wisconsin.

Klaus J. Jakobss. Telset,  f. 1896, Olagarden, Telset, frå Å. 22.5.1925. Prince Rupert, BC. 

Anders J. Pauls. Sæterås, f. 1901, Pålgarden, Sætreåsen, frå Ålesund 8.4.1926. La Moure N.D, +Portland, Oregon, + Seattle Wash., X.

Johannes O. J. Sætre, f. 1900, Knuteg., Sætre, frå Bergen 7.5.1926. La Moure N. Dak., +Seattle, Wash., + Platinum, Alaska.X.

Einar K. Telset, f. 1900, Olagarden, Telset, frå Ålesund 11.5.1929. Prince Rupert, + død New Westminister.

Jenny Sivertsd. g. Hetland, f. 1903, Sivertg. Kvangardsn., frå Oslo 13.6.1930. Coronack, Saskat., + Chilliwack B.C

Knut Leiv Ulvestad f. 1919, Jogarden,  Ulvestad sjømann, estimert frå Norge 1939?. Washington.

Sigurd B. Hanss. Velsvik, f. 1907, Torsheim, Torvika, Ulvb., frå Norge 1940. Krig. Durban + USA, X.

Ola I. H. Velsvik f. 1917, Torsheim Torvika, frå Norge 1940. Krig. Cape Town, SA + New York. X.

Bjørn Sætre, Montana ?

Kvar drog ulvestadbygdingane?

Oversikt over statar dei er registrerte i, fordeler seg slik:

Minnesota 25

Washington 17

Wisconsin 8

Nord Dakota 8

Alaska 4

Oregon 4

California 2

Idaho 1

British Colombia, Canada 10.

Natal, Sør-Afrika 2

Stader innanfor statane med  4 registreringar og meir

Milwaukee, Wisc. 4

Duluth, Minne 4

Tacoma, Wash. 6

Seattle, Wash. 6

64 el 65 personar?

17 heimvende for godt

Det vil seie om lag 26,5 % kom heim til Norge.

Dravlausbygda

Paul Severin [Nilson Lillebø], f. 1849, Steffagarden, Dravlb. Estimert utv. 1870 ? Australia, New Zealand og Amerika.

Erik A. K. Reite, f. 1846, Ytstereitane, Dravlb., seinare Vanylven, frå Bergen 15.5.1880. Benson, Minnesota.

Jon M. P. Lillebø, f. 1845, Ellingegarden, Dravlb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg, Port Shepstone, Kwa Zulu Natal

Kanutte P. A. Lillebø, f. 1844, Perg. In. Dale, seinare Elling., Dravlb., frå Åles. 14.7.1882. Marburg, Kwa Zulu Natal, Sør-Afrika

Peder A. O. Lillebø, f. 1869, Elling. Dravlb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg + Durban Kwa Zulu Natal + d. Rhodesia.

Anna P. Lillebø g. Sarsons, f. 1871, Elling., Dravlb, frå Ålesund 14.7.1882. Marburg + Rhodesia

Pernille M. Lillebø g. Boyd, f. 1874, Ellingg., Dravlb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg, S-A + Rhodesia.

Andreas J. M. Lillebø, f. 1878, Ellingg., Dravlb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg, Port Shepstone, Sør-Afrika

Nikoline M. P. Løndahl, f.1862, Ø. Lønd, Folkest. + Garden, Dravlb. , frå Åls. 14.7.1882. Marburg + Pietermaritzburg, Kwa Zulu Natal.

Peder J. K. Drabløsreite, f. 1863, Midtreitane, Dravlb., Til Xania 1882, Estimert utv. 1885. Amerika

Ole K. K. Drabløsreite, f. 1865, Midtreitane, Dravlb., frå Bergen 6.5.1887. Amerika. Kanskje San Francisco.

Johanne L. Larsd. f. 1849, Garden, Ind. Dravl., frå Bergen 10.6.1887. Amerika. Kanskje Minnesota.

Rasmus Eliass. Lid, f. 1865, Lida, Ind. Dravl., frå Norge 1882 el. 1888. Perley, + Clay, Minnesota

Daniel O. P. Lyngnæs, f. 1868, Hansg. Lyngn., Dravlb., frå Ålesund 5.3.1891. Minnesota

Jon K. Myhre, f. 1869, Myra, Ind. Dravl., frå Ålesund 2.6.1892. Perley, + Norman, Minnesota.

Ananias O. Sivertss, f. 1867, Myra, Ind. Dravl., frå Ålesund 13.4.1893. Minnesota. X

Daniel O. Larsen Næs, f. 1867, Søvika, seinare Sjurg., Vika, frå Åles. 13.4.1893. Minnesota X.

Rasmus A. Larss., f. 1873, Lyngstad, Lyngn.+ Hauane, Dravlb., frå Å. 13.4.1893. Minnesota + Nord Dakota. X.

Andreas Martinus Skrubbenes, f. 1857, Skrubbeneset, Dravlb., frå Bergen 12.9.1898. Carbonado, Wahington + Montana. X.

Nils K. Steffensen, f. 1869, Steffag. og Elling, Dravlb., frå Åles. 21.6.1900. X. Boston, Mass. + Portland, Oregon, + Chicago, Illinois.

Ole A. Pedersen, f. 1873, Hansg. Lyngn., Dravlb., estimert utv. ca 1900. Amerika + d. Frankrike

Elias M. Drabløslid, f. 1881, Lida, Ind. Dravl., frå Ålesund 6.3.1901. Minnesota

Elias A. Sivertsen, f. 1877, Plassen, Lisjeb., Dravlb., frå Ålesund 14.3.1901. Canada. D. Victoria, B.C, Canada

Oline Marta Drabløs g. Anderson, f. 1875, Nygjerde, Ind. Dravl., frå Norge 1901. Eureka, California + Seattle, King, Washington.

Torbjørn Olai Eliass. Nesheim, f. 1882, Skrubbeneset, Dravlb., frå Ålesund 20.6.1901. Carbonado, Washington, + Stewart B.C + Port Alberni. X.

Sivert O. S. Lillebø, f. 1873, Steffag. og Bakken, Dravlb., frå Norge ca. 1902. Portland Oregon, + San Francisco, California. X.

Sjur Jakobs. Indre-Dravlaus, f. 1883, Garden, Dravlb, frå Norge 1902. Amerika, Canada. 

Knut J. K. (Charly) Reite, f. 1883, Ytstereitane, Dravlb., frå Ålesund 24.2.1904. California og Brtish Colombia.

Paul S. Lillebø, f. 1882, Steffag., Dravlb og Skjervheim, Vanylven, frå Åles. 24.2.1904. California. Seattle kanskje. X.

Jakob S. E. Lillebø, f. 1885, Ellingg. Dravlb., frå Ålesund 17.3.1904. Visconsin, Illinois  og Minnesota. X.

Peder K. O. (Pit) Drabløslid, f. 1885, Lida, Ind. Dravl., frå Ålesund 18.2.1904 el. 19.4.1912. Canada, + Califonia, + Mexico.  X.

Ole M.O. Drabløs, f. 1886, Olag., Yt. Dravl., frå Ålesund 21.3.1906. Carbonado, Washington, + Prince Rupert B.C. X.

Ole J. Drabløs, f. 1885, Hansgarden, Yt.Drav., frå Ålesund 21.3.1906. Eureka, California + Prince Rupert B.C. X.  

Peder J. K. Reite, f. 1886, Ytstereitane, Dravlb., frå Ålesund 21.3.1906. Eureka, California, Prince Rupert B.C., Port Alberni. X.

Gurine P. Sivertsd. Lillebø, Plassen, Lisjeb., Dravlb., frå Bergen 1.5.1906. Revelstoke + Kamloops, B.C.

Rasmus K. J. Drabløs, f. 1884, Hansgarden, Yt.Drav., frå Ålesund 11.4.1907. Eureka, California, + Portland Oregon, + Gresham, Multnomah, Washignton

Lars P. Anders. Lillebø, f. 1887, Lyngn.+ Bugen +Eliasg, Rossv., frå Åles.18.3.1909. Seattle, Washington. X.

Johannes A. R. Reite, f. 1890, Instereitane, Dravlb., frå Norge mars 1909. Seattle, Washington, Kanskje Prince Rupert. X.

Knut S. A. Sivertsen, Plassen, Lisjeb., Dravlb., frå Åles. 12.3.1910. Revelstoke, B.C., Canada.

Knut B. S. Hjelle, f. 1889, Løvikneset + Larsg., Løvika, frå Ålesund 12.3.1910. Blackfoot, Idaho. X.

Ingvald O. Drabløs, f. 1892, Nygjerde, Ind. Dravl., frå Ålesund 12.3.1910. Seattle, Washington X.

Sivert E. A. R. Reite, f. 1887, Instereitane, Dravlb., frå Ålesund 12.3.1910. Seattle, Washington, + Port Alberni B.C., Canada. X.

Samund Hanss. Lyngnes, f. 1889, Hansg., Lyngn., Dravlb., frå Åles. 12.3.1910. Eureka, California. X.

Hans J. E. Lyngnes, f. 1890, Sjureg., Straume + Eliasg., Lyngnes, frå Åles. 12.3.1910. Eureka, Claifornia. X.

Peder J. L. Løvik, f. 1890, Larsg., Løvika, frå Åles. 12.3.1910. Eureka, California. X.

Rasmus Elias Lillebø, f.1895, Steffag., Dravlb., frå Åles. 24.4.1911.  Seattle, California.

Petrine J. J. Drabløs, f. 1877, g. Jellestad, Garden, Dravlb., frå Ålesund 8.3.1913.Minnesota + Truleg Elm Tree, Nord Dakota.

Anders M. K. Drabløs, f. 1906, Andersg., Yt. Dravl., frå Ålesund 13.9.1922. New York.

Johan H. R. Drabløs, f. 1900, Hansg., Yt. Dravl., frå Ålesund 12.3.1923. Portland, Oregon.

Sverre J. R. Lillebø, f. 1899, Steffag., Dravlb., frå Ålesund 11.8.1923 Pagwa River. X.

Jakob T. Garen (Drabløs), f. 1901, Garden, Dravlb., frå Ålesund 19.1.1924. Port Alberni, B.C., Canada.

Rasmus Løvik, f. 1897, Petterg. Løvika, frå Ålesund 19.1.1924. Port Alberni, + Vancouver, B.C.

Peder N. R. Drabløs, f.1898, Hansg., Yt. Dravl., frå Ålesund 23.2.1924. Prince Rupert B.C., Canada.

Lars A. O. Drabløs, f. 1896, Tunheim og Solbakken, Yt. Dravl., frå Ålesund 23.2.1924. Canada. X.

Norvald Sigurd Rødseth, f. 1903, Budde ei stund på Plassen Dravlauslisjebøen frå Trondheim 11.9.1924. Canada.

Ingeborg A. K. Drabløs g. Olsen, f. 1880, Garden, Dravlb., frå Ålesund 11.9.1925. Mc Kenzie, Nord Dakota.

Ole K. K. Reite, f. 1893, Ytstereitane, Dravlb., frå Ålesund 28.6.1926. Prince Rupert, B.C. Canada. X.

Knut E. E. Reite, f. 1908, Ytstereitane, Dravlb., frå Ålesund 9.10.1926. Prince Ruper B.C.

Johan S. Hanss. Lyngnes, f. 1904, Hansg. Lyngn., Dravlb., frå Ålesund 23.2.1927. Prince Rupert, +North Vancouver, B.C., Canada.

Olaug M. A. Myren g. Lillebø, f. 1903, Myra + Steffag., Dravb., frå Norge 1932. Pagwa, Ontario, Canada.  X.

Sivert J. Raudøy, f. 1903, Ørsta, + Solstad, Lisjeb., Dravlb., frå Norge ca. 1935. Canada.

Sverre Reite, f. 1926, Ellingg., Dravlb., frå Oslo 1949.  White Horse, Yukon, + Vancouver B.C.

Alv P. P. Reite, f. 1927, Ellingg., Dravlb., frå Oslo 1949. B.C. og Alaska, Canada. X.

Elling Nils Reite, f. 1922, Ellingg., Dravlb., frå Oslo  18.4.1950. Port Alberni og Ucluelet, Vancouver Island, B.C., Canada.

Jorunn Bø g. Reite, f. 1926, Breim, Gloppen, teneste i Breivika, Dravb., frå Oslo 18.4.1950. Port Alberni og Ucluelet, Vancouver Island, B.C., Canada.

Anna S. J. E. Lillebø g. Reite, f. 1887, Ellingg., Dravlb, frå Oslo 7.11.1950. X. Port Alberni B.C. X

Petra Elisa Drabløs, f.22.10.1915, Olag., Yt. Dravl., frå Bergen 8.10.1956. Chicago, Illinois. X.

Aasta E. Lillebø, f. 1935, Pagwa River + Steffag. , Dravlb., frå Norge ????

68 emigrantar

28 heimvende

Om lag 41 % vende heim til Norge. Det er ein stor del samanlikna med dei andre bygdene.

Utvandringa frå Dravlausbygda fordelt på statar dei reiste til

British Colombia, Canada 26

Canada elles 5

Ontario, Canada 3

California, USA 13

Minnesota 12

Washington 11

Oregon 4

Nord Dakota 3

Natal, Sør-Afrika 7

Rhodesia 4

Alaska 2

Illinois 2

Montana 1

Massachusetts 1

Wisconsin 1

Idaho 1

New York 1

Mexico 1

Australia

New Zealand

Stader i dei ulike statane som er registrerte flest gonger (registreringar over 3)

Eureka, California 8

Seattle, Washington 7

Port Alberni, British Colombia 7

Prince Rupert, BC  7

Portland, Oregon 4

Carbonado, Washington 3

Vancouver, B.C. 3

Marburg, Port Shepstone, Sør-Afrika 7

Bulawayo, Rhodesia 3

Særpreget ved utvandringa frå Dravlausbygda er den store delen som drog  til British Columbia i Canada. Me kan seie at dette for ein stor del handlar om vestkysten av Canada og USA. Dravlausbygda hadde med andre ord 3 gongar så mange registreringar til B.C. som Ulvestadbygda. 26 mot 9. Ulvestadbygda hadde til gjengjeld dobbelt så mange registreringar  til Minnesota. 25 mot 12. Ulvestadbygda hadde 17 til Washington. Dravlausbygda 11. Ulvestadbygda hadde 2 registringar i California medan Dravlausbygda hadde 13.

Men utvandringa til Marburg, Natal i Sør-Afrika er også noko å merke seg frå Dravlausbygda. Det er hovudsakleg 1 familie som er årsak til det. Familien Lillebø som drog i 1882. Dei utgjer om lag 10 % av utvandrarane frå Dravlausbygda. Interessant også at nokre av dei drog til det som heitte Rhodesia i dagens Zimbabwe.

Familien Lillebø var også den einaste heile familien med born som utvandra frå Dravlausbygda. Det må likevel nemnast at Erik Reite frå Ytste Reite også utvandra med heile familien. Men kona og borna budde ikkje her.

Innselsetbygda

Jørgen N. L. [Aksnessæter], f. 1864, Aksnessætra (Øygarden), estimert utvandra 1890. Amerika

Peder E. [Olsen Innselset], f. 1873, Monsg., Innselset, estimert utvandra 1895. Johannesburg, Sør-Afrika

Sigurd K. R. Fløtre, f. 1888, Aksnessætra (Øygarden), frå Åles. 29.4.1909. Nebraska, USA + Vancouver, Canada. X.

Karen R. Fløtre g. Larsen, f. 1892, Aksnessætra (Øygarden), frå Åles. 8.11.1909. Wyoming, + kanskje Montana.

Samund O. J. Aksnes, f. 1890, Johangarden, Aksneset, frå Ålesund 23.4.1910. Chauvin, Alberta, Canada

Peder J. J. Velsvik, f. 1900, Monsgarden, Innselset, frå Åles. 30.11.1923. Tacoma; Washington + Yellowstone, Wyoming

Maren L. Fløtre g. Velsvik, f. 1900, Aksnessætra (Øygarden), frå Åles. 30.11.1923. Tacoma, Wash. Men kanskje også ei stund Wyoming hos systera.

Ole Johansen Aksnes, f. 1898 Johangarden, Aksneset, frå Ålesund 23.2.1924. Canada. X.

Daniel T. Fløtre, f. 1904, Aksnessætra (Øygarden), frå Ålesund 23.2.1924. Vancouver,+ kanskje Wallace, Shoeshone, Idaho

9 utvandra

2 heimvende

22,2 % heim til Norge.

Spreidde reisemål for Innselsetbygda. Litt tynt talmateriale for å seie om noko område peika seg ut.

Av dei 9 finn me alt frå Johannesburg i Sør-Afrika til Yellowstone Wyoming. Alberta i Canada til  Tacoma, Washington, Vancouver British Colombia og Wallace i Idaho. Mest merkverdig er den unike spreidinga.

Indre Dalsfjord

Hans Jonss. Wasbakke, f. 1848, Jogarden, Vassb., frå Volda 3.6.1872. Hamn Quebec.  Amerika

(Frans) Rasmus Mortensen Ommelfot, f. 1855, Marting., Ind. Åm., frå Bergen 18.5.1880. Norden, Polk, Minnesota.

Martin Rasmuss., f. 1825, Ellingsg., Steinsv. + Marting., Ind. Åm., frå Ålesund 13.4.1892.  Minnesota. X.

Anne M. P. Olsd. G. Berrisford, f. 1874, Åmelfotsætra, frå Bergen 27.8.1892. Duluth, Minnesota.

Knut A. Olsen Aamelfot, f. 1867, Jogarden, Ind. Åm., frå Ålesund 13.4.1892. Minnesota

Mathias J. Olsen Amelfod, f. 1872, Jogarden, Ind. Åm., frå Ålesund 27.4.1898 . Minnesota

Rasmus J. O. Aamelfot, f. 1882, Perag., Yt. Åmelf., frå Volda 10.4.1902. Ulvestad, Oregon. +Troy, Kansas. + Jackson, Oregon X.

Hans P. Peders. Steinsvik, f. 1883, Metteg., Steinsvika, frå Norge mars 1906. Carbonado + Tacoma, Washington. + Multnomah, Oregon

Ole M. H. Vassbakke, f. 1889, Hansg.,Vassb., frå Ålesund 10.5.1910. Montreal, Quebec. X.

Rasmus K. K. Aamelfot, f. 1887, Sam.g., Yt. Åm. + Insteb., Yt. Dale, frå Å. 21.4.1910. Portland, Oregon. X.

Peder Severin Ommel, f. 1889, Perag., Yt. Åm, frå Ålesund 21.4.1910. Hamn Quebec Ulvestad, Oregon.  + Hoston, Kansas. + East hampton, Middlesex, Conecticut.

Per S. R. Steinsvik, f. 1889, Ellingsgarden, Steinsvika, frå Åles. 10.5.1910.  Mål Fort William, Canada. Busett seinare Everett Washington. Død Seattle, Washington.

Kristoffer J. Rinde, f. 1881, Jøsok, Herøy, seinare Jostranda etter USA, frå Åles. 31.1.1924.  Tacoma, Washington. X.

Benjamin A. A. Nordal, f. 1894, Syvde, seinare Sivertg., Mårstøylen, frå Chr.iania. 7.8.1920. Mål : Wolf Point, Montana, + Seattle; Washington.

Johanne R. Olsd. Aamelfot, f. 1896, Perag, Yt. Åm., frå Ålesund 20.11.1916. Mål: Troy Kansas

Kanutte G. (Kanna) R. Nordal g. Hofgard, f. 1922, Jog., Ind. Åm., frå South. 4.11.1948.  Mål: Seattle, Washington, + Busett Iowa, USA

 Arne R. Nordal, f. 1926, Jog. Ind. Åm, frå South. 19.nov. 1948. Busett Seattle. Kanskje også San Francisco, Cal..

Severine O. J. Aamelfot g. Nordal, f. 1892, Jog., Ind. Åm., frå Norge aug. 1954. Seattle, Washington.

Rasmus K. A. Nordal, f. 1886, Syvde + Jog., Ind. Åm. + Ålesund, frå Ålesund 31.3.1910 +, frå Norge aug. 1954. Montana + Seattle, Washington.

19 utvandra

5 heimvende

26,3 % heim til Norge.

Utvandringa frå Indre Dalsfjord fordelte på registrerte statar dei reiste til

Washington 10

Minnesota 5

Oregon 5

Kansas 3

Montana 2

Connecticut 1

Iowa 1

California 1

Quebec, Canada 1

Ontario, Canada 1

Amerika 1

Viss nokon stat peikar seg ut for dei frå Indre Dalsfjord må det vere Washington. Om lag ein tredel av registreringane er gjort der. Eit trekk som viser seg er at Minnesota og Oregon var dei to statane der dei fyrste reiste til. Seinare kom Washington inn i bildet. Verken British Columbia eller California var viktig for dei frå Indre Dalsfjord dvs. Åmelfoten og Steinsvika

Av stader innanfor dei ulike statane som har flest registreingar finn me  Seattle i Washington som peikar seg ut med 6 registreringar. Elles er det ingen stader som har fleire enn 2 registreringar slik som Ulvestad, Oregon med 2 registrerte og Troy, Kansas

Dalsbygda

Ole Dahle, f. 1853, Pergarden, Indre Dale, Dalsb., frå Norge 1880 eller 1881. Minneapolis, + farm island, + Starbuck Village, Minnesota, + Shell Creek, Madison, Nebraska.

Zakarias N. Brune, f. 1858, Brunene, Dalsb., frå Bergen 6.5.1881. Polk County, Minnesota + Fort Williams, Canada

Jon Britanus Hjelle, f. 1858, Nedste Hjellane, Dalsb., frå Bergen 3.3.1882. Fargo, Nord Dakota

Malene Karoline Eidseth, f. 1865, Øvsteg., Eisset, Dalsb., frå Åles. 14.7.1882. Marburg, + Pietermaritzburg, Sør-Afrika, + England

Peder N. Andreass. Dahle, f. 1856, Perg., Indre Dale, Dalsb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg + Johannesburg, Sør-Afrika.

Peder Pederss. Brune, f. 1835, Danielg, Helset, Bj.dalen + Sjursg. Brun., frå Å. 14.7.1882. Marburg, Natal + Delgoa Bay, noverande Mosambik

Ole J. Brune, f. 1873, Sjursg. Brunene, frå Ålesund 14.7.1882. Marburg + Johannesburg.

Marte Larsd. Lillebø g. Bjørkelund, f. 1847, Abelg., Dalsb.+Nedre Mork, frå Å. 14.7.1882. Marburg + johannesburg, Sør Afrika

Ragnhild S. N. Lillebø g. Løndal f. 1854, Øvsteg. Dalslisjeb., frå Åles. 14.7.1882. Marburg, Sør-Afrika

Marta Nikoline Løndal g. Carlson f. 1878, Øvsteg. Dalslisjeb., frå Åles. 14.7.1882. Marburg, Sør-Afrika

Ole Knutss. Hjelle, f. 1855, Nedste Hjellane, Dalsb., frå Bergen 9.5.1884. Amerika. X.

Anne E. Nilsd. Lillebø f. 1862, Øvsteg. Dalslisjeb., frå Bergen 13.8.1886. Norman County Minnesota.

Rasmus A. K. K. Eidset, f. 1863, Nedsteg., Eisset, Dalsb., frå Bergen 18.10.1886. Marinette, Wisconsin.

Ole M. O.  Brune , f. 1866, Brunene, Dalsb. frå Bergen 6.5.1887.  Cloquet Village, Carlton, Minnesota.

Marte Nilsd. g. Folkestad, f. 1850, Øvsteg. Dalslisjeb., frå Bergen 20.4.1888. X. Gary, Minnesota.

Ole K. O. Folkestad, f.1844, Folkestad, seinare Øvsteg. Dalslisjeb, frå Bergen 20.4.1888. Minnesota.X.

Kristine Nikoline Olsd. Folkestad f. 1879, Øvsteg. Dalsb, frå Bergen 20.4.1888. Minnesota. X.

Abelone Eline Olsd. Folkestad f.1882, Øvsteg. Dalsb, frå Brg. 20.4.1888. Minnesota. X

Larsine Oluffa Olsd. Folkestad, f. 1884, Øvsteg. Dalsb., frå Brg. 20.4.1888. Minnesota. X

Abel J. O. Eidseth, f. 1867, Øvsteg., Eisset, Dalsb., estimert utv. 1890. Durban, KZ Natal, X.

Knut O. Knutsen Eidset, f. 1867, Nedsteg., Eisset, Dalsb., estimert utvandra 1890, Amerika.

Knut A. Olsen Lillebø, f. 1873, Larsg. [?], Lisjeb., Dalsb, frå Åles. 12.4.1894. Minnesota

Knut O. Brune, f. 1864, Brunene, Dalsb, frå Bergen 16.9.1895. Mobile, Alabama.Fort William, Fort Arthur,, Tunder Bay, Ontario, Canada

Nikoline Marte Brune, f. 1870, Brunene, Dalsb., frå Bergen 16.9.1895.  Mobile, Alabama X ??.

Randine (Dina) M. J. Hesteflot g. Brune, f. 1870, Hestefl, frå Bergen 16.9.1895. Mobile, Alabama, + Fort William, Ontario. X.

Torvald Brune, f. 1893, Rouen, Frankr., + Volda,  frå Bergen 16.9.1895. Fort William, Ontario

Johannes (Jan) Brune, f. 1895, Rouen, Frankrike, frå Bergen 16.9.1895. Fort William, Ont. X.

Johannes A. Brune, f. 1873, Brunene, Dalsb., estimert utv. 1895. Sør-Afrika. X.

Peder E. J. Hesteflot, f. 1874, Hestefl., Dalsb., frå Åles. 23.4.1896. Mobile, Alabama + New Orleans

Olave H. Brune g. Dahle, f. 1875, Brunene, Dalsb., frå Noreg 1899. Cloquet + Aitkin, Minnesota.

Johannes A. K. (John) Dahle, f. 1870, Ytsteb., Yt. Dale, Dalsb., frå Norge 1899. Cloquet + Aitkin, Minnesota.

Knut A. Rasmuss. Eidset, f. 1842, Nedsteg., Eisset, Dalsb., frå Åles. 5.12.1901. Chicago. X.

Sivert T. O. Brune, f. 1882, Brunene, + Hesteflot., Dalsb., frå Kristiania 6.6.1902. Fort Willliam + Kenora Ontario + Winnipeg, Manitoba.

Jakob A. K. Dalberg Heltne, f. 1859, Dalbergane + Heltne ,frå Åles. 25.6.1903. Durban, S-A. X.

Peder T. K. Brune, f. 1901, Kristiania, bustad Volda, frå Bergen 8.7.1904. Fort William, Ont. X?

Elias A. J. Hesteflot, f. 1881, Hestefl., seinare Jostranda, frå Åles. 6.4.1905. Canada. X.

Ole J. Anders. Rangsæter f. 1885, Rangsætra, Dalsb., frå Åles. 19.04.1906. Canada. X.

Peder A. A. Eidset, f. 1889, Øvsteg, Eisset, Dalsb., frå Ålesund 15.4.1909. Aitkin, + Crow Wing, MinnesotaX

Erik A. Anders. Rangsæter f. 1882, Rangsætra, Dalsb., frå Åles. 29.4.1909. Fort William, Ontario

Aron I. T. Nilsen, f. 1872, Bleik, Andøya, seinare Abelg, Dalsb.  Frå Liverpool 4.6.1909. Tacom Washington. X.

Sivert Martin Eidseth, f. 1892, Nedsteg. Eisset, Dalsb., frå Åles. 23.4 1910. Canada + Ohio + California. Budd mange stader sist Mendocino, California.

Peder A. Pedersen Dahle, f. 1891, Perg, Ind. Dale, Dalsb., frå Åles. 31.3.1910.  Canada.

Jon A. P. (Jonny) Dale, f. 1902, Perg., Ind. Dale, Dalsb., frå Åles. 20.4.1923. Vancouver, BC.

Ole Andreas Eliason, f. 1897, Eliasg., Rossetvikane, estimert utvandra 1925. Vancouver, BC.

Ole A. E. H. Brune, f. 1885, Sjursg. Brunene, frå Ålesund 23.2.1927. BC, Canada. X.

45 utvandra. 19 heimvende

=  ca 42% heimvende er eit høgt tal.

10 til Sør-Afrika er eit høgt tal i forhold til totalen. Alle 10 er registrert i KZ Natal. Det vil sei at omlag ¼ del (22,22%) av utvandrarane drog dit. Det viser kor viktig dette landet var som reisemål for enkelte bygder. I tillegg er minst 3 registrert i Johannesburg. Det gjeld altså 3 personar av dei 10.

16 bustadregistreringar i Minnesota. Det tyder ikkje at det er 16 personar som har budd der. Det kan vere at ein person har budd fleire stader i Minnesota. Vidare peika Fort Williams –området seg ut med 9 registreringar i Ontario. Canada elles 7 registreringar der minst 2 er i Vancouver. Mobile, Alabama har 4 registreringar. Andre statar som er registrert med 1 er: Nebraska, Nord Dakota, Wisconsin, Washington, California og Manitoba, Can.Utvandra frå Dalsbygda

Frå Dalsbygda Posted on Mon, December 07, 2020 21:19:18

Utvandra frå Dalsbygda frå Eidset til Rossetvikane

Nedstegarden, Eisset

Knut Andreas Rasmussen (19.4.1842-21.6.1905) gift og busett her (BSVD s. 515).

Skanna kyrkjebøker, Ministerialbok Volda i Volda, Utflytte 1901: Tømmermand, Knut Andreas Rasmussen til Amerika, f. 1842, reiste til Amerika 1901. Usikkert om han verkeleg reiste til Amerika.

EÅ DigArk: 5.12.1901 reiste Knud R. Eideseth, 55 år, gift, tømmermann, frå Volden, med Dominionlinien til Chikago. Billett: Prepaid. [Er det ein av sønene som har spandert billett på han?]

Rasmus Andreas Kornelius [Knutss.] Eidset (8,5.1863-?), reiste til Amerika, gift der (BSVD s. 515).

EB DigArk: 18.10.1886 Reiste Rasmus Knutsen Esesæt, 23 år, f. 1863, føde og bustad Volden, ugift tenestedreng med American Linie. Medreisande frå Ørsta i Volda: Lauritz Knutsen Bjørdal, Paul Johnsen Bjørdal, Arne Kristiansen Brautesæt, Anders Henriksen Ørstenvik, Elisabeth Magnusdatter Rebbestad.

RSMNH: Alle frå Ørsta skal til Marinette i Wisconsin, på skogsarbeid. Otto B. Olson Brautaset er reiseleiar.

NYPL 1886: Rasmus K. Esesæt, 23 år, arbeidar, reiste med SS ”Servia” frå Liverpool, framme i New York 9.11.1886, skal til Wisconsin.

Folketeljing i USA 1910: Andrew Knutson 46 år, Kona Elisabeth 44 år [Han kan ha gifta seg med Elizabeth Magnusdatter Rebbestad f. 1865 rett etter at dei immigrerte. Alle årstal tilseier at det kan vere henne og han Rasmus som  sannsynlegvis har teke namnet Andrew Knutson]. Dei kom fram i 1886 og har vore gifte i 20 år.  Han er snikkar, kontraktør, men har vore 10 veker utan arbeid i 1909. Dei har borna: Louise 16 og Theodore 13 år. Andrew Knutson har fått statsborgarskap. Dei bur i Elizabeth Ave., Marinette City, Wisconsin.

Folketeljing USA 1920: Andrew Knutson 56 år, enkemann, snikkar, fekk statsborgarskap i 1906. Han har borna: Louise 25, Theodore 22 år og Linwood 7 år. Han eig heimen (pantsett) i Elizabeth Avenue, Marinette, Wisconsin. Her står det at han immigrerte i 1888, men det skal vel vere 1886 som i folketeljinga 1910.

Folketeljing 1930: Andrew Knutson 66 år og kona Carrie 51 år og sonen Linwood 18 år. Andrew immigrerte i 1886. Kona er ikkje norsk, men det er vanskeleg å tyde kvar ho er frå. Det kan sjå ut som at begge har vore gifte tidlegare. Vanskeleg å tyde yrke, men eit eller anna med Cabinet ….. og Showcase……

Knut Olai Eidset (15.7.1867-?), reiste til Amerika, gift der (BSVD s. 515).

Sivert Martin (7.4.1892-1978), reiste til Amerika 1909, gift 2 gonger, busett San Francisco, CA, prest (BSVD s. 515).

EÅ DigArk 1910: 23.4.1910 Sivert Martin A. Eidseth, f. 1892, ugift, gardsarbeidar, frå Volda, med Hvide til Kanada. Rodesetel. Billett: Nei. Medresiande: Sæmund Olai J. Aksnæs til Canada, Knut Johan Olai P. Ulvestad til Minnesota, Ole Sigvald Pedersen Sætre til Minnesota, Elias Andreas J. Hesteflot til Canada.

Canada Soldiers WW1, Attestation Paper Canadian Overseas Expeditionary Force: Det kan sjå ut som at Sivert Martin Eidsath har verva seg. Han er gift og har yrke som prest (preacher). Underteikna 3. mai 1918.

Folketeljing 1920: Sivert M. Eidsath, 27 år, student på College og kona Olivea (f. i N. Dak. Av norske foreldre), 28 år også student på College, busett South Jakson,Bluffton village [?], Richland, Allen, Ohio.

Border Crossing Canada-USA: Sivert og Oliva kom frå Edmonton i Canada og skal til Bluffton i Ohio. Dei skal gå på Bluffton College i Ohio. Sivert har eit ”slight scar left forehead. Sivert har ein ven i Edmonton som heiter Jon Price. Registrert september 1919.

USA Declaration of Intention 1936: Sivert Martin Eidsath, 44 år (f. Volda 7.4.1892), no busett 1747 Leighton Ave., Los Angeles, Los Angeles, Calif. Yrke: Minister

[prest]

, blå auge, light brown hår, 5 fot 9,5 t., 172 pound. Canadisk statsborgar. Han vart gift med Oliva 8. jan 1918 i Edmonton, Canada. Ho vart fødd i Mobridge,South Dakota,14. des 1890. Dei kom til Portal N. Dak. 24.9.1919 for å busette seg der, men dei bur no i Los Angeles, Calif. Han har 2 born: Norman f. 13.10.1920 i Blufton og Harold 21.6.1927 i Englewood. Begge fødde i Ohio., men no busett i Los Angeles. Underteikna og sverga  16. april 1936.

USA Petition of Naturalization 1938: Nesten som ovanfor. No busett 1749 W, 42nd Street, Los Angeles, Calif. Han og kona kom til USa via Portal, N. Dak. Med Canadian Pacific train nr. 14. Underteikna 4. april 1938.

SSDI: Siste adresse då han døde okt 1980: 95456 Little River, Mendocino, California.

California Marriage Index: Sivert M. Eidsath 71 år, f. 1892 gift med Gertrude H. Ward 63 år, 7. Nov. 1963 i Mendocino.

California Death Index: Sivert Martin Edsath f. 7 april 1892 d. 29. Oktober 1980 i Mendocino. Mora sitt pikenamn: Storheim [Stårheim].

Slektstred av bruceshabluk (Anc.): Sivert Martin Eidsath  1892-1980 d. v. Lilltlle River, Mendocino, Cal., Oliva Johnson 1890-1959. Dei fekk sønene: Norman A. Eidsath (1920-1983) og Harold B. Eidsath (1927-2003). Det ser ikkje ut for at sønene har fått etterkomarar.Eigaren av dette slektstredet kan tilby hjelp til undersøking. Han bur i Calgary, Alberta.

?????????Astrid Randine (3.10.1893-10.10.1987) gift med Bernhard Risbergh, busett Sverige. Spørsmålet er om ein skal registrere dei som for til dei nordiske landa?

Øvstegarden, Eisset 

Malene Karoline (4.2.1865-?), reiste til Sør-Afrika, busett Maritzburg, reiste seinare til England, gift med ein Taylor, flytte til Stockport, Manchester England (BSVD s. 517).

Sjå i boka Norsk utvandring til Sør-Afrika om denne utvandringa.

Abel Johannes Eidseth (15.4.1867-?), kjøpte Skrivargarden på Rotset (BSVD s. 517).

Abel Olsen Eidseth var ei tid i Durban, Sør-Afrika som bygningsmann. Han sat i styret i Den Norske Foreining i Durban ca. 1901-1902. Bilde av Abel i ”Norsk utvandring til Sør-Afrika”.

Peder Andreas (Per) Anderss. Eidset 25.1.1889-22.11.1964). Per var 7 år i Amerika. Gift og busett her BSVD s. 517-518).

EÅ DigArk 1909: 15. April 1909 reiste Peder Andreas Andersen Eidseth f. 1889, ugift, fiskar, frå Volda, med Hvide til Minnesota. Merknad: Rodeseddel. Billett: Nei.

NYPL 1909: Peder Andreas Eidset, 20 år, single, reiste med SS “Celtic” frå Liverpool 23. april 1909, framme i New York 3. mai. Han skal til onkel Rev. [prest] O. Dahle I Doris Aitkin [?], Minn. Han har betalt for reisa sjølv heilt fram. Næraste pårørande i Norge: Faren Anders Eidset, Volden.

Minnesota Naturalization Index: Peder Andreas Andersen Eidseth var busett i Crow Wing County 1910-1915.

Folketeljing i USA 1910: Peter A. Eiset, 21 år, ”Hired Man”, singel, gardsarbeidar, kom til USA 1909, busett i Deerwood Township, Crow Wing, Minnesota. Han bur hos familien til Gunerius og Nettie Vang, fødde i Norge. Det er mange nordmenn og svenskar i området.

Folketeljinga i Norge: F for fraværende. Arbeidar på farm. Foreldra var også fråværande under folketeljinga. Skal tru kvar dei har vore?

Fjøsneset – Dalset

Person nemnt annan stad: Johannes Andreas Rasmuss. Reite, nemnt under Inste Dravlausreitane, der han kom frå.

Pergarden, Indre Dale

Person nemnt under anna stad: Kanutte Petrine, nemnt under Ellingegarden, Davlaus-Lisjebøen.

Ole Dahle (15.5.1853-17.1.1933), reiste til Amerika 1881, gift med Regine Guldbrandsen frå Vang, Eidskog i Hedmark (1859-1948), busett Aitkin MN, Ole var prest (BSVD s. 527).

Folketeljing i Norge 1875: Ole Dahle, ugift, f. 1853 i Volda, tyende, snekkerdreng hos Nils Kristoffer Scheldrup i Kipervigen, Ålesund (snedker Skjeldrup) .

MUNiA: Ole Dahle, prest i Aitkin, Minn.

Folketeljing i USA 1880: Ole Dahl 27 år, sjømann, busett i Minneapolis, Hennepin, Minnesota. Usikker på om dette er rette mann.

Folketeljing Minnesota 1885: Ole Dahle 32 år, busett i Minneapolis, Hennepin, Minnesota. Usikker, men visgsleattest, sjå under, kan tyde på at Ole har budd ei tid i Hennepin.

Minnesota Marriage Index: Prest Ole Dahle gift med Regina Gulbrandson 27. juli 1886 i Henneg[p?]in, Minnesota.

Folketeljing Minnesota 1895: Ole Dahle 40 år, har vore 15 år i landet, prest i 12 år ?. Han har vore 2 månader i dette distriktet. Han har kona Regina 34 år og borna Anker 7, Astrid 6, Ragna 5, Trygve 3, Borghild 2, Vigo Svare 1. Alle borna fødde i Minnesota. Dei er busett i Farm Island, Aitkin, Minn.

Folketeljing i Minnesota 1905: Ole Dale, kona Regine og borna: Anker 17, Astrid 16 ,Ragna 15, Trygve 13, Borghild 12, Viggo 11, Rolf 8, Ernst 5, Dagni 2. Ole Dale har vore prest i 10 år. Familien bur i Farm Island, Aitkin, Minnesota.

Folketeljing USA 1910: Ole 56 og Regina 50 har vore gifte i 24 år. Dei har borna: Anker G. 21, Astrid P. 20, Ragna 19, Trygve F. 18, Borghild 17, Viggo 15, Rolf 12, Ernst 10, Dagny 7. Ole og Regina kom til USA 1880. Ole er prest i Norwegian Church. Anker er arkitekt på hus. Ragna er lærar på Country School. Trygve og Viggo er gardsarbeidar på Home Farm. Dei er busett i Farm Island Township, Aitkin, Minnesota.

Folketeljing USA, 30 jan 1920: Ole Dahle, kona Regine og borna: Trygve F. 28, Borghild 25, Vigo S. 24, Rolf 21, Ernst E. 19 og Dagny 17. Dei er busett i Starbuckk Village, Pope, Minnesota. Ole kom til USA 1880. Statsborgar i 1897. Ole er Preacher of the Gospel. Sonen Ernst er lærar på Public School. Dei andre har ingen yrkestittel. Det er mange nordmenn og andre skandinavar i området.

Folketeljing USA 1930: Ole og Regina Dahle 76 og 70 år, samt dottera Borghild 37 år, sjukepleiar er busett i Newman Irose [?] City, Shell Creek, Madison, Nebraska. Her står det at Ole kom til USA 1881, Regina i 1880. Dei leige husveret her. Ole var 33 år når dei gifta seg, Regine var 27 år.

Slektstredeigar Kateschusterstattmiller (Anc.): Ole Dahle og Regina Gulbrandsen hadde sonen Trygve Dahle (1891-1987). Han vart gift med Agnes Hazel Tastad. Dei fekk ei dotter.

Ein kan  slå fast at Ole og Regine fekk mange etterkomarar.

Minnesota Death Index: Ole Dahle d. 13. jan 1933 i Aitkin. Ikkje heilt sikkert om dette er vår mann.

Peder Nikolai Andreass. Dahle (29.3.1856-?) var ei stund brukar av Pergarden. Peder reiste til Natal i Sør-Afrika 1882 saman med systera Kanutte og hennar familie. Peder gift med Ane Berte Samundsd Vatne frå Vatne i Ørsta, busett Marburg Natal. Peder omkom i ei gruveulykke i Johannesburg-området BSVD s. 527.

NUTSA: Peder Dahle d. ca.1890. Sjå meir i Norsk utvandring til Sør-Afrika s. 123.

Peder Andreas [Pedersen Dale] (13.8.1891-1910), reiste til Canada BSVD s 527.

EÅDigArk: 31.3.1910 reiste Per Andreas Pedersen Dahle, f.1891, ugift, fiskar, frå Volda, med Canadian til Canada. Rodesetel. Billett: Nei

Jon Alfred [Pederss. Dale] (26.7.1902-5.9.1980), reiste til Canada, busett Vancouver.

EÅ Dig Ark: 20. april 1923 reiste Johan Alfred Pedersen Dale f. 1902, ugift, gardsarbeidar, frå Volda til Canada. Billett: Nei. Det var mange sunnmøringar som reiste denne dagen.

Declaration of Passanger to Canada: John Dale, 20 år, gardsarbeidar, frå Volda. Skal ta gardsarbeid i Canada. Han skal reise med SS ”Rigina” 27. april 1923. Han skal til K.O. Brune i Port Arthur, Ont. Han har betalt reisa sjølv. Han har 150 $. Næraste pårørande i Norge: Faren,  Peder Dale. Underteikna av Jon Alfred P. Dahle og Boooking Agent Harald Moa i Ålesund. Dokumentet stempla i Quebec 10. mai 1923.

CanPL: John P. Dale, 26 år, frå Ålesund, Norge, reiste med SS ”Montrose” , frå Liverpool 8. mars 1929, framme i St. John, N.B. 18. mars 1929. Han har vore i Canada tidlegare frå 1923 -1928 i Vancouver B.C. Han skal til Nootka Pak. Co, Vancouver Block, Vancouver B.C.

NYPL 1939: John Dale, 36 år, f. Volda, singel, fiskar. Han fekk statsborgerskap i Canada 29. august 1929. Han reiste med ”Oslofjord” frå Oslo 17. juni 1939, framme i New York 26. juni 1939. Han har bustadadresse i Vancouver på York Hotel.

Sverre Reite hugsar Jonny Dale som ein av mange norsk fiskeskipperar i Vancouver.

Instebakkane, Ytre Dale

Person nemnt under Sammelgarden, Ytre Åmelfoten: Rasmus Kornelius Knutss. Dale var ei tid i Amerika (BSVD s. 429 og 537).

Ytstebakkane, Ytre Dale

Johannes Andreas (John) Knutss. Dahle (8.10.1870-?) gift 28.4.1897 med Olave Hansine Olsd. (19.6.1875)frå Brunene. Johannes reiste til Amerika 1899, busett Cloquet, MN. Olave reiste også. Dei hadde pleiesonen Teodor. (BSVD s. 540).

Folketeljing USA 1910: John Dahle, 39 år, og kona Oliva Dahle 34 år, gifte i 13 år , har fått eit barn som er død. Dei har adoptivsonen Theodore, 6 år. John og Oliva immigrerte i 1899. John har fått statborgarskap. Han jobbar på sagbruk. Dei eig husværet i 15th Street, Cloquet City, Carlton, Minnesota. John har ikkje vore utan arbeid siste året. Det er nokre fleire nordmenn I området, men fleire svenskar.

Folketeljing USA 1920: John K. Dahle 47 og kona Oliva H. Dahle 43, immigrerte i 1897. Statborgarskap i 1905 [?]. Dei har ein farm med mjølkeproduksjon i McGregor Township, Aitkin, Minnesota. Det stemmer ikkje med alder og immigrasjonsår her, men eg trur det er dei likevel. Dei eig eigedomen, men den er pantsett. John K. Dahle 59, kona Olive Dahle 53 og sonen Theodore Dahle 25 år. John og Olive immigrerte i 1899. Theodor [adoptivson] er fødd i Minnesota av norske foreldre. John jobbar på sagbruk som ”millwright”. Theodore jobbar på papirfabrikk (paper mill). John og Oliva eig husværet (Verdi 2500 $) i 8th Street, Knife Falls Township, Cloquet, Carlton, Minnesota. Kan ikkje finne fleire nordmenn i nærleiken. Ein tysker leiger rom hos dei: Ernest Leloff.

Folketeljing USA 1930: John K. Dahle 57 år og kona Olive Dahle 53 år og sonen Theodor Dahle 25 år er busett i Eight Street, Knife Falls Township, City of Cloquet, Carlton, Minnesota. John og Olive immigrerte i 1899. Dei eig husværet til ein verdi av 2500 $. John er Millwright på Lumber Mill. Theodor er Back Inder [?] på Paper Mill.

Minnesota Death Index AC: John Knute Dahle d. 7.8.1942 i Carlton County 1942. Usikkert om dette er John K. Dahle.

Brunene

Zakarias Nikolai Brune (9.12.1858-1907), reiste til Amerika 1881, busett Fort Williams, Ontario, Canada, omkom ved ei ulukke (BSVD s. 545),

EBMR DigArk:  6.5.1881 reiste Zakarias Olsen Brune, 22 år, f. 1859, føde og heimstad i Volda, ugift, gardbrukarson, med Allan Line. Medreisande frå Volda: Andreas Carstensen Eikrem (prepaidticket), Iver Olsen Næs, John Sjursen Sundalsaas og kona Dorthe Olsdtr., med 3 born.

Minnesota Naturalization Index Delclaration of Intention: Sakarias Olsen Brune, registrert i Polk County.

Minnesota Land Records: Sakarias O. Brune registrert med ein landeigedom. Registrert  2. desember 1883. Areal: 120 Acres. Land Office: Crookston. Det står fleire opplysingar på dokumentet (Ikkje original).

MUNIA utgitt 1913: Zakarias Olsen Brune, død, udv. Fra Dalsfjorden, Volden, Søndmøre, som en af de allerførste Udvandrere fra Dalsfjorden, var ved sin Død Arbeidsformand i Fort Williams, Can. Brødrene: Knut O. Brune, Sjømandsmissionær, Mobile, omkr. 1900; senere i Fort Williams, Can. Sivert O Brune, Brobygger sammesteds. Ole D. Brune er Elektriker og Arbeidsformand i Cloquet, Minn.

Knut Olai Brune (24.5.1864-7.1.1927), flytte til Hesteflotane, gift der med Randine (Dina) Johannesd. Hesteflot. Dei utvandra til Mobile, Alaska [Her skal det vel vere Alabama], seinare Fort Wiliams, Ontario, Canada. Han arbeidde i sjømannsmisjonen. Randine flytte attende til Norge 1908. (BSVD s. 545 og 584).

EBMR DigArk: 16.9.1895 reiste Knud Olaj Olsen Brune f. 1864, assistent ved sjømannsmisjonen, kona Dina, 25 år og borna Thorvald Oscar 2 år f. Rouen 1893 1, Johannes Andreas f. 1895 Rouen. Alle med heimstad Volda. Systera til Knud, Nicoline Martha Brune var også med. Dei skulle reise med Thingvalla.

NYPL 1895: Knud Brune 31 år, misjonær,  kona Dina 25 år og barna Thorvald og Johannes reiste med SS ”Island” frå Kristiansand til New York. Nicoline Brune (Systera til Knut), tenestejente 25 år er også med. Passasjerliste underteikna av kaptein W Skjødt 5. oktober 1895[sannsynlegvis ankomstdato]. Dei skal til Mobile, Ala.

Folketeljing USA 1900: Kant O. Brune f. mai 1864, 33 år, og kona Dinah M. Brune f. aug 1870, 29 år. Dei har vor gifte i 8 år, og har fått 5 born, der 3 lever. Dei kom til USA 1895. Dei er busett i Spring Hill, Mobile City, Mobile, Alabama. Dei eig huset (pantsett). Borna som bur hos dei: John f. 1895 i Frankrike , Oscar f. 1898 i Alabama, Harold f. 1900 i Alabama. Knut og Dinah utvandra i 1895. Kant er prest (”preacher”). Her bur også broren til Dinah, Peter Johnston f. 1874, fotograf, kom til USA 1896. Her bur også tenaren Carrie Tvedt f. 1860.

EKristiania Dig Ark: 6.6.1902 reiste Knud O. Brune 38 år, gift, misjonær, heimstad i Amerika med Montebello (Bennett Line) til Sault St, Marie O. Medreisande: Broren, Sivert Tobias Ols. Brune.

EBDigArk: 8.7.1904 reiste Randine Martha Johannesen Brune, f. 1870,34 år, teglværkseiers hustru, manden i Amk. Med Canadian Pacific til Fort William Ontario. Ho var fødd og busett i Volda. Ho har med seg borna: Johs Andr. Knutsen Brune, 9 år, f. 1895 Frankrig, bustad Volden og Peder Theodor Knutsen Brune, 3 år, f. 1901, Chrania, bustad Volda, alle til Fort William, Ontario.

UK incoming Pass. List. 1909: K.O. Brune 45, og S.O. Brune 26, reiste med SS ”Empress of Britain” frå Halifax til Liverpool, desember 1909, med billett til Aalesund.

EÅ DigArk: 11.5.1912, reiste Knut Olsen Brune, f. 1864, gift, gardbrukar, med Canadian til Ontario, USA på forretningsreise.

Ontario, Canada, Deaths: Knut Olson Brune, f. Norge 1864 d. 7.1.1927. Knut sine foreldre var Ole Brune [Brune-Ola] og Torine f. Mork. Knut hadde adresse i Port Arthur. Han haddde yrke som Millwright, [Dette er ein arbeidar som monterar og reparerar maskinutstyr i ein fabrikk]. ” Industry: Elevator” Knut døde på hospitalet i Thunder Bay, Port Arthur, Canada. Informant: Sivard Brune, bror til avdøde, busett i Kenora, Ontario. Namn på dokter: P.M.Ballantyne. Knut har gjennomgått ein Gastrostomy operasjon. Han har hatt diagnosen: Carcimona of the Olsophagies Olsophagies [?]. Det kan sjå ut som han har vore innlagt sidan juni 1926. Knut vart gravlagt påMountain view Cemetery, Ft. Wm. Begravelsesbyrå: Everest-Thomson Co.

Ole Martinus Brune (11.4.1866-?), reiste til Amerika 1887, gift med Annie, busett Cloquet, MN, Ole var elektrikar og arbeidsformann (BSVD s.545-546)

EBMR DigArk: 6.5.1887 reiste Ole Olsen Brune, 20 år, f. 1867, føde og heimstad Volda, ugift, ”gaardmannssøn” med Allan Linien. Medreisande frå Volda: Ole Knudsen Reite f. 1866.

NYPL 1887: Ole O. Brunne, 21 år,  reiste med SS ”Etruria”(Cunard Line) frå Liverpool, framme i New York 23. mai 1887. Ikkje heilt sikkert dette er vår mann. Her er også ein Ole K. Brunne, 21 år. Kan det vere Ole K. Reite. I emigrantprotokollen reiser dei to i lag. Alder stemmer.

EÅ DigArk: 12.4.1894 reiste Ole Brune, 27 år, ugift, rørleggar, frå Minnesota (Oprindelig Volden) med Cunard linjen til Amerika. Billett:Her. Medreisande frå Volda: Peder Sjursen Moe, Lauritz Sjursen Moe, Thorbjørn Knudsen Meg 33 år, Knud A. Olsen Lillebø, 22 år.

Folketeljing USA 1900: Ole Bruno f. 1866, 34 år, kona Annie Bruno, f 1878, 22 år. Dei har borna Carl, f. 1867, 3 år og Oluf, f. 1899, 1 år. Ole og Annie har vore gifte i 4 år. Ole immigrerte i 1887. Han har vore 13 år i USA. Ole sitt yrke: Steam Fitter [?] Mill. Dei er busett i Knife Falls, Cloquet Village, Carlton, Minnesota. Dei har to leigebuarar: Oscar Almquist og Chas. Ihle.

Folketeljing Minnesota 1905: Ole Bruno 39 år, kona Anna 22 år, og borna: Carl 8, Ollof 6, Henry 4, Lillian 1,  er busett i Ave E., Cloquet Ward 1, Carlton, Minn. Ole sitt yrke er ”Steam Fitter”.

Folketeljing USA 1910: Ole Bruno 44 år, frå Norge og kona Annie Bruno 32 år, frå Sverige, busett i Cloquet, Carlton. Ole immigrerte i 1888, Annie i 1894. Dei har vore gifte i 15 år og har 5 born: Carl [?] 13, Oluf 10, Henry 9, Lilian 6, Helen 3 år. Det ser ut som at dei bur i same distriktet (Cloquet) som John K. Dahle.

NYPL 1927: Ole Bruno, 61 år og Anna Bruno, 49 år reiste med SS ”Gripsholm” frå Gøteborg 30.7.1927, framme i New York 8.8.1927. Dei er busett i Cloquet Minnesota. Passet deira utskrive i Washington DC 4.5.1927. [Her har dei sikkert vore ein tur heim til Skandinavia].

Folketeljing USA 1930: Ole Bruno 63 år, kona Anna Bruno 52 år og borna: Henry 28 år, Martin 19 år og Mary 15 år er busett i Avenue E, Ward One, Cloquet City, Carlton, Minnesota. Ole var 30 år og Anna var 18 år då dei gifta seg. Dei eig husværet til ein verdi av 8000 $. Ole immigrerte i 1887, Anna i 1897. Det er vanskeleg å tyde yrkestittelen til Ole.

 Minnesota Death Index: Ole Martinus Oleson Brune døde 28.2.1950 i Carlton County.

Nikoline Marte (16.12.1870-9.5.1932), flytte til Åsgårdstrand, gift der (BSVD s. 545).

EBMR DigArk: 16.9.1895 reiste Nicoline Martha Brune, 25 år, f. 1870, ugift frå Volda, gardbrukardatter skal reise med Thingvalla. Ho reiste saman med broren Knut og hans familie, sjå ovanfor.

NYPL 1895: Nicoline Brune 25 år, tenestejente, reiser i lag med broren Knut og familien hans. Dei skal til Mobile, Alabama. Dei reiste med SS ”Island” frå Kristiansand til New York, framme 5. oktober 1895.

Johannes Andreas Brune [Olsen?] (5.1.1873-22.3.1933) tok over Brunene i 1910, gift her. Han dreiv fiskehandel og røykeri i Fosnavågen saman med faren på Brune-Ola-buda.

I fylgje Rolleiv Hjelle: Johannes Andreas Brune var i Sør-Afrika truleg på 1890-talet. Han var der i 2-3 år, og tente ein del pengar. Han var med å starte ”Glimmerdalen gruve” i Osdalen saman med Annanias Myren og Kristoffer Velsvik.

Olave Hansine (19.6.1875-?), flytte til Ystebakkane Ytre Dale, gift der med John Knuts. Dahle. Dei utvandra til Amerika 1899. (BSVD s. 540 og 545)

Sjå meir under Johannes Andreas (John) Knutss. Dahle. Ytstebakkane, Ytre Dale.

Sivert Tobias Ols. Brune (6.7.1882- 1954) flytte til Hesteflotane, Dalsbygda og kjøpte halve garden der. Sivert reiste til Amerika. Han vart gift med Clara Berg, d. 1923, frå Canada. Han gifte seg opp att 1928 med Agnes Danielsen frå Steigen (1891-1958). Busett Fort William, seinare Kenora, Ont. Og Winnipeg, Man., Canada. Han var brubyggjar.

EKristiania Dig Ark: 6.6.1902 reiste Sivert Tobias Ols. Brune, 19 år, ugift, arbeidar, frå Volda, med ”Montebello” (Bennett ”linjen”). Han skal til Sault St Marie O. Han reiste i lag med broren Knud O. Brune.

Border Crossings Canada-USA august 1902: Sivert Olsen Brune, 20 år, singel, sannsynlegvis framme i Quebec 22. juni 1902 med Numidian [?]. Kom fram til Sault Ste Marie, august 1902.

Bord Cross. Can-USA 1925: Vanskeleg å tyde.

UK inc pass: Sivert og Knut reiste ein tur heim, desember 1909. Sjå under Knut Brune.

EBDigArk: 17.4.1910 reiste Sivert Olsen Brune 28 år, f. 1882 ugift, tømmermann, frå Volda, bustad Fort William Canada. Reiser med Canadian Pacific. Han har vore heime i Norge på besøk.

CPL 1910: Sievert Brune 29 år, Bridgeman, stempla: returned Canadians. Han har vore i Canada før, sannsynlegvis i Fort Williams i 7 år. Han kom til Quebec 29. april 1910 med Empress of Britain frå Liverpool.

Sjømenn og krigsseglarar som har vore innom Amerika fleire gonger:

Ola Sverre Brune (28.51902-29.2.1980), styrmann i utanriksfart, var ute under krigen og kom med i konvoifart. Ola kom til New York med Bergensfjord 7. oktober 1939 for å gå om bord i M/S ”Sørvard”. Dei gjekk frå Bergen 29.9.1939.

Sverre Brune (5.11.1903-2.8.1927) sjømann, drukna i Antwerpen.

NYPL 1924:Han var lettmatros om bord i Titania, kom til New York 24. april 1924.

Einar Nordal Brune,(23.6.1919-1942) matros, kom bort under torpedering av ”Inger Elisabeth”.

Sjursgarden, Brunene

Peder Pederss. [Brune] frå Danielgarden, Helset (5.1.1835-?), flytte hit i 1867. Kona hans vart råka av ei snøfonn og døde 18.3.1881. Eldste sonen Peder Laurits f. 1870 drukna same året (22.9.1881). Peder selde garden og drog til Marburg, Natal, Sør-Afrika saman med mange andre frå distriktet. Han tok med seg sonen Ole Johannes (1.3.1873-?) (BSVD s. 548).

NUS-A: Det er ikkje mange spor etter Peder Brune og sonen Ole Brune Etter at dei kom til Sør-Afrika. Peder kom med i militærkorpset Umzimkulu Mounted Rifles i 1883. Men ikkje lenge etter må han ha flytta. I eit brev som er funne i eit arkiv i Pietermaritzburg går det fram at Peder Brune drog til Delegoa Bay (Maputo) i Mosambik for å få seg arbeid: Han døde der om lag 1898. Det var sonen Ole som skreiv dette 10. des. 1910 frå Rand Victoria Boarding House, Germiston, Transvaal.

Ole Johannes Brune (1.3.1873-?) reiste til Sør-Afrika saman med faren. Sjå ovanfor.

Ole Andreas Eliasa Hanss. Brune (30.4.1885-10.9.1965), kjøpte garden her. Han var ei tid i Amerika. (BSVD s. 548).

EÅDigArk: 23.2.1927 reiste Ole Andreas Hansen Brune, f. 1885, gardsarbeidar, enkemann, frå Dalsfjord til Canada. Billett: Nei. Medreisande: Johan Sivert Hansen Lyngnes f. 1899.

CPL 1927: Ola A. H. Brune, 41 år, enkjemann, farmar, frå Volda reiste med ”Stavangerfjord” frå Bergen 25 februar 1927, framme i Halifax N.S. 5 mars 1927. Han skal treffe venen Peder Reite i Lakeport, Queen Charlotte Island, BC. Næraste pårørande i Norge: Systera Anna Brune, Dalsbygda pr. Aalesund. Pass utskrive i Aalesund 14. februar 1927.

Nedste-Hjellane

Jon Britanus (28.9.1858-?), reiste til Amerika, busett Fargo ND (BSVD s. 555).

Jon f. 1858, gjekk Volda høgare Almueskule, reiste til Amerika (DS B2 s. 52)

DS B1 s. 229: Jon Knudsen Hjelle (Dalsbygd), reiste vestover 1881, visstnok over Nordsjøen med den engelske dampbåten ”Hero”. Brev datert 7. mars 1882. Brevet er gjengitt i DS1 s. 229-231. Det er underteikna Jon Knudsen Hjelle. Fargo Cass Co, Dakota.

Datoen trur eg må vere feil. Eg trur han reiste i 1882 og at brevet er datert eit år seinare. Sjå under.

SkannKyrkj Volda Utflytte 1882: Ungk. Jon Britanus Knudsen Hjelle f. 1858, utflytt 28.2.1882, til Amerika. Almind. Udflyttn. Attest D.D.

EBMR DigArk: 3.3.1882 reiste John Knudsen Gjelde, 23 år, f. 1859 [?]frå Volda med Dominion Linie. Merknad: Tjenestedreng 70 kr.

Norway Heritage.com: ”Hero” (Wilson Line) gjekk frå Bergen 11.03.1882 via Stavanger til Hull. Korresponderande skip frå Dominion Line var SS ”Brooklyn” frå Liverpool til Portland, framme 3.4.1882.

Vanskeleg å finne John Knutsen Hjelle. Her er nokre alternativ:

—————————————————

Folketeljing USA 1900: John Knutson f. sept 1858 gift i 17 år med  Mary f. mai 1856. Her står det at han immigrerte i 1880, men at han var 20 år då. Borna Carl, Martin Hans og Nellie. Dei bur i Moorhead, Clay, Minnesota. Her er mange fleire nordmenn. Fødselsdato stemmer her, men ikkje immigrasjonsår.

—————————————————

Folketeljing Minnesota 1895: John Hjelle, 36 år frå Norge gift med Ingeborg Hjelle 36 år. Han har vore 6 år og 1 månad her i staten, også i dette distriktet, Holt Marshall, Minnesota. Dei er farmarar.  Marthe Hjelle 74 år er også busett hos dei. Usikkert om dette er vår mann. Folketeljing i juni. Alderen stemmer her.

Folketeljing USA 1900: John Hjelle f. jan 1861, 39 år gift i 18 år med Ingeborg f. sep 1860. Han kom til USA 1880, ho i 1882. Her bur også mora hennar, Martha Bertelsen f. jan 1821, 79 år. Fødselsdato på John Hjelle tilseier at det ikkje er vår mann. Dei bur i East Valley, Marshall, Minnesota (8. juni 1900).

Folketeljing Minnesota 1905: John og Ingeborg Hjelle begge 43 år, bur i Holt, Marshall, Minnesota. Han er snikkar, ho er housekeeper. Dei har budd 7 månader her (juni 1905). Heile sida er full av folk som ættar frå Norge. Usikkert om dette er vår mann

Folketeljing Manitoba, Canada 1906: John Hjelle 45 år og kona Ingeborg 45 år, immigrerte til Canada i 1905. Folketeljing 26. juni 1906, Marquett, Manitoba, Canada. Usikker. Stemmer ikkje med alder.

——————————————————

Kanskje det er meir truleg at personen nedanfor er vår mann:

Folketeljing USA 1900: Her er det hevda at  John Knudtson er fødd i dec. 1859. Han er gift i 1890  med Inga 30 år, f. dec 1869.Born Adolph 8 år og Sigurd 6 år, fødde i ND. John immigrerte i 1882, Inga i 1887. Fødselsdato her stemme ikkje med vår mann.

Folketeljing USA 1910: John Knuson 50 år, smed, gift med Enga 40 år. Dei har vore gift i 19 år og har tre borna: Sigurd 16 år, butikkmann daglegvare, og Synnove 5 år og kanskje eit barn til som er utflytt.  Folketeljing april 1910. John kom til landet i 1892, Enga i 1897. Men det står andre årstal på folketeljinga i 1920 og 1930. Dei bur i Warren, Cass, North Dakota.

Folketeljing USA 1920: John Knutson 61 år, smed  og kona Inga A. 51 år. John immigrerte i 1882 og Inga i 1887. Borna Adolph C. 29 år, og Synova L. 15 år  bur også hos dei. Adolph er Manager på General Store Synova er student. Dei bur i Warren Township, Cass, ND. Dei eig husværet. John fekk statsborgarskap 1887.

Folketeljing USA 1930: John og Inga bur på same staden. Men her står det at dei immigrerte i 1882 og 1887. Borna er utflytte.

Ole Knutss. Hjelle frå Nedste-Hjelle, Dalsbygda. (19.12.1855-28.4.1953), Ole var i Amerika 1884-1888, gift 1888 og busett på Løvikneset – Gamleneset, Løvika, Dravlausbygda. (BSVD s. 337)

9.5.1884 reiste Ole Knudsen Hjelle, 28 år, f. 1856, ugift, arbeidsmann, frå Volda med Cunard Line (EB DigArk).

Larsgarden, Dals-Lisjebøen

Kan dette vere at nokon av borna til Ole Severin Knutss. og Oline Mart (s. 564 i Busetnadsoga) har vore i Amerika. Oline Marta d. 17.2 1889 om lag ein månad etter at ho fødde. Kva med borna som det ikkje er funne dødsdato på i busetnadsoga (BSVD s. 564). Har nokre av dei reist til Amerika?

Knut Andreas (20.1.1873-?) (BSVD s. 564).

EÅ DigArk 1894: 12.4.1894 reiste Knud A. Olsen Lillebø, 22 år, ugift, frå Volda, arbeidar, med Cunard linjen til Minnesota (Amerikansk borger), Billett: her. Spørsmålet er om dette er Knut Andreas [Olsen] (20.1.1873-?) [son til ovanfornemnde]. Det stemme ikkje heilt med alder.  I Busetnadsoga er det ikkje funne dødsårstal på mange av borna. Til dømes Peder Ingvald f. 16.12.1882. Men eg finn ein Peder Lillebø f. 16.12.1882, fødd Volda, bustad Leganger Gurskø,  i skipslistene for 1900-teljinga som matros på DS Sagitharius med opphaldstad Muray Firth, skipper Adolf H. Falk, bustad Leganger Gurskø. Det er mogeleg at Peder har budd hos onkelen Knut Knutson Dalslillebø f. 1857 som var gift og busett i Raudvika v. Leikong, Herøy.(HB1 3-564). I Dalsfjordsoga står berre at alle borna flytte heimanfrå.

Abelgarden, Dals-Lisjebøen

Marte [Larsd. Dalslillebø] (20.3-1847-ca1932) gift 5.11.1876 med Anders Bjørkelund, og busett Bjørkelunden, Nedre Mork, der han var frå  Dei utvandra til Sør-Afrika 1882 (BSVD s. 566 og BSVMLY s. 172). Sjø meir under utvandra frå Morkabygda.

EBDigArk: 21.8.1908 reiste Martha Bjørkelund f. 1847 Volda, 61 år, gift , murers enke, busett i Johannseburg, Reisemål: Amk Johannesburg SoAfrica. Har vore heime i Norge på besøk.

Aron Iver Teodor Nilsen (24.1.1872-24.3.1925)frå Lovik, Bleik på Andøya, var 5 år i Amerika (BSVD s. 567)

BordCrossCan-USA: Aron Iver Nilsen reiste med SS Empress of Britain frå Liverpool 4.6.1909., framme i Quebec 11. juni 1909. Næraste pårørande i Norge var kona Anna frå Volda. Det ser ut for at han skal treffe broren George [?] i Tacoma, Wash. Det ser ut for at det er broren som har betalt for reisa.

Øvstegarden, Dals-Lisjebøen

Marte [Nilsd.] (26.6.1850-?) gift med Ole Kornelius Olss. Folkestad kjøpte ein del av Øvstegarden 1877, skøytt tilbake 1888 og samanslege med Øvsteg. 1912. Dei kom seinare til Gnr 19/38 fnr 45 Halkjelsvik (BSVD s. 569-570).

Folketeljing 1875: Marte Nilsdatter f. 1850, dotter tilreisende, skredder.Busett midlertidig her på Øvstegarden hos broren Anders og hans familie.

??? SkannKyrkjVolda Utflytte 1888: Ole Olsen Dals-Lillebø f. 1844 med hustru og 3 barn, utflytt 1888 til Amerika. Alm. Utflyttingsattest 16.4.1888.

EBDigArk: 20.4.1888 reiste Marthe Nilsdatter Folkestad, f. 1856, 32 år. Ho reiste saman med mannen Ole Olsen Folkestad f. 1844 [Sikkert frå Olagarden, Ytre Folkestad, BSV2 s.114]. Dei hadde med borna Kristine Olsdatter Folkestad f. 1880, Abelone f. 1883, Larsine f. 1884.

Folketeljing i Norge 1900: Ole Olsen Folkestad f. 1844 og kona Marta Nilsd. Folkestad f. 1850. Han er Mærkearbeidaer i Fyrvæsenet om vinteren løst arbeide. Ho Styrer huset og væver for andre. Sonen Ole Olsen Folkestad var fødd 1889 i Garyc Menesota N Am. Dei har også dottera Nikoline Marta Olsd. F. 1892, men det står ikkje kvar ho var fødd. Dei bur på gnr. 19 på Vikeneset, Halkjelsvik

MinnNatRecInd: Ole Olsen Folkestad i Polk County Declaration of Intention 1901-1903[?]

Folketeljing I Nord Dakota 1915: Ole Folkestad (over 60 år) og Ole Folkestad (20-60 år) i Sargent, Havana ND.

Ole Kornelius Olsen Folkestad f. 1844 og Marte Nilsd. Kjøpte ein del av Øvstegarden i 1877 og hadde det til 1888 då det vart skøytt tilbake til Anders Nilson (BSVD s. 569) (BSV4A s.381)

Familien reiste til Amerika i 1888. Sjå ovanfor.

MinnNatRecInd: Ein Ole H. [Skal det vere K.?] Folkestad har søkt om statsborgarskap ein gong i 1888-1907 i Swift. Ein Ole Olsen Folkestad har søkt om statsborgarskap i Polk 1900-1903.

UKIncome: Ein Ole Folkestad kom til Liverpool med Victorian i mai 1905, kom frå Montreal, Quebec.

Folk og fortid i Folkestadbygd III s. 174: Familien var nokre år i Nord DakotaDei pakta bruk både på Telset og i Norddalen.

Kan finne borna under fødde i kyrkjeboka(klokkarbok) for Volda. 3 av dei står oppført med Dalslillebø som bustad.

Borna står oppført i BSV4a:

Kristine Nikoline Olsd. Folkestad (2.9.1879-19.10.1959), barndomsår i Dalsbygda

Abelone Eline Olsd. Folkestad  (21.10.1882-21.10.1966),  barndomsår her

Larsine Oluffa (Sina) Olsd. Folkestad (24.12.1884-12.5.1967),  barndomsår her.

Ole Nikolai Folkestad (24.8.1889-14.7.1966) f. i Amerika. Truleg heim til Volda 1893. Truleg ut igjen til Minnesota.

Nikoline Oluffa (Sina) Olsd. Folkestad  (f. 13.1.1893-16.8.1948) truleg f.Nordal i Volda.

Anne Elisabet [Nilsd. Lillebø] (19.8.1862-?), reiste til Amerika (BSVD s. 569).

SKVut: Tenestejente Anne Lisebeth Nilsdatter Lillebø f. 1862 ”angidt” utflytta 1886. Alm Utflyttingsattest herfra af 4.8.1886.

EBMR DigArk: 13.8.1886 reiste Anna Elisabeth Nilsdatter Lillebo, 24 år, tenestejente, f. 1862 frå Volda med Allan Line. Medreisande frå Volda: Fleire med etternamn Svensen og Blichfeldt.

Minnesota Naturalization Records (MNR): Anna Nilson Lillebo I Norman County

MNR: John (Mrs Anna Nilson Lille.) Blankholm i Norman County.

Opplysingane ovanfor tyder på at Anna har teke etternamnet Blankholm.

Folketeljing i Minnesota 1895: Anna Blankholm 33 år, gift med John Blankhom 38 år, farmar busett i Green Meadow, Norman, Minnesota. Dei har 3 born: jente 7 år, jente 4 år og Anna 1 år. Borna fødde i Minnesota. John har vore 14 år i landet, 8 år i dette distriktet.

BordCrossUSA-CAN 1903: Anna Blankholm 40 år reiste med SS ”Bavarian” frå Liverpool 19. nov. 1903, framme i Halifax N.S. 29. nov 1903. Ho har med seg borna: Nora [?] 15 [?], Lina 12, Anna 10, Peder 8, Nils 6, Jorgen 2. Dei har vore i Norge og skal til Gary Minnesota til husbonden J. Blankholm. Sist dei var i USA var i Gary, Minn. 1899-1900. Reisa er betalt av ektemann og far.

EÅ DigArk: 7.11.1903 reiste Anna Blankhom 40 år, heimstad Volda, gift, reisemål Minnesota, med Allanlinjen. Ho hadde med borna: Nora 15 år, Lina 13 år, Anna 10 år, Peder 7 år, Nils 5 år, Jørgen 2 år. Billett: her.

Dette tyder på at ho har vore ein tur til Norge med borna på same tid som folketeljinga i USA 1900.

Folketeljing Minnesota 1905: Anna Blankholm 42 år, og mannen John Blankholm 47 år, farmar, er busett i Wild Rice, Norman, Minnesota. Ho har vore 22 år i landet, 2 år her. John d.s.. Dei har borna: Nora 18, Petra 15, Anna 11, Peder 9, Nels 7, Jorgen 4, John 1.

FTUSA 1910: Anna Blankholm 47 år, har vore gift i 22 år med John Blankholm, ho har fått 8 born der 7 er i live. Born som bur hos dei: Anna 16, Peder 13, Nils 12, Jorgen 9 og John 6. Dei er busett i Wild Rice Township, Norman, Minnesota. Det er mange nordmenn og norskætta som bur i området. Både John og Anna immigrerte i 1886 og dei er farmarar. Dei leiger farmen her.

FTUSA 1920: Anna E. Blankholm, 57 år, gift med John Blankholm, 63 år. Anna immigrerte i 1886. John i 1881. Statsborgarar i 1905. Sonen John 15 år bur hos dei. Dei bur i hus nr 9, Hendrum Village, Norman, Minnesota. Dei eig husværet. Det er mange nordmenn og norskætta i området.

FTUSA 1930: Anna Blankholm 68 år, gift med John Blankholm 73 år. Ho var 25 år når ho gifta seg, han 30. Ho immigrerte i 1886, han i 1881. John har ikkje yrkestittel på dette tidspunktet. Han er vel pensjonist. Dei eig husværet her (pantsatt). Dei bur i Hendrum Village, Norman Minnesota. Det er mange nordmenn i området. Mellom andre, naboar med namn Riste.

MinnDeathRec: Anna Blankholm d. 22.1.1950 I Norman County, Minnesota.

MinnDeathRec: John Blankholm Sr. d. 29. Mar 1932, Norman County, Minnesota.

Ragnhild Severine Nilsd. (3.9.1854-11.06.1930), gift i Vanylven 14.6.1880 med Johannes Severin Peterss., frå Øvste Folkestadløndalen. Dei dreiv eit bruk på Stranda i Vanylven 1880-1881 og fekk barnet Hans Peter Nikolai (24.4.1881-14.5.1881), heimedøypt 14.5.1881 av Oline Abelsd. Lillebø af Volden (bestemora til barnet). Han døde same dag på Stranda i Vanylven. Gravlagt 19.5, jordfesta 10.7.1881. Johannes (Johs.) hadde tidlegare fått dottera Marta Nikoline f. 2.8.1878. Mora hennar var Johanne Marta Nilsd. (systera til Ragnhild Severine Nilsd.). Ragnhild Severine, Johannes Severin og Marta Nikoline drog til Sør-Afrika i 1881, busett Marburg (BSVD s. 569, SK Van 1881).

Marta Nikoline (2.8.1878-31.7.1963) reiste til Sør-Afrika då ho var 4 år i lag med faren og stemora (sjå ovanfor). Marta var komen i vaksen alder før ho fekk vite kven hennar verkelege mor var. Martha vart gift med Ivar Carlson. Sjå meir i eige kapittel om denne familien.

Andersgarden – Frammigarden, Rangsætra

Erik Andreas Anderss. Rangsæter (29.8.1882-19.10.1968), reiste til Amerika. Erik hadde dottera Else Andrine Lillebø med Synneve Andrine Andersd. Frå Øvstegarden. Erik forlot dei og drog til Amerika 1908. Han vart gift med Inga Sandstrøm frå Sverige, busett Ft. Williams, Canada (BSVD s. 577-578).

EÅDigArk: 29. april1909 reiste Erik Andreas Andersen Rongsæter, f.1882, ugift, fiskar, frå Volda med Cunard til Kanada. Utv till. Billett: Nei. Sigurd Fløtre registrerte seg same dato med Hvide til Nebraska.

Boston Pass List: Erik Andreas Andersen, 26 år, frå Volda, reiste med SS ”Saxonia” frå Liverpool 4. mai 1909, framme i Boston 13. mai 1909. Han er i transit til Fort Williams, Ont der han skal treffe broren Ole Andersen. Erik har betalt reisa sjølv. Næraste pårørande i Norge er faren Anders Eriksen, Valden Norway.

Ontario, Canada, Marriages 1914: Erik Anderson 32 år snikkar gifte seg med Inga Sandstrom 28 år frå Sverige. 13. Juni 1914 i Fort Williams, Thunder Bay. Erik har budd i Fort Williams sidan 27. mai 1909. Her står foreldra sine namn også.

Ole Johannes Anderss. Rangsæter (6.9.1885-2.6.1974), var i Amerika 1906-11. Tok over garden her 1916, gift .

EÅDigArk: 19. april 1906 reiste Ole J. Andersen Rangsæter, f. 1885, ugift, fiskar, frå Volda, med Canadian til Antonia [eller er Antonia namnet på båten]. Billett: Nei.

Hesteflotene

Elias Andreas Johannes. (14.1.1881-26.11.1952) frå Hesteflotene gift 1923 med Hansine frå Jostranda. Dei busette seg på Jostranda. Elias var i Amerika 1905-08 og 1910-15 (BSVD s.418 og 453).

EÅ DigArk: 6. april 1905 reiste Elias J. Hesteflot, f. 1881, ugift, tenar, frå Volda, til USA med håp om betre forteneste. Merknad: Ubestemt fripass. Billett: Nei.

EÅ DigArk: 29.4.1909 reiste Elias Andreas J. Hesteflat, f. 1881, ugift, trearb., frå Volda med Hvide til Canada. Fripass. Billett: Nei. Medreisande: Samund Olai Aksnes til Canada, Sivert Martin A. Eidseth til Canada, Ole Sigvald Pedersen Sætre til Minnesota, Knut Johan Olai P. Ulvestad til Minnesota.

Peder Elias Johanness. [Hesteflot] (17.1.1874-15.6.1927). Han hadde ei dotter utanfor ekteskap. Han vart gift 1906 med Lina Brekke. Han reiste til Amerika, busett New Orleans (BSVD s.583-584).

EBMR DigArk: 23.4.1896  reiste Peder Elias Johannesen Hesteflot, 22 år f. 1874, heimstad og fødestad: Volda, ugift, gardbrukarson, med Cunard (pp). [Har han fått prepaid ticket?].

Person nemnt under Brunene: Sivert Tobias Olss. Kjøpte halve garden her 1910, reiste til Amerika.

Randine (Dina)  Marta Johannesd. Helsteflot [gift Brune] (22.8.1870-14.7.1953), gift 1.7.1892 med Knut Olai Olss. Brune frå Brunene. Dina og [dei gjenlevande borna] kom heim i 1908 (BSVD s. 584).

Sjå fleire opplysingar under Knut Olai Olss. Frå Brunene.

2 av borna av Dina og Knut Brune må også reknast med som utvandra:

Torvald Brune (1894-1895) Barn av Dina og Knut Brune(BSVD s. 584)

EBMR DigArk:  Thorvald Oscar, 2 år, f. 1893 Rouen Frankrike, reiste til Amerika saman med foreldra Randi og Knut Brune. Han er ikkje med under folketeljinga i 1900. Det kan tyde på at han var død.

Johannes (Jan) Brune (21.3.1895-5.7.1981), barn av Dina og Knut Brune, flytte hit igjen, busett Oslo i vaksen alder.

EBMR DigArk: Johannes Andreas, 0 år, f. Rouen, reiste til Amerika saman med foreldra.

Teodora (1897-1898) (BSVD s. 584). Barn som ikkje har utvandra. Bør ikkje teljast som utvandra

Sikkert nok fødd i og død i Mobile, Alabama. [Korleis skal ein telje born f. og d. i Amerika?]

Oskar (1898-1899) (BSVD s. 584) [Årstal for død må vere feil for han er nemnt i folketeljinga juni 1900.]

Harald (1900-1902) (BSVD s.584).

Peder Theodor (12.12.1901-30.10.1978). Overtok garden på Hesteflotane då mora døde (BSVD s.584). Fødd i Amerika, heim til Norge 1908. Fødd i Chrania står det i Emigrantar over Bergen 1904. Bustad Volda.

Alfhild, døde 2 år gamal (BSVD s. 584). Truleg fødd og død i Amerika.

Ruth Brune (30.1.1907-7.6.1987) (BSVD s. 584). Truleg fødd i Amerika, flytte tilbake saman med mora, busett her, også busett i Oslo.

Dalbergane

Jakob Andreas Kolbeinss. Dalberg (12.5.1859-7.9.1950), flytte til Kolbeingarden Heltnane (BSVD s. 588).

EÅ DigArk: 25. juni 1903 reiste Jakob Kolb. Heltne, 44 år, gift, gardbrukar, med Union Castlelinjen til Durban. Presteattest. Billett: Her.

SkannkyrkjDigArk: Jakob Kollbeinsen Dalberg Heltne f. 1859, reiste 1903 til Afrika.

Eliasgarden, Rossetvikane

Ole Andreas (10.11.1897-13.8.1973), reiste til Canada, gift med Mabel Freek (30.11.1909-12.10.1997), busett Vancouver (BSVD s. 593).

BritColDI: Ole Andreas Eliason, 75 år, d. 13. aug 1973, Vancouver.Utvandra frå Indre Dalsfjord

Frå Indre Dalsfjord Posted on Mon, December 07, 2020 20:58:35

UTVANDRA FRÅ INDRE DALSFJORD

Jostranda

Person nemnt under Hesteflotane, Dalsbygda: Elias Andreas Johanness. (14.1.1881-26.11.1952) (BSVD s. 418 og 583).

Kristoffer Johannes Rinde (7.6.1905-1.8.1981) frå Jøsok i Herøy, var i Amerika i nærmare 30 år, kom heim og busette seg.

Kristoffer Sevrinson Rinde var i Amerika frå 1919-1960. Kom heim og busette seg i Dalsfjord (Herøyboka, bygdesoga 2, Bjarne Rabben 1973 (HB BS 2 BR) s. 617).

EÅ DigArk: 31. januar 1924, reiste Kristoffer Johannes Olai Rinde, fisker, f. 1905 frå Herøy, Møre til Amerika. Billett: Nei.

NYPL 1924: Kristoffer J.O. Rinde, 18 år, ugift, fiskar, frå Herøy drog frå Bergen med SS ”Bergensfjord” 3. februar 1924, framme i New York 13. feb 1924. Han skal til Tacoma og treffe svogeren Johan Olsen, 1316 Market St., Tacoma, Wash.. Han har betalt billetten sjølv. Han har ikkje vore i USA før. Han er 5 fot og 9 tomar høg, lyst hår, blå auge. Han har tenkt å verte verande i landet for alltid. Her står noko med handskrift som er vanskeleg å tyde.

NYPL 1924:  Record of Aliens held for special inquiry: Kristoffer Rinde kom med SS “Bergensfjord”  14.2.1924. Cause of detention (arrest): LPC PH D. Spørsmålet er: Kva betyr dette?

Sivertgarden, Mårstøylen

Benjamin Andreas Arness. Nordal frå Nordal i Syvde (12.10.1894-17.6.1963) var gift her med Gjertine Elise Mårstøl og dei budde her ei stund. Men kona døde i  barsel i 1919. Benjamin Andreas vart gift på nytt med Ragna Nilsen frå Alstadhaug, busett Seattle WA (BSVD s. 425).

NYPL 1920: Benjamin Nordal, 25 år, singel, elektrikar, frå Vannelven drog med SS ”Bergensfjord” frå Christiania 7. aug 1920, framme i New York 16. aug. 1920. Han skal treffe broren, Knut Nordahl i Wolf Point, Montana. Næraste pårørande i Norge: Mora, Kanutte Nordahl.

USA Declaration of intention: Benjamin Andreas Arnesen Nordal, 26 år, elektrikar, brun hår , blå auge, fødd i Syvde 12. okt. 1894. Han bur i 8th and Pike Street, Seattle Wash.Underteikna 19. mars 1921

USA Petition for Naturalization. Underteikna 15. November 1926. Då bur Benjamin i Boren Ave. og han er snikkar (Carpenter). Her er det også opplyst at han har eit barn i Noreg. Det kan sjå ut som at han er enkemann (Widower).

US Draft WW2 draft registration Cards 1942: Benjamin Nordahl f. 12. okt 1894 i Syvde. Han bur I 804 Virginia Street, Seattle, Washington. Pete Wick er ein peson som til ei kvar tid vil vite kvar Benjamin bur. Arbeidsgjevar: Carpenter Local 131. Adresse: Work intermitteningly.

NYPL 1950: Benjamin Nordahl, 55 år, gift, reiste med SS ”Oslofjord” frå Bergen 22. mars 1950, framme i New York 30. mars 1950. Han har adresse 603 Pontius Ave., Seattle Washington.

SSDI: Benjamin Nordahl f. 12. okt 1894 døde i juni 1963 i Washington

[staten]

.

Samundegarden, Ytre Åmelfoten

Rasmus Kornelius Knutss. Aamelfot (12.1.1887-10.5.1977), gift og busett her ei stund, flytte til Instebakkane, Ytre Dale, kjøpte garden der. Rasmus var ei tid i Amerika  (BSVD s. 439 og 537).

EÅ DigArk 1910: 21.4.1910 reiste Rasmus Kornelius K. Omelfot, f.1887, ugift, arbeidar, frå Volda, med Canadian til Oregon, USA. Utv till. Billett: Nei. Medreisande: Per Severin Olsen Omelfot f. 1889, frå Peragarden.

MUNIA: Rasmus Knudsen Ommelfod udv. frå Volden, Søndmøre 1910. Arbeider i Portland, Oregon; Formand i Synodens Ungdomsforening.

WW1 Draft Registration Card: Rasmus Knutsen, 30 år, f. 12.1.1887, f. Aalesund Norge, fiskar, ugift, busett Peterburg, Alaska, tilsett i Alaska Pacific Herring Co [?] Han krev fritak frå teneste på grunn av at han har vore på sjukehus på grunn av trøbbel med nyrene (Been in hsopital for kdney trouble). Han er utlending (alien). Svart hår og lys blå auge. Medium vekt og høgde. Underteikna i Peterburg, Alaska  9. juli 1917. Dette kan vere Rasmus Omelfot. Det stemmer med fødselsdato.

Møre, på 80-års dagen hans: Han var i ungdomen i Amerika, arbeidde på sagbruk og dreiv fiske på vestkysteen i 8 år. Heimkomen kjøpte han i 1920 eigen gard. Dugande bonde. Var med i Dalsfjord kommunestyre, formannskap og ei rekkje nemnder. Ordet i si makt.

Peragarden, Ytre Åmelfoten

Rasmus Johannes Olss. Aamelfot (2.4.1882-25.6.1960), gifte seg og overtok garden her etter mange år i Amerika (BSVD s. 433-434).

Folketeljing i Noreg 1900: Rasmus O. Ommelfot, f. 1882 i Volda var under folketeljinga om bord i dekksbåten ”Prøven”som låg i Herøy, i lag med 3 andre frå Åmelfoten og 1 frå Vassbakke.

SK VV Utflytte: Rasmus Johannes Olsen Åmelfot f. 1882 utflytt 10.4.1902.

MUSNSA: R. J. Ommel(fod), snedker, Ulvestad, Oregon

MUNIA: Ommel(fod) Rasmus J. udv. frå Volden, Søndmøre omkr. 1900. Gaardbruger ved Ulvestad Oregon. Broderen Peder Ommel arbeider sammesteds [Dei var nevøar til Martin Ulvestad (søner til systera)].

EÅ DigArk: 20. november 1916 reiste Rasmus Johannes Ommel f. 2.4.1882, gift snekkar, frå Volda, amerikansk borgar av Oregon, med DNA til New York på forretningsreise. Billett: Nei. Medreisande var systera, Johanne Olsen Ommelfot, tenestejente til New York.

NYPL 1916: Rasmus Ommel, 34 år, gift, drog frå Bergen med ”Bergensfjord” 22. nov. 1916, framme i New York 5. desember 1916. Det ser ut som at han har adresse i Troy, Kansas. Han har fått statsborgarskap i Jackson, Oregon 29. august 1910. [Her har han nok vore heim til Norge og gifta seg 26.10.1915 med Jørgine Olsd. Frå Fjøsneset].

US Passport Application 1918: Rasmus J. Ommel, statsborgar  USA, f. 2. april 1882 i Volda, Norge, ynskjer å besøke heimlandet på oppmoding frå faren for å hjelpe til med å ordne ting då han er i ferd med å verte gammal (Han har fått brev frå faren om dette).  Han drog frå Liverpool ca. 15. april 1902, og har uavbrote vore i USA frå 1902 til 1918 i Persist [?] Oregon. Han fekk statsborgarskap i Jacksonvill 29. august 1910. Han har intensjon om å dra frå USA med ”Hellig Olaf” frå New York 16. mars 1918. Sverga 9. februar 1918. På dette tidspunktet bur han i Brooklyn, New York og har yrke som snikkar. Han vil returnere til USA om 6 eller 8 månader. Det er bilde av Rasmus på dokumentet.

Folketeljing USA 1910, april: Rasmus Ommel, 28 år, singel, frå Norge, farmar på homefarm. Han er busett i Florence Rock (Orater Lake Reserve), Jackson Oregon. Her står det at han har vore i USA sidan 1900, ser det ut som.

Peder Severin Ommel (24.8.1889-1958), reiste til Amerika, busett Ulvestad, Oregon (BSVD s. 433).

EÅ DigArk: 21.4.1910 reiste Per Severin Olsen Omelfot f. 1889, ugift fiskar frå Volden med Canadian til Origon USA. Utv. till. Billett:Nei. Medresiande: Rasmus Kornelius K. Omelfot frå Samundegarden.

MUNIA: Peder Ommel arbeider same stad som broren Rasmus Ommel i Ulvestad, Oregon.

Passanger and Immigration List Index: Peter S. Ommel kom til Quebec i Canada 1910. Ser også ut som at han kom til Washington 1910.

WW1 Draft Registration Card: Peter Sevren Ommel, singel, 27 år, f. 24. Aug 1889 i Volda. Noverande adresse R.F.D. 3, Hoston, Brown County, Kansas. Yrke: Farmar for Adolf Jacobson.

Folketeljing i USA 1930: Peter S. Omell, 41 år, hus-snikkar, og kona Hilda C. Ommel 39 år. Han var 31 år og ho var 29 år når dei gifte seg. Han immigrerte til USA i 1912 og ho i 1913 frå Sverige. Dei eig husveret i Young [?] Street, East Hampton, Middlesex, Connecticut. Det kan sjå ut som han har tenestegjort under verdskrigen. Det er ingen andre nordmenn i området

US WW2 Draft Registration Card: Peter Sevren Ommel, 52 år, f. 24. Aug 1889, adresse RFD#1 east Hampton, Middlesex, Connecticut. Arbeidsgjevar: Weslyn Uni. And Rockfall Corp., Middleton, Conn. Mrs. Hilda Ommel vil altid vite adressa hans. Dette er sikkert kona.

NYPL 1948: Peter Sevren Ommel 59 år, f. Norge, gift, adresse: Young str. East hampton, Connecticut reiste med SS ”Stavangerfjord” frå Bergen 18. juli 1948, framme i New York 26. juli 1948. Amerikansk pass. Han reiste saman med kona Hild Charlotta, frå Sverige.

Connecticut Death index: Peter S. Ommel døde 16. August 1958, 68 år i Middleton, Middlesex, Connecticut. Han var gift med Hild.

Connecticut Death Index: Hilda Charlotta Ommel f. 26 aug 1890, d. 18. Juni 1979, East Hamton, Conecticut.

Johanne Rasmine  [Olsd] (9.1.1896-1962) reiste til Amerika (BSVD s. 433).

EÅ DigArk: 20. November 1916 reiste Johanne Olsen Ommelfot, f. 9.1.1896, ugift, tenestejente frå Volda til New York med D.N.A. Årsak: Reiselyst. Billett: Nei. Medreisande var broren Rasmus Johannes Ommel

NYPL 1916: Johanne O. Aamelfot, 20 år, ugift, frå Volda, reiste med Bergensfjord frå Bergen med SS ”Bergensfjord 22. november 1916, framme i New York 5. desember 1916. Ho skal til Troy, Kansas for å treffe broren Peder S. Ommel 5 fot høg, brune auge, brunt hår. Ho har ikkje vore i USA før. Ho har ikkje billett heil fram. Næraste pårørande i Noreg: Faren Ole R. Aamelfot, Volden, Norge. Medreisande: Broren Rasmus Ommel.

Åmelfotsætra

Anne Marta Petrine (1.71874-1.2.1974), reiste til Amerika 1892, gift 15.8.1898 med Anton Berrisford (ca.1867-1945) frå Drammen, busett Duluth MN, seinare El Cajun California (BSVD s. 437).

EBMR DigArk: 27.8.1892 reiste Anna Olsd. Dale, 18 år, f. 1874, frå Volda, gaardmandsdatter med Thingvalla. Her stemmer det med årstal og fødestad, men etternamnet er vanskeleg å forklare. Det burde vere Ommelfotsæter. Men mora var frå Indre Dale og ho kan ha teke dette namnet. Forklaringa kan også vere at dei budde i nærleiken av Dalen v. Åmelfotsætra. Ved søk i folketeljinga for 1875 er det berre ei Anna Olsd. Som var fødd i 1874.

Folketeljing USA 1900: Annie Berrisford 24 år, f. 1875 og mannen Anton Berrisford 32 år f. 1867, ”Lumber (?) Piler”.  Dei gifte seg i 1899. Dei har dottera Borhild 1 år, f. 1899. Dei bur i 62. Ave West, Duluth, St Louis, Minnesota. Dei leige husværet. Anton immigrerte i 1888 og har vore 12 år i landet.

Folketeljing Minnesota 1905: Annie og Anton Berrisford bur i Ward 8, Sub division C, Duluth,  Saint Louis. Dei har borna: Borghild 6 år, Edwin (?) (gut) 4 år og Irene 2 år.

Folketeljing USA 1910: Anna Berrisford 34 år og mannen Anton Berrisford 42 år, smed på jernbane. Dei har vore gift i 11 år og fått 4 born der 3 er i live. Dei snakkar norsk-engelsk. Han kom til USA i 1888, ho i 1893 [?]. Dei bur i Duluth City (Part of), Saint Louis, Minnesota. Dei har borna: Borghild 11 år, Mina [?] 7 år og Myrtel 3. Alle fødde i Minnesota. Det er fleire frå Noreg som bur i området.

Folketeljing USA 1920: Anna Besserford [Berrisford] 44 år og mannen Anton 52 år, smed på jernbane. Ho har arbeid med vasking heime(washing home (el. House?). Ho innvandra 1892. Han innvandra 1887[8?]. Dei fekk statsborgarskap i 1895. Dei har borna: Borghild 20 år, Irene 17 år, Myrtle 13 år og Morris 8 år. Alle borna fødde i Minnesota. Dei bur i Duluth, Saint Louis, Minnesota. Dei eig husværet, men det er pantsett. Det er mange fleire frå Noreg som bur i området.

California Death Index: Anna M. Berrisford f. 1. juli 1875 I Norge, d. 1. feb 1972 I San Diego.

Folketeljing USA 1930: Anton 62 år og Annie 54 år  Berresford bur i Vinland Street, Duluth City, Saint Louis, Minnesota. Her bur også dottera Irene 27 år og Morris 18 år. Dei eig husværet som har ein verdi på $ 4000. Anton er smed på ein ”Railroad Shop”. Det er mange nordmenn i området.

Martingarden, Indre Åmelfoten

Martin Rasmuss. [Aamelfot] (19.5.1825-8.10.1912),frå Ellingsgarden, Steinsvika, gift  her. Dreiv garden 1845 til 1884. (BSVD s. 448 og 472).

EÅ DigArk: 13. april 1892, reiste Morten Aamelfot, 67 år, kårmann, frå Volda, med Imamlinjen, med reisemål Minnesota. Billett: her.

(Frans) Rasmus [Martinsen](1.4.1855-?), reiste til Amerika (BSVD s. 448).

Folketeljing Norge 1875: Rasmus Marthensen, f. 1855, dagarbeidar Midlertidig hos faderen.

JNHolmHav s. 232: Liste over arbeidarar i Vardø sesongen 1876: Smigut Rasmus Mortensen Omelfot, dagløn 72 sk.. Det ser ut for at han skreiv under på 5-års kontrakt (på heilårsbasis i fem samfulle år).Han har nok vore med på arbeidet med Vardø Hamn fram til han utvandra. Arbeidet med hamna gjekk føre seg frå 1876-1897.

EBMR DigArk: 18.5.1880 reiste Rasmus Mortensen Ommelfot ugift, 25 år, f. 1855, fødestad: Volda, heimstad Vardø, med State Linie.

Folketeljing i Minnesota 1895: Rasmus Mortenson 40 år frå Norge, farmar og ”housekeeper”. Han har budd 15 år i landet og 12 år i dette distriktet. Han bur no i Norden, Polk, Minnesota. Usikkert om dette er vår mann.

Folketeljing i USA 1900: Rasmus Martinsen 45 år, f. april 1855 bur i Norden Township, Red Lake, Minnesota. Han har vore 19 år i landet. Kom til landet i 1881. Her bur han saman med kona Betsey f. juli 1865 og borna: Ingvald f. okt 1892, Inga f. okt 1894, Olga f. feb 1897 og Martin f. aug 1899. Alle borna fødde i Minnesota av sine norske foreldre. Rasmus og Betsey har vore gifte i 12 år. Det er mange fleire nordmenn som bur i dette området.

Folketeljing i Minnesota 1905: Rasmus Martinson 50 år, farmar busett Norden, Red Lake. Han bur her saman med kona Bertith [?] og borna: Invald 13, Inga 11, Olga 8, Martin 6, Reiharth 4, og Walter [?] gut 4 mnd.

Folketeljing i USA 1910: Rasmus Martinson 55 år, norsk, skilt, farmar,  innvandra i 1880. Statsborgarskap i USA. Busett i Hickory Township, Pennington, Minnesota.

Slektstre Anc. Owner: chuckszuk: Rasmus Martinson f. 20 april 1855 i Noreg, d. 26 okt 1937, gift med Bertha Bugge 1888. Han budde både i Norden og Hickory, Minnesota.

Det er usikkert om dette er vår mann.

Jogarden, Indre Åmelfoten

Knut Andreas Olss. (10.3-1967-1898), reiste til Amerika og døde der (BSVD s. 453).

DS: Knut reiste til Amerika og døde der 1898.

EÅ DigArk: 13. april 1892 reiste Knut Olsen Omelfot, 25 år, ugift, gardbrukar frå Volda, med Inmanlinjen til Minnesota. Billett: her. Medreisande: Morten Aamelfot 67 år, kårmann frå Volda. Morten er sannsynlegvis far til Rasmus Mortenson, sjå ovanfor.

??? Matias Johannes [Olss.] (20.7.1872-?), gift og busett Giske [BSVD s. 453) [opplysing sikkert henta frå  DS.]

EÅ DigArk: 27.4.1898 reiste Matias Olsen Aamelfod, 25 år, ugift, tenar frå Volda, med Cunardlinjen til Minnesota. Billett: Her.

NYPL: Mathias Olsen, 25 år og 9 mnd, singel ,arbeidar frå Ålesund, reiste med SS ”Campania” 7. mai frå Liverpool, framme i New York 14. mai 1898. Han skal treffe broren K. O. Amundson i Duluth Minnesota. Han har betalt reisa sjølv. Han har ikkje vore i USA før. [Usikkert om dette er vår mann. Kan det vere broren Knut. Amundson stemmer ikkje heilt. Kan det vere Åmelfot som har vorte til Amundson?]

Severine Oluffa Johannesd. Aamelfot (31.7.1892-?) gift 1919 med Rasmus Kornelius Arness. Nordal frå Syvde flytte hit i 1919-1931, fekk skøyte 1927, flytte sidan til Gåseide i Ålesund, reiste sidan til Amerika.

SSDI: Severine Nordal, f. 31. juli 1892, d. mai 1975. Siste bustad: 703 (US Consulate), Oslo, Norway. [Døde ho på konsulatet til USA i Oslo?]

NYPL 1954: Severine Nordal reiste med RMS ”Queen Mary” frå Southampton 19. august 1954, framme i New York 24. august 1954. Medreisande Rasmus Nordal. Dei bur i 603 Pontius Ave., Seattle, Washington.

NYPL 1955: Saverine O. Nordal reiste med Sabena Airline, frå Oslo, framme i New York 2. juli 1955.

Rasmus Kornelius Arness. Nordal (26.4.1886-10.5.1977) f. Syvde, ektemann til Severine ovanfor.

EÅ DigArk: 31. mars 1910 reiste Rasmus Kornelius A. Nordal, f. 1886, snikkar, ugift, frå Vanylven, med Cunard, reisemål: Montana, USA. Merknad: Fripass. Billett: Nei

NYPL 1910: Rasmus K. Nordal, 23 år, snikkar, f. Syvde, reiste med SS ”Caronia” frå Liverpoool 5. april 1910, framme i New York 14. april 1910. Han skal til venen John Soma [?] i Glendrive, Montana. Siste permanente adresse: Kvernland. Nærste pårørande: Arne Nordal, Sovsbotten pr. Ålesund.

SSDI: Rasmus Nordal f. 26. april 1886, d. aug 1974. Siste bustad: 703 (US consulate), Oslo, Norge. [Kva betyr det at både Rasmus og kona hadde siste bustad her?].

Rasmus Nordal reiste også i 1954 sjå under kona Severine.

NYPL 1955: Rasmus A Nordal, reiste med Loftleidir frå Reykjavik til New York 5. august 1955.

Rasmus og Severine hadde 4 born døypte i Dalsfjord kyrkje. 2 av borna utvandra til USA (Kanutte og Arne).  Usikkert om Randi (1920-1935) og Johannes (1924-1933). Dei døde sannsynlegvis før familien utvandra.

Kanutte Gurine (Kanna) [Rasmusd] Nordal (13.2.1922-1972), gift med B. Hofgard frå Oslo, busett Iowa, USA (BSVD s. 453).

Border Crossings Canada-USA: Kanutte G. Nordal, 26 år, reiste med ”Mauretania” frå Southampton 4. nov. 1948, framme i Halifax, 11 nov. 1948. Ho skal til 1607, 8th Ave, Seattle, Wash.

Arne Nordal f. 14.4.1926, gift med Dorothy Knutsen, busett Seattle, WA. Arne var ingeniør på Boeing-fabrikken (BSVD s. 453).

NYPL 1948: Arne R. Nordal, 22 år, singel, reiste med ”Queen Elisabeth” frå Southampton 19. november 1948, framme i New York 6. desember 1948. Han skal til 1316, Terry Ave., Seattle, Wash.

 NYPL 1953: Arne R. Nordal, 26 år, reiste med ”Permanent” frå Le Havre 11. februar 1953, framme i New York 15. feb. 1953. Han skal til 1998 Pacific Ave., San Francisco, Calif.

SSDI: Arne R. Nordal f. 14. april 1926, d. 7. mars 1995. Siste bustad: 98177 Seattle, Wash., USA.

Hansgarden, Vassbakkane

Ole Martinus Hansen (Ole Martin) (5.71889.27.12.1979), reiste til Canada, busett Montreal, kontormann. Kom tilbake til Noreg og døde her (BSVD s. 462-463).

EÅ DigArk: 10. Mai 1910 reiste Ole Martinus Hansen Vasbakke, f. 1889, ugift, arbeidar, frå Volda, “med Hvide”, reisemål: Fort William, Kanada. Merknad: Rodesetel. Billett: Nei. Medreisande: Per Steinar Rasmussen Steinsvik, f. 1889.

NYPL 1929: Ole M. Hansen, 40 år, ”Wagon Fireman”, singel, med Canadisk pass no 67702 Ottawa 1. mai 1929, reiste med SS ”Stavangerfjord” frå Oslo 26. juli 1929, framme i New York 5. august 1929. Han skal til Montreal, Quebec. Han har bustad  Bannett Ave. 1692, Montreal. Mørkt hår og blå auge. 5 fot 10 tomar høg. Næraste pårørande i Noreg: faren Hans Vasbakke, Amelfot, Søndmøre. Han har betalt billetten sjølv og han har vore i USA tidlegare i 1928 i New York, sikkert då han skulle til Noreg ein tur.

Jogarden, Vassbakkane

Hans [Jonss.] (20.3.1848-?), reiste til Amerika (BSVD s. 465).

SkannKyrkjMin Utflytte Volda: Hans Johnsen Wasbakke til Amerika 3/6 1872 Mdbg. 160 Spd

Canadian Passanger List 1872: Hans Vasbak, 24 år, kom fram til Quebec 2. juli 1872 med SS ”Nestorian”. Kanskje drog dei frå Storbritannia 20. juni 1872. Usikkert om dette er rett person.

Ellingsgarden, Steinsvika

Per Steinar [Rasmuss.] (12.9.1889-16.2.1953), reiste til Amerika, gift der (BSVD s.473).

EÅ DigArk: 10. mai 1910 reiste Per Steinar Rasmussen Steinsvik, f. 1889, ugift, arbeidar, med ”Hvide” til Fort William, Kanada. Merknad: Rodesetel. Billett: Nei. Medreisande var Ole Martinus Hansen Vasbakke.

Border Crossing Canada-USA 1915, Blaine Wash.: Peter Stanwick 26 år, frå Norge, snikkar, hjelpar. Det ser ut for at han kjem frå Vancouver og skal til Blaine. Næraste pårørande i Norge: Mora Bertha Stanwick, Ålesund, Norway. Han kom til Quebec i mai 1910. Spesielle kjenneteikn: Scar l.s. forehand[?].

Folketeljing I Alberta 1916: Peter Stainwick, 26 år, norsk, luthersk, kom til landet 1910. Snikkar på jernbane. Busett: Edmonton West. Usikkert om det er han, men alder og innreisedato stemmer.

Selected US Naturalization Records Snohomish County, Washington Declaration of Intention 1940: Per Steiner Steinsvik, kjent som Peter Stanwick, 50 år (F. Steinsvik 12.9.1889), busett 2718 Oakes Ave., Everett, Snohomish, Wash. Yrke: “B&B Foreman G.N.Ry”. Han er gift med Ingeborg Torkelson 7.9.1927 i New Westminister B.C. Ho var fødd I Vikedal, Norge 25.9.1927. Det ser ut for at han ikkje veit kvar kona no er busett. Ho kom til USA 1933. Han kom til USA 1938. Peter Stanvick har borna Peter Robert f. 21.11.1928 New Westminister og Margery f. 21.11.1931 Vancouver B.C., Canada. Begge bur på Parkland Luthern Children’s Home, Everett, Washington. Den siste adressa til Peter Stanwick i Canada var New Westminister B.C.  Han kom til USA gjennom Blaine, Wash. 28.12.1938 på farøyet G.N.R.R. Dokumentet som er ei stadfesting på statsborgarskap er underteikna og sverga 23. mars 1940 i Everett, Wash. Det er bilde av Peter Stanwick på dokumentet

Petition for Naturalization: Her går det fram at kona bur i Santa Monica,California. ”Apart” tyder vel på at dei er skilde. Elles går det fram av ein notis at han har fått skifta namn til Peter Stanwick 14.12.1944.

WashDeathIndex: Peter Stanwick f. ca 1890 d. 16. Februar 1953 i Seattle.

WW2RC 1942: Peter Stanwick, 3406 Colby ave., Everett, SnoCo, Wash., 52 år f. 12. Sept 1889. Arbeidsgjevaren hans er: Great Northern – Railway Co., Spokane Division. Ein person som vil vite adressa hans: H. F. Emholt 2401 Virginia St., Everett.

Mettegarden – nedlagt bruk.

Hans Peter [Peders.]( 31.10.1883-?), vaks opp i Knutsgarden, reiste til Amerika (BSVD s. 493).

EÅ DigArk.: 21. Mars 1906 reiste Hans Pedersen Steinsvik, f. 1883, ugift, steinarbeidar frå Volda med Cunard til Washington. Merknad Udv. till.. Billett: Nei. Medreisande med Cunard frå Volda. Ole Martinus O. Drabløs, Ole Johansen Drabløs, Peder Knudsen Reite, Peder Larsen Engesæth m. fl. Sjå under Ole Johanss. Drabløs frå Hansgarden, Ytre Dravlaus.

NYPL: Hans P Steinsvik, 22 år, ugift, reiste med SS ”Lucania” frå Liverpool 31. mars 1906, framme i New York 7. april 1906. Han skal til Carbonado, Washington der han skal treffe Thor Ness [?]. Det er fleire medreisande frå Volda som skal både til Carbonado, California og Oregon.

US Naturalization Records, USA Declaration of Intention 1936: Hans Pederson Steinsvik (Også kjent som Hans P. Stein),  , 53 år, tømmerhoggar (logger). busett 1527 Pacific Ave., Tacoma, Pierce Co., Wash., mørkt brunt hår, blå auge, 5 fot 8 t., 175 pounds, f. Steinsvik 31. Okt. 1883. Han kom til USA med “Lucania” frå Liverpool, framme I New York 7. april 1906, med namnet Hans P. Simsiuk [?]. Underteikna 24. august 1936. Han har tidlegare gjort ein Declaration of Intention 23. mars 1910 i Circuit Court, Portland Oregon.

WW1 Reg.Card: Hans Petersen Steinsvik, 35 år, busett Branden [?] Hotel, Tacoma, Wash. Yrke: Skilled Labor, Arbeidgjevar: Dampsey Lumber Co[?], Næraste pårørande: Mathias Steinsvik. Underteikna 12. sept 1908 står det, men det skal vel vere 1918.

Folketeljing USA 1910: Hans P. Stein 26 år, singel, kom til USA 1906, Yrke: Lumber Cruiser, wood [?]. Leigetakar (lodger) busett i Front Street, Portland (City), Multnomah, Oregon. Det er mange som har teke losji her.

Folketeljing USA 1920, 16. jan 1920: Det bur ein Hans Stein som ”roomer” i Fargo City, Cass, North Dakota. Yrke: Arbeidar. Det er vanskeleg å tyde kva som står som alder her. Han bur sikkert i eit losjihus her.

Folketeljing USA 1930, 7. mai 1930: Hans P. Stein,  47 år frå Norge, Yrke: Labourer i  Lumber Camp (skogsarbeidar). Han kom til USA 1909 [?]Han har ikkje hatt arbeid på 30 dagar. Det ser ut for at det er mange som ikkje har hatt arbeid den siste tida. Han har teke losji i Precinct 35, Tacoma City, Pierce, Washington.

Washington Death Index: Hans P. Stein d. 4. April 1971 i Vancouver. Han var busett i Clark.

Nedskrive av Per Ole ReiteUtvandra frå Innselsetbygda

Frå Innselsetbygda Posted on Mon, December 07, 2020 20:31:53

UTVANDRA FRÅ INNSELSETBYGDA

Johangarden, Aksneset

Samund Olai [Johans.](21.7.1890-1.12.1976) reiste til Amerika, gift med Berit Jonson (12.12.1890-5.7.1974) busett Chauvin, Alb., Canada (BSVD s. 373).

EÅDigArk: 23. april 1910 reiste Sæmund Olai J. Aksnæs, f. 1890, ugift, fiskar frå Volda, med Canadian til Canada. Rodesetel. Billett: Nei. Medreisande Sivert Martin A. Eidseth til Canada, Elias Andreas J. Hesteflot til Canada, Ole Sigvald Pedersen Sætre til Minnesota, Knut Johan Olai P. Ulvestad til Minnesota.

Folketeljinga Noreg 1910: Driver jernbanearbeide står det i folketeljinga. F for flyttta

Ola Johanss. Aksnes (10.10.1898-8.10.1979), var ei tid i Amerika. Kom attende. Gift og busett på Aksneset (BSVD s. 373).

23. februar 1924 reiste Ola Johansen Aksnes, f. 1898, ugift, gardsarbeidar, frå Volda til Canada. Billett: Nei. Medreisande: Lars Andreas Olsen Drabløs, Peder Nikolai Rasmussen Drabløs, Daniel Rasmussen Fløtre.

Øygarden – Aksnessætra – Hatlen

Jørgen Nikolai [Larsson Aksnessæter] (9.5.1864-1938) reiste til Amerika (BSVD s. 379).

Han budde på Aksnessæter under folketeljinga 1875, hjælper faderen.

Sigurd Kristoffer Rasmuss. Fløtre (22.10.1888-18.10.1969), gift og busett her (BSVD s. 381)

EÅ DigArk: 29.4.1909 reiste Sigurd Kristoffer R. Flatre (Aksnessæter), f. 1888, ugift, steinarbeidar med Hvide til Nebraska USA. Rodesetel. Billett: penge. Same dato reiste: Erik Andreas Andersen Rongsæter f. 1882 med Cunard til Canada.

Folketeljinga Norge 1910: F for flytta. Jernbanearbeider står det i folketeljinga.

Samtale med Johannes Fløtre: Sigurd var heime omkring 1920 og bygde hus.

Declaration of Passangers to Canada 1924: Sigurd Fløtre, 35 år, gift, farmar, dreg til Canada for å søkje arbeid innan farming. Han har intensjonar om å vere i Canada permanent. Han har vore i Canada tidlegare frå 1913-1917 i Vancouver. Han forlet Canada for å dra heiom på besøk. Han har betalt reisa sjølv. Han skal til K.K. Bjerknes, Cambie Str., Vancouver. Næraste pårørande i Norge: Kona Brita Fløtre, Volda. Underteikna Sigurd fløtre og Harald Moa (booking agent) i Ålesund. Han reiste med SS ”Cedric” 1. mars 1924.

UK Incoming Passangers: Sigurd Fløtre, 37 år, farmar, kom frå Canada Saint John N.B med ”Montcalm” til Liverpool 27.3.1926, i transit til Ålesund. [Han fekk sonen Ola 9 mnd. seinare]

Karen [Rasmusd.] Fløtre (26.6.1892-6.4.1974) reiste til Amerika, gift med Hans Larson (d. 1935)frå Danmark. Busett Wyoming (BSVD s.381).

EÅDigArk: 8.11.1909 reiste Karen Rasmusd. Aksnæssæther, f. 1892 , tjent., frå Volda med Hvide til Nebraska. Billett: Penge.

Folketeljing i USA 1920: Karen Larsen, 27 år og mannen Hans Larsen, 29 år var busett i East Section #33, South Range 13 Township 8, Park, Montana (5.feb. 1920). Han er fødd i New Jersey av danske foreldre. Dei leiger husvære her. Ho kom til USA 1900. Han driv eige firma (own acount). Vanskeleg å tyde yrket. Kan det vere ”trapping marter” pelsdyrjeger/ fanging av mår. Ikkje heilt sikker om dette er Karen Rasmusd. Fløtre.

Det ser ut for at der ikkje er folketeljing for Wyoming på Ancestry.com.

Maren Lovise Fløtre (1.2.1900-19.3.1990) gift 29.11.1923 med Peder johannes Jakobss. Velsvik frå Monsgarden, Innselset. Dei reiste til Amerika, busett Tacoma WA (BSVD s.381).

30. november 1923 reiste Marie Velsvik, f. 1900, fiskar [som sin mann], reiste saman med sin mann Per Johannes Jakobsen Velsvik [frå Monsgarden, innselset], fiskar til USA. Billett: Nei

SKDiVDigArk: Marie Lovise Rasmusd. Fløtre og Per Johannes Jakobsen Velsvik, fiskar f. 1900. Utflytt til USA 3.11.1923.

NYPL 1923: Marie Velsvick, 23 år, husmor, frå Volda, reiste med SS ”Majestic” frå Southampton 5. des. 1923, framme i New York 11. des. 1923. Ho reiser saman med mannen Per Velsvick [frå Monsgarden Innselset].  Næraste pårørande i Norge er faren hans, Jakob Velsvick. Dei begge skal til systera hennar , Karen Larsen i Yellowstone, Wyoming. Per har vore på sjukehus, men det er vankeleg å tyde kva det gjeld. Kan det vere noko med ei lunge?

NYPL 1955: Marie L. Velsvick og mannen hennar reiste med SS ”Oslofjord” frå Oslo 23. juli, framme i New York 1. aug 1955. Dei har vel vore i Norge på besøk.

US Public Record Index AC: Marie Velsvick, adresse: 3709 Sheridan Ave., Tacoma, WA 98418-3914.

SSDI: Marie Velsvick f. 1. feb. 1900, døde 19. mar 1990. Siste opphaldstad: Tacoma, Pierce, Washington, USA.

Samtale med Johannes og Rasmus Fløtre april 2012: Per Velsvik var snikkar/bygningsmann i Tacoma. Rasmus, Odd og mora besøkte Per Velsvik i 1982 i Tacoma.

Daniel Torvald Fløtre (25.10.1904-1940), reiste til Amerika, lærar (BSVD s.381).

23. februar 1924 reiste Daniel Torvald Rasmussen Fløtre, f. 1904, ugift, gardsarbeidar, frå Volda til Canada. Billett: Nei (EÅ DigArk). Medreisande: Sjå under Ola Johansen Aksnes.

Declaration of Passangers to Canada: Daniel Fløtre, 19 år, ugift, gardsarbeidar dro med SS “Cedric” 1. mars 1923. Han kom fram til Halifax, Nova Scotia. Han skal til K. R. [?] Bjerknes, 1601 Cambie Street, Vancouver B.C.  Daniel har tenkt å busette seg pemanent i Canada. Han har betalt reisa sjølv. Næraste pårørande i Norge: Faren Rasmus Fløtre. Papir underteikna av Harald Moa, Ålesund.

NYPL 1927: Daniel Thorvald Rasmussen Fløtre, 22 år gardsarbeidar, ugift, frå Volda, reiste med SS ”Stavangerfjord” frå Bergen 26. februar 1927, framme i New York 7. mars 1927. Han skal til Yellowstone Park, Wyoming for å besøke systera, Carrie Larson. Han har betalt reisa sjølv og har intensjonar å busette seg i Amerika for alltid.  Han har visa nr. Q 6096, utstedt US Consulate, Vancouver B.C. 13 nov 1927 [?]. Siste permanente adresse: Vancouver BC, Canada. Han har 25 $. Han er 5 fot, 5 tomar høg og har brunt hår og brune auge. Næraste pårørande i Norge: Faren, Rasmus Fløtre, Innselset, Sunnmøre.

Border Crossings from USA to Canada, Pacific Highway 8. des 1927: Daniel Flotre, 23 år, ugift frå Volda. Han har vore i Canada tidlegare frå 1923-1926.

Folketeljinga USA 1930, reg 7. april 1930: Daniel Flotrie, 25 år, ugift, frå Norge, busett (leigebuar hos John Hodge, frå England) i District 25, Wallace, Shoeshone, Idaho. Daniel er gruvearbeidar i ei blygruve. Det er veldig få andre nordmenn her.

Samtale med Johannes og Rasmus Fløtre: Daniel hadde byrja på lærarskule her i Norge, men han slutta og reiste til Amerika. Han vart gift, men fekk ikkje born. Daniel var involvert i ei gullgruve. Var muligens sjef/disponent/ direktør. Det vart sagt at han hadde eige fly, muligens i Tacoma. Det vert sagt at han hadde med seg gullstøv heim til Norge ein gong (då han var i bryllaupet til  faren til Johs og Rass (1925). Daniel døde visst av gullstøvforgifting/silikose.

Monsgarden, Innselset

Peder Elias (5.5.1873-29.8.1896) [Oleson, Innselset], reiste til Sør-Afrika, omkom i ein sump ved Johannesburg.

Peder Johannes [Jakobsen] Velsvik (25.2.1900-18.6.1999) gift 29.11.1923 med Marie Lovise Rasmusd. Fløtre frå Øygarden (Aksnessætra), reiste til Amerika, busett Tacoma (BSVD s. 386).

SKDiVDigArk: Per Johannes Jakobsen Velsvik og Marie Rasmusdtr. Fløtre f. 1900. Utflytt 3.11.1923

Sjå opplysingar under kona Marie frå Øygarden.

US Phone and Address Directories 1993-2002: Peter Velsvick budde i 3709 S Sheridan Ave, Tacoma Washington 1993-1997

US Public Record Index Vol 2: Han har også budd I 3820 S J St, Tacoma

SSDI: Han døde 18. Juni 1999 i Tacoma, Pierce, Washington, USA.

Samtale med Johannes Fløtre: Per og Marie hadde døtrene Esther og Ruth.Utvandra frå Dravlausbygda

Frå Dravlausbygda Posted on Sun, December 06, 2020 18:00:25

Utvandra frå Dravlausbygda

Nesheim – Skrubbeneset

Andreas Martinus [Torbjørnss.] Skrubbenes (3.8.1857-?) Flytta til kyrkjegata 3, Halkjelsvik (BSVD s. 269).

Andreas var eit par bolkar i Amerika, busette seg i Volda. Han døde 27.7.1935 (DS s. 206).

EBDigArk: 12.9.1898 reiste Andreas Torbjørnsen Skrubbenæs 39 år, gift, hamnearbeidar, frå Volda med Cunard. På denne dato reiste også Elisa Jakobsen f. Mørk, josefine Knudsen Mørk, Karoline Knudsen Mørk, Martha Bertsd. Klep.

Folketeljing i Volda, Norge 1900: Andreas Skrubbenes, f. 1857, gift husfar, kone og 2 born. Reiste for 2 år siden for at faa Arbeide. Mellombels bustad: Carbonado, Washington. Yrke: Skogsarbeide.

EÅDigArk: 19.2.1903 reiste Andreas P. [Kan det vere T for Torbjørnss.?] Skrubenes, 45 år, gift, arbeidar, frå Volda, med Hvite Stj. Linje til Montana. Billett: Prepaid

Torbjørn Olai Eliass. Nesheim (26.2.1882-28.11.1968), busett her med familie. Han var i Amerika fleire gongar og arbeidde både som fyrbøtar, maskinist og gruvearbeidar (BSVD s. 269).

EÅ DigArk: 20.6.1901 reiste Thorbjørn E. Skrubbenes, 19 år gift !! [Kan ikkje sjå at han då var er gift i andre kjelder], arbeidar, frå Volda, med Cunardlinjen til Washington. Merknad: Rodesetel. Billett: her.

NYPL 1901: Torbjorn Eliason, 19 år, singel, siste bustad Ålesund. Han reiste frå Liverpool 25. juni 1901, med SS ”Servia”, framme i New York 4. july 1901. Han har betalt billetten sjølv. Han skal treffe onkel Mr. Thorson i Carbonado, Washington. Dette er sannsynlegvis Andreas Martinus [Thorbjørnsen] Skrubbenes, sjå ovanfor.

EÅDigArk: 12.3.1910 reiste Torbjørn Olai Eliassen, f. 1882, gift gardbrukar, frå Volda , med Hvite til Washington USA. Utv. till. Billett:Nei. 9 medreisande frå Dalsfjorden.

NYPL 1910: Torbjorn Olai E. Skubbenæs 28 år og 1 mnd., gift, arbeidar reiste med SS ”Laurentic” frå Liverpool 19. mars 1910, framme i New York 27. mars 1910. han har vore i Amerika tidlegare frå 1901-1907 i Tacoma. Han skal no treffe venen Olaf Duninen [?] i Carbonado, Washington. Næraste pårørande i Norge: Rasmine L. Skubtence. Ei rekkje dalsfjordingar var med denne båten: Ingvald Drabløs, Samund Hansen Lyngnæs, Sivert Rasmussen Reite, Anders Martinus S. Torvik, Knut Sigvald [Sigurd?] Andreas S. Lillebø [?], Knut Britanus [?] S. O. Hjelle og Knut Andreas Nautvik.

Declaration of Passanger to Canada: Torbjørn Skrubbenes 41 år, gift, farmar, reiste med SS “Doric” 26. Januar 1924, framme i Halifax feb. 1924. Han dreg til Canada for å søke jobb. Han har vore i Canada før, frå 1910-1911, då han budde i Stewart B.C. Han skal treffe ven Ole Eliassen, Port Alberni, Vancouver Island. Næraste pårørande i Norge: Kona, Rasmine Skrubbenes i Volda. Vitna og signert av Booking Agent: Harald Moa. Stempla Aalesund Norway.

Hansgarden, Ytre Dravlaus

Rasmus Kornelius (4.1.1884-?), reiste til Amerika (BSVD s. 273)

Emigranter over Ålesund (EÅ DigArk): 11. april 1907 reiste Rasmus Johansen Drabløs f. 1884, ugift, fiskar, frå Volda, med Cunard til San Francisco. Medreisande frå Volda Theodor Olai Hansen Rødseth, Hans Mathias Albrigtsen Nordal. Rødseth til SF, Nordal til Wash..

NYPL 1907: Rasmus K. Drabløs, 23 år, fiskar, singel, reiste frå Liverpool 20. april med SS ”Lucania”, framme i New York 27. april 1907. Han skal til Eureka i California. Han skal treffe ”brother in law” Ole Jonsen. [Truleg er dette broren Ole f. 1885], City of Copenhagen, Eureka, California.  Medreisande som ovf.: Theodor Rotset til Eureka. Hans Nordal til Carbonado, Wash. Ei rekkje sunnmøringar reiste med denne båten.

Folketeljinga i USA 1910: Rasmus Johnson, 26 år frå Norge, immigrerte i 1907. Yrke: Sorterar (Sorter) på sagbruk (sawmill). Usikkert om dette er vår mann. Alder stemmer. Yrke kan vel også stemme i og med at han arbeide innan skogbruk. Sjå nedanfor.

WWI Draft Registration Cards 1917-1918: Rasmus Johnson, 34 år, f. 14. Jan 1884, skogsarbeidar. Han hadde adresse/arbeidsgjevar: Saynian Elma, Grays Harbor County, Washington. Næraste slektning: Mrs Engerburg Johnson, Dalsfjorden, Aalesund.

Folketeljinga i USA 1930: Rasmus Johnson, 46 år, leigebuar (lodger), ugift, skogsarbeidar(logger), immigrerte i 1907. Statsborgar. Ser ut for at han bur i eit losjihus i Front [Street],City of Portland, Multnomah, Oregon. Vanskeleg å vite med sikkerheit om dette er vår mann, då det er så mange med dette namnet, men utreiseår, alder og bustad stemmer.

NYPL 1931: Rasmus Johnson, 47 år, singel, skogsarbeidar, frå Volda reiste med SS ”Bergensfjord” 14 april 1931, framme i New York 25. april 1931. Næraste pårørande i landet han kom frå: Mora Ingeborg Johnsen, Lovik pr. Sunnmore. Rasmus skal til Portland Oregon. Han har betalt for reisa sjølv, heilt fram. Han har tidlegare vore 27 år i landet (Oregon)- 28. juni 1930. Han skal treffe ein ven, Bjarne Ridgers, 266 Front St., Portland, Oregon.

USA Declaration of Intention: Rasmus Johnson Drablas (known as Rasmus Johnson), 47 år, ugift, farmar, busett  Gresham, Multnomah, Oregon. Han var fødd i Volda 14. Jan. 1884. Høgd: 5 fot, 8 tomar. Vekt 170 pounds. Blå auge, brunt hår. Spesielle kjenneteikn: Tatovering bak på høgre hand. Han har tidlegare gjort ein Declaration of Intention i Eureka, juni 1909. Han emigrerte med ”Lucania” april 1907. Underteikna Rasmus Johnson Drablos, alias Rasmus Johnson, Portland Oregon, 12. oktober 1931. Det er bilde av Rasmus Johnson Drabløs på originaldokumentet.

Rasmus har ved fleire høve oppgitt 14. januar 1884 som fødselsdato. Men i kyrkjeboka er han innført med 4. januar som fødselsdato og 3. februar som dåpsdato.

US WWII Draft registration Cards, 1942: Rasmus Cornelius Johnson, 58 år, f. 14. Januar 1884 i Norge. Bustadadresse: Route no. 1, Gresham, Multnomah, Oregon. Postadresse: Willamette Comp, Black Rock Oregon. Arbeidsgjevar: Willamette Valley Lumber Co., Black Rock, Oregon. Namnet på ein person som veit Rasmus si adresse: John Drables [broren], Hoquaim, Wash. Underteikna Rasmus Cornelius Johnson.

Oregon Death Index: Rasmus C. Johnson d. 01 0[?] 1951 i Portland. Her finst også ein Rasmus K. Johnson med ektefelle Johanna som døde 9. mars 1951 i Multnomah.

Ole Johanss. Drabløs (15.12.1885-18.1.1979), gift og busett Hansgarden, var fleire periodar i Amerika, og arbeidde i Fyrvesenet (BSVD s. 273-274).

EÅDigArk: 21.3.1906 reiste Ole Johansen Drabløs, f. 1885, ugift, steinarbeidar frå Volda, til California med Cunard. Rodesetel. Bill: nei. Medreisande: Ole Martinus O. Drabløs til Washington, Peder Knudsen Reite til California, Peder Larsen Engesæth til Washington, Hans Pedersen Steinsvik til Washington, Ole Elias Johansen Strand til Washington, Sivert Steffensen til Oregon, Nils Steffensen til Oregon.

NYPL: Ole J. Drabløs, 20 år, singel, reiste med SS ”Lucania” frå Liverpool 31. mars 1906, framme i New York 7. april 1906. Han skal til Eureka, California der han skal treffe Char. Knudsen [frå Yste Reite], 223 W Grant str., Eureka, Cal. Ole har 20 $. Han har betalt for billetten sjølv. 4 andre dravlausbygdingar er med denne båten: Severt O Steffensen, Nils C. Steffensen, Oli M. O. Drablas og Peder J.K. Reite. Severt og Nils skal til Portland, Oregon. Oli M. til Carbonado, Wash., Peder til Eureka, Wash. Dei har alle billett heilt fram.

Declaration of Passanger to Canada: Ole J. Drabløs, 38 år, gift, fiskar, reiste med SS ”Cedric” til Halifax, i mars 1924. Reiste for å søke arbeid. Han har ikkje vore i Canada tidlegare. Han har 25 $. Han skal treffe Peder Reite, Box 501, Prince Rupert. Næraste pårørande er kona, Kanutte Drabløs. Underteikna Harald Moa, Booking Agent.

UK Incoming PassangerList: Ole J. Drablos, 39 år, farmar reiste med Montclare frå Montreal, framme i Liverpool 16. mai 1925 i transitt til Ålesund. Medreisande Ole O. Drablos.

Ole J. Drabløs må ikkje forvekslast med Ole M. O. Drabløs frå Olagarden (sjå nedanfor). Der var også ein Ole Severin Olsen Drabløs f. 1866 frå Sykkylven som utvandra (MG US).

Johan Halvdan [Rasmussen] (17.10.1900-1962), reiste til Amerika (BSVD s. 273).

EÅDigArk: 12. mars 1923 reiste Johan Rasmussen Drabløs, f. 1900, ugift, fiskar, frå Volda med White Star Line til Oregon. Merknad: Utv. attest. Billett: penge. Medreisandefrå Volda: Jakob Mathias Eliass. Koppen, Einar Magnus Eliass. Koppen, Ingeborg og Ragnhild Haaskjold, Gregorius Sørheim og Asbjørn Engeseth.

SKDiVDigArk: Johan Halvdan Drabløs, f. 1900, ugift. Utflytt 2.3.1923.

Border Crossing from Canada to USA: Johan Drabløs (Far: Rasmus Drabløs), 22 år, ugift, arbeidar , frå Volda reiste med SS ”Regina” frå Liverpool 17. mars 1923, framme i Halifax 25. mars. 1923. Han skal til stebroren Rasmus Johnsen som bur i Washington Street, Portland, Oregon. Johan har betalt billetten sjølv.

Peder Nikolai (Per) Rasmuss. Drabløs (25.5.1898- 18.7.1962) flytte til Nyheim, gift med familie der (BSVD s. 273 og 280).

23. februar 1924 reiste Peder Nikolai Rasmussen Drabløs, f. 1898 i Volda, gift, fiskar, til Canada. Billett: Nei. Medreisande frå Volda: Lars Andreas Olsen Drabløs, Ola Johansen Aksnes og Daniel Torvald Rasmussen Fløtre(EÅ DigArk).

Declaration of Passanger to Candada: Peder Drabløs, 25 år, gift, fiskar reiste til Canada med SS ”Cedric” 1. mars 1924. Han skal til Canada for å søke arbeid. Han har betalt billetten sjølv. Han har med seg 25 $. Han har ikkje budd i Canada tidlegare. Han har tenkt å vere permanent i Canada. Han skal treffe Charles Reite, box 501, Prince Rupert B.C. Næraste pårørande i Norge: Kona, Dina O. Drabløs, Volda. Booking Agent: Harald Moa, Aalesund.

Olagarden, Ytre Dravlaus

Ole Martinus Olss. Drabløs (19.12.1886-26.7.1965), gift og busett på Olagarden, var fleire gongar i Amerika, totalt 15 år. (BSVD s. 275).

21. mars 1906 reiste Ole Martinus O. Drabløs, f. 1886, ugift, smed, frå Volda med Cunard til Washington. Merknad: Rodes. Billett: nei. Medreisande sjå under Ole Johanss. Drabløs, Hansgarden.

NYPL 1906: Oli M. O. Drablas, 19 år, singel, smed, reiste med SS ”Luciana” frå Liverpool 31. mars 1906, framme i New York 7. april 1906. Han skal treffe ein ven, Tor Næss [Dette kan vere Torbjørn Eliass Nesheim] i Carbonado, Washington. Han har betalt billetten sjølv heilt fram. Han har 20 $. Det var 4 andre dravlausbygdingar med på ”Luciana”: Nils Steffensen, Sivert Steffensen, Peder Reite og Ole J. Drabløs.

Declaration of Passanger to Canada: Ole O. Drabløs, 37 år, gift, farmar, reiste med SS ”Cedric”, til Halifax i mars 1924. Han reiser for å søke arbeid innan fiskeri. Han har tenkt å opphalde seg permanent i Canada. Fyrste gongen han var i Canada var i 1904 då han ankom Montreal. Han forlet Canada sist gong i 1914, fordi han skulle heim på besøk. Han har 35 $. Han skal treffe svogeren sin Charles Reite, box 501, i Prince Rupert. Næraste pårørande er kona Gunhild Drabløs. Underteikna Booking Agent Harald Moa.

USA Declaration of Intention 1911: Ole Drablos, 24 år, f. 19. des. 1886. Han bur på dette tidspunktet på Livingston Hotel. Han kom til USA frå Liverpool med “Luciana”. Han kom til New York 8. april 1906. Vekt: 150 pounds. Mørkebrunt hår og blå auge. Høgd: 5 fot 5 tomar. Underteikna Ole Drablos 24. oktober 1911.

UK Incoming Passanger List: Ole O. Drablos, 38 år, farmar, reiste med ”Montclare” frå Montreal, framme i Liverpool 16. mai 1925 i transitt til Ålesund. Medreisande: Ole J. Drablos.

EÅDigArk: 9. oktober 1926 reiste Ole Martinus Olsen Drabløs, f. 1886, gift,  gardbrukar frå Volda til Canada. Medreisande var nevøen Knut Elias Eliassen Reite f. 1908. Ole var gift med systra til Knut sin far.

Canadian Passanger Lists 1926: Ole Drablos, 39 år, gift reiste med SS ”Montclare” frå Liverpool 15. oktober 1926, framme i Quebec 22. oktober 1926. Han har tidlegare vore i Canada frå 1924-1925 el.26 i Prince Rupert. Yrke: Handlogger. Han skal treffe svogeren Char. Reite i Lockeport B.C.. Næraste pårørande er Gunhild Drabløs, Lovik i Sondmere, Norway. Medreisande var Knut Reite, 18 år frå Yste Reite.

UK Incoming Passanger Lists: Ole Drablos 44 år, tømmerhoggar (logger), reiste med “Empress of France” frå Quebec til Southampton 19. Sept. 1931, i transitt til Sunnmøre.

Petra Elisa Drabløs (22.10.1915-21.2.1988) (BSVD s. 275)

Ho var utdanna operasjonssyster, og ho tenestegjorde i Tysklandsbrigadeni 1950. Ho tenestegjorde også ved Det Norske Felsjukehuset i Korea under Korea-krigen. Dette var i 1950. Ho arbeidd også på eit sjukehus i Algerie under frigjeringa. Ho var også ein tur over til Amerika der ho jobba eit par år i Chicago (MFD 2008 s. 61).

NYPL: Petra Drabløs, reiste med MS ”Bergensfjord” 8. oktober 1956, framme i New York 17. oktober 1956. Adresse: 1753 W. Congress St., Chicago, Illinois.

Andersgarden, Ytre Dravlaus

Anders Martinus Drabløs, (19.5.1906-30.12.1932), reiste til Amerika (BSVD s. 278).

13. sept 1922, reiste Anders K. H. Drabløs, f. 1906 i Volda, gardsgut, med N.A.L. til New York. Billett: Penge (EÅ DigArk)

NYPL 1922: Anders M. K. Drabløs, 16 år, singel, ”farmhand”, frå Volda, reiste med SS ”Bergensfjord”, frå Bergen 23. sept. 1922, framme i New York 2. okt. 1922.. Far: Karl Drabløs, Lovik, Dalsfjord Han skal treffe onkelen sin Peder Pedersen (sannsynlegvis morbror frå Stjernøy ved Mandal), 821-55th str Brooklyn, New York. Han har komt til USA for å vere her for alltid. Han har betalt billetten sjølv.

Tunheim og Solbakken, Ytre Dravlaus

Lars Andreas Olss. Drabløs (27.7.1896-8.5.1973) gift og busett her (BSVD s. 283 og 280).

Lars var i Amerika ei tid.

EÅDigArk: 23. februar 1924 reiste Lars Andreas Olsen Drabløs, f. 1896 i Volda, fiskar til Canada. Billett: Nei. Medreisande frå Volda: Peder Nikolai Rasmussen Drabløs, Ola Johansen Aksnes og Daniel Torvald Rasmussen Fløtre.

Sjurgarden, Vika – Døvika

Daniel Olai Larss. Frå Stonganeset, Søvika (25.8.1867-27.6.1939) adoptert, busett og gift her. Daniel var i Amerika ei tid.

13. april 1893 reiste Daniel Larsen Næs, 25 år, ugift, smed frå Volda, med Allanlinien til Minnesota. Billett: Her. Medreisande frå Volda: Rasmus Lyngnæs og Ananias Drabløs (EÅ DigArk).

Myra, Indre Dravlaus

Jon Kornelius (John) Myhre (27.4.1869-27.9.1898), reiste til Amerika, gift med Mathilde, busett Perley, MN, John var lærar (BSVD s. 303).

2. juni 1892 reiste John Drabløs, frå Volda, 23 år, ugift, Dreng, med Allan line til Minnesota. Billett: Her. Litt usikkert om dette er same person som John Myhre, men det stemmer med alder. Medreisande frå Volda: Søren Sætreaas, Sivert E. Koppen, Gustav Johnsen Nakken, Johannes Rasmussen Fedten (EÅ DigArk)

John Myhre (Indredrabløs) død, skulelærar, Perley, Minn. (MUSNSA)

Folketeljing for Minnesota 1895; John Myre, 25 år, underviser på norsk skule. Han har vore 6 månader i staten og like lenge i distriktet han no bur i: Lee, Norman, Minnesota. Noko usikkert om dette er vår mann. Det ser ut som folketeljinga vart gjort i juni. Då skulle han eigentleg ha vore 26 år.

Ananias Olai Sivertson (3.8.1867-8.10.1925) gift med familie her. Ananias var eit par periodar i Amerika (BSVD s. 303 og 304)

EÅDigArk: 13. april 1893, reiste Ananias Drabløs, 25 år, frå Volda, ugift, arbeidsmann, med Allan linjen, til Minnesota. Billett: Her. Medreisande frå Volda: Rasmus Lyngnæs og Daniel Larsen Næs.

Garden

Johanne Larsine [Larsd.](18.10.1849-?), reiste til Amerika (BSVD s. 307).

Folketeljing Norge 1865: Johanne Larsdatter 15 år, var tenestejente i Andersgarden på Ytre Dravlaus hos Anders Karlson. Men Johanne Larsdatter er også oppført som busett i Garden. Det er ikkje sikkert det er same person.

Folketeljing Norge 1875: Ei Johanne Larsdatter f. 1851 er tenestejente i Vasbotten hos Anders Rasmusen, urmakar og sylvsmed.

EBDigArk: 10. juni 1887 reiste Johanne Larsdat Dravløs, busett Volda, 30 år, f. 1857 i Volda, tenestejente, med Allan linjen (EB DigArk).Dette samsvarar ikkje med alder og fødselsår. Det er difor usikkert om dette er rett person. Men eg har ikkje funne nokon Johanne Larsdatter som var fødd i Volda i 1857 (skanna kyrkjebøker DigArk). Finn heller ikkje Johanne Larsdatter under utflytte frå Volda i perioden 1860-1887

Skipslister Bergen New York 1871-1873 (DigArk): Johanne Larsd., 24 år reiste med St Olaf frå Bergen 30. mai 1873, framme i New York 16. juni 1873. Det ser ut for at denne personen har gått om bord i Kristiania. Her stemme det med alder. Kan dette vere henne me leitar etter? Neppe

Petrine Jakobine [Jakobsdatter](22.9.1877-?) reiste til Amerika (BSVD s. 308).

Folketeljinga i Norge 1900, DigArk: Petra Jakobsdat. Drabløs f. 1879 i Volda, ugift, tenestejente, husgjerning, budde på Leine Indre 25/2, Herøy, i husstanden til Antoni Olsen og familie. Her var også Sjur Olsen Velsvik dreng.

Border Crossing from Canada to USA: Petra J. Drabløs, 29 år [Det ser ut for at årstalet 30 er utstroke] tenestejente [servant], reiste med SS ”Virginian” frå Liverpool 14. mars 1913, framme i Halifax 23. mars 1913. Næraste pårørande i Noreg er mor Anna Drabløs, Volda. Det ser ut for at reisemålet er Grey, Minnesota. Ho skal treffe onkel Anton Hansen [kan dette vere mannen til Johanne Larsdatter (ovf)?]. Ho har betalt billetten sjølv. Ho har 30 $. Ho kryssa grensa til USA ved St Albans, Vermont.

8. mars 1913 reiste Petra Jakobsen Drabløs, f. 1883 frå Volda, ugift, tenestejente, med Allan Line til Minnesota (EÅ DigArk).

Dette stemmer ikkje med alder og fødselsår, men kven kan det vere. Eg finn inga Petra Drabløs f. 1883 i Volda (SK DigArk). Eg finn heller inga Petra Drabløs som utvandra frå Sykkylven (MGUFS).

Folketeljing i USA 1920: Pethra Jellestad 32 år, mannen Louis Jellestad 56 år og sonen Arnold Jellestad 2 år, busett i Charlson Votum[?] Precinct, Elm Tree, McKenzie, North Dakota. Pethra immigrerte i 1914, statborgar 1917. Louis Jellestad er eigar av heimen. Han er fødd i Wisconsin av norske foreldre. Han er farmar. Forklaring på kvifor dette kan vere Petra sjå under Ingborg Anna Kanutte. Spørsmålet er om kvifor Petra har fått oppført feil alder. Eg trur ho var 42 år i 1920.

Folketeljing i USA 1930, 18 april: Louis A. Jellesed 66 år, kona Petra 49 år [ Her stemme alderen hennar betre]. Ho var 36 år når dei gifta seg. Han var 54 år. Det vil seie at dei vart gifte om lag 1917-18. Dette kan stemme med alderen til eldste sonen, Arnal 12 år. Dottera Anna var 9 år. Dei budde i Elm Tree, Mckenzie, North Dakota. Petra immigrerte i 1914 og har fått statsborgarskap. Dei driv generell farming.

SSDI: Arnel Jellesed f. 29. okt 1917, d. 8. april 2001, New Town, Mountrail, North Dakota. Kan dette vere Arnold. Det ser ut for at Arnel Jellesed si kone heitte Lillian.

Ingeborg Anna Kanutte (11.2.1880-?) gift med Gustav Petter Ferdinand Olsen frå Eggesbø i Herøy [datoar i BSVD er feil], reiste til Amerika, busett USA (BSVD s. 308)

Gustav Petter Ferdinand Olsen (29.9.1881-1939)var frå Nordnes på Eggesbø. Han var gift med Ingeborg Drabløs, busett USA (HB1 s. 456).

2. november 1920 reiste Gustav Olsen, f. 1881 Herøy, gift, sjømann og fiskar, med Cunard til Dakota USA. Utvandringsattest. Billett: Nei.

NYPL,1920: Gustav Olsen 39 år, 2mnd., gift, farmar, frå Eggesbanas, reiste med SS ”Aquitania” frå Southampton 13. nov 1920, framme i New York 20. nov. 1920. Han skal til Charlton i N.D. Han skal treffe svoger (”bro-in-law”) Mr. L.A. Jellesedm[?], Charlson N.D.. Gustav har vore i USA ved fleire høve som sjømann. Spesielle kjenneteikn: Tatovert høgre hand. Han har betalt billetten sjølv. Næraste pårørande i Norge: Kona Ingeborg Olsen, Eggespanes pr. Aalesund.

Forklaring til Mr. L. A. Jellesed ovanfor: I folketeljinga for Nord Dakota 1925 finn eg denne L.A. Jellesed 62 år, gift med Petra Jellesed 38 år, med borna Arnold Jellesed 7 år, og Anna Jellesed 4 år. Dei bur i Elm Tree, McKenzie. Petra Jellesed kan vere Petra Drabløs. McKenzie kan vere det same som Mc Canna, sjå nedanfor. L.A. Jellesed budde på same stad i 1915, men då utan kone ser det ut til. Han har også hatt ein eigedom i Delafield, Jackson, Minnesota. Han var fødd 1863 el. 1864. Sjå også folketeljing USA 1920 under Petrine Jakobine.

11. september 1925 reiste Ingeborg Anna Kanutte Olsen, f. 1880, gift, heimstad Herøy Haram, gardbrukar, til USA, til sin mann. Billettane til henne og borna er førehandsbetalt (prepaid). Ho har med borna: Carrie Floreng  f. 1911, Jessie Annie f. 1913, Gudlow Pernille f. 1916, Leif Johan Faust f. 1918, Anny Ingrid f. 1920  (EÅ DigArk).

NYPL 1925: Ingeborg Olsen, gift, husmor, siste bustad Hareide, reiste med SS ”Stavangerfjord” frå Bergen 16. sept. 1925, framme i New York 25. september 1925. Ho og borna skal til husbonden Gustav Olsen, Mc. Canna [McKenzie?], N.D. Borna: Carrie 14 år, Jessie 11 år, Gudlow (dotter) 9 år, Leif 7 år, Anne 4 år. Carrie fødd i South Shield England. Jessie fødd på Drabløs, Norge. Dei andre borna var fødde på Hareide. Ingeborg er oppført med fødestad Herøy, men det kan vel ikkje stemme? Næraste pårørande i Norge var broren, Lauritz Drabløs, Dalsfjorden, Volda. Dei har tenkt å verte verande i USA for alltid.

Minnesota Death Index: Gustav Olsen d. 5. okt 1938 i McCloud. Usikkert om dette er vår mann.

Sjur [Jakobsen Indredrabløs] (9.1.1883-?) reiste til Amerika, bygningsarbeidar (BSVD s. 308).

Han var barnebarn av Sjur Velsvik.

Sjur Jakobsen Indredrabløs er nemnt i folketeljinga 1900 for Volda. Då er han gardsarbeidar og fiskar. Sannsynlegvis er han i Herøy under folketeljinga.

SK MVV Utflytte 1902: Sjur Jakobsen Indre-Dravlaus f. 1883 til Amerika (Canada). Utflytt 28.5.1902

Nikoline Marta Petersd. Løndahl (21.5.1862-?), pleiebarn, reiste til Sør-Afrika 1882.

Ho var busett i Marburg, Port Shepstone, Natal, seinare Pietermaritzburg, døde der før 1932 (PONUTSA s. 117)

Jakob Torvald Garen (29.6.1901-28.9.1945) reiste til Amerika (BSVD s. 308).

19. januar 1924 reiste Jakob Torvald Lauritsen Drabløs, f. 1901, frå Volda, ugift, gardsarbeidar, til Canada. Billett: Penge. Medreisande frå Volda: Rasmus Pettersen Løvig, Nils Martinus Larsen Sætre, Ole Elias Laurits Jakobsen Tilset (EÅ DigArk).

Declaration of Passanger to Canada: 26. januar 1924 reiste Jakob Drablos, 22 år, gardsarbeidar, singel, til Canada for å søkje arbeid. Han har betalt reisa sjølv. Han har 25 $. Han har ikkje budd i Canada tidlegare. Næraste pårørande i Norge er faren Laurits Drablos, Volda. Jakob skal treffe venen Ole Eliassen i Port Alberni, Vancouver Island, B.C. Underteikna Jakob Drabløs og Harald Moa (Booking Agent).

Intervju med Ove Garen (nevø av Jakob) jula 2013: Jakob Garen hadde ein kompanjong Mykle frå Syvde. Dei dreiv forretningar i lag. Jakob ville dø heime i Noreg og var på veg heim. Ola Garen hadde fått landlov for å vere med han heim. Jakob døde i New York av kreft. Ove Garen har nokre papir på arveoppgjeret. Ove har også papir på statsborgarskapet i Canada som vart innvilga 3. Juni 1930. Her finst også identifikasjonspapir som er eit slags reisepass. Det er datert 27. Januar 1938. Men også SS Stavangerfjord feb 9. 1938. Tok namnet Jack Jacobson. Spørsmålet er om han tok ein tur heim i 1938. Eg har prøvt å sjekka kvar Bergensford var på det aktuelle tidspunktet. Har ikkje funne opplysingar som kan stadfeste det aktuelle tidsromet. ”Bergensfjord var viss inne til reperasjon i 1937 iallfall, kanskje også i 1938.

Intervju med Sverre Reite på tlf frå Canada: Sverre hevdear at Jakob Garen var maskinist i Canadian Fish. Han var ein populær fyr og det er mange historier som går om han. Kallenamn: Rosie eller Rosie Jack

Nygjerde, Indre Dravlaus

Oline Marta (20.12.1875-?) gift med Hans Molvær, reiste til Amerika (BSVD s. 310). Her må eg sjå i utvandrarsoga for Sula for å finne ut meir.

Folketeljing for Ålesund 1900: Martha Drabløs f. 1875, ugift, fabrikpige Hermetisk Fabrik. Ikkje heilt sikkert at dette er henne me leitar etter, men det stemmer med fødeår. Ho bur saman med Peder Drabløs f. 1871 og kona Berthe f. Nystøl. Dette kunne vere broren, men det stemme ikkje med fødeår som det står i BSVD der fødeåret hans er 1878. Dei bur i våningshus/Buggeshus i Nedre Strandgate.

Cheryljensen53, Ac: Martha Drablos gift 1900 med Hans Kornelius Anderson i Eureka, California. Martha Drablos f. 29. desember 1877 Dalsfjord-Dravlaus. Eg har leita i kyrkjeboka for Volda i det aktuelle tidsromet, men finn berre Petrine Martha fødd 20.12.1875. Ho døde 1. juni 1915 i Seattle,Washington. Hans Kornelius Anderson (5.1.1877 Langevaag – 1866 [1966?] Everett, WA). Dei fekk borna: Ingvald N. Anderson (1904-1967). Kenneth Adolf Anderson (1906-1989), Louis Olaf Anderson (1907-1977). Det finst fleire opplysingar i sletstredet til Cheryljensen53, Ac. Men årstala virkar ikkje pålitelege.

Folketeljing i USA 1910: Martha Anderson 34 år og Hans Anderson 53 år, samt borna Ingvald 5 år, Kenneth 3 år og Louis 2 år, budde i: 26. Avenue N.W., Seattle, King Washington (2. mai 1910). Borna var fødde i California. Martha og Hans har vore gifte i 8 år. Dei immigrerte begge i 1901. Dei er ikkje statborgarar i USA. Hans er mudderarbeidar (”Dregde Worker). I Seattle hadde dei leigebuaren Nels Olson, 36 år, singel, gruvearbeidar,frå Norge. Nels immigrerte i 1900.

Person nemnt under Øvstegarden, Dalslisebøen: Marta Nikoline (2.8.1878-1963), reiste til Sør-Afrika saman med faren og stemora i 1882. Ho vart gift med Ivar Carlson, busett Marburg, Port Shepstone, Natal. (BSVD s. 310) Ho er også plassert her under Nygjerde fordi mor hennar gifte seg hit med Ole Martinus Erikss. [Kalvegjerde]. Sjå om Marta og hennar familie i eige kapittel. Elles (PONUTSA s. 120).

Ingvald Olai (28.7.1892-?) fødd her, gift og busett Vatne i Skodje (BSVD s. 310)

12. mars 1910 reiste Ingvald Olsen Drabløs, f. 1892, ugift fiskar frå Volda, med Hvite, til Wash., USA. Rodeseddel. Billett: Nei. Det var ei rekkje dalsfjordingar som reiste med denne båten,m.a.: Hans Johan Eliassen Lyngnæs, Sivert Elias Ananias R. Reite, Samund Hansen Lyngnæs, Knut Sigvald Andreas S. Drabløs Lillebø og Anders Martinus S. Torvik, Knut Britanus Sigvald Ø. Hjelle, Torbjørn Olai Eliassen Skrubbenæs, Knut Andreas Rasmussen Nøtvig og Peder (Per) Johannes L. Lavig f. 1890? (EÅ DigArk). Dette var nok Peder Johannes Larson frå Larsgarden i Løvika som døde av tæring 6.7.1913. Gravlagd ved Dalsfjord Kyrkje.

NYPL 1910: Ingvald Olsen Drablos, 17 år og 6 mnd., arbeidar, ugift, frå Dalsfjorden, reiste med SS Laurentic frå Liverpool 19. mars 1910, framme i New York 27. mars 1910. Han skal til Washington Seattle. Han skal treffe systera Martha Anderson 7352 26th Ave NW Ballard Wash. Ei rekkje dalsfjordingar var med denne båten som nemnt ovanfor. Men kan ikkje finne Peder (Per) Johannes L. Lavig. Jaudå sjå under Løvik.

Lida

Rasmus Elias Lid (11.6.1865-?), reiste til Amerika, busett Perley, MN, gardbrukar (BSVD s. 314),

Rasmus reiste til Amerika 1882 (DS s. 188).

EBDigArk: 20.4.1888 reiste Rasmus Elias Eliassen Drabløslid, f. 1865, 23 år, ugift, gardmannsson, frå Volda. Medreisande: Sivert Olai Pedersen Ulvestad, Hans Peter Rasmussen Feden, Elias Olai Olsen Heltne samt Ole Olsen Folkestad f. 1844 og kona Marte Nilsdatter [frå Øvstegarden Dalslillebø] med 3 born.

MUNIA: Rasmus Eliassen Lid (Drabløslid), udv fra Volden Søndmøre; Gaardbruger ved Perley, Minn.

UK Incoming Passanger List 1894: Reiste frå New York med ”Campania”, framme i Liverpool 26. des 1894.

28 februar 1895, reiste Rasmus Lid, 29 år med Cunard Line til Boston. Billetten er betalt på førehand (prepaid) [Men han har sannsynlegvis betalt reisa sjølv, sjå ndf). Han har heimstad Amerika. Usikkert om dette er vår mann, men det stemmer med alderen, og at han har vore der tidlegare (EÅ DigArk).

Boston Passanger and Crew List 1895: Rasmus Lid, 29 år, gift, arbeidar frå Volden, reiste med SS ”Catalonia” (Cunard Line) frå Liverpool 7. mars 1895, framme i Boston 20. mars 1895. Han skal til Moorhead der han tidlegare har oppheldt seg frå 1888-1894. Under rubrikken: Om han skal treffe slektning, står det: No (nei). Han har betalt reisa sjølv og har 30 $.

Folketeljing for Minnesota juni, 1895: Rasmus Lid, 29 år, arbeidar, frå Noreg, Busett i Georgetown, Clay, Minnesota. Han har vore her i 7 år.

Folketeljing i USA 1900: Rasmus E. Lid, 35 år, f. juni 1865, fødd i Norge, gift i 4 år med Cornila 38 år, f. i Norge juni 1862. Rasmus immigrerte i 1888, han har søkt statborgarskap. Cornila immigrerte i 1895 el 1893?. Men det står at ho har vore 5 år i landet. Rasmus er farmar på sjølveigd gard – farmar. Dei har sonen Bernhart Lid, 6 år f. aug. 1893 i Minnesota. Dei bur i Georgetown Township, Clay, Minnesota. Leiketakarar er også det eldre ekteparet Lewis (82 år) og Ingbor (77 år) Alricht, f. i Noreg, samt steborna, Laura (12 år), Lawrence (9 år) og Hanna (3 år). Alle med etternamn Alrich. Ingbor oppført med 0 born sjølv om har vore gift i 53 år. Lewis har vore gift i 56 år. Folketeljinga gjennomført i juni 1900.

[Georgetown ligg ca 8 minutters køyretur frå Perley]

Folketeljing i USA 1910: Rasmus E. Lid, 44 år, og kona Karen A. Lid (47 år). Det ser ut som begge er gift for andre gong. (M2). Dette ekteskapet har vart i 10 år. Rasmus kom hit i 1888. Karen i 1893.  Rasmus er farmar. Karen er oppført med 3 born, alle tre lever framleis. Christine O. 20 år, stedotter, f. Norge, skulelærar, immigrerte 1901. Bernhard 16 år, son. Hanna M., 13 år, dotter[Dette må vel vere Hanna Alricht]. Her er også Lawrence Alrick, 19 år oppført som steson. Dette gjeld forholdet til far i huset. (Folketeljinga i Georgetown, Clay, Minnesota, gjennomført 19. april 1910).

Folketeljing USA 1920, januar: Rasmus E. Lee, 54 år og kona Karen, 57 år. Han immigrerte i 1888. Ho i 1893. Det ser ut for at dei leige husrom hos norskfødde Lasse (68 år) og Nellie Alrich (58 år). Rasmus og Karen har ingen yrkestittel. Ingen born bus hos dei. Dei bur i Ward 1, Moorhead, Clay, Minnesota.

Artikkel i Møre 1. Februar 1925 av systersonen Peder (Pit): Rasmus E. Drabløslid døde under bading i Red River sommaren 1925

Folketeljing USA 1930: Bernhard Lee, 36 år, f. Minnesota av norske foreldre, seljar av vaskemaskiner, gift med Hanna M., 33 år. Han var 24 år ved fyrste ekteskap, ho var 21 år. Dei har borna: June L. 10 år f. N. Dakota. Dana M., 8 år, f. N. Dakota. Roy M., 7 år, f. Minnesota. Dei eig heimen dei bur i. Folketeljing 8. april 2. Ward, Moorhead City, Clay, Minnesota. Er dette rette mannen? Har han gifta seg med Hanna Alricht?

Elias Martinus (23.4.1881-?), reiste til Amerika, busett Dakota, bonde (BSVD s. 314).

SK VV utflytte 1901: Elias Martinus Olsen Dravlauslid f. 1881 utflytt 20.2.1901 til Amerika. Utflytt same dato Elias Andreas Sivertsen Dravlaus-Lillebø [frå Plassen].

EÅ DigArk; 6. mars 1901 reiste Elias Drabløslid, 19 år, ugift, arbeidar, frå Volda, Med White Star til Minnesota: Merknad: Rodesetel. Billett: Her.

Peder Kornelius [Oleson] (7.1-1885-16.4.1962). Peder reiste til Amerika i 1904, til Canada 1912. Han var i Amerika i til saman 47 år. Busett Volda (BSVD s. 314). I Dalsfjordsoga står det at han var i Mexico 1923.

EÅ DigArk: 18. feb 1904 reiste Peder O. Drabløsvik, 19 år, ugift, kjøredreng, frå Volda, med White Star til Minnesota. Merknad: Rodesetel Medb 50.- Billett: Nei. Medreisande: Elling A. Ulvestadnak [Skaret].

19. april 1912 reiste Peder Kornelius Olsen Drablauslid, f. 1885, ugift, jernbanearbeidar, med Canadian til Vancouver Canada. Medreisande Knut Johannes Knutsen Drabløsreite (EÅ DigArk).

NYPL 1924: Peder Olsen Dravlauslik, 39 år og 3 mnd., singel, formann, frå Volda reiste med ”Berengaria” frå Southampton 12. april 1924, framme i New York 18. april 1924. Han skal til Tepio el. Tepic, Mexico. Han har tidlegare vore i Eureka, Cal., 1918/21. Næraste pårørande i Norge er mora, Karine Driveklepp i Volda [Ho er sikkert gift på ny etter at mannen som ho var gift og budde med i Lida døde 1898]. Han reiser saman med Henrik Driveklepp, Ole M. Iversen Driveklepp, og Peder S. Driveklepp. Dei er i transitt til Tepic, Mexico, der dei skal treffe venen Peter Iversen som er Railroad Contractor. Det står ein merknad skrive med handskrift over kolonna til Peder Dravlauslik: Med Cert. 18054 – Arrested sexual development. Spesielle kjenneteikn: Scar on abdomen. Karane har 100 $ kvar.

Peder (Pit) Drabløslid hadde visst nok tapt alle sparepengane sin under depresjonen. Han flytta til Volda og budde i andre høgda på Bratteberghuset, på den andre sida av Bjørdal-fabrikken. Han livnærte seg av å selje frukt på Snippa. Han hadde bilde av Stalin på veggen og vart rekna som den eine av to kommunistar i Volda. Portrettbilde av ”Pit” og tekst i bok av Jostein Nerbøvik: Løyndom og Røyndom (JNRL).

Lesarbrev i Møre1. Februar 1926. frå Cronnel California av Peder Olsen. Han fortel litt frå Mexico. Men også at onkelen Rasmus E. Drabløslid drukna i Red River under bading sist sommar = 1925

Ytstereitane

Erik Andreas (Erick) (13.8.1846-?), flytte til Vanylven 1870, reiste til Amerika 1880, busett Benson MN, gardbrukar (BSVD s. 318).

Erik Knutsen Drabløsreite gift 1871 med Anne Andersd., frå St. Almklov (1). Dei var busett på I. Tunheim (2) og Stranda i Vanylven då dei utvandra. Born: Knut 1872, Andreas 1874, Rasmus 1876, Marta 1878 (R. Emil Sæter, Bygdebok for Vanylven, bd. 1).

15. mai 1880 reiste Erik Andreas Knutsen Reite, 34 år, f. 1846, gift, fødestad: Volda, bustad: Vanylven, med State Line. Medreisande: Kona Anna Andersdatr., 27 år, f. 1853, fødestad og bustad: Vanylven. Og borna: Knut Andreas Eriksen Reite, 8 år, f. 1872. Anders Martin Eriksen Reite, 6 år, f. 1874. Rasmus Elias Eriksen Reite, 4 år f. 1876. Marte Petrine Eriksdatr. Reite, 11 år, f. 1869, 1 1/2. [Årstal truleg feil, Kanskje 1878 som ovanfor el. 79]. Alle borna fødde i Vanylven (EB DigArk)

MUNiA: ”Erick Knutsen Reite, udv. frå Volden, Søndmøre 1880; Gaardbruger ved Benson, Minn. Sønnerne Knut Reite, Gaardbruger ved Portal, N. Dak.; Andrew Reite, Apoteker ved Portal, N. Dak., siden 1902; var den første permanente Apoteker dersteds; Christian Reite, Sekretær i Griggs Co. Land Co., Hennaford N. Dak., siden 1904; Rolf Reite, Apotheker i Noonan, N. Dak, siden 1907.

Minnesota Death Certificate MinnHistSoc: Christian Manford Reite f. 1. Mai 1881, Minnesota. d. 9. juli 1968, Hennepin. Mor sitt namn: Almklov.

MDC MHS: Andrew Martin Reite f. 28. Sep 1874. D. 26. okt, Meeker. 

Folketeljing i Minnesota 1885: Erik Reite, 38 år, Kona Anna, 32 år. Knud 12 år, Anders 10 år, Christian 4 år og Rolf 1 år, var busett i Cashel, Swift, Minnesota 11. mai 1885. Christian og Rolf fødde i Minnesota.

US General Land Office Records: Han har fått papir på ein egedom  på 151.41 Acres (Section 30, Tvp 120-N, Range 39-W, Meridian 5th PM, Swift County, Minnesota., 11. April 1888. Land Office: Benson.

Slekstred til Jim Roughton på Ancestry.com: I fylgje dette slektredet døde Anne Almklov i 1886.

I fylgje JimRoughton AC: Her finn me ei Helga som var gift med Ole Nore (Kvia). Helga var fødd Solum (Solheim). Dottera deira, Ingeborg (1879-1918) vart gift med Knute Erikson Reite (1872-1949). Dei fekk 6 born. Ei av desse var Olga Ruth Reite (1910-1988). Ho var gift med Clarence L.  Roughton. Dei fekk James Leroy Roughton d. jan. 2011, gift med Judith A. Stanko. Dette var foreldra til living Roughton [JimRoughton?] [Spørsmålet er om Helga Nore har vorte gift med Erik Reite, sjå nedanfor. Her finn ein ei Enga som kan vere klengenamn for Ingeborg]

Samtale med Paul O. Tomasgard, april 2014, forfattar av Draumen om framtidslandet: Mannen til Helga, Ole Nore døde på Bryggja. Side 168 i boka til Tomasgard: Helga utvandra 1889. Sonen Rasmus hadde utvandra tidlegare.  Broren til Helga, Ole Kristian Olss. (1850-1929) hadde utvandra i 1871. Han budde i Swift county ved Benson. [Kanskje reiste Helga til han og traff Erik Reite der]

Folketeljing i USA 1900: Erick Reite, 46 år, f. aug 1846, gift i 11 år, immigrerte i 1880, Han har vore 20 år i landet og er statsborgar. Han er farmar og han eig farmen utan pantsetting. Han er gift med Helga Reite, 53 år, f. sep. 1846. Gift i 11 år. Ho er mor til 4 born, 4 leve. Ho immigrerte i 1889 og er husmor. Saman med dei bur stedottera

[relasjon til husfar]

Enga, 21 år, f. 1878, Norge. Stedottera Annie 18 år f. aug 1881, Norge. Dottera Annie 10 år, f. mai 1890, Minnesota. Familien busett, juni 1900 i Cashel, Swift, Minnesota.

Folketeljing 1900 USA: Christian bur saman med broren Knut i Clearfield, Griggs N. Dakota. Knut er farmar og Christian er gardsarbeidar.

Folketeljing i Minnesota 1905,: Eric Reite 59 år, farmar, Helga Reite 58 år, ”housekeeper”,  Annie Nore, 23 år, Annie O. Reite, 15 år. Familien busett i R.F.D no. 2 [Rural Free Delivery], Cashel, Swift, registrert 12. Juni

Folketeljing i USA 1910: Eric Reite 63 år og  kona Helga, 62 år. Begge er gifte for andre gong. Dei har vore gifte i lag i 20 år. Ho har vore mor til 5 born, 4 leve. Saman med dei bur døtrene Anna Reite 28 år og Annie Reite, 19 år. Eric er farmar. Han er tilsett. Det er litt uklårt å tyde om han eig eller leige farmen. Dei er busett i Casher [Cashel], Swift, Minnesota, 22. april 1910.

I fylgje JimRoughton Ancestry.com døde Erick Reite 11.2.1918

Folketeljing i USA i 1920: Helga Reite bur hos dottera Annie 38 år, immigrerte 1889 og svigersonen Tollef Olson. Annie og Tollef har 4 born. Og dei har ein farm i Hazel Run, Yellow Medicine, Minnesota (23. februar 1920).

Minnesota Death Index: Helga Reite d. 24. sep 1925 i Yellow Medicine.

N. Dakota Grave Indexx: Rolf Reite f. 1883 d. 1927 i Crosby, Divide County.

US Draft Reg Card WW1: Rolf Reite var f. 15. Sep 1883 gift med Alvilda. Han budde I Noonan,  N. Dakota.

Folketeljing 1920: Rolf Reite hadde 3 døtre Ellen, Mardrid og Charlotte

Folketeljing I USA I 1930: Knute E. Reite 58 år og kona Marie 34 år. Dette er nok Knut sitt andre ekteskap. Han var 26 år når han gift i dette ekteskapet [Dette er nok feil, dette er nok alderen når han vart gift fyrste gongen]. Marie var 24 år når ho vart gift i dette ekteskapet. Knute immigrerte i 1880 og han har statsborgarskap. Han eig heimen der dei bur i Portal, Burke, North Dakota. Han er farmar. Born i heimen: Kenneth 21 år, Esther 15 år og Maria 2 2/12. Kenneth arbeider på farmen. I fylgje JimRoughton leve Marie enno(2010).

JimRoughton: Knute Erik  Reite d. 9.10.1949 i Crosby, Nord Dakota.

Minnesota Death Index: Andrew Martin Reite f. 28 sep. 1874 d. 26 okt. 1955 I Meeker County.

Folketeljinga 1930: Andrew M. Reite, 55 år, apotekar, gift når han var 21 , gift med Othilia, norskfødd 55 år , Han kom til USA 1880. Ho i 1888. Dottera Signe 28 år, f. N. Dak. bur saman med dei. Andrew eig husværet (verd 4000 $) her i 23. Ave. South, Minneapolis Hennepin , Minn. Det er fleire norskfødde i nabolaget.

Folketeljinga 1940. Her bur famiien til Andrew M. Reite i Long Beach, Los Angeles.

Knut Johannes (”Charly”) (18.7.1883-ca.1950, eller eit par år seinare), reiste til Amerika 1902 (BSVD s. 319).

24. februar 1904 reiste Knud K. Drabløs, 20 år, ugift, arbeidar frå Volda med White Star til California. Merknad: Rodesetel Medb. 100.00. Billett: nei. Medreisande Paul S. Lillebø (EÅ DigArk).

Folketeljing i USA 1910: Charles Reide, 27 år, singel, norsk, immigrerte i 1904, snikkar på bruer (brubyggar?) Han bur i lag med ein annan nordmann med namn John Johnsen 33 år, også brubyggar. Dette var i Trinidad, Humboldt, California, 9. mai 1910. Noko usikkert om dette er Knut, men alder og innreiseår stemme.

Border Crossings from Canada to US 1910: Charles Reate, 27 år, single, snikkar, frå Norge. Siste opphaldstad var Victoria B.C. Han skal no til Mr. Peter Reate, Eureka, Calif. Han har tidlegare vore i Calif ser det ut til, frå 1905-20. jan 1910. Men dette er vanskeleg å tyde.  Det ser ut for at han kom til NY mars 1904 med ”Calthea”. Han kom til USA v. St Albans, Vermont (List or Manifests of Alien Passangers Applying for Admission to the United States from Foreign Contiguous Territory. Port of Victoria B.C., July 1910.)

UK Incoming Passangers Lists 1911: Chas. Reite, 28 år, snikkar, reiste frå St. John N.B, med ”Empress of Britain” (Canadian Pacific Rly. Co.) framme i Liverpool 9. des. 1911 i transitt til Ålesund.

EÅ DigArk: 19. april 1912 reiste Knut Johannes Knutsen Drablausreite, f. 1883 i Volda, ugift, tømmermann med Canadian til Vankouver, Kanada. Han reiste i lag med Peder Kornelius Olsen Drablauslid.

Frå eige notat: Sverre Reite traff onkelen sin Charly i Butedale. Charly var då på ein oppsynsbåt, kystvakt, fiskeoppsyn ved Ona River sør for Prince Rupert. Charly var left left wing politisk. Charly vart funnen død i senga 1954.

Peder Jakob Reite (14.9.1886-5.7.1978) sjå også Ellinggarden, Dravlaus-Lisjebøen (BSVD s. 319 og 328).

EÅDigArk:21. mars 1906, reiste Peder Knudsen Reite, f. 1886, frå Volda, fiskar, med Cunard til California. Rodeseddel. Billett: Penge. Fleire medreisande frå Dalsfjord, sjå nedanfor eller under Ole Johanss. Drabløs, Hansgarden, Ytre Dravlaus.

NYPL 1906: Peder J.K. Reite, 19 år, ugift, fiskar, reiste med SS ”Luciana” frå Liverpool 31. mars 1906, framme i New York 7. april 1906. Han skal til broren Char Knutson i 323 W Grant Street, Eureka, California. På denne båten er det ei rekkje voldingar: Severt O Steffensen, Nils C. Steffensen, Oli M.O. Drablas, Peder Engeseth, Ole J. Drablos, Ole Strand, Hans P. Steinsvik.

3. mars 1911, reiste Peder Jakob Knutsen Drabløs-Reite, f. 1886, ugift, bruarbeidar frå Volda med Canadian til Cal. Canada. Han har vore heime på besøk. Utv. till lensmann. Billett: nei. Medreisande frå Volda s.d. Jakob Laurits Knutsen Bjørkedal m. Hv. Stjerne til Seattle, USA(EÅ DigArk).

Canadian Passanger List 1911: Peter Reite, 23 år, snikkar, frå Norge reiste med SS ”Empress of Britain” frå Liverpool, dato manglar, Framme i Saint John 18. mars 1911. Han skal til Victoria B.C. Han har ikkje vore i Canada tidlegare.

EÅDigArk: 3. april 1923 reiste Peder Jakob Knutsen Dravlausreite, f. 1886, frå Volda, gift, gardbrukar til Canada. Billett: nei

Declaration of Passangers to Canada: Siglingsdato: 7. April 1923, frame i Halifax, Nova Scotia, 15. april 1923, med SS “Megantic”. Peder Reite, 37 år, gift, snikkar frå Volda, norsk statsborgar, reiste til Canada for å søke arbeid. Han har tenkt å opphalde seg permanent i Canada. Han har tidlegare oppheldt seg i Canada, Prince Rupert B.C. Han kom då til St. John 1903[8?] [Dette må vere 1911 trur eg]. Grunnen til at han då drog frå Canada var: ”Going home on visit”. Han har med seg 50 $. Han skal til Charles Reite, box 501, Prince Rupert. Næraste pårørande i Norge: Kona, Anna Reite. Underteikna passasjer: Peder Knutsen Reite. Booking Agent: Harald Moa, Aalesund, Norway.

Border Crossings from Canada to USA 26. Nov. 1946, Niagara Falls: Peter Reite, 60 år, fiskar. Siste permanente adresse: 154 E, 8 St. North Vancouver. Kontakt i landet han forlot: Gamal Mork, same adresse. Han har vore i USA tidlegare frå 1906-1920 [?]. Han er i transitt til Norge med SS ”Drotningsholm frå New York. Han har vist 200.00 $. Spesielle kjenneteikn: Old skull fraction left side of head.

NYPL 1948: Peter Reite, 61 år, gift, fiskar frå Ålesund, statsborgar i Canada, reiste med Queen Elisabeth frå Southampton 5. mars, framme i New York 10. mars 1948. Næraste pårørande i Norge Mrs. Reite, Lovik, Ålesund. Han er i transitt til Canada VOR. Høgd 5 fot, 2 tomar. Blå auge og brunt hår. Han har betalt reisa sjølv. Han har tidlegare vore i USA frå 1906 – nov.1946.

Seattle Passanger and Crew List, Immigration List for Fishing Vessels 1953: Peder Reite, Port Albion, B.C., 67 år. Han var med fiskebåten “Funkis” der Trygve Pedersen, 51 år, var skipper. Dei drog frå Esperanza B.C. og gjekk i land i Anacortes, Washington. Underteikna skipperen 11. oktober 1953. Det var ein mann til om bord: Gilbert Wesnedge 38 år.

Ole Kornelius Reite (25.1.1893-3.1.1939), var fleire periodar i Amerika og i utanriksfart, gift og busett på Nymark, Løvika.

EÅDigArk: 28.6.1926 reiste Ola Kornelius  Drablausreite (Reite), f. 1892, gift, fiskar frå Dalsfjorden til Canada. Billett:Nei.

Canadian Passanger Lists 1926: Ole Reite, 33 år, gift, sjømann, frå Lovik i Norge, reiste med SS ”Megantic” frå Liverpool 2. juli 1926, framme i Quebec 10 juli 1926. Han skal treffe broren Knut Reite i Prince Rupert (Box 501). Næraste pårørande i Norge er kona Jakobine (Bea) Reite, Lovik, Volda. Han har tenkt å få seg jobb som sjømann i Canada.

Knut Elias Reite (15.6.1908-?) reiste til Canada, gift der (BSVD s. 319)

EÅDigArk: 9.10.1926 reiste Knut Elias Eliassen Riste [skal vere Reite], f. 1908, ugift gardsarbeidar til Canada. Billett:Nei. Medreisande var onkel Ole Martinus Olsen Drabløs som var gift med systra (Gunhild) til Knut sin far (Elias).

SKDiVDigArk: Knut Elias Eliason, f. 1908, ugift gardmannson. Utflytt til Canada ?.10.1926

Canadian Passanger List 1926: Knut Reite, 18 år, ugift frå Volda, gardsarbeidar reiste med ”Montclare” frå Liverpool 15. oktober 1926, framme i Quebec 22. oktover 1926. Han skal til onkel Chas. Reite i Lockeport, B.C. Næraste pårørande i Norge: Far, Elias Reite, Lovik i Sondmore. Han har betalt reisa sjølv. På denne båten er også Ole Drabløs, handlogger, 39 år med. Han skal også til Char. Reite, svoger i Lockeport B.C.

Knut Reite gift med Nellie Young i Prince Rupert 25. sep. 1933.

Brit. Col. Death Ind: Knut Eliason Reite f. 1908, d. 17 aug. 1980, 72 år, ved Powell River.

Midtreitane

Peder Johannes (2.51863-?) reiste til Amerika (BSVD s. 321).

SKDigArk VoldaM 1882: Peder Johannes Knudsen Drabløsreite flytta til Kristiania 13.9.1882.

Han var onkel til brørne Knut J. K. Reite, Peder J. K. Reite og Ole K.K Reite frå Ytstereitane.

Ole Kornelius (10.6.1865-?), reiste til Amerika, omkom ved ei ulukke (BSVD s. 321).

Ole var onkel til Knut J. K. Reite, Peder J. K. Reite og Ole K. K. Reite frå Ytstereitane

Ole Kornelius Knudsen Drabløsreite f. 1865 reiste 26.9.1887 til Amerika. (skanna kyrkjebøker?).

6. mai 1887 reiste Ole Knudsen Reite, 21 år, ugift, f. 1866 frå Volda, Gaardmannssøn (arbeidskarl) med Allan Linien. Medreisande frå Volda Ole Olsen Brune. (EB DigArk).

NYPL:  Ved søk på Ole Brune utvandra i 1887 finn me Ole O. Brunne, 21 år, arbeidar, med ”Etruria” frå Liverpool, framme i New York 23.5.1887. Her finn me også ein Ole K. Brunne, 21 år. Det kan vere ein skrivefeil. Det kan vere Ole K. Reite. Eller har han også teke namnet Brune. Bestefaren var frå Sjursgarden, Brunene.

USCityDir: Ole Reite, Carpenter, adresse: r511 a Castro. San Francisco, Cal.

Person nemnt annan stad (Pettergarden, Løvika): Rasmus Løvik

Instereitane

Sivert Elias Ananias Rasmuss. Reite (13.4.1887-23.9-1959) gift og busett her. Han var to bolkar i Amerika (BSVD s. 323).

12. mars 1910 reiste Sivert Elias Ananias R. Reite, f. 1887, ugift, steinarbeidar frå Volda med Hvide til Washington. Fleire sambygdingar reiste denne datoen (EÅ DigArk)

NYPL 1910: Sivert Elias Rasinsen Reite, 22 år og 11 mnd., singel, arbeidar, reiste med SS ”Laurentic” frå Liverpool 19. mars 1910, framme i New York 27. april 1910. Han skal til Seattle, Washington der han skal treffe broren John Reite, Queen Hotel. Han har 25 $. Han har betalt reisa sjølv. Næraste pårørade i Norge var Rasmus Reite, Dalsfjorden. Ei rekkje dalsfjordingar reiste med denne båten. Sjå under Ingvald Olai Drabløs på Nygjerde, Indredrabløs.

Border Crossings Canada to USA 1914: Sivert Reite, 27 år, singel,arbeidar, kom til USA ved Blaine, Washington i august 1914. Siste opphaldstad var Indian River. Han skal til Seattle, Washington. Han kom til New York, USA i 1910 med Laurentic. Næraste pårørande i Norge: Faren, Rasmus Reite, Dalsfjorden. Sivert har 1300 $?. Medreisande: Broren John Reite. Her er også ein Anton Nelson, (Acelson?), 26 år, som har vore i Prince Rupert. Faren hans er Rasmus Drablos, Ålesund, Norway. Han skal treffe Hans Anderson i Seattle. Han har tidlegare vore i California 1907-1911. Han kom til USA med Carmania i 1907.

24 juni 1924 reiste Sivert Elias Annanias Rasmussen Reite, f. 1887, ugift, frå Volda, steinarbeidar til Canada. Billett: Nei (EÅ DigArk)

Declaration of Passanger to Canada 1924: Sivert Reite, 37 år, gift, farmar, reiste med SS “Pittsburg” 28.6.1924, framme i Halifax, Nova Scotia, juli 1924. han reiser til Canada for å søke arbeid. Han har tidlegare vore i Canada. Då hadde han adresse i Main Street, New Sealand, B.C. Han har tidlegare vore i Canada frå 1911-1914. Han har 35 $. Han har tenkt å opphalde seg permanent i Canada. Han har betalt reisa sjølv. Han skal treffe venen Ole Eliassen i Port Alberni. Næraste pårørande i Norge: Anna Reite, Loevik, Norway. Underteikna Sivert Reite og Harald Moa (booking agent) i Aalesund.

UK Incoming Passanger Lists 1929: Sivert Riete, 42 år, arbeidar, kom til Liverpool 9. november 1929 med ”Duchess of Atholl” (Canadian Pacific Steamship Line)frå Montreal. Han er i transitt til Ålesund.

Johannes Andreas Reite (27.2.1890-5.4.1922), bror til Sivert, gift og flytta til Fjøsneset – Dalset, Indre Dale.

Border crossings from Canada to USA: John Reite, 24 år, arbeidar, kom til USA ved Blaine Washington I august 1914. Siste opphaldstad: Prince Rupert. Han har 1000 $[?]. Han skal til Seattle. Han kom til New York, USA med ”Celtic” i april 1909. I og med at han gifta seg i Norge 7.1.1915 så er han vel på heimveg.

NYPL 1909: Johannes Andreas Reite, 19 år, singel, reiste med SS ”Celtic” 26. mars 1909, framme i New York 4. april 1909. Han skal til Seattle der han skal treffe venen Paul Lillebo, adresse: Ellis Hotel, 5th Ave, Seattle. Han har betalt reisa sjølv. Svart hår og brune auge. Næraste pårørande i Norge: Faren Rasmus Reite. Medreisande: Lars Peder Anderson Lillebo, 21 år frå Volda (BSVD s. 336)

Folketeljing i USA 1910: John Reite 19 år, singel, immigrerte i 1909, arbeidar på sagbruk. Busett som leigebuar (boarder) i West Anderson [?] Street SW, Seattle, King, Washington (20. April 1910). Alderen stemme ikkje heilt, han skulle ha vore 20 år.

Hauane, Lisjebøen

Person nemnt under Lyngstad, Lyngneset: Rasmus Andreas Larss. Busette seg her.

Ellingegarden, Lisjebøen

Jon Martinus (Elias) Pederss. F. 6.8.1845 gift 21.5.1868 med Kanutte Petrine Andreasd., frå Pergarden, Indre Dale (27.9.1844 -1929). Familien reiste til Natal i Sør-Afrika 1882. Dei hadde med borna Peder Andreas Olai (19.8.1869-25.1.1910,Rhodesia), Anna Petrine (11.10.1871-? d. Rhodesia), Pernille Marta (2.8.1874-? d. Rhodesia), Andreas Johannes Martinus (Andrew) (13.8.1878-11.3.1948) Jon og Kanutte fekk dottera Louise i Marburg. Ho flytta til Rhodesia og døde sannsynlegvis der. (BSVD s. 328),(Dødsdatoar henta frå gravsteinar i Marburg)

John Marthinus Elias Lillebo f. 6. August 1845, d. 11. Juli 1927. Kanutte født Dahle 27. sept 1844, d. 22. sept 1929 (Gravstein ved Norwegian Settlers Church, Marburg).

Det står meir om denne familien i boka Norsk utvandring til Sør-Afrika av Per Ole Reite.

Jakob Sigvald (6.1.1885-20.10.1908), var i Amerika ei tid (BSVD s.328).

EÅDigArk: 17. mars 1904 reiste Jakob E. Lillebø, 19 år, ugift, arbeidar, frå Volda, med Allan Line til Visconsin, Rodeseddel. Billett: Her.

Jakob E. Lillebo, 19 år, ugift, arbeidar, reiste med ”Sicilian” (Allan line), frå Liverpool 26. mars 1904, framme i Halifax, Nova Scotia 6. april 1904. Det var med ein Ole E. J. Reite, 17 år, på båten, men han var frå Ørskog.

Border Crossings Canada to USA1904: Jakob Lillebo, 19 år, ugift arbeidar reiste med SS “Sicilian” frå Liverpool 26. mars 1904, framme i Halifax 6. april. Han skal til Milwaukee, Visc. Han har 12 $. Han har har sjølv betalt billett heilt fram. Han skal treffe syskjenbarnet Andrew B. Pedersen, Brown Co., 543 Madison St., Milwaukee, Visconsin [Sjå under Krikane, Ulvestad]. Kanskje han kryssa grensa  ved St Albans, Vermont.

Person nemnt under Steffagarden, Lisjebøen: Nils Kornelius Steffenss., gift og busett her med enka Anne Karine Jakobsd.

Person nemnt under Ytstereitane: Peder Jakob Knutss.. Reite, gift og busett her med Anna Sofie Jakobine Ellingsd. Lillebø.

Anna Sofie Jakobine f. Lillebø, g. Reite (28.10.1887-21.8.1980) gift 1914 med Peder Knutss. Reite frå Ytste Dravlausreitane. Ho dreiv Ellinggarden medan mannen var i Amerika. Ho flytte til mannen i Port Alberni i 1950. Dei flytte heim til Volda i 1969, dei budde i på loftet i Nesheimhuset (Smiths gate) (Eigne noteringar)

NYPL 1950: Anna S. J. Reite, 63 år, gift, reiste med M.S. ”Oslofjord” frå Oslo 7. november 1950, framme i New York 16. november 1950. C/o Reite, Canadian Fish, Port Albion, B.C.

Elling Nils Reite f. 23.9.1922 gift 2.5.1950 med Jorunn Bø frå Breim i Gloppen. (27.10.1926-9.4.2002). Dei reiste til Canada i 1950

NYPL 1950: Elling Reite og Jorunn Reite c/o Reite Canadian  Fish., Port Alberni, B.C, Can., reiste med Oslofjord frå Oslo 18. april 1950, framme i New York 27. april 1950.

Elling og Jorunn fekk borna: Joan, Elsie, Sissel, Bonnie, Norman, Kenneth. Familien busett i Ucluelet, Vancouver Island, BC.

Elling Reite har skrive meir i stykket: Slektsrøter og utferdtrong i Minne frå Dalsfjord 2005.

Jorunn Bø g. Reite (27.10.1926-9.4.2002) frå Breim i Gloppen, var ei tid tenestejente i Breivika, gift med Elling Reite (sjå ovf.)

Sverre Reite f. 10.3.1926, reiste til Canada 1949 gift 24.5.1954 med Stephanie Terry.

Sverre og Stephanie fekk borna: Karen og Diana. Dei busette seg i Keith Road, North Vancouver B.C.

Sverre Reite, 26 år, ugift, reiste med MS ”Oslofjord” frå Oslo 10 juni 1952, framme i New York 20. juni 1952. han reiste saman med broren Alf.

Alv  Peder Reite (10.6.1927-11.9.1998), var fleire periodar i Amerika og dreiv fiske på vestkysten, busett i Ulsteinvik og gift (BSVD s. 329).

Seattle Passanger and Crew List: Alf Reite, styrmann, 24 år var mannskap på ”Cape Beale” som gjekk frå Victoria B.C., framme i Everett, Washington 18. okt. 1951. Han gjekk om bord 1951. Han har vore om bord 4 [mnd?]. Han er canadisk statsborgar. Båten har eit mannskap på 4 personar. Bjarne Arnet er skipper.

Steffagarden, Lisjebøen

Paul Severin (30.7.1849-?), sjømann, var i Australia, New Zealand og i Amerika der han døde etter ei ulukke i skogen (BSVD s. 331).

Nils Kornelius (21.11.1869-25.7.1950). Nils segla i utanriksfart og var i Amerika 1906-1908. Han flytta til Ellinggarden, gift der (BSVD s. 331 og 328).

EB M&R DigArk: 8.6.1894 reiste Nils Kornelius Steffensen Lillebø, 25 år, f. 1869, ugift, sjømann,  frå Volden med American Line.

NYPL 1894: Nils Steffensen 24 år, sjømann, frå Norge skal til Chicago. Han reiste på tredje klasse (steerage passanger) med SS ”Paris” frå Southhampton, framme i New York 23.6.1894.

21. juni 1900 reiste Nils Korn. Steffensen, 30 år, gift, sjømann, frå Volda, med American Line til New York. Merknad: Udvand. tillad. Billett: Her. (EÅ DigArk).

PhiladelphiaPassList 1900: Nils C. Steffensen, 30 år, gift, sjømann, frå Ålesund, skal til New York, reiste frå Liverpool med ”SS Belgenland” 27.6.1900 til Philadelphia 10.7.1900.

EÅDigArk: 22. mars 1906 reiste Nils Steffensen, f. 1869, gift sjømann frå Volda med Cunard til Portland, Oregon. Udv. till. Billett: Nei. Medreisande: Broren, Sivert Steffensen. Også frå Volda: Ole Elias Johansen Strand til Washington. Sjå også medreisande under Ole Johanss. Drabløs, Hansgarden, Ytre Dravlaus.

NYPL 1906: Nils C. Steffensen, 32 år, gift, sjømann, frå Valden reiste frå med SS ”Lucania” frå Liverpool 31. mars 1906, framme i New York 7. april 1906. Han skal til Portland, Oregon, Adresse Port Mission House, Han har billett heilt fram og har betalt billetten sjølv. Han har tidlegare vore i USA, i Boston Mass. 1900-1905. Medreisande til Portland: Broren Sivert Steffensen. Om bord i ”Lucania” var også Peder J. K. Reite, Ole J. Drabløs, Oli M. O. Drabløs og Peder Engeseth. Dei hadde andre reisemål.

Sivert Olai Steffenss. Lillebø (6.1.1873-27.7.1925), busett på Bakken – Bakketun [I dag Bogen på folkemunne] gift der. Stykket vart fråskilt Steffagarden 1923 (BSVD s.331 og 333).

NYPL 1906: Severt O. Steffensen, 32 år, gift, sjømann, frå Volda reiste med ”Lucania” i lag med broren Nils til Portland, Oregon. Sjå opplysingar ovf. Han har tidlegare vore i USA, i San Fransisco , Cal. 1902-1905

Paul Steffenss. (22.12.1882-12.8.1964),  gift og busett Skjervheim Vanylven (BSVD s. 331 og BV 1-432).

 24. februar 1904 reiste Paul S. Lillebø, 20 år, ugift, arbeidar, frå Volda med White Star Line til California. Merknad: Rodeseddel Medb. 100.00. Billett: nei. Medreisande Knud K. Drabløs[reite] 20 år.

Paul har sannsynlegvis også vore i Seattle, då Lars Anderss. Lillebø frå Petrinaplassen skulle besøke han der (sjå nedanfor).

Rasmus Elias Lillebø (28.7.1895-?) reiste til Amerika (BSVD s. 331).

24. april 1911 reiste Rasmus Elias Rasmussen Lillebø, f. 1895, ugift, gardsarbeidar med White Star Line til Seattle, USA. Rodeseddel. Billett: Nei. Medreisande Sjur Johansen Velsvik. (EÅ DigArk).

NYPL 1911: Rasmus Elias Rasmussen Lillebø, 16 år, ugift, arbeidar, frå Volda (far: Rasmus Lillebø, Volden Norway) reiste med SS ”Celtic” frå Liverpool 29. april 1911, framme i New York 8. mai 1911. Han skal treffe ven, Mr. S. Nielsen [Kan dette vere gamleonkel Paul Severin Nilson ?] 810 Spnice Stud [?], Seattle. Han har betalt billett for reisa heilt fram. Han har ikkje vore i USA tidlegare. Han reiste saman med Sjur Gustaf Johnsen Velsvik frå Sjurgarden Velsvika.

Sverre Johannes Ramussen Lillebø (24.11.1899-14.6.1976). Sverre var i Amerika 1923-1947 (BSVD s. 331).

EÅDigArk: 11.8.1923 reiste Sverre Johannes Rasmussen Lillebø f. 1899, ugift, gardbrukar, frå Volda til Canada.

Declaration of Passanger to Canada, 1923: Sverre R. Lillebø, 24 år, farmar frå Volda, reiste med SS “Andania” 26 aug. 1923. Han skal til Canada for å tene til livets opphald. Han har ikkje vore i Canada tidlegare. Han har betalt billetten sjølv. Han har tenkt å ophalde se  i Canada permanent. Han skal trefffe Mr. Olaf Thomsen, box 46, Kanuskasing, Ont. Næraste pårørande i Norge: Mr. Rasmus Lillebø, faren, Løvik Søndmør. Underteikna: Sverre Lillebø og booking agent: …? Musæus. Stempling av immigrasjonsmyndigheitene i Quebec er utydeleg. Men det ser ut som det skal vere 4. sep. 1923.

Olaug Margit Ananiasd. f. Myren (15.10.1903-19.2.1979) vart gift med Sverre Lillebø 15.9.1932. Ho reiste med han til Canada i 1932. Dei var busett ved Pagwa River. Dei fekk borna Jean f. 14.8.1933 og Aasta, f. 20.6.1935. Olaug og borna reiste heim igjen til Norge, med ”Bergensfjord” og kunne feire jula i 1936 i Steffagarden. Sverre vart verande i Canada og kom ikkje heim før i 1947. Det tredje barnet deira, Reidun, vart fødd 30.4.1937. (Intervju med Jean g. Tødenes, februar 2011)

NYPL 1932: Sverre Lillebø, 32 år, gift, jernbane-formann f. Volda, reiste med ”Bergensfjord” frå Oslo 23. sept. 1932, framme i New York 3. oktober 1932. Han skal treffe ven A. Pettersen i Cochram, Ontario. Kona Olaug 28 år er med han på reisa. Dei er i transitt til Pagwa, Ontario. Sverre har papir på canadisk statsborgarskap Ottawa 11. juni 1931. Næraste pårørande i Norge: Rasmus Lillebø, Løvik, Sunnmøre. Sverre har betalt for reisa heilt fram.

SKDiVDigArk: Jernbanearbeidar Sverre Johannes Lillebø og kone Olaug Myren. Utflytt til Kanada 18.9.1932

Boreder Crossings from USA to Canada 1932: Olaug Lillebø, 28 år kryssa grensa ved Lacolle Junction, Quebec, 5. oktober 1932. Ho skal til Pagwa River, til husbonden Sverre Reite.

Aasta Elisabeth Lillebø 20.6.1935 gift 1973 med David Hoult frå England, skilde. Aasta flytte til Toronto, Canada.

Solstad, Lisjebøen

Sivert Jakobss.Raudøy (5.4.1903-10.5.1958),frå Ørsta, var busett og gift her med Kanutte Oluffa Rasmusd. Lillebø, frå Steffagarden. Sivert var i handelsflåten under 2. verdskrigen. Han busette seg i Canada etter krigen.

Califonia Passenger and Crew List 1939: Sivert Raudøy, 36 år, motormann, var mannskap på MS “Scebeli” som gjekk frå Sandefjord og kom til San Fransisco 28. August 1939. Sivert kom om bord 1.8.1939. Han har vore til sjøss i 6 år. Han var 1,73 høg og 74 kilo.

Plassen – Pe-teigen – Pettå

Elias Andreas (20.5.1877-?), reiste til Amerika (BSVD s. 335).

EÅ DigArk:14. mars 1901, reiste Elias Drabløs, 24 år, ugift, arbeidar, frå Volda med Allan Line, til Canada. Fripass. Billett: Her. Det er noko usikkert om dette er mannen herifrå, men alderen stemme. Broren Knut hadde etternamnet Knut Drabløs Lillebø.

Elias Sivertsen budde her under folketeljinga i 1900. Han hadde yrkestittel: Veiarbeidar og fiskarson (1900-telling Volda DigArk).

SK VV Utflytte 1901: Elias Andreas Sivertsen Dravlaus-Lillebø utflytt 20.2.1901.

Slektstre Ancestry owner TaraMcrae: Elias Andreas Sivertsen f. 20.5.1877 Drabløslillebø i Volda, d. 6.6.1960 Victoria, British Columbia, Canada. Gift 14.2.1920 med Rose Annie Stonebanks. Opplysingar om foreldra til Elias stemmer med vår mann.

Gurine Pernille, (23.6.1883-?), reiste til Amerika (BSVD s. 335).

EBDigArk: 1.5.1906 reiste Gurine Pernille Sivertsdtr Lillebø, f. 1883, 23 år, ugift syerske, frå Volda til New Denver BC Canada for bedre fremtidsutsikter. Nytt yrke: tjeneste

Ho var busett i Revelstoke då broren Knut reiste for å besøke henne. Sjå nedanfor.

Slekstre Ancestry Tara McCrae: Gurine Pernelle Sivertsen f. 23.7.1883 Drabløslillebø, Volda, d. 20.4.1954 i Kamloops, BC, Canada. Ho vart gift med Alexander McCrae 25.9.1909 i Revelstoke, BC, Canada (1877-1963). I fylgje slektstredet fekk dei 10 born der 4 døtre framleis skal vere i live, men  ikkje namngjevne (januar 2012). Namn på dei døde: Baby McCrae (1910-1910), William Sivert McCrae (1911-1993), Ruth Johanna McCrae (1913-1983), Alexander McCrae Jr. (1914-2002), Donald McCrae (1916-1944. Han fall (KIA) under 2. verdskrigen over Frankrike. Han var RCAF Commander of Lanchaster Bomber. Det er bilde av han og mora  i Douglas Street, Revelstoke), Sarah Louise McCrae (1920-2011).

Knut Sigurd Andreas (15.8.1890-?), reiste til Amerika (BSVD s. 335).

12. mars 1910 reiste Knut Sigvald Andreas S. Drabløs Lillebø, f. 1890, ugift, gardsdreng med White Star til Canada. Rodeseddel. Billett: Penge. Det var ei rekkje dalsfjordingar som reiste denne datoen. Sjå under: Ingvald Olai Olsen på Nygjerde, Indre Dravlaus, men Knut er den einaste av dei som skal til Canada (EÅ DigArk).

NYPL 1910: Knut Sigvald A. S. Libbr, 19 år og 4 mnd., reiste med SS ”Laurentic” frå Liverpool 19. mars 1910, framme i New York 28. mars 1910. Han skal til systera Gina Sivertsen i Revelstoke British Columbia. Han har betalt billetten sjølv heilt fram.  Næraste pårørande: Faren Sivert Lillebo, Dalsfjorden, Volden.

Folketeljing 1910 (DigArk): Knud Sivertsen f. 15.08.1890, ugift, Matros om bord  S/S paa Flodfart. Bostatus: f [flytta?]

Slektstre Ancestry.com TaraMcCrae: Knut Sigvald Andreas Sivertsen f. 15.8.1890, d. 17.2.1959 i Vancouver; British Columbia. Han budde i Revelstoke B.C. , Canada i 1911. Då var han arbeidar på sagbruk. Gift 30.4.1927med Margaret Jemima Mary Baxter (1903-1933). Han har  sannsynlegvis vore gift tidlegare med Ivy Maud Bassette.

Norvald Sigurd Rødseth f. 8.10.1903. Ikkje nemnt i BSVDalsfjord. Men i Dalsfjord Bygda Gard og Ætt står det. Rasmina Sivertsotter frå Plassen var gift med Øystein Nikolaisson Rødset. Kona og borna budde her ei tid medan mannen var i Amerika. Øystein for til Amerika i 1905. Det vil vel vere feil å rekne Øystein som utvandra frå Dalsfjord i og med at det ikkje er dokumentert at han har budd her sjølv om det kan tenkjast at han har gjort det. Han skulle iallfal til Revelstoke då han drog over 30.3.1905, årsak mangel på beskjæftigelse. Det var i Revelstoke svogeren og svigerinna Knud Sigvald og Gurine budde.

Emigrantar over Trondheim: Norvald Sigurd Øistens. Rødseth f. 1903 ugift jordbruksarbeidar, bustad Volda, reiste 11.9.1923 med jernbane til Kr.a, linje Skandin. Billett: Prepaid. Utv. Att Volda lensm. 21.9-24.

BSVØyra-Volda sentrum Bd. 4a: Norvald Sigurd Rødseth f. 8.10.1903, d. ?, reiste til Amerika, gift med Marie frå Nederland, busett Canada.

Anc.: Norvald Rødseth d. 11.9.1954 Vancouver.

Emil Holmberg Lewe: Oppgåve VVS Historisk person Norvald Rødseth.

Bugen – Petrinaplassen, Lisjebøen

Lars Peder Anderss. Lillebø (19.12.1887-2.5.1963) fødd på Lyngneset, gift og busett her i Bugen. Lars var i Amerika ei tid (BSVD s. 336)

EÅDigArk: 18.3.1909 reiste Lars Peder Andersen Lyngnæs [han var fødd på Lyngneset, mora var der ifrå] f. 1887, ugift, fiskar frå Volda med Hvite til Wash. USA. Rodesetel Billett: nei. Medresiande frå Volda: Johannes Andreas Rasmussen f. 1890 med Hvite. Matias Johannes Olsen Velsvik, Rasmus Kristoffer S. Koppen, Per Gustav Ottosen Velsvik skulle til New York med Hvite linje. Knut Olai Andreas Lieskar f. 1875 med Allan Line til Wash.. Ellers reiste også Knut Knutsen, , Johan Britanus Johnsen, Per Mathias Danielsen Strømme og Knut Martinus P. Løndal[Øvste Løndalen, Folkestad] med Allan line til Washington. Lina M.Høidal med Allan til Canada. Den 19. mars reiste Martinus Høidal og kona Petrine Høidal med Allan til Washington.

NYPL 1909: Lars Peder Andersen Lillebo, 21 år, singel, reiste frå Liverpool med SS ”Celtic” 26. mars 1909, framme i New York 4. april 1909. Han skal treffe venen Paul S. Lillebo, Ellis Hotel 5th Ave., Seattle. Han har betalt billett sjølv heilt fram. Næraste pårørande i Noreg: Faren Anders Lillebø, Volda. Medreisande Johannes Andreas Reite frå Ytste Reite.

Løvikneset – Gamleneset, Løvika

Person nemnt under Nedste-Hellane, Dalsbygda : Ole Knutss. Hjelle (1855-1953) var i Amerika frå 1884-1888. Gift 1888 og busett her (BSVD s. 337 og 555)

Knut Bertinus Sigvald Hjelle (4.8.1889-29.11.1972), son til Ole Knutss. Hjelle, var i Amerika i 7 år. Han flytte til Larsgarden, Løvika og vart gift der (BSVD s. 337 og 340)

12. mars 1910 reiste Knut Britanus [Bertinus?]Sigvald  Ø. [O?]Hjelle, f. 1889, ugift, gardsdreng med Hvide til Idaho, USA.. Rodeseddel. Billett: Nei. Ei rekkje med dalsfjordingar reiste denne datoen. Sjå under Ingvald Drabløs på Nygjerde Indre Drabløs (EÅ DigArk).

NYPL 1910: Knut Bertinus S. O. Hjelle, 20 år, singel, arbeidar, reiste med SS ”Laurentic” , frå Liverpool 19. mars 1910, framme i New York 28. mars 1910. Han skal treffe venen Sigurd Aksnessæther, H[?]ouse 4, Blackfoot, Idaho. Han har sjølv betalt for billetten heilt fram. Næraste pårørande i Norge: Faren Ole Hjelle.

Larsgarden, Løvika

Peder Johannes (Per) L. Løvik (15.10.1890-6.7.1913) (s. 340 BSVD).

Han er nemnt i Emigrantar over Ålesund (DigArk) 12. mars 1910 i lag med ei rekkje dalsfjordingar. Peder (Per) Johannes L. Lavik f. 1890, ugift gardsarbeidar frå Volda med Hvide til California USA Sjå elles under Ingvald Drabløs på Nygjerde, Indre Drabløs. Peder Johannes døde av tuberkulose 6.7.1913 (SK Volda Dig Ark).

I fylgje boka Lyngnes, Løvik og Lillebø av Petter Løvik s. 16: Bilde av Peder L. Løvik, Hans E. Lyngnes og Samund H. Lyngnes. Bildet er teke i Amerika kring 1910.

NYPL 1910, AC image 78-79: Peder Johannes Lovik Larsen, 19 år singel, reiste med SS Laurentic frå Liverpool 19. mars 1910, framme i New York 27. mars 1910. Han står på passasjerlista saman med Hans Lyngnes frå Eliasgarden, Lyngneset. Dei skal treffe venen Chas Reite i 322, 1st Stree, Eureka, California. Dei har betalt reisa sjølve. Ei rekkje andre dalsfjordingar reiste også med denne båten (AC NYPL 1910 Laurentic image 88). Sjå under Ingvald Drabløs, Nygjerde, Indre Drabløs.

Person nemnt under Løvikneset: Knut Bertinus Sigvald Olsson Hjelle. Sjå ovanfor.

Pettergarden, Løvika

Rasmus Løvik (31.8.1897-5.10.1949), sjømann, arbeidde i Fyrvesenet, gift på Midtreitane og tok over garden  der 1923, reiste så til Amerika 1924, busett Vancouver B.C. (BSVD s. 321 og 343).

EÅDigArk: 19.1.1924 reiste Rasmus Pettersen Løvig, f. 1897, gift, gardsarbeidar, frå Volda til Canada. Billett:Penge. Medreisande: Jakob Torvald Lauritsen Drabløs, Nils Martinus Larsen Sæthre, Ole Elias Lauritz Jakobsen Tilset.

Declaration of Passanger to Canada: Rasmus Løvik, 26 år, gift, gardsarbeidar, reiste til Canada for å søke arbeid, innan farming. Seglingsdato: 26. januar 1924 med SS ”Doric”, framme i Halifax, Nova Scotia, februar 1924. Han har tenkt å opphalde seg permanent i landet. Han har 25 $. Han har betalt reisa sjølv. Han skal treffe Ole Eliassen i Port Alberni, Vancouver Island, B.C.  Underteikna Rasmus Løvik og Harald Moa (Booking Agent).

Nymark, Løvika

Person nemnt under Ytstereitane: Ole Kornelius Knutson Reite (25.1893-3.1.1939) (BSVD s. 345).

Eliasgarden, Lyngneset

Hans Johan Elias. Lyngnes frå Sjuregarden, Straume (28.1.1890-10.8.1927). Hans var ei tid i Amerika (BSVD s. 348). Han kom heim, dreiv garden og var m.a. kommunekasserar i Dalsfjord

Han var ein bolk i Amerika (DS s. 148)

12. mars 1910 reiste Hans Johan Eliassen Lyngnæs f. 1890, ugift, frå Volda, utan stilling, med White Star til California. Rodesedddel. Billett: Nei. Han reiste saman med ei rekkje andre dalsfjordingar, Sjå under Ingvald Drabløs under Nygjerde, Indre Drabløs. (EÅ DigArk).

NYPL 1910: Hans Johan Eliassen Lyngnes, 20 år, singel, arbeidar reiste med SS ”Laurentic frå Liverpool 19. mars 1910, framme i New York 27. mars 1910. Nærste pårørande i Norge: faren Elias Lyngnæs. Hans Johan står på passasjerlista saman med Peder Johannes Løvik (AC NYPL image 78-79). Dei har betalt reisa sjølve. Dei skal treffe venen Chas. Reite i 322 1st Street, Eureka, California.  Ei rekkje andre dalsfjordingar reiste med same båten. Sjå same passasjerliste AC image 88.

I fylgje LLL PL s. 16: Bilde av Peder L. Løvik, Hans E. Lyngnes og Samund H. Lyngnes i Amerika kring 1910.

Hansgarden, Lyngneset

Daniel Olai [Pedersen] (3.9.1868-?), reiste til Amerika (BSVD s.351)

5. mars 1891 reiste Daniel Petersen Lyngnæs, 22 år, ugift, heimstad: Volden, stenarbeider, med Cunard Linien, til Minesota, billett: her. Medreisande var Ole Peter Rasmussen Feden (EÅ DigArk).

Samtale med Paul O. Tomasgard, Draumen om Amerika s. 184: Daniel Pederson frå Noreg d. før 1900 gift med Jensine Eliasd. frå Lødøen utv. 1888 som slo seg ned i Moorhead, Minnesota. Ho hadde barnet Oline fødd utanfor ekteskap. Men også dottera Annie f. 1894 og sonen Rasmus f. 1895. Kanskje var dei Daniel sine.

Ancestry: US Evangelical Lutheran Curch of Amerika: Trinity Lutheran Church, Moorhead Minnesota. Annie Martha Pederson i lag med Daniel Pederson og Jensine Pederson. Også 2 dokument med Rasmus Elias Pederson i lag med Daniel og Jensine i same kyrkje.

Ole Andreas [Pedersen] (4.5.1873-1916), reiste til Amerika, var sjømann og drukna i St. Brien, Frankrike (BSVD s.351). Døde i Frankrike 1917 (DS)

Johan Severin Hanss. Lyngnes (11.10.1904-20.5.1944), dreiv garden, gifte seg og budde her nokre år, reiste sidan til Amerika (BSVD s. 351).

23. februar 1927 reiste Johan Sivert Hanssen Lyngnes, f. 1899 [?] gift, fiskar frå Dalsfjord med reisemål Canada. Billett: Nei. Medreisande: Ole Andreas Hansen Brune (EÅ DigArk).

Canadian Passangers List 1865-1935: Johan S. Lyngnes, 22 år, gift, fiskar, frå Volda, reiste frå Bergen med SS ”Stavangerfjord” 26. februar 1927, framme i Halifax 5. Mars 1927. Han har betalt billetten sjølv. Næraste pårørande I Norge: kona, Solveig Lyngnes Løvik pr. Ålesund. Han skal treffe venen Peder Reite i Prince Rupert B.C. Pass utskrive i Ålesund 23. februar

Medreisande frå Volda: Ole A.H. Brune som også skal til Peder Reite, Lakeport, Queen Charlotte Isl. B.C. Ein annan frå Volda på båten var Halvor Gjerde 23 år

BC Death Index: John Hanson Lyngnes d. 20. Mai 1944 i North Vancouver.

Samund Hanss. Lyngnes (17.1.1889-10.12.1991). Samund var ei tid i Amerika, seinare arbeidde han i Hamnevesenet og dreiv garden her (BSVD s.351-352).

12. mars 1910 reiste Samund Hansen Lyngnæs, f. 1889, ugift, steinarbeidar, frå Volda med ”Hvide” til California, USA. Medreisande: 9 personar. Sjå under Ingvald Olai Olsen Drabløs, Nygjerde, Indre Drabløs.

PL LLL s. 17: Bilde av Samund H. Lyngnes, Hans E. Lyngnes og Peder L. Løvik i Amerika, kring 1910.

NYPL 1910: Samund Hansen Lyngnas, 21 år og 2 mnd., singel, arbeidar, frå Dalsfjorden, reiste med SS ”Laurentic” frå Liverpool 19. mars 1910, framme i New York 27. mars 1910. Han har billett til San Fransisco. Han skal til cousin Ole Johnson i 322 [?] 1st Street, Eureka California. Han er 5 fot, 11.5 tome. Næraste pårørande i Norge: Faren, Hans Lyngnes, Dalsfjorden. Det var ei rekkje personar frå Dalsfjorden som reiste med denne båten.

Lyngstad, Lyngneset

Rasmus Andreas Larss. (8.3.1873-11.12.1936) gift. Han var i Amerika ei tid, kjøpte sidan Hauane, Dravlauslisjebøen i 1912, (BSVD s.326 og 352).

13. april 1893 reiste Rasmus Lyngnæs, 22 år, ugift, tenestegut, frå Volda med Allan linjen til Minnesota. Billett: Her. Medreisande Ananias Drabløs og Daniel Larsen Næs (EÅ DigArk).

Sjå Leiv Sverre Lillebø: Lyngstadfolket og Hauefolket i nær fortid.

Nedskrive av Per Ole ReiteUtvandra frå Ulvestadbygda

Frå Ulvestadbygda Posted on Sun, December 06, 2020 16:58:38

 Utvandra frå Ulvestadbygda (Telset, Stigen, Torvika, Ulvestad, Haugen, Espenakken, Lauvstad, Nakken, Løndalen, Sætre, Sætreåsen, Kvanngardsneset).

Olagarden, Telset

Ole Elias Laurits Jakobss. Telset (15.8.1883-30.12.1958).Ole var i Amerika ei tid (BSVD s.84 og 95). Busett på Telset.

19. jan. 1924 reiste Ole Elias Lauritz Jakobsen Tilset, gift gardbrukar med reisemål Canada. Billett: Nei. Medreisande Nils Martinus Larsen Sæthre, Jakob Torvald Lauritsen Drabløs, Rasmus Pettersen Løvig.(EÅ DigArk).

26. jan var Ole Tilset passasjer om bord i SS Doric på veg til Canada. Intensjonen var å skaffe seg arbeid. (Declaration of passanger to Canada (Ancestry)).

Ole Telsat, 43 år, kryssa grensa frå Canada til USA 18. des. 1925 ved Niagara Falls.

Det står i BSVD s. 84 at Ole reiste til brørne Klaus og Einar, men det var vel heller dei som reiste til han (sjå nedanfor).

Klaus Johannes (25.10.1896- d. etter 1982), reiste til Amerika, busett Prince Rupert, BC, Canada (BSVD s.95)

22. mai 1925, reiste Klaus Johannes Jakobsen Tilset, ugift, trearbeider med reisemål Canada. Billett: Prepaid (EÅ DigArk)

Klaus J J Telseth, gardsarbeidar, står på lista over passasjerar med SS Stavangerfjord som drog frå Oslo 23. mai 1925. Framme i Halifax, Nova Scotia 31. mai 1925. Han har ikkje vore i Canada tidlegare. Han skulle då besøke broren Ole Telseth som var i Alice Arm B.C..

B.C.DeathIndex: Klaus Johannes J. Telseth d. 12.5.1982 I Prince Rupert.

Einar Kornelius (12.8.1900- d. etter 1982), busett Prince Rupert, BC, Canada (BSVD s. 95)

11. mai 1929 reiste Einar Kornelius Jakobsen Tilset, f.1900, ugift, sjømann med reisemål Canada. Billett: Penge (EÅ DigArk)

Einar K.J. Telseth, gardsarbeidar, står på lista over passasjerar med SS Stavangerfjord som drog frå Bergen 17. mai 1929. Framme i Halifax 25 mai 1929. Han skal besøke broren Klaus i Anyox (?) B.C.

B.C.DeathIndex: Einar Telseth f. 1900 d. 23.12.1980 New Westminister

Stigen

Ole Stigen g. Vinjevold (1847-ca.1932).  Han var son til Anders Jonss. Frå Jogarden, Nes og Mette Larsd. Frå Vindåsen, Langvatn. Familien var tidlegare busett på Haugen, Hjartåsen. Kom til Stigen i 1852. Då var Ole fem år.(BSVD s. 117)

Ole vart gift 1874 med Oline Marta Vinjevold (1840-1919). Ho var enkje på Vinjevollen i Ørsta. Dei dreiv Olagarden på Vinjevollen til 1882. Oline hadde 2 born frå fyrste ekteskap: Peder og Oluffa. Ole tok etternamnet Vinjevold. Han var bror til Martinus Stigen (sjå nedanfor)Ole og Oline Vinjevold fekk borna: Anna(Annie), Olaf, (Marte) Josefine, Andreas (Andrew), Alfred (sannsynlegvis fødd i Sør-Afrika, tok etternamnet Anderson)

Familien drog til Marburg, Port Shepstone, Kwa-Zulu Natal, Sør-Afrika i 1882 (S-A s. 116).

Martinus Stigen (1850-ca.1883). I ministerialbok for Volda, under utflytte 1882 til Natal, står han oppført som Martinus Anderson Hjorthaugaas. Martinus var bror til Ole sjå ovanfor. Martinus kom også til Marburg, Sør-Afrika 1882, men døde etter eit års opphald. Han er gravlagd på kyrkjegarden ved Norwegian Settlers Church.

Torsheim, Torvika

Sigurd Bernhard Hanss. Velsvik (28.1.1907-13.6.1979), busett Torsheim, Torvika (BSVD s110 og 116).

Drog til Shetland under 2. verdskrig 29.mai 1940. Vidare til Durban Sør-Afrika. Kom seinare inn i US Army Forces Western Pacific. Her var han skipssjef på fleire fartøy (MfD 2007 s. 87-89).

Ola Ingvald H. Velsvik (18.3.1917-….) busett Prestebrauta 1, Øyra, Volda (BSVD s. 110).

Saman med broren Sigurd (sjå ovanfor) rømde han til Shetland. Drog til Durban med S/S ”Sambur” 10.4.1941. Vidare frå Cape Town 13.8.1941, til New York 19.5.1942 som messegut om bord i  SS ”Nidareid”. Han fekk seg arbeid på ein verkstad i Brooklyn som vart drive av norskamerikanaren Golten. Heim til Norge 1947. Ola Velsvik bygde seg hus med verkstad i Volda sentrum (MfD s.79-82 og NYPL 1820-1957 Ancestry.com).

Sivertgarden, Torvika

(Hans) Martinus (15.3.1843-?) gift med Jørgine Severine Andersd. (14.4.1843-?) frå Pergarden, Sætre. Dei var ei tid busett på Takset i Syvde. Reiste til Amerika, busett Stoughton WI. Martinus var underoffiser (BSVD s. 113).

Folketeljinga for Bergen 1865: Hans Martinus A. Thorvig 23 år, ugift, frå Voldens Prestegjæld. Han var elev ved underofficierskolen (DigArk).

Hans Martinus og Jørgine Severine gifte seg i Bergen 19.juli, 1867.

Folketeljinga for Bergen 1875:  Hans Martinus Thorvig var Garnisonerende Sergeant. Han budde saman med kona Jørgine Severine f. Sætre og dottera Anna Lovise f. 1868 i Bergen (DigArk).

20.4.1880 drog Hans MA Thorvik, 37 år og kona Georgine Andersd. Thorvik 37 år og dottera Anna Thorvik, 11 år, fødd i Bergen. Dei er oppførte med bustad Bergen og reiste med Stjerne Linie (Emigranter frå Bergen 1874-1930 DigArk)

Thorwick H.M.A. (sargeant) frå Volden, Søndmøre; udv. til Amerika sidste Gang omkr. 1886; Vognsnedker, Stoughton Wis.; Ogsaa bidragsyter til norsk-amerikanske Blade (MUNiA).

7.5.1886 reiste H.M.A Thorvig (42 ¾ år, Georgine Thorvig (kona, 42 ¾ år) og Anne Louise Thorvig (barn, 17 år) med Dominion Line ( Dig Ark: Emigrantar over Bergen frå Møre og Romsdal). Her står dei oppførte med fødestad Sunelven, men det er sannsynlegvis feil). Medreisande var også Peder Andreas Ulvestad som tok etternamnet Thorvig (H.M.A. Thorvig sin brorson, sjå under Krikane).

USNatRecInd:Hans. M. A. Thorwick fekk statsborgarskap i USA 15. okt. 1896. Mun. Ct. Madison, Dane (Co., Wis.) Vitner: A.T. Torgeson, P.O Fosdahl.

Under folketeljinga 1910 budde han og kona i Stoughton Ward 4, Dane, Wisconsin.(Ancestry.com)

I fylgje folketeljing for Wisconsin 1905 budde Hans M. Thorwick (62 år)og kona Georgine Thorwick (62 år) i Stoughton, Dane, Wisconsin.

I fylgje folketeljinga i USA i 1910 budde Hans M. Thorwick (67 år) og kona Georgine (67 år) i N. Monroe Street, Stoughton, Dane, WI. Dei hadde 1 barn som framleis skulle vere i live. Dei immigrerte i 1880. Hans har eiga inntekt. Dei har vore gifte i 40 år.

H.M. Thorwick døde sannsynlegvis i 1918. Eit brev frå Anders Ulvestad frå Krikane tyder på dette.

Under folketeljinga i USA i 1920 har Georgine vorte enke. Ho budde då saman med dottera Anna L. Thorwick. (A.c.) Sjå også under Pergarden, Sætre.

Anders Martinus Thorwick (10.10.1875-kring 1958) gift med Ragnhild Margrete Johnsen frå Ørsta (1869-1931). Til Amerika 1913. Busett Seattle WA. Anders var fiskeskipper. (BSVD s.113)

12. mars 1910 reiste Anders Martinus S. Torvik, gift, skipper, heimstad Ørsten, til Wash. USA, med Hvide linje. Merknad: Fripas. Billett: Nei. Ei rekkje andre dalsfjordingar og voldingar er registrerte med same reisedato. M.a: Sivert R. Reite, Samund Lyngnæs, Ingvald O. Drabløs, Hans E. Lyngnæs, Knut Sigvald Drabløs Lillebø(EÅ 1878-1930 DigArk).

I fylgje folketeljing for USA 1920 budde Andrew M. Thorwick 44 år, utv. 1910 og kona Ragnhild 49 år, utv .1914, og dottera Astrid 12 år, utv. 1914, i Bruce St, Seattle, WA. Andrew var kaptein på kvalbåt. Både Andrew og Ragnhild fekk statsborgarskap i USA i 1916. I nabolaget (Dawson St.) budde også Enoch Ulvestad med familie (Ancestry.com).

USA Declaration of Intention, A.c.,  underteikna 8. Mai 1911: Anders Martinus Torvik, 35 år, 5 fot og 2 tomar høg, brunt hår og brune auge, f. i Wolden 10. oktober 1875. No busett 5014 W. Dawson, Seattle, Wash. Han emigrerte til USA frå Stavanger med ”Wiga”. Siste adresse i Norge var Ørstenvik. Han kom til New York om lag 27. mars 1910.

USA Declaration of Intention, A.c, underteikna 13. Januar 1916: Anders Martinus Torvik, 4935 Bruce Street, Seattle, Wash., fiskar. Han emigrerte frå Liverpool 19. Mars 1910, til New York 28. Mars 1910 med “Laurentic”. Kona Ragnhild Torvik frå Ørstenvik bur no hos han. Dei har dottera Astrid f. 14. mars 1908 i Ørsta. Han har vore i USA sidan han kom hit i 1910. Han vil skifte namn til Andrew Martinus Thorvick. Vitner E. B. Larsen og Sam P Oien.

Andrew Torwick døde 11 okt 1972 i Seattle (Wash. Death Index, Ancestry.com). Kan dette vere vår mann?

Krikane, Ulvestad

Anders Britanus Pedersen Ulvestad (10.7.1864-?) reiste til Amerika, busett Milwaukee WI, skipsførar (BVD s. 121), (Martin Ulvestad, Sammenstilling…). Anders var halvsøsken til dei fem brørne nedanfor.

Pedersen Andrew B. Udv. frå Ulvestad, Volden, Søndmøre, omkr. 1880; skipsfører med hjem i Milwaukee, Wis. (MUNiA).

USNATIND: Andres B. Pedersen, f. 1864, frå Norge, adresse Milwaukee, naturalization 3.3.1891. Han kom til Philadelphia april 1885. Vitne Charl Jund og H. H. Hovland.

Folketeljinga 1900: Andrew Peterson, f. juli 1864, sjømann, gift med Rika 27 år, f. nov. 1872. Dei har vore gifte i 10 år. Sonen Edward f. nov. 1895. Dei har fått 3 born, 1 i live. Andrew kom til USA 1889, 10 år i USA. Dei leige husværet her i National Avenue, Milwaukee, Wisconsin.

Notat av Lars Ulvestad: Rikka Skare [var gift med Anders]

Folketeljing 1910: Andrew B. Peterson, 45 år, Lake Captain, Ship. Gift i 20 år med Ricka E. 37 år frå Norge 1889. Andrew til USA 1895. Dei har ein son Edward R., 14 år. Dei bur i Fourth Avenue, Milwukee, Wisconsin.

Folketeljing 1920: Andrew B. Peterson, 56 år, enkemann, sjømann på kolbåt (Sailor Coal Boat), kom til USA 1884, statsborgar 1891. Sonen Edward R. Peterson 24 år og kona Louise bur også her i Fourth Avenue, Milwaukee (byen), Wisconsin. Edward er taxisjåfør, eige firma (OA).  Andrew eig husværet her.

Folketeljing 1930: Ein Andrew Peterson 65 år, enkemann, ”roomer”, ”carpenter contractor” bur i Milwaukee, Wisconsin.

Brev frå A.B. Petersen til Lars E. Ulvestad 1918: Original hos Oddvar Ulvestad, kopi hos meg.

Peder Andreas Ulvestad (4.6.1866-?) gift med Kristianne Skare og busett i Ålesund (BSVD s. 121).

7.5.1886 reiste Peder Aa Thorvig (Ulvestad), f. 1867, alder: 19 3

[stemmer ikkje heilt]

, ugift, gardbrukar, frå Volda med Dominion Line (DigArk EB M&R).

SK DigArk VoldaM: Våren 1885 reiste Ungkl, tjener Peder Andreas Andersen Ulvestad til Amerika.

Han tok namnet Peter A. Thorwick og var byrådsmedlem i Milwaukee, WI. (MU Sammenstilling av norske Sambygdinger i Amerika).

I fylgje folketeljinga 1910 budde Peter A. Thorwick 44 år, utv. 1886, kona Christina 41 år, utv. 1888, dottera Pearl 11 år og sonen William 19 år i Fourth Avenue, Milwaukee City, WI. Peter var maskinist. (Ancestry.com)

I fylgje folketeljinga 1920 budde dei i 67. Ave., West Allis City, Milwaukee, WI. Peter og Christina fekk statsborgarskap i 1892. William hadde same yrke som faren. Pearl var stenograf.(Ancestry.com)

I folketeljinga 1930 budde dei også i 67. Ave. Men då var ikkje Pearl registrert her. Både far og son var tilsett i ein maskin butikk (Ancestry.com).

Arne Elias Ulvestad (11.1.1870 -28.12.1896) reiste til Amerika (s. 121 BSVD).

22.3.1888 reiste Arne Elias Andersen Ulvestad, f. 1870, 18 år, ugift, gaardmannsøn (Emigrantar over Bergen frå Møre og Romsdal, DigArk).

Notat Lars Ulvestad: Kom heimatt frå Amerika og døde av tuberkulose

Paul Matias Ulvestad (18.3.1872-14.3.1893) reiste til Amerika (s. 121 BSVD).

26. mars 1891 reiste Paul Andersen Ulvestad, ugift, fisker, med Dominion Linie til Wisconsin. Billett: prepaid . Han reiste saman med broren Enok (EÅ 1878-1930 DigArk).

Notat Lars Ulvestad: Kom heimatt frå Amerika og døde av tuberkulose.

Enok Olai Ulvestad (19.2.1874-?) reiste til Amerika, gift med Hanna Zee, busett Seattle WA, mekanikar og sjømann (BSVD s.121)

26. mars 1891 reiste Enok  Andersen Ulvestad, 17 år, ugift, fiskar, med Dominion Line til Wisconsin. Billett: prepaid. Han reiste saman med broren Paul (EÅ 1878-1930).

Enok A. Ulvestad var elektrikar i Seattle. Han var også embetsmann i ”Leif Erikson”, Sønner av Norge (MUNiA).

I fylgje 1900-telling for Kristiania budde Enok, kona Hanna (frå Bergen f. 1872) og dottera Astrid f. 1898 i Grændsegate 5, 7, Kristiania. Han var då ”vaktmester ved forretningsgård”. (DigArk).

I fylgje emigrantar over Bergen frå Austlandet reiste Astrid Enoksen Ulvestad 4 år, f. Christiania, heimstad Bergen, 7.8.1902 med Dominion Line pp (prepaid). Avgift: Ja (DigArk).

USCityDirMinn 1903:Enoch A. Ulvestad elec r2507, Riverside av. Martin Ulvestad, journalist bur har adr 2601  s  6th. Ei Amelia Ulvestad er også busett i Minneapolis.

I fylgje folketeljing for USA 1910 budde Enoch Ulvestad, utv. 1891, 35 år, elektrikar og kona Josephine 35 år med dottera Evelyn 5 ½ år i Dawson St., Seattle Ward 14, King, Washington (Ancestry.com).

I fylgje folketeljing 1920 budde Enoch Ulvestad, utv. 1900, elektrikar på skipsverft, og kona Josephine utv. 1887 saman med borna Evelyn E. 10 år, Randall E. 8 år, Astrid E. 6 år, Thorleif P. 4 ½ år i West Dawson St.(?). I Nabolaget (Bruce St.) budde også Andrew M. Thorwick med famillie. Sjå under Sivertgarden, Torvika (Ancestry.com)

I fylgje USA folketeljing 1930, budde Enoch Ulvestad, elektrikar, 56 år, kona Josephine 55 år og borna Evelyn 20 år, Astrid 16 år, Randal 18 år ogThorleif 15 år, i Seattle. Enok var 25 år fyrste gong han gifte seg, Josephine 34 år. Ergo kan dei ha gifta seg i 1909 (Ancestry.Com)

Enoch A Ulvestad 74 år døde i Seattle 27. mai 1948. (Wash. Death Index Ancestry.com)

Thorleif P. Ulvestad, f. 22.3.1915, d. 13.nov 2008, i Seattle WA. (Social Security Death Index, Ancestry.com). Han var sannsynlegvis jurist I Hutchinson & Ulvestad.

Randall E. Ulvestad f. 27. Juni 1911 d. 30. sep 2001 i Seattle (Social Security Death Index, Ancewstry.com).

Intervju med Oddvar Ulvestad: Enok var trikkeførar i Bergen. Han vann ein pris for ei oppfinning han hadde gjort for eit telefonkompani I Amerika. O.U. meiner å ha sett dette i Sunnmørsposten. O.U. har høyrt at Enok var ein “blåsar”. Han kunne til dømes ta seg for bringa og spele at han fekk eit anfall. Når folk kom springand til så tok han til å le.

Ole Johannes A. Ulvestad (14.9.1879-?) reiste til Amerika, busett Seattle WA, mekanikar og sjømann (BSVD s. 121).

Ole A. Ulvestad utvandra som sjømann om lag 1895, mekanikar i Seattle (MUNiA).

Under folketeljinga i Kristiania 1900 budde Ole Ulvestad f. 1879 i Grændsegate 5, 7.

Ole Johanes Ulvestad f. 14.9.1879, kom til USA 20. mai 1901. Han fekk statborgarskap 10. mai 1909. Adresse. 349 National Ave., Milwaukee, Wisconsin. Peter Thorwick (broren) var vitne. (U.S Naturalization Record Index, Ancestry.com).

Fleire brev på Krikane skrive og sendt frå Amerika av Ole Ulvestad. Desse er i Oddvar Ulvestad sitt eige. Ole kalla seg John Thorwick.

Arthur Ulvestad (16.12.1897-15.11.1929), reiste til Amerika (BSVD s. 121).

25. mars 1925 reiste Arthur Nicolaj Ulvestad ugift, kontorchef kontormand, med Cunard Line. Reisemål: Milwaukee, Wisc.. Årsak: At søke beskj.. [eftigelse?]Billett: Ja. Pass: Reisepass Ålesund pkm. Fri for Vpl. (Emigrantar frå Bergen 1874-1930 DigArk).

Arthur Ulvestad 27 år, kontormann drog frå Southampton 25. mars 1925 med SS ”Aquitania”. Framme i New York 3. april 1925 (New York Pass. List, Ancestry.com).

Lars Ulvestad si notatbok; Jo-ætti og Sammelætti: Arthur var ei tid på fylkeskontoret i Molde. Ei tid styrde han Mørekontoret i Ålesund til livstrygdelaget Andvake. I 1927 for han til Amerika og sist på kontoret hjå Ellis-Chalmers maskinfabrikk i Milwaukee. I 1929 døde han av tuberkulose.

Sammelgarden, Ulvestad

Ole Johannes Martinus (Martin) Ulvestad (24.12.1865-19.1.1942), reiste til Amerika, busett Ulvestad OR og Minneapolis MN (BSVD s. 125 og s. 84).

Han fekk statsborgarskap i USA 8. mars 1895 (Ancestry.com)

Han utvandra 1888 og tok namnet Martin Ulvestad. I USA skreiv han fleire bøker (MUNiA). Martin Ulvestad døde i Seattle. Han var bror til Peder Ulvestad, som også utvandra.

Minnesota Marriage Index: Martin Ulvestad vart gift med Gertrude Robertson 24.3.1894 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota.

ETrh. DigArk: 05.07.1895 reiste Martin Ulvestad 29 år, gift, bokhandlar, bustad Minneapolis i Amerika med Scandia via Xansand. Billett betalt i Amerika. Kona Gjertrude Ulvestad 34 år, bokhandlar var medreisande

Minneapolis City Directory 1895-96: Martin Ulvestad, printer, r 2507 Riverside av. Peter Ulvestad carp Milwaukee Ry, b 2507 Riverside. På same sida I denne katalogen er det nemnt eit månadsblad som heiter Ungdommens Ven, Haugen pres. KC Holter treas and sec 410 Cedar av.

Folketeljing Minnesota 1895: Martin Ulvestad 27 [?]år, printer. Han har vore 7 år i denne staten. Her bur også Betsy Ulvestad 27 år og Peter Ulvestad 20 år og Charles Setter 20 år alle frå Norge. Dei to siste med yrke som ”car repairer”. Dei bur i Riverside, Minneapolis, Hennepin Minnesota.

Boston Pass. And Crew list: Martin Ulvestad, 36 år, gift, reporter, amerikansk statsborgar, reiste med SS “New England” frå Liverpool 14.8.1902, framme i Boston aug 1902. Siste bustad: Bergen.

Martin Ulvestad er registrert i Minneapolis City Dir: 1899 under publishers i 2501Riverrside Ave. 1900 pub 2601 6th r same, då bur ogspå Sivert Ulvestad her i lab rms 437 14th av s. .

1903: Martin Ulvestad journalist i 2601 s 6th

1908: Martin Ulvestad pub r 2601 S 6th. I mInneapolis bur også 2 andre med Ulvestad etternamn: Lars rms 425 Cedar ave og Peter weigher The Albert Dickinson Company.

1913 Tacoma: Ulvestad Martin (Hannah) h 2124 S Ainsworth Av.  Sivert P Ulvestad (Carrie S ) inspr N P Ry h 3564 E Spokane.

Folketeljing USA 1910: Martin Ulvestad 44 år, gift 2 med Hanna Ulvestad 29 år. Dei har vore gifte i 9 år. Han kom til USA 1888. Ho i 1881. Dei har borna Solveig 6 år f. i Minnesota, Prudence 4 år f. i Oregon, Elsa 1 år f. Minnesota, Arnold 13 år f. Minnesota. Martin har yrke: Literary Publishing. Dei bur i Sixth Street, 6th Precinct, Minneapolis, Hennepin, Minnesota. Det er fleire norskar, svenskar og danskar i området.

US passport application 1919: Martin Ulvestad svergar at han var fødd i Aalesund 24. desember 1865, at faren var Peder Olsen Ulvestad, fødd i Norge og no død. Martin Ulvestad  emigrerte til USA sommaren 1888 og har budd 31 år uavbrote her til denne dato i Minneapolis, Minnesota og Seattle Washington det meste av tida. Han fekk  statsborgarskap i Hennepin county, Minneapolis, Minnesota 8. mars 1895. Han bur no i Seattle og har yrke som redaktør og utgjevar. Han vil no utanlands for å besøke sjuk syster. Han vil vere borte i seks månader. Han vil dra frå New York, så snart passet er ordna. Underteikna 2. juli 1919, Minneapolis Minnesota. Beskriving av passøkjar: 53 år, 5 fot, 6 tomar høg eng. Forehead: Broad Round, brune auge, kurva nase, medium munn. Mørkt brunt hår, Complexion: Sallow [gulbleik, gusten], Face: oval. Spesielle kjenneteikn: glasses [briller]. Vitne: E. A. McAfee, Minneapolis, Minn. Har kjent Martin Ulvestad i over 15 år. Underteikna i Minneapolis, Minnesota.

Eigne notat: Den sjuke systera som Martin Ulvestad skal besøke må vere (Anne) Ingeborg Pedersd. Ho var gift 6.7.1881 med Ole Rasmuss. Frå Peragarden, Ytre Åmelfoten. Dei fekk fekk fleire born der iallfall 3 reiste til Amerika. Ho døde i 1937.

Folketeljing USA 1920: Martin Ulvestad 53 år, gift med Hannah 39 år. Dei er busett i 41. Ave. S.W.  Seattle, Precinct 266, Seattle, Washington. Han har yrke som forfattar, heime. Dei har borna Solveig. 16 år f. Minnesota, Prudence E. 13 år f. Oregon, Elsa A. 10 år f. Minnesota, Helen 8 år f. Minnesota, Olaf E. 7 år f. Washington, Beatrice M. 4, 3/12 år f. Washington Dei eig husværet her.

Folketeljing USA 1930: Martin Ulvestad 64 år gift med Hannah 50 år. Han var 35 år og ho var 20 år når dei gifte seg. Dei har borna Prudence 22 år f. Minn. (Nurse training), Helen 18 f. Minn telephone operator, Olaf 16 f. Wash., Beatrice 14 f. Wash. Martin har yrke som Norwegain geneology publisher. Dei eig husværet til ein verdi av 2500 $. Dei bur i 41st Ave SW, Seattle Washington.

Folketeljing USA 1940: Martin Ulvestad, 74 år, skilt, busett i Husnr. 2113, 41 Ave S W i Seattle. Her bur også Hannah Ulvestad, 60 år.  Ho er ”Dependant”. Dei budde her også i 1935. Han eig husværet her som har ein verdi på 3000 $.

Washington Death Index: Martin Ulvestad d.19. jan 1942  i Seattle, 76 år gammal.

Det bør kome eit eige kapittel om Martin Ulvestad.

Peder Andreas [Pedersen] Ulvestad (18.9.1871-?) reiste til Amerika 1890, busett Minot ND, bygningskontraktør. Han var bror til Martin Ulvestad (ovf.) (BSVD).

Folketeljing for Minnesota kan tyde på at Martin og Peter Ulvestad budde i Hennepin, Minneapolis i 1895. Martin var ”Printer”. Peter var ”Car Repairer”. Her budde også ei som heitte Betsy Ulvestad.

Peder Pedersen Ulvestad utvandra få Volda omkring 1894. Han var bygningskontraktør i Minot N. Dak. (MU NiA og SNSA).

EÅ DigArk: 25 mai 1892 reiste det ein Peder P Ulvestad, 19 år, ugift, fiskar, frå Volda, med Cunard til New York. Det stemmer ikkje heilt med alder på denne person. Men i fylgje folketeljinga i USA 1910 så reiste Peter Ulvestad ut i 1892.

Minnesota Marriage Index: Peder Ulvestad gift med Bergethe Grinde 15.8.1908.

EB DIG ARK: 14 sep. 1910 reiste Peder Olsen Ulvestad (f.1871 i Volda), gift farmar og snekker, med bustad Minot ND. Han har då vore heime på besøk og skal tilbake. Billett: Nei. Reiser med Skand Amerikan. I reisefylgje: Forr hustru og forr barn (Arthur Melvin Ulvestad). Her er mangelfulle opplysingar om forr hustru. Under rubrikken stand [gifte] og etternamn står det: Nei. Under fødestad står det husmor. Under farsnamn: Amk Minot No Dak. Yrke: Farmer og snekker. Barnet Arthur Melvin Ulvestad var fødd i 1908 i Minot No Dak (Emigranter frå Bergen DigArk). Det kan her setjast spørsmålsteikn ved kvifor Peder brukar etternamnet Olsen når faren sit namn var Peder. Forklaringa kan vere at faren heitte Peder Olss..

22. sep. 1910 reiste Peter Ulvestad, 39 år, arbeidar, kona Birgitte 26 årog sonen Arthur 2 år, frå Kjøbenhavn med SS Oscar II. Framme i New York 5. oktober. Peter og Birgitte var då begge statsborgarar i USA. Arhur var fødd der. Dei skulle til Minot N.D. Dei er også oppførte på lista over dei som reiste frå Kristiania 23. sept 1910, men her er dei utstreka (New York pass. List, Ancestry.com)

I fylgje folketeljinga 7. mai 1910 budde familien i Minot ND. Peter Ulvestad 38 år, snikkar, hadde utvandra i 1892. Birgitte i 1904. Dei har vore gifte i 2 år. Dei har sonen Artur 1 år og 9 mnd.

Arthur Melvin Ulvestad f. 25. juni 1908 d. 6. sep 2005. Siste opphaldstad 59808 Missoula, Montana. Gravlagd Sunset Memorial Graveyard, Mullan Road, Missoula. Han hadde tenestegjort i US Navy under andre verdskrig.

Hansgarden, Ulvestad

Elling Britanus Ulvestad (25.9.1876-?) reiste til Amerika 1900 (BSVD s. 127).

18 april 1900 reiste Elling Ulvestad 23 år, ugift, arbeider, med Breaver linjen. Reisemål: Minnesota. Meknad: Udv. till. Billett: Her. (EÅ 1878-1920 DigArk).

I fylgje folketeljinga for USA 1900 budde Elling Ulvestad 23 år, dagarbeidar, på pensjonat i Lee Township, Norman County, Minnesota. Her budde også Sivert Feden og Lars Feden.

Elling B A Ulvestad døde 74 år 29. okt. 1951 i Garden Bay (B.C. Death Index, Ancestry.com).

Ole Martinus Ulvestad (29.2.1884-?) reiste til Amerika 1904 (BSVD s. 128), (DBGÆ s. 276).

Ole Martinus Ulvestad f. 29.2.1884 budde i Sitka, Alaska 1918. Han var sjømann om bord i Schooner Commonwealth, Booth Fisheries. Han hadde ingen nære slektningar der.(WW1 Draft Reg. Card, Ancestry.com)

Ole Ulvestad, 80 år, døde 30. Jan 1965 i Prince Rupert, BC, Canada (BC Death Index, Ancestry.com)

Jonsgarden, Ulvestad

Hans Martinus [Anderss.]Ulvestad (2.3.1881-?) reiste til Amerika 1907 (BSVD s. 130), (DBGÆ s.278). Utreiseåret kan vere feil. Han kan vere forveksla med Hans Andreas (Andrew B.) Pedersen, sjå under Nylænde

19. mai 1903 reiste Hans A. Ulvestad 22 år, ugift frå Volden, arbeidar, med Allan linjen. Reisemål: Dakota. Bill: Prepaid. (EÅ DigArk). Medreisande Elling A. Sæterås. Også til Dakota.

Hans Ulvestad 21 år, farmer, reiste med “Bavarian” frå Liverpool til Montreal Quebec 6. juni 1903. Han skulle til Ritchville ?, Dakota

Jogarden, Ulvestad

Knut Leiv Ulvestad (13.6.1919-24.6.1967), reiste til Amerika (BSVD s. 134).

Han  søkte om stasborgarskap i USA 23. sep. 1943. Dette var i Washington. Knut Ulvestad var  tilsett om bord i ”Stavangerfjord” (Den Norske Amerika Linje)  som ”Reserveman” og kelner (1945-1947). Han var også sjømann om bord i ”Lone Star State”, ”Fribourg Trader” og ”Empire State” som gjekk på Stillehavet til Japan. Dette var på 1950-talet (Ancestry.com)

Persgarden, Ulvestad

Sivert Olai Ulvestad (24.2.1868-?), reiste til Amerika 1888, busett Tacoma WA, vogninspektør i jernbanen og snikkar.

Sivert Olai Pedersen Ulvestad står oppført under Emigrantar over Bergen frå Møre og Romsdal (DigArk). Dato: 20.4.1888. Ugift, grdmdsøn. Medreisande frå Volda: Rasmus Elias. Drabløslid, Hans Peter Rasmuss. Feden, Elias Olai Olsen Heltne. Registrert same dato var også Ole Olsen Folkestad og Marthe Nilsd. Folkestad med 3 born. 21. april reiste Hans Olav Iversen halkjelsvig f. 1869.

”Ulvestad Sivert P, udv. frå Volden, Søndmøre, 1888, vogninspektør for N.P. Banen i Tacoma, Wash., siden 1902; var en af Stifterne af ”Norden, S. af N.” (MUNiA).

Minnesota Marriage Index: Sivert P. Ulvestad gift med Carrie Loftnes, 30.6.1900 i Hennepin Minnesota.

Sivert Pederson Ulvestad søkte om statsborgarskap 10. mars 1894 i Moorhead, Clay County, Minnesota. I ny søknad 29. aug. 1913 går det dessutan fram at han drog frå Liverpool 20. april 1888 og kom fram til New York 4. mai med skipet ”Etruria”.  Ny  adresse er 3564 Spokane Ave., Tacoma, Wash.. Han er då gift med Carrie Ulvestad, men dei har ikkje barn (1913). Yrket til Sivert er vogninspektør. Vitner til søknaden var P. J. Haugen og Carl Hagglund, Tacoma (Ancestry.com).

I fylgje folketeljinga i USA 1920 budde Sivert Ulvestad, 50 år, kona Carrie 49 år og syskjenbarnet (cousin) Didrike? Bakke 59 år, i Spokane Ave, Tacoma City, WA. Sivert eigde husværet. Han hadde fått statsborgarskap i 1914. Carrie hadde utvandra 1883. Bakke i 1882. Sivert hadde yrke som snikkar på skip.

I fylgje folketeljinga 1930 budde Sivert og kona framleis i Tacoma. Men no var Sivert ”loader”- lossearbeidar for eit Lumber Comp – tømmerkompani.

Dei budde også i Tacoma 1936. Då var Sivert ”millwkr. SP&TLCo h3572 Spokane”. Sannsynlegvis arbeidde han på eit sagbruk. (Adressebok for Tacoma, Ancestry.Com)

Carrie S. Ulvestad 88 å,r d. 10. april 1951 i Alabama

Elias Kornelius Ulvestad (31.10.1905-?) reiste til Amerika (BSVD s.137)

12. mai 1923 reiste Elias Kornelius Paulsen Ulvestad, ugift, fiskar med reisemål Canada. Medreisande frå Volda: Ragnvald Sivertsen Kvangarsnes (EÅ DigArk)

Elias Ulvestad emigrerte frå Southampton 1. juni 1923 med Eusonia til Quebec thence by C.P.Ryg?. Han kom til USA gjennom Blaine, WA i juni 1923. 7. April 1924 hadde han adresse 35.. (?) East Spokane Ave, Tacoma, Washington. Dette går fram i søknad om statborgarskap. Han budde i same gate som onkelen, Sivert. (Ancestry.com).

Elias Ulvestad f. 1905 vart innrullert i US Army 10. august 1940 i Tacoma.

Nylænde, Ulvestad

Jakob Kristian (Jacob) Pedersen (21.3.1880-kring1937), reiste til Amerika 1899, busett Stewart BC, Canada, dreiv forretning (BSVD s. 138).

1.2.1900 reiste Jakob P. Ulvestad, 20 år, ugift, arbeidar frå Volda med White Star Line. Reisemål: Minnesota. Merknad: Rodesedel. Billett: Her. Medreisande Jakob J. Løndal og Lars S. Feden.(EÅ DigArk).

Pedersen, Jacob, udv. frå Ulvestad, Volden 1899; Mineforretning i British Columbia og Alaska siden 1905 med Bopæl i Stewart, BC (MUNiA).

I fylgje folketeljing i USA 1900 budde Jacob Ulvestad f. 1880, utv. 1900, gårdsarbeider i Lee Township, Norman County, Minnesota. Det ser ut for at han har  jobba for ein Marsden. Usikkert om dette er vår mann.

Møre 24. Okt. 1925, skrive av Thor E. Ness: Jack og broren Hans dreiv med både sølv og gullgraving. Jack hev vore her i 28 og Hans i 19 år. Dei hev på mange område so å segje vore fyregangsmenn her og hev med sin dugleig og greidskorne ferd vunne seg mange vener.”Dei har havt ein særs gløggskap å finne seg claims (skjerp) som er verdfulle.

Hans Andreas (Andrew B. [) Pedersen (31.12.1881-kring 1935) reiste til Amerika 1907, busett Milwaukee WI (BSVD s. 138). I BSVD er han truleg forveksla med Anders Britanus Pedersen Ulvestad frå Krikane.

14.3.1907 reiste Hans Andreas Pedersen Ulvestad f. 1881, ugift fisker. Linje: Hv. Reisemål: Minnesota. Merknad: Udv. til. Billett: nei. Medresiande: Elias Matias Nicolaisen Molvik(EÅ DigArk).

Møre 24.10.1925, skrive av Thor E. Ness: Medan Jack hev arbeidd i Stewart hev Hans halde seg i Alice Arms og eign no mange verdfulle ”claims” der.

Pettergarden, Haugen

Knut Johannes Olai Haugen (20.1.1888-10.9.1947) var på skogsarbeid i Minnesota, men kom tilbake, gifte seg og tok over garden (BSVD s. 150 og 151).

EÅDigArk: 23.4.1910 reiste Knut Johan Olai P. Ulvestad, f. 1888, ugift, fiskar, frå Volda med Hvide til Minnesota. Rodesetel. Billett: Penge. Medreisande: Ole Sigvald Pedersen Sætre til Minnesota, Samund Olai j. Aksnes til Canada, Sivert Martin A. Eidseth til Canada, Elias Andreas J. Hesteflot til Canada.

Larsgarden, Haugen

Peder Olai [Berntson] Ulvestadhaug (10.9.1861-?) reiste til Amerika, busett Plummer MN, dreiv trelastforretning (BSVD s. 152).

Peder Berentsen Ulvestadhaug, Trelastforretning, Plummer, Minn. (MUSNSiA).

11. august 1892 reiste Peder Berntsen Haugen, 30 år, ugift, med Cunard linjen til New York. Under heimstad står det Amerikansk borger boende i Minnesota. Det betyr at han har vore der tidlegare. Billett: her. I reisefylgje var også broren Ole med familie. Sjå nedanfor (EÅ DigArk).

Ole Britanus Andreas Bernts. (24.5.1865-?). Han hadde dottera,  Johanne, f. 1886 utanfor ekteskap. Han vart seinare gift 20.5.1890 med Teodora Jonsd. Frå Bjørkelunden, Nedre Mork (21.7.1865-?), fekk dottera Oline Marta Haugen (31.8.1891). Dei budde her ei tid som inderstar, reiste sidan til Amerika (BSVD s. 152).

11. august 1892, reiste Ole Berntsen Ulvestadhaug, 27 år, kona Theodora Berntsen 27 år og dottera Oline Berntsen med Cunardlinjen til New York. Billett: Her. I reisefylgje var også broren Peder, sjå ovanf. (EÅ DigArk).

NYPL 1892: Familien Ulvestadhaug Ole, Theodora og Oline reiste med SS ”Gallia” frå Liverpool, framme i New York 3.9.1892, Dottera Olive [Oline] var 11 mnd. Dei skal til Minnesota.

Ole Berentsen Ulvestadhaug, arbeider, Duluth, Minn. (MUSNSiA).

Theodora Jonsd. (21.7.1865-?) frå Bjørkelunden Nedre Mork. Ho var gift med Ole, sjå ovanfor og dei budde i Larsgarden ei stund som inderstar. I EÅ er ho nemnt som Theodora Berntsen. Dei fekk barnet Oline Marta Haugen (BSVD s. 152)

Oline Marta Haugen (31.8.1891-?), dotter til ovanfornemnde Ole og Theodora Ulvestadhaug.

Johangarden

Martinus Britanus Johanss. Haugen (25.8.1887-29.10.1948) var på skogsarbeid i Minnesota, men kom heim, gifte seg og tok over garden (BSVD s. 151 og 153).

23. april 1909 reiste Martinus Britanus Ulvestadhaug f. 1887, gardsarbeidar med Hvide til Minnesota. Billett: Penge . Medreisande: Ragnvald Britanus N. Molvik.(EÅ DigArk).

Martinus B. J. Haugen drog frå Liverpool med SS ”Laurentic” 29. april 1909, framme i Quebec, Canada, 7. mai 1909. Medreisande var Ragnvald N. Molvik. Det ser ut som dei skal til Duluth, Minnesota (Border crossings from Canada to U.S., AC).

Samtale med Hans Martin Klokk: Martinus var til Amerika 2 gongar.

Bøen, Espenakken

Mathias Thorss. Fløtre frå Breim i Gloppen (16.12.1895-11.8.1958) var 12 år i Amerika, busett Nebraska. Budde på Bøen med kone og barn 1935-1942. Flytte til Nyheim, Sætre, Ulvestadbygda (BSVD s.159).

NYPL 1921: Mathias Fløtre, 25 år frå Breim i Nordfjord, far Thor Fløtre frå Breim. Han skal til Peterburg i Nebraska. Han reiste med ”Bergensfjord” frå Bergen 1.9.1921, framme i New York 10.9.1921. Han skal treffe broren Thor Fløtre i Petersburg, Nebraska. Mørkt hår og brune auge. Han har ikkje vore i USA før og han har betalt reisa sjølv.

Reidar Rasmuss. Skalde (12.81908-6.9.1983) frå Tue i Vanylven, var 7 år i Amerika. Han kjøpte Bøen og flytte hit med familien (BSVD s. 158 og 160).

NYPL 1925: Reidar Skalde, 16 år, frå Vanylven, mor Astrid Skalde Aahjem, Søndmør, reiste med ”Bergensfjord 7.3.1925 frå Bergen, framme i New York 17.3.1925. Han skal treffe onkelen Bernhard Boresen i Glasgow, Tampico. Montana. Han har ikje vore i USA før. Onkel har betalt for reisa.

Folketeljing USA 1930: Reidar Skalde, 21 år, gardsarbeidar, kom til USA 1925, busett i Tampico, Valley, Montana, men er ikkje statsborgar. Han er leigebuar hos ein Ole O. Bronstad med familie. I nærleiken bur ein Ole Molvig med familie og ein Elias Stensland med familie.

Jogarden – Rasmusgarden, Espenakken

Person plassert under Holå, Løndalen: Rasmus Johannes Siverts. Nakken

Sivergarden, Lauvstad – Feta – Feden

Lars Kornelius [Sivertson] (28.7.1880-?) reiste til Amerika 1900 (BSVD s. 170).

1.2.1900 reiste Lars S. Feden, 20 år, ugift, arbeide med Hvide st. linjen til Minnesota. Heimstad: Volden. Merknad: Rodeseddel. Billett: Her. Han reiste saman med Jakob J. Løndal og Jakob P. Ulvestad (EÅ DigArk).

I fylgje folketeljinga i USA 1900 budde Lars S. Feden f. 1880, 19 år, ugift, dagarbeidar, utv. 1900, i Lee Township, Norman County, Minnesota. Her budde også Elling Ulvestad og Sivert Feden (Ancestry.com).

I fylgje folketeljing for Minnesota i 1905 budde Lars S. Feden 25 år, i Hendrum, Norman, Minnesota. Han hadde yrke som smed (ancestry.com)

I fylgje folketeljing i USA i 1910 budde Lars S. Feden, 29 år, kona Thea 24 år, Stella 3 år, i School District no 45 Dodson, Chouteau, Montana. Stella var fødd i Minnesota. Lars Feden var smed. Thea og Lars har vore gifte i 4 år(Ancestry.com).

WW1DRC 1917-1918: Lars Severson Feden budde i Sandpoint, Bonner County, Idaho år og årstal stemmer. Grå auge og brunt hår. Medium høgd og størrelse. Næraste pårørande Thea Feden. Han er statsborgar.

I fylgje folketeljing i USA i 1920 budde Lars S. Feden, 39 år, kona Thea 34 år, Stella 12 år, Myrtle 8 år og Mabel 2 år, i Sandpoint City, Bonner, Idaho. Lars var framleis smed. Det ser ut som han har fått statsborgarskap i 1906. Myrtle var fødd i Montana. Mabel i Idaho(Ancestry.com).

I fylgje folketeljing i USA i 1930 budde Lars S. Feden 49 år, kona Thea 44 år og dottera Mabel, i Seattle City, WA. Dei er eigar av husværet.

I fylgje US WWII Draft registration Card 1942: Lars Sivertson f. 28. Juli 1880, budde då i E 32 -6th Spokane, Wash. Han er då 61 år og arbeidslaus. Ein person som alltid vil vite adressa hans er: Mrs Mable Croyle E. 20 Bridgepool, Spokane, Wash.

Lars Sivert Feden f. 28 juli 1880, d. 26 mars 1959 i Los Angeles. Mor sitt pikenamn: Kvangarsnes. Far sitt etternamn: Feden (ancestry.com).

Thea Faden f. ca. 1886 (59 år), d. 20 juli 1945, i Spokane City (WASH. Death Index).

Rasmusgarden – Lauvstad – Feta

Hans Peter Rasmuss.(24.31865-2.3.1910) var nokre år i Amerika. Tok over Rasmusgarden og busette seg der med familie (BSVD s.173).

Kyrkjeboka for Volda Under utflytta 1888: Hans Peter Rasmussen Feden utflytta i 1888

Emigrantar over Bergen frå Møre og Romsdal: 20 april 1888 drog Hans Peter Rasmussen Feden 23 år, f. 1865,ugift gårdmannsøn. Fleire frå Volda reiste same dato. Sjå under Sivert Olai Ulvestad frå Persgarden, Ulvestad.

Ole Peter [Rasmusson] (5.10.1870-?) reiste til Amerika (BSVD s. 173)

5. mars 1891 reiste Ole Peter Rasmusen Fidne [Feden], 20 år, ugift, gårdmannson med Cunardlinjen til Minnesota. Billett: Her. Medreisande var Daniel Petersen Lyngnæs. (EÅ DigArk).

I fylgje folketeljing for Minnesota 1895 budde Ole Feden 24 år, gardsarbeidar, i Lee, Norman County, Minnesota. Han hadde budd 4 år i landet. Her budde også John Feden, 21 år, smed (bror til Ole), som hadde vore 3 år i landet (Ancestry.com)

I fylgje folketeljing for USA i 1900 budde Ole Feden f. okt. 1870, 29 år, ugift i Vilage of Perley [?], Lee Township, Norman, Minnesota. Han hadde yrke som smed. Det er oppgitt at han kom til USA i 1891. Det ser ut for at han er leigebuar hos Martin Skjold. Her bur også John Feden f. 1873. Det er nok broren til Ole (Ancestry.com)

I fylgje folketeljing for USA i 1910 budde Ole R. Feden f. okt 1870, ugift, i Juneau, Alaska (Ancestry.com).

Johannes Tobias (John) Robertson (10.9.1873-?), reiste til Amerika 1892, smed i Perley MN, seinare bilforretning i Fargo ND (BSVD s. 173).

2. juni 1892 reiste Johannes Rasmusen Fedten 18 år, ugift dreng, frå Volda med Allan Line til Minnesota. Medreisande, sjå under Nakken, Gustav (EÅ DigArk)

“John Robertson (Johannes Rasmussen), udv. Fra Feden, Volden, Søndmøre, 1892; Smedeforretnig I Perley, Minn. 1900-1907; Senere Automobilforretnig i Fargo N.Dak. Broderen Sivert Feden, Gaardbr. ved Auburn, Wash” (MUNiA).

I fylgje folketeljing for Minnesota 1905 budde John T. Robertson 31 år, kona Lina Robertson 22 år og borna Torwald 2 år og Clarance 5 mnd., i Lee, Norman, Minnesota.

I fylgje folketeljing for USA i 1920 budde John Robertson 45 år i Fargo, Minnesota. Han var automobilmekanikar. Han var gift med Agnes Robertson, 33 år, fødd i Minnesota av norske foreldre, John og Agnes hadde sønene Thorvald 17 år og Clarence 15 år.

John Robertson f. 10 sep 1873, d. april 1973. Siste bustad 91335 Reseda, Los Angeles, California (Social Security Death Index).

Sivert Kornelius Feden (3.6.1877-?) reiste til Amerika 1895, busett Auburn WA, gardbrukar og arbeidar.

Sivert Rasmussen Feden, arbeidar, Tacoma, Wash. (MUSNSA)

Sivert R. Feden udv frå Volda, Sunnmøre, 1895; gardbrukar ved Auburn Wash.; sidan 1909 var ein av stiftarane av ”Norden”, S av N i Tacoma (MUNiA).

Sivert Feden vart gift 1900 med Maria Olson (1873-1942). Dei fekk borna: John Samuel Feden (1901-1975), Ruth Feden (1903-1989), Anne Feden (1909-1965), Mabel Feden (1911-1911), Ethel Irene Feden (1913-1997). Sivert Feden d. 1921 (Roslyn Elmquist, Ancestry.com)

I fylgje folketeljinga 1900 budde Sivert Feden f. juni 1877 i Lee Township, Norman Minnesota. Han hadde utvandra 1895 og var ugift, dagarbeidar. Her budde også Lars S. Feden og Elling Ulvestad (Ancestry.com)

I fylgje folketelinga for USA i 1910 budde Sivert Feden 33 år, Mary 37 år, John 9 år f. Oregon, Ruth 7 år, f. Washington, Theodore 2 år f. WA, Annie 11 mnd f. WA, i Valley, King, Wash. Sivert hadde immigrert i 1904 står det.

I fylgje folketeljing for USA i 1920 budde Samuel R. Feden 43 år, kona Mary 46 år, John S., 18 år, Ruth 17 år, Theodore S. 12 år, Annie S. 10 år, Ethel  6 år 9 mnd., Woodland S. 3 år 10 mnd. I district 64, Valley, King, Washington. Sivert hadde immigrert i 1904 og fått statsborgarskap i 1903. Han var gardbrukar (Ancestry.com).

Severt Robertson Feden hadde eige gardsbruk i 1918 i fylgje WWI  Draft Registration Card. Han hadde grå auge, brunt hår og var ”tall and slender”(Ancestry.com).

Tarri30 Feden family tree Ac: Sivert Rasmus Feden f. 1877 d. 1921. Maria Olson 1873-1942. John Samuel Feden 1901-1975. Barn av John Samuel Feden 1901-1975 og Anne Viola Caling 1906-?: Eugene Roy Feden 1926-1992 gift med living Walker, barn: Living Feden.

Johannesgarden, Nakken

Sivert Johannes (25.1.1850-20.11.1930) gift 26.6.1881 med Johanne Severine Jonsd. (12.3.1856-11.12.1943), busett på Rafteseth i Herøy. Sivert reiste til Amerika med familien 1888 (BSVD s. 192).

I fylgje Bjarne Rabben: Herøyboka Bygdesoga 2, 1973, hadde dei borna: Amalie f. 1881, Josefine f. 1883, Johannes f. 1885, og Mads f.1887. I Herøyboka Gardar og folk III er namna skrivne slik: Malla Petrine Gurine, Josefine Albertine Marie, Johannes Stefanus Gustav, Mads Britanus.

EBDigArk: 26.6.1888 reiste Sivert Johannessen Raftesæt, 38 år, f. 1850, gift, grdmd. Kona Johanne Johnsdatter Raftesæt f. 1855 i Volda er medreisande. Dei har hatt bustad Herøy. Dei har med borna Amalia 7 år, Johannes 4 år og Mads 1 år. Medreisande varogså Annanias M P Johnsen Ulvestadnak [nevø til Sivert] ugift gmdssøn, f. 1866, 22 år frå Volda.

I fylgje folketeljing for Minnesota 1895 budde Sivert Rafteseth 44 år, gardbrukar i New Solum, Marshall, Minnesota. Her budde også kona Johanne Rafteseth 38 år og borna Malla 13 år, Johannes 9 år, Madts 8 år (f. Norge), Sigurd 6 år(f. Minnesota),, Gustava 4 år Adolf 3 år, Hjalmar 5 mnd. Sivert har budd i staten i 6 år og 2 mnd.

I fylgje folketeljinga i USA budde familien på same staden i 1900. Men her er fødselsåra til borna presiserte: Malla (f. sep. 1881), Johannes (f. mar. 1885), Mats (f. mar. 1887), Sigurd (f. mar. 1889), Gustava (f. feb, 1891), Adolph (f. apr. 1893), Hjalmar (f. Feb. 1895), Alfred (f. feb. 1897).  I folketeljinga står det elles at Johanna har 9 born, der alle 9 framleis lever. Ho hadde altså 1 barn som ikkje står oppført her. Det må vere Josefine Albertine Marie som vart gift 1903 med Gustav Martinus Nakken (sjå nedanfor). Gustav og Josefine var syskjenborn. Sivert er  farmar på eige gardsbruk. Han har budd 12 år i landet, men kan ikkje engelsk. Det kan heller ikkje kona. Sivert er US statsborgar.

I fylgje folketeljinga for Minnesota 1905 budde familien her også i 1905, med unntak av Malla.  I tillegg var Gust Nakken, Sivert sin brorson, farmar, 34 år, kona Josephine 23 år og sonen John 1 år,  busett her. Gust har budd 9 år i landet, 7 i staten.

Familien til Sivert og Johanna bur i New Solum også under folketeljinga i 1910. Nokre av borna har endra namn. Malla til Millie. Mats til Matt. Johannes til John. Gustava til Gustie. Gustav Nakken med familie bur også her i nabolaget. I folketeljinga står det at Sivert immigrerte i 1888 og at han no er statsborgar.

I fylgje folketeljinga USA 1920 bur Syvert J. Rafteseth 69 år, i nr. 81, Rosewood and Vicinity, New Solum, Marshall, MI. Her bur han saman med kona Johanna 62 år og borna Matheas B. 32 år, Sigurd J. 30 år, Adolph P. 27 år, Hjalmer B. 25 år, Alfred J. 23 år. Borna fødde i Minnesota, unntatt Matheas. Syvert har ingen yrkestittel, men alle sønene er gardsarbeidarar.

I fylgje folketeljinga for USA i 1930 bur Sivert 80 år, pensjonist og Johanna 74 år hos sonen Jalmar, 35 år, farmar. Kona heitte Nelley, 27 år. Dei har sønene Keneth 1 år og Marle 1 mnd. Gustav Nakken og familien er også registrert her i New Solum.

Slektstre på Ancestry: Molden Family Tree

Skøyte på eigedomen til Sivert Rafteseth kan ein finne på nettet under: US General Land Office Records og Minnesota Land Records (Ancestry.com).

Samtale med Johannes Fløtre, april 2012: Sivert og Gustav Nakken hadde farmar side om side i New Solum.

Ananias Mathias Peder (7.7.1866-?) reiste til Amerika 1888, døde der (BSVD s. 193). Han var Sivert Rafteseth sin brorson og Gustav Nakken sin bror.

Kyrkjeboka for Volda, utflytte 1888: Ananias Ulvestadnakk utflytt i 1888 .

EBDigArk: 26.6.1888 reiste Annanias M P Johnsen Ulvestadnak, f. 1866, 22 å,r frå Volda, ugift gmdssøn. Han reiste saman med onkel Sivert Raftesæt

[sjå ovf.]

og familien.

Samtale med Rasmus Fløtre: Ananias hadde visst ikkje familie. Han arbeidde i skogen, men kom vekk der borte. Veit ikkje kvar han vart av. Fekk ikkje kontakt med han meir.

Gustav Martinus (9.8.1870-1.4.1943) gift 27.1903 Josefine Albertine Marie Sivertsd., frå Rafteseth i Herøy (12.7.1883-24.1.1967), reiste til Amerika (BSVD s.193). Josefine var dottera til Sivert Rafteseth, sjå ovf..

2. juni 1892 reiste Gustav Johnsen Nakken, 21 år ugift frå Volda, dreng med Allan linjen til Minnesota. Billett: Her. Medreisande voldingar var Hans Barstad (heimstad: Amerika), John Drabløs, Søren Sætreås, Sivert E. Koppen, Johannes Rasmusen Fedten. (EÅ DigArk)

I fylgje folketeljinga i USA 1900 budde Gustav Nakken, 29 år, ugift  i New Solum, Marshall, Minnesota. Han er då farmar på sjølveigd farm. Han hadde immigrert i 1892.

I fylgje Border Crossings from Canada to USA 1901: Josefine emigrerte med SS ”Parisian” som drog frå Liverpool 29.08.1901, framme i Quebec 6.09.1901. Ho var tenestejente (servant). Det var faren som hadde betalt for reisa. Ho skal til Thief River Falls, til far sin.

I fylgje folketeljinga i USA I 1910 budde Gustav Nakken, 39 år, farmar i New Solum, Marshall, Minnesota. Her budde også kona Josephine 26 år, og borna John 6 år, Simon 3 år og Arnold 1 år. Det ser ut som at familien Nakken (hus nr. 47) og Rafteseth (hus nr. 46) er naboar. Ei rekkje nordmenn budde i området.

I fylgje folketeljinga 1920 er nok eit barn kome til verda. Det var Gladys 6 år og 3 mnd (29. jan 1920). Alle borna var fødde i Minnesota. Det går fram at Gustav og Johanne fekk statsborgarskap i 1902. Dei bur framleis i New Solum, men nummer på husvære er nr. 88. Gustav er farmar.

I fylgje folketeljinga 1930 bur familien framleis i New Solum, men det er berre Arnold 21 år og Gladys 16 år som framleis bur her av borna. Arnold er farmar. Gladys er student.

Gustav Nakken f. 9. aug 1870 d. 1. april 1943 i San Francisco (California Death Index 1940-1997 Ancestry.com).

Samtale med Johannes Fløtre: Dottera til Gustav, Gladys, budde nokre år i San Francisco. Så det er difor muleg at Gustav var hos henne då han døde, men han vart gravlagt i New Solum. På garden til Gustav vart det gitt tomt til kyrkje. Rasmus Fløtre har spelt  på orgel i den kyrkja. Næraste sentrum med skule er Roseby. Neppe etterkomarar på garden til Gustav no. Johanes Fløtre har hatt kontakt med eit barnebarn til Gustav som heiter Barbara (dotter til Gladys) som har budd i Idaho.

Anders Johannes (1.6.1882-?), reiste til Amerika og døde der (BSVD s. 193).

1.5.1902 reiste Anders Nakken 20 år, ugift arbeidar frå Volda med White Star Line til Minnesota. Merknad: Rodeseddel. Billett: Her. Medreisande frå Volda var Ole M. Halkjelsvik.(EÅ DigArk).

Anders Nakken reiste med SS ”Cymric” frå Liverpool 9. mai 1902, framme i New York 19. mai 1902. Han skal til Marshall, Minnesota for å besøke onkelen Gustaf Nakken.

Samtale med Johannes Fløtre: Anders budde ei stund med Gustav, men han arbeidde andre stader. Anders hadde vore fadder til eit barn. Reisekista til Anders kom fram til Gustav, men han forsvann på toget eller noko sånt. Etterkomarar har ein del av remediane hans enno. Johannes Fløtre har ein del bilder og ættelister av folket frå Nakken

Skaret

Elling Johannes Martinus [Andreasson](13.9.1882-26.2.1980), gift med Ida Janson (4.8.1885-21.12.1964), reiste til Amerika 1904, busett Seattle, WA (BSVD s.194)

Elling Skaret brukte å skrive lesarbrev til ”Møre”. Og var fleire turar heim til Norge.

18. februar 1904 reiste Elling A. Ulvestadnak, 21 år, ugift, arbeidar frå Volda med White Star til Minnesota. Merknad: Rodesetel 50.00. Billett: Nei. Medreisande: Peder O. Drabløsvik [ frå Lida]

Elling Johannes Martinus Skaret, snikkar, søkte om statsborgarskap i USA 15. juni 1929. Adressa hans var då 7933 – 30th Ave. S.W. Seattle Washington. Han emigrerte til USA frå Hanna, Alberta, Canada i april 1923, gjennom Eastport Idaho 8. mai 1923 på ”Highwayen”. Han var gift med Ida Clara f. 4. aug 1885 i La Moure, N.D. Dei har 6 born: 1)Artur Skaret f. 21.02.1912 i Castor, Canada.2)Morest f.2.8.1913 i Castor Canada. 3)Elvera f. 28.8.1915 i Endiang, Canada. 4)Harvey f. 10.8.1917 i Endiang. 5)Albert f. 19.4.1919 i Alliance, Canada. 6)Ane f. 16.12.1923 I Seattle Wash. Vitner til søknaden: Alias Molvik, snikkar, 1037 – 71 St. Seattle, Wn og E.A. Ulvestad, elektrikar, 6620 Fauntleroy Ave, Seattle.

Elling Skaret har vore ein tur til fedrelandet i 1936. Han reiste med ”Stavangerfjord” frå Bergen 12. mars 1936, framme i New York 20. mars 1936. Han er då 53 år. Det framgår her at han har fått statsborgarskap i USA 28. sept. 1929.

Han har også vore i Noreg i 1947. reiste tilbake til USA med ”Stavangerfjord” 11 juli frå Oslo, framme i New York 21. juli 1947. Han var då 64 år.

Også i 1950 tok han ”Stavangerfjord” tilbake til USA. Frå Bergen 26. oktober, framme i New York 3. november.

Bok på internet: Moreys Bench, Stories from the Life and Times of Morest L. Skaret. As told to Judy E. Pckens. Mykje interssant om livet på prærien.

Holå, Løndalen

Oline Andrine (26.1.1874-?) gift med Kristian Pederss. Sandnes frå Vanylven (1868-?).

28.5.1898 reiste Oline Andrine Sivertsd. Løndal, 24 år, f. 1874, ugift, tenestejente frå Volda.  Ho skulle reise med Americanl. Billett var pp [prepaid] (EBfM&R DigArk).

I fylgje folketeljinga i USA 1900 budde Oline S. Sandnes 26 år og mannen hennar, Christ P. Sandnes 32 år i District 7, Lincoln, Barnes, North Dakota. På dette tidspunktet hadde dei enno ikkje vore gifte eit år. Han hadde immigrert i 1888 og var statsborgar og farmar av yrke. Ho immigrerte i 1898.

I fylgje folketeljinga i USA i 1910 budde Olena og Christian P. Sandnes i District 13, Rosebud, Barnes, North Dakota. Dei har då vore gifte i 11 år og har fått borna: Sigvart 9 år, Conrad 7 år, Alfred 6 år, Astrid 5 år, Clara 3 år, Palmar 1 år 6 mnd (mai 1910). Andrew Vidnes, 19 år, bur hos dei som dreng.

I fylgje folketeljinga i USA 1920 budde Oline (45 år) og Christian P Sandnes (51 år) i District 11, Rosebud, Barnes, North Dakota. Då hadde dei fått borna: Sigvart C., 18 år. Conrad R., 17 år. Alfred O., 16 år. Astred C., 14 år. Clara O., 13 år. Palmar B., 11 år. Melvin R., 9 år. Alven, gut, 7 år.  Almer, gut, 4 år. Ei rekkje norske familier budde i området.

I fylgje folketeljinga i SA 1930 budde Lena 56 år og Christian Sandness, 62 år, i District 42, Rosebud, Barnes, North Dakota. Alt tyder på at Olina har skifta namn til Lena. Borna som budde hos dei var Palmar 21 år, Clara 23 år, Melvin 19 år, Almer 14 år. Både Christian og Palmar har yrke som kornfarmarar. Christian eigde farmen.

Lena Sandnes f. 26. jan 1874, d. 15 okt. 1969, siste bustad 58461 Litchville, Barnes, North Dakota (Social Security Death Index, A.c).

Jakob Martinus (17.10.1875-?), reiste til Amerika (BSVD s. 200).

EÅ DigArk: 1.2.1900 reiste Jakob J. Løndal, 24 år ugift, arbeidar frå Volda med White Star Line. Reisemål: Minnesota. Merknad: Udv tillatelse. Billett: Her. Medreisande frå Volda: Jakob P. Ulvestad og Lars S. Feden.

I fylgje folketeljinga i USA i 1910 budde Jacob Lundahl 34 år og kona Sarah 32 år i District 13, Litchville, Barnes, North Dakota. Dei har vore gifte i 5 år og har borna Hjalmar S. 3 år og Beatrice 2 år. Begge borna var fødde i Minnesota. Jacob er snikkar på hus.

I fylgjeWWI Draft Registration Card 12. sept 1918 budde Jakob Sivertson Londahl (f. 17. Okt 1875) i 3644 W 63rd St. Seattle, King, Washington. Han var skipsbyggar. Arbeidsgivar var Skinner & Eddy Corp. Kona var Sarah Londahl. Han var medium høg, men hadde staut kroppsbygning. Mørkeblå auge og lyst hår.

I fylgje folketeljinga i USA i 1920 budde Jakob S. Londahl 44 år og kona Sarah Londahl 41 år i Precinct 38, Seattle, King, Washington. Dei hadde borna: Hjalmar S. 13 år, Beatrice A. 12 år, Benedick (son) 9 år, Stanley A. 7 år. Jakob hadde immigrert i 1900, Sarah i 1902. Dei vart statsborgarar i1906. Hjalmar og Beatrice var fødde i Minnesota. Benedick i N. Dakota. Stanley i Washington. Jakob er skipsbyggar på skipsverft. Han eig husværet.

Sarah S. Londahl d. 12. Feb. 1964 i Seattle (Wash. Death Index, Ac).

Rasmus Johannes Sivertss. Løndal (10.10.1881-3.1.1957), kjøpte Jogarden – Rasmusgarden, Espenakken i 1915. Han var i Amerika ei tid (BSVD s. 200 og s. 162)

Rasmus Londal, 21 år, arbeidar, reiste med SS ”Philadelphia” frå Southampton 15. mars 1902, framme i New York 22. mars 1902. Han har betalt billetten sjølv. Det ser ut for at han skal til La Moure N. Dak. Han skal besøke broren (New York Pass. List, A.c.)

Marta Severine (30.8.1884-17.5.1973), gift med Hans Hånes og busett Rovde (BSVD s.200)

Marta Londal Sivertsen, 19 år, ugift, tenestejente, reiste med SS ”Majestic”, frå Liverpool 16. mars 1904,  framme i New York 24. mars. Ho skal til Litchville i N. Dak.. J. Londal har betalt for billetten. Ho skal møte ein ven, Mr. A. Hellebust (?) i Litchville (New York Passanger List, A.c)

Molvikgarden, Sætre

Elias Mathias Molvik (10.4.1888-?), reiste til Amerika gift med Ina George (BSVD s. 204).

EÅDigArk: 14.3.1907 reiste Elias Matias Nicolaisen Molvik, f. 1888, snikkar, frå volda, med hvite til Minnesota. Rodesetel. Billett: ja. Medreisande: Hans Andreas Pedersen Ulvestad.

I fylgje folketeljing I Canada I 1911 budde Elias Molvik (f. april 1888) i Prince Rupert, Comox Atlin, British Columbia. Han immigrerte i 1911.

Elias Molvik vart gift med Ina H. George 22. des 1913 i Vancouver (British Columbia Marriage Index, Ac).

Elias Molvik, snikkar, 28 år og kona Ina Molvik 26 år skulle forlate Canada (registrert mai 1916) for å dra til Tacoma i USA. (Border Crossings From Canada to US, Ac)

USA Declaration of Intention: Elias Molvik, 28 år, snikkar, emigrerte til USA frå Vancouver med fartøyet ”Princess Adelaide”. Han kom fram til Seattle 17. mai 1916. Adressa i Canada var Britainia Beach B.C. Ny adresse i USA: 3572 Spokane Ave, Tacoma, Washington. Kona sitt namn var Ina som bur med han. Dokumentet signert 18. mai 1916.

I fylgje WWI Draft Registration Card 1917 budde Elias Molvik 29 år, f 10. april 1888 i 5015 W Dawson, Seattle, Wash.. Han er snikkar hos Arnes Shipbuilding Co.

I fylgje folketeljing I USA I 1920 budde Elias og Ida Molvik (f. ca. 1890 i California)  i Darler Avenue. Seattle, King, WA. Elias var då skipssnikkar.

I fylgje US WWII Draft Registration Card, 1942: Elias Molvik 54 år, budde i 1308 – 20 St. Anacortes, Skagit, Wash. Arbeidsgjevar var East [?] Wood Lumber Company, Anacortes, Skagit, Wash.. Næraste pårørande: Ina Molvik.

Ina Molvik d. 19 nov. 1968 i Anacortes (Washington Death Index)

Elias Molvik f. 10 april 1888 d. 22. jan 1974. Siste bustad var 98221 Anacortes, Skagit, Washington (Social Security Death Index, Ac).

Ragnvald Britanus Molvik (22.3.1890-10.10.1970), reiste til Amerika 1909, gift 1928 med Gunda Marie Scramstad, busett Alberta, Canada.

23. april 1909 reiste Ragnvald Britanus N. Molvik, f. 1890, ugift, steinarbeidar frå Volda med White Star. Reisemål: Minnesota. Merknad: Rodeseddel. Billett: Pengar. Medreiasnde: Martinus Britanus j. Ulvestadhaug. (EÅ DigArk)

Ragnvald N. Molvik, 19 år, drog frå Liverpool 29. april 1909 med SS ”Laurentic”, framme i Quebec 7. mai 1909. Medreisande var Martinus B. J. Haugen. Det ser ut for at dei skal til Duluth i Minnesota.

Knutegarden, Sætre

Johannes Olai Jakobss. Sætre (12.8.1900-28.4.1976) Johannes var fleire år i Amerika og han var amerikansk statsborgar (BSVD s. 209). I Amerika frå 1926-1935 og 1937-1946. Deretter pendling mellom Norge og Alaska kvart år 1947-1976. Han døde i Norge (BSVD s. 209)

Han reiste til USA i 1926 og vart amerikansk statsborgar med namnet John O Sater. Han arbeidde i Alaska då USA kom med i verdskrigen i 1942 (MfD 2007 s. 98). Han arbeidde i Platinum frå 1936-1976. frå 1936-1946 var han der samanhengande. Elles pendla han mellom Noreg og Alaska. Ut om våren og heim igjen om hausten (MfD 2005 s. 100).

EmBergenDigArk: 7. mai 1926 reiste Johannes Olaj Paulsen [Paulsen truleg feil transkribert] Sæthre, f. 1900, ugift, gardsarbeidar frå S’tre, Dalsfjord Volda Søndmør, til La Moure No.Dak., med United States Line, for å søke arbeid. Skattekort forevist. Nytt yrke: Farmarb. Reisepass Aalesund pkm. Fri for Vpl. Medreisande var Anders Johannes Sæteraas.

Johannes Satre, 25 år, frå Dalsfjord drog frå Bremen, Tyskland 12. mai 1926 med SS ”Republic”, framme i New York 23. mai 1926. Medreisande var Anders Satreas. Dei har yrke som farmarar. Meininga er at dei skal til La Moure ND (NYPLA.c)

I fylgje USA Declaration of Intention, signert 3. sep 1935: John Ole Sater, 35 år, f. 12. aug 1900 i Volda. Adresse: 517 Yesler Way, Seattle, King, Washington. Han reiste frå Bremen, Tyskland med SS ”Republic”, framme i New York 23. mai 1926. Han har tidlegare gjort ei ”Declaration of Intention” 27. mai 1928 i Astoria, Ore. Då med namnet Johannes O. J. Saetre.

John Ole Sater, 36 år, ugift, sjømann, fødd i Volda, drog frå Southampton med ”Queen Mary” 3. mars 1937, framme i New York 9. mars 1937. Han skal til Seattle, Washington. Han har vore statsborgar i 10 år sidan 8.3.1936. Det ser ut for at adressa hans er 705 – 30 Ave W Seattle. Sist han var der var 12. aug. 1936 (New York Passanger List, A.c).

John Ole Sater, 46 år gift drog frå Gøteborg 1. mars 1947 med M.S. ”Gripsholm”, framme i New York 10. mars 1947. Han har bustadadresse i Platinum, Alaska. Sist han reiste frå USA var 22. nov 1946.

John Sater, 51 år, gift, reiste frå Southampton 15. mars 1952, med ”Queen Elisabeth” framme i New York 20. mars 1952. Han skal til Platinum, Alaska (New York Passanger List, A.c)

John Ole Sater drog frå Bergen med ”Stavangerfjord” 7. eller 8. mars 1950, framme i New York 17. mars 1950. Han skal til Platinum, Alaska (New York Passanger List, A.c)

Ole John Sater drog frå Bergen 18.3.1956 med ”Stavangerfjord”, framme i New York 26.3.1956. Adresse i USA: Stuart Bld., Seattle, Good News Mining Co., White-Henry.

Pergarden, Sætre

Jørgine Severine (14.4.1843-?) gift med (Hans) Martinus Anderss., frå Sivertgarden, Torvika (f.15.3.1843), var ei tid busett på Takset i Syvde, reiste sidan til Amerika, busett Stoughton Wisconsin. (BSVD s. 211). Sjå meir under Hans Martinus Anderss, Sivertgarden, Torvika.

SKViVDigArk: Jørgine Severine Andersdat. Sætre utflytt til Bergen vaaren 1864.

Ho tok namnet Georgine i USA

I fylgje folketeljinga 1920 hadde Georgine då vorte enke. Ho budde då saman med dottera Anna L. (48 år) i North Monroe, Stoughton. Begge hadde fått statsborgarskap i 1896. Dei har ingen yrkestittel, men det ser ut som dei eig husværet (A.c)

Ole Sigvald (27.1.1891-?), reiste til Amerika 1910 (BSVD s. 211.)

EÅ DigArk: 23. april 1910 reiste Ole Sigvald Pedersen Sætre f. 1891, ugift snikkar med hvite [White Star Line] til Min. USA. Rodeseddel, ikkje billett. Medreisande frå Volda var: Knut Johan Olai P. Ulvestad, Sæmund Olai J. Aksnes, Elias Andreas J. Hesteflat og Sivert Martin A. Eidseth. Dei tre  sistnemnde hadde reisemål Canada.

Ole Sigvald tok namnet Olaf Sather i USA. Han starta som maskingut på lastebåtar på Great Lakes. Om vintrane når sjøane var tilfrosne tok han utdanning. Han tok sertifikat på både stim- og dieselmaskiner. Han var både chief og skipsinspektør. Etter universitetsutdanning i kjemi vart han overingeniør i Standard Oil. Seinast i 1967 hadde han vikariert som chief på Dei store sjøane. Han var ein tur til Norge i 1969. Han døde 25.05.1971. (Ivar Sætre: Dei som vart att heime og dei som reiste ut, MfD 2006)

I fylgje WWI Draft Registration Card: Olaf Petersen Sather, 26 år, f. 27. jan 1891 i Volda, ugift, budde i West 2nd Street, Deluth, St Louis, Minnesota. Yrkestittel var Assistant Marine Engineer. Arbeidsgjevar: Tomlinsen Steam Ship Co.. Dette var på Great Lakes. Han var ”tall og slender” – høg og tynn, hadde blå auge og brunt hår. Underteikna 31. mai 1917.

I fylgje folketeljinga USA 1930: Olaf P. Sather, 39 år, gift med Esther O. Sather (25 år?) fødd i Minnesota med norsk far og svensk mor. Dei har borna Leonard 12 år og Mildred 10 år. Olaf var Lubrication Engineer i Standard Oil. Familien budde i Robinson Street, Duluth, St Louis, Minnesota. Olaf P. Sather var 28 år ved fyrste ekteskap. Esther O Sather var 20(?) år ved fyrste ekteskap. Det kan tyde på at Olaf har vore gift tidlegare.

Knut [Peders.]  (21.12.1898-?), sjømann, døde i Amerika.

Knut Pedersen heitte han i folketeljinga i Volda 1900. Han er ikkje å finne i kyrkjebøkene som døypt. Han var heimedøypt i internt samfunn. (DigArk). Familien høyrde sikkert til dei som melde seg ut av statskyrkja etter at læraren Nikolai Molvik vart avsett fordi han leia privat nattverd (1893).

Knut døde i 1932, berre 33 år gamal. Han hadde først vore sjømann på dei store sjøane i USA, og sidan arbeidd på skipsverft (Ivar Sætre, MfD 2006).

Border Crossings from Canada to US, A.c: Knut Sather, ugift, sjømann, 24 år, var innom Duluth 24. desember 1923. Siste permanente adresse var Sætre, Volden. Næraste pårørande var: Peter Sather, Sætre, Volden, Norway. Knut Sather skal til Brooklyn, N.Y.. Han har vore i USA tidlegare m.a. Philadelphia. Siste gong han forlet USA var 15. okt. 1923. Han var 6 fot og 5 tommar høg. Han hadde grå auge og lyst brunt hår.

Nilsgarden, Sætre

Mogeleg utvandra: Jon [Nilsson] (11.9.1826-?) reiste til sjøs og døde ute.

Mette Karine (2.3.1840-?), reiste til Amerika, gift der (BSVD s.214).

Ho er ikkje å finne i folketeljinga for Volda 1865 og 1875.

Ragnhild Marta (14.9.1855-?) reiste til Amerika, gift med Nils Nordhus (BSVD s.214) Ho var systerdotter (niese) til Mette Karine (ovf.). Foreldrene til Ragnhild Marta var Knut Nilss. Og Ane Serine Olsd. Frå Espenakken. Ragnhild var eit sokalla uekte born for foreldra var ikkje gifte då dei fekk henne. Dei gifte seg fyrst i 1860. Dette var noko uvanleg på denne tida.

Ragnhild Marta Knudsd., f. 1855 flytte til Ålesund sept. 1877 (Skanna kyrkjebok Vanylven i Vanylven 1868-1884, DigArk).

Ragnhild Marta Knudsdatter f. Volda 14.1855, konfirmerte 9.10.1870 i Vanylven, innflytta til Ålesund 1874 frå Vanylven, gift 7.10.1877 i Ålesund med Niels Olsen Nordhus f. 15.12.1852 i Fjelberg. Han hadde komt til Ålesund februar 1875. (Ålesund 1873-1898 Klokkerbok DigArk).

I fylgje folketeljinga i Bergen i 1891 (DigArk): Nils Ols. Nordhus (Løsarbeider, f. 1852, Fjeldbergs herred) og Ragnhilde Ols. (f. 1855, Volda) med borna: Ingeborg Anna Ols. (f. 1878, Ålesund by), Kamilla Ols. (f.1879, Ålesund by), Olga Martine Ols.(f. 1888, Bergen by), Ragnhild Judith Ols.(f. 6.6.1890), Bergen by). I fylgje folketeljinga 1900 (DigArk) har desse borna kome til: Knut Olai (6.5.1892, Bergen), Nils (f. 1894, Bergen), Ingeborg (f. 12.8.1899, Bergen). Ingeborg f. 1878 er ikkje med på denne folketeljinga.Dei budde i Schrødersmuget 6, i 1891. Dei budde i Strangt. 125, i 1892. Dei budde i Klevesmug nordre, i 1900.

30. mai 1902 reiste Nils Olsen Nordhus (løsarbeider) og dottera Olga Martine Nordhus (14 år) med Stjerne pp [White Star Line] til Amerika (Emigrantar frå Bergen, DigArk). Billetten var sannsynlegvis prepaid – førehandsbetalt.

Nils Nordhus, 50 år, arbeidar, drog frå Liverpool 6. juni 1902, med SS ”Cymric”, framme i New York 16. juni 1902. Han har med seg dottera Olga Nordhus, 13 år. Dei skal til Blair, Wis. for å besøke Nils sin bror, Paul Nordhus (New York Passanger list, A.c).

18. juli 1904 drog Ragnhild Martha Knudsen Nordhus (49 år, f. 1855, Volda) og sonen Nils Olai Nilsen Nordhus (10 år) til Blair i Wisc med Stjerne [linjen]. Ragnhild er sagmøllearbshustru og har mannen i Amerika (Emigrantar frå Bergen, DigArk).

Folketeljing i USA 1920,  i Duluth, St Louis, Minnesota., A.c: Ragnhild Nordhus, 65 år, enke budde hos familien Peter og Olga Overland med fire born. Olga er sikkert dottera til Ragnhild. I husstanden bur også Nels O. Nordhus, 25 år, US statsborgar i 1918. Han jobba på sagbruk (Lumbermill). Det står at dei immigrerte i 1902.

Folketeljing i USA 1930, Ettrick Township, Trempealeau, Wisconsin: Ragnhild Nordhus, enke, 74 år, budde hos farmaren Paul Nordhus, 70 år. Han er enkemann. Han hadde immigrert i 1882. Her bur også brørne hans, John og Abel Nordhus. Ragnhild er svigerinne til desse brørne. Yrkestittel er tenar (servant). Ho hadde immigrert i 1904.

US City Directories Ragnhild Nordhus (enke etter Nels) bur hos sonen Nels Nordhus i Duluth, 2611 W 4th.

Minnesota Death Index (A.c): Vels Nordhus, d. 7. Mai 1917 i Carlton County. Vels er sannsynlegvis feil transkribert. Det skal vere Nils.

Minnesota Death Index (A.c): Ragneild Martha Nordhus d. 21. nov. 1945 i Saint Louis County.

Nils Martinus Larss. Sætre (2.1.1900-25.10.1978), var i Amerika ei tid.

EÅ DigArk: 19. januar 1924 reiste Nils Martinus Larsen Sætre, f. 1900 i Volda, gardbrukar, ugift til Canada. Billett: Nei. (EÅ DigArk). Medreisande: Ole Elias Laurits Jakobsen Tilset, Jakob Torvald Lauritsen Drabløs og Rasmus Pettersen Løvig.

USA Declaration of Intention, sept. 1927: Nils Martinus Larsen Sætre, 27 år, ugift, arbeidar, f. 2.1.1900 I Volda. Han kom til USA frå Vancouver B.C, Canada med ”Princess Victoria”, framme i Seattle  1. feb. 1927.  Ny adresse i USA:  Tacoma, Wash.

Antonsgarden, Sætre

Bjørn Sverre Sætre f. 21.3.1935 (BSVD s. 218 og 224). Han budde i Montana, USA ei tid. Han var med i ei religiøs rørsle som heite Summit Lighthouse. Han flytte tilbake til Sætre. Bygde seg hus på Bergane. Gift 1996 med Nada-Marija Krajnovic, skilde. Dei flytte fyrst til Spania, seinare Sverige. Bjørn flytte heim til Sætre.

Nyheim – Ned-onde-Haua, Sætre

Sivert Olav (Severt) Sather (4.11.1907-27.4.1990), reiste til Amerika 1925, gift med Edna Lucille Lasch, busett Elkhorn, Wisconsin. Severt var båtførar, seinare fabrikkarbeidar(BSVD s. 222).

SKDiVDigArk: Sivert Olai Rasmussen Sætre, f. 1907. Utflytt 22.6.1924 til Duluth, USA.

21. januar 1925 drog Sivert Olav Rasmussen Sætre, ugift, fiskar, til USA. Medreisande frå Volda var Jan Sigurd Gregoriussen Rotevatn (Emigranter over Ålesund, DigArk).

Sivert Sætre, ugift, fiskar, 17 år, frå Volda, drog frå Bergen med ”Stavangerfjord”, frå Bergen 24. jan. 1925 framme i New York 3. februar, 1925. Reisemål var Duluth i Minnesota New York Passanger List, A.c)

Severt Sather (f. 4. Nov. 1907) budde i 426 W Walworth St, Elkhorn, WI (US Public record Index vol II, A.c.). Sannsynlegvis budde han her då han døde.

Pålgarden, Sætreåsen

Søren Elias (9.4.1870-1948), var i Amerika i over 50 år (BSVD s. 235).

2. juni 1892 drog Søren Sætreaas, 21 år, ugift, gbr, frå Volda, med Allan Line. Reisemål Minnesota. Billett: Her. Medreisande: Peder P. Ulvestad, John Drabløs [Myhre?], Søren Sætreås, Sivert E. Koppen, Gustav Johnsen Nakken, Johannes Rasmussen Fedten. Pluss 2 andre frå Volden: Nils Hovde 33 år, og Gabriel T. Sannæs 21 år samt Hans Barstad som har heimstad Amerika. (EÅ, DigArk).

US Passport Application, 1924: Soren Anderson, f. 9. april 1870 (Far: Anders Satreas): Her står det at han drog frå Bergen omkring april 1892 og at han vore i USA i 32 år uavbrote fram til 1924. Han har opphalde seg i  Minnesota og Oregon og han har vore statsborgar i USA frå nov. 1897. Fekk statsborgarskap medan han var i Clay, Minnesota. Adressa hans i 1924 var Portland, Oregon der han var snikkar. Intensjonen hans var å ta ein tur for å besøke mor si, men han har tenkt å reise tilbake til USA innan 2 år. Dokumentet er underteikna 20. mars 1924. Destinguished marks: 1st finger right hand bent. Vitne: Mina P. Anderson, 1950 Hodge St.. Ho har kjent Soren i to år og er ”Housewife”.

Folketeljinga i USA 1920: Soren Anderson, 49 år, hussnikkar frå Norge er innlosjert saman med ei rekkje andre skandinavar, i Portland, Multnomah, Oregon. Han hadde immigrert i 1892 og fekk statsborgarskap i 1897 .

EBDigArk: 10.10.1924 reiste Søren Andersson Sæteraas f. 1870, 54 år, snikkar, fødd i Volda, bustad Oregon, skal til Portland, Oregon, returpassasjer, reisepass US statsborgar, med canadian Pacific.

Folketeljinga i USA 1930: Soren E. Anderson, 59 år, singel, bygningsnikkar, innlosjert hos familien til Ola Ostensoe i Portland, Multnomah, Oregon.

Søren døde i Bergen i 1948 (DS s. 230)

Elling Laurits (3.10.1876-1952), gift med Larsine Rasmine Rasmusd. Frå Frammigarden Vasstein (30.6-1880-?), reiste til Amerika (BSVD s. 235).

Folketeljing i Norge, Herøy 1900: Her finn me Elling A. Sæteraas f. 1875 i Volda, ugift,  gardbrukar og fiskar. Under busett står det: mt. Tyder på at det er midlertidig. Han bur hos familien til Laurits Gerhardsen, Nerland, bruk 1. Elling har sikkert leigt seg eit rom under fisketida.

19. mai 1903 reiste Elling Sæteraas, 26 år, ugift, arbeidar, med Allan Line til Dakota. Billett: Her. (EÅ DigArk)

Folketeljing i Minnesota 1905: Elling Satreaas, 30 år, frå Norge budde i, 4th Street North, Moorhead Ward 1, Clay, Minnesota.

Folketeljing i USA 1910: Elling Satreaas, 33 år, singel, snikkar budde i La Moure Ward 3, La Moure North Dakota. Han hadde immigrert i 1893. Han var snikkar og hadde ikkje vore utan arbeid det siste året.

10. februar 1912 reiste Larsine Vadseth f. 1880, ugift, tenestejente, frå Volda, med Hvite Stjerne Linje, til N. Dakota USA. Årsak: Reiser for at gifte seg (EÅ DigArk).

Folketeljing i North Dakota 1915: Elling Sateraas og kona Larsine Sateraas samt borna Anna H. Sateraas og Hulda G. Sateraas budde i Gladstone, La Moure, North Dakota. Borna var fødde her.

WWI Registration Card: Elling Sæterås bur i, (R2?)La Moure, registrert 12. sept. 1918. På dette tidspunktet er han farmar og er sin eigen arbeidsgjevar. Næraste pårørande er Larsine Sateraas.

Folketeljing i North Dakota 1925: Elling Satteraas 48 år, Larsina Statteraas 44 år, samt borna: Anna 11 år, Hulda 9 år, Rubie 8 år, Margritt 7 år, Oater[Arthur?] 5 år, Herdis 4 år. Familien bur i Gladstone, La Moure, North Dakota.

Folketeljing i USA 1930: Enning Satreaas 53 år og kona Sersine 49 år, budde i Gladstone, La Moure, North Dakota. Han var 34 år når dei gifte seg. Ho var 32. Ergo må dei ha gifta seg kring 1912. Han hadde immigrert i 1903. Ho i 1912. Dei hadde borna: Anna 16 år, Hulda 15 år, Ruby 13 år, Margit 12 år, Arthur 10 år, Hardis 8 år. Alle borna var fødde i North Dakota. Setreaas driv ein sjølveigd farm. Det er fleire norske farmarar i området. Spørsmålet er: Har Elling skifta namn til Enning og Larsine til Sersine? eller er namna feil nedskrive?

Anders Johannes Sæterås Paulsen (26.12.1901-?), flytte til Nygardsvegen 2, Heltnane (BSVD s. 235). Anders var mange år i Amerika, var gift og hadde familie der d. 24.2.1994. Han flytte til Volda og budde i Nygardsvegen 2 1975-1994(BSV4b).

SKDiVDigArk: Anders Johannes Paulsen Sætre f. 1901. Utflytt 2.3.1926 til Nord Dakota USA.

8. april 1926 reiste Anders Johannes Paulsen Sæteraas, f 1901 Volda, jordbruksarbeidar til USA. Billett: Nei (EÅ DigArk).

EBDigArk: 7. mai 1926 reiste Anders Johannes Sæteraas, f. 1901, ugift, gardsarbeidar frå S’teraas, Dalsfjord, Søndmør, til La Moure No. Dak. Med  United States Lines. For å søke arbeid. Skattekort forevist. Nytt yrke: Farmarb. Reisepass Aalesund pkm. Fri for Vpl. Billett: Nei.

New York Passanger List (A.c): Anders Satreas, 24 år, farmar frå Dalsfjord (far: Paul Satreas) reiste frå Bremen 12. mai 1926, med kurs mot New York, framme 23. mai 1926: Han skal til La Moure i North Dakota. Medreisande var Johannes Sætre, sjå under Knutegarden.

USA, Declaration of Intention: Anders Paulsen Sateraas, 27 år, f. i Dalsfjord, Volda, ugift, brunt hår og brune auge. Høgd: 5 fot og 10 tomar. Vekt 175 Pounds. Adressse: 547 Hoyt Street, Portland Oregon. Underteikna 18. April 1929.

US Naturalization Original Documents 1795-1972, Petition for Citizenship,(A.c.),: Anders Paulsen Sateraas, ugift, sjømann, f. 26. Des, Volda. Adresse: 517 Yesler Way, Seattle, Wn.. Han har tidlegare erklært sitt ynskje om statborgarskap 18. april, 1929 i Portland, Oregon. Vitner: Hans A. Sohol, cannery mechanic og Viola Goodman, Roominghous keeper. Dei har kjent søkaren sidan 13. April 1931. Anders søker også om å få namnet endra til Andrew Paulsen. Underteikna 14. april 1936.

Gravlagt i Volda d. 24.2.1994

Grøtholen

Lars Kornelius Britanus (23.9.1881-18.6.1914), var nokre år i Amerika (BSVD s. 237).

Folketeljinga i Norge 1900: Lars Larsen Grøthol, f. 1881 i Volda budde på Bodøgaard, Bodø Landbrugsskole. Yrke: Kreaturstel. Her var også Torbjørn Sæteraas f. 1857, fjøsmester og kona Anne Helene Sæteraas, f. 1865, husgjerning og kreaturstel. Også Martha Løndal f. 1872, yrke: husgjerning. Desse budde i Barstubygningen.

EÅ DigArk: 15. feb. 1906 reiste Lars Larsen Grøthol, f. 1881, ugift, tømmermann, til Minnesota med Cunard Line. Merknad: Fripas. Billett: Nei.

Sivertgarden, Kvanngardsneset

Ragnvald (28.1.1900-23.2.1984) gift med Magnhild Kristensd. Tonning frå Stryn (25.3.1906-8.1 1995, reiste til Amerika, busett Everett (BSVD s. 242)

12. mai 1923 reiste Ragnvald Sivertsen Kvangarsnes, f. 1900, ugift, fiskar frå Volda, til Canada. Medreisande frå Volda: Elias Paulsen Ulvestad (EÅ DigArk)

Border crossings from Canada to US, A.c: Ragnvald S. Kvangarsnes, ugift sjømann, 23 år og 3 mnd., drog frå Southampton 1. juni 1923 med SS ”Ausonia”, framme i Quebec 9. juni 1923. Reisemål:  Tacoma, Washington. Medreisande: Elias P. Ulvestad.

USA Petition for naturalization, A.c: Ragnvald Sivertson Kvangarsnes, f. 28.1.1900, snikkar, busett i 1416 South Pine Street, Tacoma, Washington. Han kryssa grensa til USA i Sumas, Washington (Blaine) 15. juni 1923. Frå Quebec med Can. Pac. and G. N. Ry (?). Han er gift og kona sitt namn er Magnhild f. 23. mars, 1906 i Stryn. Ho bur no saman med Ragnvald i Tacoma. Dei har fått dottera Myrtle Ruby f. 24. mai 1927 i Tacoma. Ragnvald har vore samanhengande i USA sidan han kom hit. Han vil skifte namn til Roy Kvangnes. Underteikna 5. juni 1929. Vitner: S. P. Ulvestad, laborer, 3572 E Spokane St, Tacoma, Wn., og John M. Arntson, lawyer 2101 So. K. St, Tacoma, Wash.

Folketeljinga i USA 1930: Roy Kvangar, 30 år, snikkar og kona Magnhild Kvangar 24 år og dottera Myrtle R. Kvangar var busett i  Mc Albugal(?) Avenue, Everet, Snohomish, Washington. Dei leiger husværet. Her budde også Roy sine svogerar Lars Tonning, 21 år, utv. 1924, fiskar og Klemet Tonning, 31 år, utv. 1923, ”cannery man”. Roy har fått statsborgarskap.  

Social Security Death Index: Roy Kvangnes f. 28. Jan 1900, d. feb. 1984. Siste adresse var 98201 Everett, Snohomish, Washington.

Roy Kvangnes d. 23. feb 1984, 84 år, i Everett (Washington Death Index, A.c.).

Myrtle R. Kvangnes, f. ca 1927, d. 31. des. 1986, 59 år, d. i Everett (Wash. Death Index, A.c.)

US Public Record Index (A.c.): R. [Richard] K. Kvangnes f. 1953, busett I Marysville.

US Phone and Adress Directories, A.c.: Mrs Roy Kvangnes, busett i Maryville i 1995.

Jenny (26.4.1903-3.4.1994), gift med Ole Hetland frå Hjelmeland (5.8.1886-4.11.1951), reiste til Amerika, busett Chilliwack, BC, Canada.

Jenny Hetland, 27 år og mannen Ole Hetland, 43 år, farmar, reiste frå Oslo 13. Juni 1930, med Stavangerfjord, framme i Halifax 22. juni 1930. Dei skal til ein ven av Ole, Alfred C. Knudsen i Coronach, Sask. Ole har vore i Canada tidlegare frå 1911-1928, Coronach, Saskat..Han har pass utskrive i Ottawa 22. nov, 1923. 

Nedskrive av Per Ole ReiteUTVANDRA FRÅ VELSVIKA

Frå Velsvika Posted on Sun, December 06, 2020 15:59:51

Utvandra frå Velsvika inkludert Koppen og Høystøylen.

Frå Hauane

Kristoffer Johannes [Oleson] (28.5.1870-?), reiste til Amerika, s. 39, Busetnadsoga for Volda, bd. 1 Dalsfjorden (BSVD).
Folketeljing i Norge 1875 DigArk: Kristoffer Olsen f. 1870 ugift, Dattersønn, oppholder seg midlertidig hos besteforeldrene i Jogarden, Espenakken.
Eigne notat: Forklaringa på at han var hos besteforeldra kan vere at foreldra hadde det vanskeleg. Dei fekk m.a eit barn som var dødfødd 19.4.1875.
Folketeljing i USA 1910 (telt i april): Christoffer Olsen 39 år, sjømann handelsskip, gift med Caroline (norskfødd). Dei har vore gifte i 11 år og har fått 5 born der 4 er i live: Orlando C. 9 år, Clifford C 7 år, Hester 5 år, Russell 5 mnd.. Alle borna er fødde i California. Dei eig husværet her i Brooklyn Township, Oakland City, Alamada County, California. Christoffer kom til USA i 1890 og er statsborgar. Det er få nordmenn i området. Usikkert om dette er vår mann, men mykje tyder på det. Fødselsår stemmer.
Folketeljing i USA 1920 (telt januar): Christopher Olson 49 år, enkemann, styrmann steam cargo ship. Han har borna Orlando 19 år, seljar kle detaljhandel, Clifford 17, filing clerc [arkivar] Rail road store office, Hester [dotter]15, Russel 10, Lillian 8, Agnes 7. Dei eig husværet fritt her i East 17th Street, Brooklyn Township, Oakland City, Alameda County, California. Han kom til USA 1896, men det er ikkje kjent kva tid han fekk statsborgarskap.
Folketeljing USA 1930: Charles J Sr. Olsen 60 år, seljar. Han er oppført med anna namn og yrke her, men borna er dei same. Dei eig husværet her i Brooklyn Township, Oakland, Alamada California. Husværet har ein verdi på 6000 $. Han kom til USA 1895 står det her.
California Passanger and Crew List 1942: Christoffer J Olsen, 71 år, 2. Styrmann [3. Mate]. Christoffer har vore sjømann i 50 år. Høgde: 5’11’’. Tatovert høgre arm. Han mønstra på “Jane Christenson” 21.11.1941. Dei drog frå Brisbane, Australia og Sydney og Wellington NZ. Dei kom fram til San Francisco 14. mars 1942. Det er fleire skandinavar ombord.
Det kan sjå ut som at Christoffer J. Olsen fekk statsborgarskap i 8. nov. 1897 i California.
Folketeljing USA 1940: Christopher Olsen, enkemann, 70 år, samt sonen Clifford James 37 år og Lillian 28 år. Christopehr er sjømann, freight. Dei bur i 29. avenue, Oakland, Alameda, California. Dei budde på same plassen i 1935. Christopher eig husveret verd 3500 $.
California Death Index: Christoffer Johanes Olsen f. 28.5.1870, d. 14. Okt. 1957 i San Francisco. Mor sitt fødenamn: Espenak. Far sitt fødenamn: Velsvick.
WW1 Draft Reg Card 1918: Orlando Clark Olsen f. 25. April 1900.

Matias Johannes O. Velsvik (16.8.1878-15.6.1961), busett Vidnes, Vanylven med familie, side 39 BSVD.
EÅDigArk: 26.5.1903 reiste Matias Olsen Velsvig, 23 år , ugift, steinarbeidar, frå Volda, med Americanlinjen til California. Udv. tillatelse. Billett: Prepaid [Stemme ikkje heilt med alder her, men det kan vere ein transkribsjonsfeil]
NYPL 1909: Matias Olsen Velsvik, 30 år må ha vore i Amerika ei tid for han er oppført på ei passasjerliste over dei som reiste med SS ”Celtic” frå Liverpool 26.3.1909. Framkomen til New York 4.4.1909. Han reiste saman med Rasmus S. Koppen (sjå nedanfor). Reisemål er New York. Dei skal møte pastor E. Peterson i 8 State Street, Sjømannsmisjonen (?). Matias har vore i California tidlegare 1903-1908. Det er stempla ”Non Immigrant Alien” ved rubrikken ”Last pemanent residence”. Det var mange sunnmøringar som reiste med denne båten. Kjelde New York Passenger Lists 1820-1957, Ancestry.com.
I fylgje Emigranter over Ålesund 1878-1930, DigArk: 18. mars 1909 reiste Matias Johannes Olsen Velsvik f. 1878 med Hvide [linjen]. Reisemål: New York. Yrke: Snedker. Årsak: reiselyst. Merknad: Utv. till. Billett Nei. Medreisande: Rasmus Kristoffer S. Koppen og Per Gustav O. Velsvik til New York. Lars Peder Andersen Lyngnæs og Johannes Andreas Rasmussen med Hvite Line til Washington. Same dato reiste også fleire andre voldingar med Allan Line: Knut Olai Andreas Lieskar, Knut Knutsen, Johan Britanus Johnsen, Per Mathias D. Strømme, Lina M. Høidal og Knut Martinus P. Løndal. Sjå detaljar på emigrantar over Ålesund frå Volden i det aktuelle tidsrom.

Ole Kristoffer Velsvik (11.5.1904-3.11.1970), gift med Grace Ree, skilde, busett Seattle, WA, s. 40 BSVD.
Ole reiste med ”Bergensfjord” frå Bergen 24.2.1923 og kom fram til New York 6.3.1923. Yrke: fiskar. Reisemål: Seattle WA. Han skulle besøke venen Anders Thorvik i Seattle. Opplysingar som hos Per Sundnes nedanfor.(Kjelde: New York Passenger List (NYPL), 1820-1957 Ancestry.com)
EÅDigArk: 14. februar 1923 reiste Ole Kristoffer Jakobsen Velsvik, f. 1904, fiskar, ugift, frå Volda, med N.A.L til Washington USA. 16 feb. reiste Ole Kristoffer Jakobsen Velsvik også til Washington med NAL.
USA Declaration of Intention [intensjonserklæring om statsborgarskap I USA]: Ole Chr. Velsvik, 21 år, f. Aalesund 11. mars 1904, fiskar. Han kom til USA med ”Bergensfjord”. Han er på dette tidspunkt busett, i 3933 California, Seattle, Wash. Underteikna 15. sept.1925.

Sundnesgarden

Per Sundnes (2.1.1906-28.11.1989), gift 1938 med Ingebjørg Oline Aasevik (22.5.1909-?) frå Knardalen i Rovde, reiste til Amerika 1946, busett Seattle, WA. Per arbeidde på fiskebåt, s. 41 BSVD.
EÅDigArk: 16.2.1923 reiste Per Olsen Sundnes f. 1906. Han var då ugift og hadde yrke som fiskar. Han skulle reise med N.A.L. Reisemål var Washigton USA. Eit par dagar før (14.feb.) reiste også Ole Kristoffer Jakobsen Velsvik, ugift, fiskar. Skulle reise med N.A.L. Reisemål Washington USA. Sannsynlegvis har begge reist med ”Bergensfjord”.

New York Passanger Lists, A.c.: Per O Sundnes, ugift, fiskar reiste med Bergensfjord 24. Februar 1923, framme i New York 6. mars 1923. Reisemål: Seattle Washington. Det står oppført at han er 17 år, men han er vel berre vel 16. Han skal besøke venen Anders Thorvik 5933 ”California”, Seattle, Washington. Han har betalt billetten sjølv. Han har tenkt å vere i Amerika for alltid.
USA Declaration of Intention: Per Olsen Sundnes, 19 år, f. i Volda 2. jan 1906, fiskar. Han kom til New York med “Bergensfjord” 6. Mars 1923. Underteikna 28. Sept 1925. På dette tidspunkt busett I 2933 California Ave., Seattle, Washington.
Washington Death Index: Per Sundnes døde 26. Nov. 1988, 82 år, i Seattle.
Social Security Death Index: Pete O Sundnes, f. 2. Jan 1906, d 26. Nov. 1988. Siste adresse 98116 Seattle, King, Washington. Utifrå dette kan ein fastslå at Per Sundnes har sitt alter ego i Pete O. Sundnes.
NYPL A.c.: Pete O. Sundnes, 31 år, single, Pass utskrive i Washington D.C.. 15. Nov 1936, reiste med “Oslofjord” frå Oslo 16. feb 1937, framme i New York 26. feb. 1937. Adresse i USA: Seamans Home, Ketchikan, Alaska.
NYPL, A.c: Pete O. Sundnes, 33 år, gift, statsborgarskap innvilga Ketchikan, Alaska 18. mars 1932, reiste frå Bergen med ”Bergensfjord” 10. februar 1939, framme i New York 19. februar 1939. Han har adresse i USA på Seamans Home, Ketchikan Alaska.
NYPL, A.c: Pete Sundnes, 40 år, gift, statsborgar i USA, pass utskrive i Washington D.C. 16. okt. 1945, reiste med ”Stavangerfjord” frå Oslo 29. juni 1946, framme i New York 10. juli 1946. Medreisande var kona Bjørg Sundnes 37 år og sonen Harald, 6 år. Sonen er registrert som statsborgar i USA. Han er innskrive i passet til far sin. Dei skal til 5933 California Ave., Seattle Wash.
NYPL, A.c: Pete Sundnes, 46 år, gift, USA statsborgar, reiste med ”Stavangerfjord” frå Oslo 3. mai 1952, framme i New York 13. mai 1952. Medreisande er kona Bjørg 43 år, samt borna, Harald 13 år, f. Norge, Karen 5 år, f. Wash., Ruth 4 år, f. Wash. Borna er USA statsborgarar, men ikkje Bjørg.
Social Security Death Index: Bjorg O. Sundnes f. 22. mai 1909 d. 7. juni 2008, i Seattle. Siste bustad: 98136, Seattle, King, Wash.
US Public Record Index, 1982: Pete O. Sundnes, f. 2. Jan 1906, budde i 5933 California Ave. i Seattle i 1982.
US Public Record Index: Bjorg Sundnes f. 22. Mai 1909 har budd I 6031 Beach Dr SW, Seattle, WA. Årstal ikkje registrert.
Samtale med Jakob Koppen, feb. 2012: Pete Sundnes kom heim ein tur før krigen. Han gifta seg med Bjørg (Ingebjørg) Aasevik i 1938. Meininga var at ho skulle kome etter, saman med sonen Harald, men så kom krigen og det var uråd å kome seg over Atlanteren. Ho vart difor verande i Sundnesgarden til krigen var slutt.

I’ve lived a charmed life by Pete (Per) Olsen Sundnes 2. Jan 1906-26. Nov 1988
Told by Pete Sundnes and written by Ruthi Sundnes Winter: sjølvbiografi.

Ingebjørg [Bjørg]Oline Aasevik g. Sundnes f. 22.5.1909, frå Knardalen på Rovde gift med Per Sundnes 1938(sjå ovf). Reiste til Amerika 1946 (BSVD s. 41). Ho budde i Sundnesgarden under krigen saman med sonen Harald og svigerforeldra.

Harald Sundnes, son til Pete og Bjørg Sundnes, reiste med dei til USA. Han jobba på Boeing fabrikken i Seattle. Han var muligens fødd 10. april 1939. Harold O Sundnes budde i 3504 S 293 Rd PI, Auburn, Washington. Dette frå Ancestry

Ottagarden
Kristoffer Laurits [Ottarson] (10.7.1882-?), reiste ut til sjøs og ein veit ikkje meir om han.
Samtale med Svein Velsvik: Han for til Amerika. Han vart ettersøkt gjennom Frelsesarmeen, men det lukkast ikkje å finne han.

Peder Gustav [Ottarson] Velsvik (12.6.1890-20.4.1974) (side 44 BSVD). Busett her
Peder Gustav O. Velsvik, 18 år, farmar, frå Volda reiste med S.S. Celtic frå Liverpool 26. mars 1909. Framme i New York 4. april 1909. Reisemålet var New York. Han skal møte pastor E. Petersen i 8 State Street. Billett betalt sjølv (Kjelde: NYPL 1820-1957 Ancestry.com)
I fylgje Emigranter over Ålesund 1878-1930, DA, reiste Per Gustav Ottosen Velsvik, f. 1891 18. mars 1909 med Hvide linjen. Yrke: smed. Medreisande: Rasmus S. Koppen og Mathias O. Velsvik med fleire. Sjå under Matias Johannes Olsen Velsvik.
Samtale med Svein Velsvik: Han var også på Redwood-logging i California og han var i nærleiken av Chicago og var med på bygging av demning. Under felling av tre var det fem mann i kvart lag. Ein mann som kvilte og to på kvar side av saga.

Sjurgarden

Sjur Gustav Velsvik (9.6.1884), frå Sjurgarden, flytte til Halkjelsvik , s. 47 BSVD
Sjur f. 1884 gift med Ragnhild Johannesd. Jøsok. (DS. s. 319)
Sjur Gustaf Johnsen Velsvik, 26 år reiste med SS Celtic frå Liverpool 29.4.1911, framme i New York 8.5.1911. Yrke: arbeidar. Reisemål: Seattle, WA. Han skal møte far, Jakob Pedersen [opplysing feil? Far hans Jon Sjurss. døde 1897. Kan mora ha gifta seg opp igjen?], West Dawson Ave, Seattle. Næraste pårørande i Norge: Ingeborg Velsvik. Medreisande: Rasmus Elias Rasmussen Lillebø, 16 år. Begge karane er blonde og har blå auge.(kjelde: NYPL 1820-1957 Ancestry.com.)
I fylgje EÅ 1878-1930: Reisedato 24. april 1911. Yrke gaardsarbeider. Linje: Hvite Stjerne. Reisemål: Seattle USA. Meknad : Utv. att. Krigssk. Medreisande: Rasmus Elias R. Lillebø f.1895.
USA Declaration of Intention 1921: Gustav Johnsen Velsvik, 36 år, fiskar, f. 9. Juni 1884 i Velsvik, ugift, busett 4935 Bruce Street, Seattle, Wash. Mørkt hår, blå auge. Underteikna 31. mars 1931.
NYPL, 1928, AC: Gustav Johnsen Velsvik, 43 år, gift, fiskar reiste frå Bergen 14. juli 1928 med ”Bergensfjord” framme i New York 24. juli 1928. Siste opphald i USA i Seattle, Wash. Fekk visa i Washington D.C. 15 nov. 1927. Næraste pårørande i landet han drog frå, var mora Ingeborg Velsvik. Han skal til Seattle. Han har sjølv betalt for reisa. Han har tidlegare vore i USA 1911-1927 i staten Washington. Han skal møte venen M. Thorswick, 5933 N. California Av., Seattle, Wash. Han har tenkt å opphalde seg i USA for alltid. Han har grått hår, blå auge.
Folketeljing 1930, A.c.: Gustav J. Velsvik, 46 år, fiskar, gift sidan han var 44 år, busett i Block 7797, California Ave som ”boarder”. Kom til USA 1911. Har søkt om statsborgarskap.

Rasmus Johannes Velsvik (10.4.1887-ca.1954) frå Sjurgarden, reiste til Amerika, gift med Sofie Madland,( s. 47 BSVD).
ETrh.DigArk: 21.09.1903 reiste Rasmus J. Johns. Welsvik f. 1887, ugift, arbeidar, frå Volden Søndmør, skal til Menomonie Mich. Med Scandinavien via Xania. Bill bet. i Trondheim.
NYPL 1903: Rasmus J. Velsvik, 16 år 5mnd, ugift arbeidar, reiste frå Kristiania 24. sept. 1903 med ”Oscar II”, framme i New York 6. oktober 1903. Han har betalt billett sjølv. Han skal til onkel Mr. John Martinussen i (…?) Kirly and 1st St. Minomive (?), Mich.
Folketeljing i USA 1920: Ray Johnson, ugift, 32 år ved førre gebursdag, folketeljinga gjort 10. jan 1920 i , East Eight Street, Sioux Falls, Minehaha, South Dakota. Han er norsk. Han er maskinist i butikk. Han ”arbeide for eiga rekning” (Working on own acount) Han leige rom med familien Marion og Flora Hill. Usikkert om dette er vår mann. Det kan stemme med aldereren, men opplysingane om giftarmål nedanfor stemmer ikkje heilt med alder.
NYPL, 1921: Sofie Madland, 23 år, singel, frå Lyngdal, reiste frå Kristiania 29 juli 1921 med ”Stavangerfjord”, framme i New York 9. august 1921. Ho har betalt billetten sjølv.Far: Jakob Madland, Lyngdal per Mandal. Ho skal treffe broren Hjalmar Madland i Larsen Wisconsin. Ho har tenkt å vere i USA permanent. Ho har blondt hår og blå auge. Høgd 5 fot og 5 tomar.
Gifte i Sør Dakota, South Dakota State Board of Health, Division of vital statistics, Records of Marriage: Roy Johnson 35 år og Sophie Madland 26 år gifte seg 18. September 1924 i Lutheran Church, Sioux Falls, Minehaha. Ingen har vore gifte tidlegare. Dei bur i Sioux Falls. Alderen til Roy stemmer ikkje heilt med Rasmus sitt fødeår.
NYPL 1928: Ray Johnson 41 år, gift, statborgarskap innvilga i Minehaha Co, Sioux Falls. Adresse i USA: 1114 W, 22nd Street, Sioux Falls, S. Dak. Han reiste med ”Bergensfjord” frå Oslo 23. feb. 1928, framme i New York 4. mars 1928
Folketeljing i USA 1930: Roy T.( eller J.) Johnson, 41 år gift med Sophia Johnson. Han var 35 år når dei gifta seg, ho var 26 år. Han kom til USA i 1902, ho i 1921. Dei er USA statsborgarar. Det ser ut for at yrkestittelen hans er maskinist og at han har ein bilverkstad som han eig. Han er veteran frå WWI. Dei har sonen Roy J. 3 år og 10 mnd, f. i South Dakota. Dei bur i 3rd Ave, Sioux Falls, Minehaha, South Dakota. Dei leige husværet.
California Death Index: Sophie Johnson [f. Madland?] f. 22. Feb 1898, d. 1. Des. 1984 i San Bernardino. Far sitt namn: Madland, mor sitt namn pikenamn: Jakobs.
US Veterans Gravsites: Roy Johnson f. 10. April 1887, d. 15.feb 1954, gravlagd 17. Feb 1954. Ft Rosecrans National Cemetery, San Diego, California. Sevice info: Cook US Army WWI , service start 25. Feb 1918.

Rasmusgarden, Velsvik

Paul Andreas Sigvald R. Velsvik (26.4.1882-?), reiste til Amerika, s.51 BSVD.
I fylgje emigrantar over Ålesund 1878-1930 Digitalarkivet reiste Paul R. Velsvik, f. 1882, 30. mars 1905 til De Forenede stater. Yrke: tømmermand. Status: ugift. Årsak: Haab om bedre fortjeneste. Merknad: Ubest. Udvandrertilladelse. Medreisande Sivert L. Koppen, Kristoffer A. Korsfur samt Kristine Nordal med 4 born.
Border Crossings from Canada to USA, 1905: Paul Velsvik, 23 år, single, snikkar, reiste med SS “Virginian” frå Liverpool 6. april 1905, framme i Halifax 14. april 1905. Medresiande er Kristoffer Korsfur og Sivert Koppen. Dei har mellom 12 og 14 $. Dei har betalt billetten sjølve. Dei skal til San Francisco, California der dei skal møte ein Che(?) Larson i Sacramento Str, San Francisco. Slik som det er oppført er han bror til Velsvik og ”cousin” til Korsfur, Koppen skal treffe venen John Andersen. Eg trur dette er feil oppført. Eg har ein mistanke om at denne Larson kan vere bror til Sivert Koppen, Kristoffer Larsson. Faren heitte nemleg Lars (BSVD s. 58). Dei kryssa kanskje grensa til USA ved St Albans, Vermont.

Sivertgarden, Koppen

Torkjel Johannes Sivertsen (13.8.1838-?), gift med Tora Martinsd. Brudevoll frå Ålesund (13.3.1846-27.3.1889), Busett Fosnavåg i Herøy, dei reiste til Amerika 1885, s.57 BSVD.
BjRHBBS21973: Dottera Marta Brudevold Sivertsen 1871- , utvandra 1890. Faren Torkjel Johs Sivertsen 1840- står det ikkje utvandrarår på. Heller ikkje reisemål.
EBDigArk: 1. aug 1890 reiste Martha Brudevold Sivertsen, 20 år, f. 1870 Herøy, bustad Volden, ugift HandelsmandsDr. Det var fleire frå Volda som reiste denne dagen.
BjRHBGF2 s. 272: Fosnavåg Øvre, Torkelsplass Bnr. 23. 1865-1885, Torkel Johs. Sivertsen, Koppen, Dalsfjordn(1840-) g. Tora Brudevold, Ålesund (1847-27.3.1889).

Sivert Johannes Larsen Koppen (17.9.1866-14.7.1954) busett Sivertgarden, var i Amerika i periodar. (BSVD s. 59).
30. mars 1905 reiste Sivert L. Koppen f. 1866, gaardbruger, status: gift, Reisemål: til De Forenede Stater Med Håb om bedre fortjeneste. Ubest. Udv. Tilladelse. Billett: nei. Medreisande frå Volda: Kristoffer Korsfur, Paul R. Velsvik samt Kristine Nordal med 4 born (EÅ 1878-1930 DigArk).
BordCrossCanUSA,1905: Sivert Koppen, 39 år, gift, arbeidar, skal til San Francisco, der han skal treffe broren Chr. Larson. Han reiste frå Liverpool 6. april 1905 med ”Virginian”, framme i New York 14. april 1905. Medreisande var Paul Velsvik og Kristoffer Korsfur. Sjå opplysingar elles, under Paul Velsvik frå Rasmusgarden, Velsvik.
22. juni 1912 reiste Sivert Larsen Koppen, f. 1867, gift, gaardbruger frå Volda med Hvide [linje]. Reisemål: San Francisco. Same dato reiste også Sivert Johannes Olsen Lid f. 1883 og Elias Johannes Larsen Lied f. 1887 til Vancouver med Canadian. (EÅ DigArk).
NYPL 1912: Severt Johannes Koppen Larsen, 45 år, farmar, gift m. Karine Koppen, frå Volden. Han reiste med SS ”Cedric” frå Liverpool 21. juni 1912, framme i New York 6. juli 1912. Han skal til San Francisco. Han skal treffe broren Chr Larsen, 54 Sacramento St., San Francisco, Cal. Dette er sannsynlegvis broren Kristoffer Laurits Larsen Koppen. Han har tidlegare vore I California. Kanskje frå 1905-1908, i 3-4 år. Vanskeleg å tyde handskrifta her.
23. mai 1924 reiste Sivert Johs. Larsen Koppen, gift gardbrukar, 58 år med Cunard III. Årsak: Tene pengar. Nytt yrke Banearb. Reisemål: Prince Rupert B.C. (EB 1874-1930 DigArk)
Samtale med Svein Velsvik: Sivert Larsen var ein ”blåsar”. Likte å ta seg nokre drammar. For med båt til Volda og fekk tak i noko brennevin av litt tvilsam fabrikat. Han la til på Telset med båten og skulle gå Telsetbakkane over til Koppen. Han kom ikkje heim som venta, og folk gjekk manngard for å finne han. Då dei fann han skal han ha sagt: Hils Karine Koppen og si at Seth Larsen dør salig.
Samtale med Jakob Koppen: Ein sommar Sivert Larsen var heime, det var under slåtten, skal han brått ha sagt: ”Vi Koppe-karane har alltid vore eit farende folk, No fer eg til Amerika”. Og så hadde han sett riveskaftet i jorda.
Samtale med Solveig Moen (barnebarn): Han likte godt å snakke engelsk når han var heime. Ikkje så mange å snakke med. Men Dorothy i Ottagarden snakka han ein del med. Han var mykje i skogen der borte

Kristoffer Laurits [Larson](10.5.1871-1920), skipskaptein døde i Amerika, s. 58 BSVD.
Folketeljing USA 1910: Christopher L. Larson, 39 år, singel, norsk, immigrerte 1891, statborgar USA, sjømann på handelsskip. Han bur i San Francisco Assembly District 28, SF, Cal.
US Passport Application 1921: Christopher L. Larson, f. 10. Mai 1871 (far sitt namn: Lars Sivertsu Larson, no død). Christopher kom til USA frå Berlin, Tyskland, omtrent januar 1893. Han har budd 24 år frå 1893-1921 i San Francisco. Han fekk statsborgarskap 23. nov 1909 i San. Franc. Han bur no i New Orleans, Louisiana. Han er sjømann. Han skal utanlands, til Colombia for å ”look over Mining Conditions” Underteikna 4. april 1921. Brunt hår, blå auge. Adresse som passet skal sendast til: Christopher L. Larson, Neptune Association, Godchaux Bldg, New Orleans, La. Det er bilde av han på søknaden.
Samtale med Solveig Moen: Solveig meiner han var kaptein på ein båt. Det kom eingong sjørøvarar og han vart drept. Solveig har eit syskjenbarn på Rovde, Jon Rovde som kanskje veit meir.

Lars Matias (4.2.1882-10.2.1922), utesiglar, døde i Amerika, s.58 BSVD.

Lars Olai (11.3.1889-11.3.1979), var i Amerika ei tid. Busett Rovde. S.58 BSVD.
31. mars 1910 reiste Lars Olai Sivertsen Koppen, ugift steinarbeidar med reisemål California USA. Merknad: Rodeseddel. Billett: Nei (EÅ DigArk)

Rasmus Kristoffer Koppen (22.1.1891-ca.1917), reiste til Amerika. Han omkom i ei bilulukke, s. 59 BSVD.
Rasmus S. Koppen, 18 år, singel, arbeidar, frå Volden, reiste med ”SS Celtic” frå Liverpool 26. mars 1909, framme i New York 4.4.1909. Far var Sivert Koppen. Om bord var også Mathias Olsen Velsvik (kjelde: NYPL 1820-1857 Ancestry.com). Reisemålet er New York, 8 State Street, Sjømandsp [?] Petersen.
18. mars 1909 reiste Rasmus Kristoffer S. Koppen f. 1891, ugift, skomaker, med Hvide [linje] til New York. Årsak: Reiselyst. Merkand: Rodeseddel. Bill.: Nei. Medreisande Matias Johannes Olsen Velsvik, Per Gustav Ottosen Velsvik og mange fleire. Sjå under Matias. (EÅ DigArk).
Samtale med Solveig Moen: Rasmus var kanskje gift, men fekk ikkje born.

Frå Eliasgarden, Koppen

Elias Eliass. (4.9.1868-11.7.1952), var i Amerika nokre år, busett Eliasgarden, s. 63 BSVD.
ETrhDigArk: 3.4.1905 reiste Elias Eliass. Koppen, gift, gardbrukar, f.1868, frå Volda, med Scandinavien linje, via Xania til San Francisco på farmarbeid. Bill bet. I Trondheim. Medreisande systra Matha Eliass. Koppen
NYPL, 1905: Elias Eliassen Koppen, 36 år, gift, frå Volden, reiste med ”Oscar II” frå Kristiania 6. april 1905, framme i New York 18. april 1905. Han skal til San Francisco. Han har betalt billetten sjølv. Han skal treffe broren John Eliassen i 6 Howard Street, San Francisco, Cal. Han har ikkje vore i USA tidlegare. Han har billett heilt til San Franc. Medreisande er systera Marta Eliassen.
Samtale med Jakob Koppen: Elias var bort til Amerika 1 gong. Han kunne bruke begge hendene like godt og fekk difor ekstra betaling.

Sivert Martinus E. Koppen (2.8.1870-?), reiste til Amerika( s.63 BSVD).
Reisedato: 2.juni 1892, Linje: Allan Line. Yrke: dreng Reisemål: Minnesota. Billett: her
Medreisande: John Drabløs, Søren Sætreås, Gustav Johnsen Nakken, Johannes Rasmussen Fedten, Hans Barstad, m.fl. Barstad står oppført med heimstad Amerika, yrke: farmer (DigArk EÅ).
Folketeljing USA 1900: Seaver Koppen f. aug 1870, 29 år, singel, immigrerte 1892, han har vore 8 år i USA. Han er ein av fleire gardsarbeidarar frå mange nasjonar. Det kan sjå ut som dei arbeider for ein som heiter Clyde Preston. Dette var i Bohnsack Township, Traill, North Dakota.

Johannes (Johan) Matias Koppen (19.5.1876-?) reiste til Amerika. Han hadde barn (f. 14.03.1903) utanfor ekteskap (s.63 BSVD)
Reisedato 15. okt 1902. Johan E. Koppen, 26 år ugift sjømann med Allan Linjen , Calefornien. Utvandrertillatelse. Billett: her. Medreisande: Peder E. Koppen Lisa Koppen, Gustav Høistøl (EÅ DigArk).
USCD: Ein finn John Eliasen, Master Mariner, på ymse adresser i San Fr. tidleg 1900: 22 East St South i 1903. 22 East i 1904. 22 East Street South i 1905. 1526 Sanchez i 1907. John M Eliasen Master Mariner i 6 Howard i 1907. 1526 Sanchez i 1908. 6 Howard i 1911. 1026c Shotwell i 1912. 580 Precita Ave i 1918 saman med Bergette. 156 Tehama i 1923.
USCityDir1918: John og Bergetta Eliasen budde i r 580 Precita Av.
Folketeljing USA 1920: John Eliasen, 43 år, utvandra 1896, statsborgarskap i 1910, yrke: mate [styrmann]. Kona Bergitte 34 år, utv. 1902. Dei har borna Edvard 13 år og Wilhelmina 8 år, fødde i California. Busett i Precita Ave, District 121, SF Assembly District 23, San Francisco, California. Ikkje sikkert det er rette person. Utifrå alderen til sonen kan dei ha gifta seg i 1907.
NYPL 1902: Brigitte Stenstad 17 år reiste med SS Ethiopia frå Glasgow 23.10, framme i New York 5.11.1902. På dette dokumentet er det vekk rive noko av sidene. Her er nokre norske sjømenn som ikkje viser namna på. Det spørst om John Eliasen er ein av dei. Dei skal ”join the ”SS Nedenæs””. Det var på denne tida John Eliasen drog over i fylgje EÅ.
WW1DraftRegCard: John Eliasen, 42 år, f. 19. mai 1876, yrke: first Officer Loop Lumber Comp. S.S. F.[?] S. Loop. San Francisco. Næraste pårørande Bergette Eliasen 580 Precita Ave. San Francisco. Høgde: Medium. Bygning: Stout. Blå auge, mørkt hår.
CalDeathIndex: John Eliasen, f. 19.5.1876, d. 27.10.1954 I SanFrancisco. Mors og fars fødenamn: Volden. Dette må vel vere provet på at det er vår mann.
Det ser ut for at John og Bergette Eliasen f. 1887 har vorte skilde. I eit dokument finn me Bergette Ellesen, fødd Stenstad, skilt, gift med John Eliasen. Ho døde 7.6.1944 av indre bløding p.g.a magesår i tolvfingertarmen. Ho har vore 40 år i California. Kremert 9.6.1944 Memorial Park. Har vore på sjukehuset i Marinship Hospital Sausalito. I folketeljinga 1930 har ho status som skilt. Då bur ho saman med sonen Edward 23 år i Nor Street[?].
Folketeljinga 1930: John Eliasen 51 år [stemmer ikkje], Sea Captain, gift med Jennie Eliasen 35 år. Ho var 16 år ved fyrste ekteskap. Han var 28 år ved fyrste ekteskap. Ho var fødd i Washington av britiske foreldre[Begge har nok vore gifte tidlegare]. Han hadde utvandra i 1900. Dei bur i Bryant Street 196, District 121, San Francisco. Dei leige husværet.
Folketeljing USA 1940: John Eliasen, 63 år og kona Jennie Eliasen 44 år, bur i Tyler Brooklyn township, Oakland, Alameda, California. Dei budde i San Francisco i 1935. Han var fødd i Norge. Ho var fødd i Washington. Han er Sea Captain, Master Mariner. Han eige husværet her som er verdsatt til 1250 $.
USCD: John Eliasen, Master Mariner og Jennie Eliasen bur i 578 Precita Ave i 1931, 576 Precita Ave i 1934, 27 Albion i 1935, 7JC Oakland Cal. i 1940. I 1948 finn me John og Jean Eliasen i Precita Ave.
Samtale med Jakob Koppen: Etter at Johan var i Amerika fyrste gongen kom han heim til Norge ein tur. På eit misjonsstemne på Hareid traff han ei som heitte Oluffa frå Abelgarden, Dalslisjebøen, som han tykte så godt om. Det resulterte i at ho vart gravid. Men så var det at ho var forlova med ein annan. Johan reiste til Amerika før barnet (Johanne) vart fødd. På jenta si side har det vore hevda at Johan stakk av. Men frå Johan si side (Koppen) har det vore hevda at han ikkje var god nok i hennar familie og difor reiste han. Bestefar til Jakob (Elias) brevveksla med Johan. Johan var også fiskar i Alaska. Marie Velsvik hugsa Johan og let vel av han. Ho sa at han var ein staseleg kar og var godt likt av damene.

Peder Gustav E. Koppen(19.2.1881-?), reiste til Amerika, s. 63 BSVD.
Peder E. Koppen Reisedato 15. oktober 1902, 21 år, ugift, arbeider med Allan linjen til Calefornien. Merknad: Rodeseddel. Billett: her. Medreisande: Johan Koppen, Lisa Koppen, Gustav Høistøl (Dig ark EÅ).
Folketeljing 1910: Peter Eliasen, 29 år norsk, fiskar utanskjers (Deep Sea). Ship Tacoma. District 0001, San Francisco Assembly District 28.
Folketeljing 1920: Peter G. Eliasen, 39 år, innvandra 1902, statsborgar 1911, losse/laste arbeidar på ”Docks” . Gift med Karen, 39 år utvandra i 1908 saman med sonen Erleng 18 år. I tillegg har dei borna Charles 9 år, Peter 9 år, Valborg 7år, Alma 5 år, Walter3 2/12, Alexander 0 år.Dei bur i Precita Avenue. Altså i same gate som John Eliasen.
USCD: Dei budde i 42 Precita Ave også i 1923 og Peder er sjømann.
Folketeljinga 1930: Pedar G. Eliasen, 49 år, second mate, sjømann, og kona Karen 50 år med borna: George 19 år Custom Clerk, Valberge 17, Alma J. 15, Walter 13, Ramond 10, Reynold 7. Alle borna fødde i California. Dei bur i Shotwell Street, District 123, San Francisco. Dei leige husværet.
Slektstre Anc. Sandiobrien1: Peder Gustov Eliasen f. 1881 d. 8.10.1951, gift med Karen Johansen f. 1881. Dei fekk 7 born, 2 i live 2011. Fyrste barnet Elling f. 1902. Ikkje sikkert Peder var rette faren.
WW1Draft RegCard: Peder Gustav Eliasen, f. 19. feb 1881, adresse 3040 Army Street, San Francisco. Yrke: Stevedore [stuar, losse/laste arbeidar], ikkje i arbeid for tida. Medium høg, medium bygning. Blå auge, blondt hår. Næraste: Karen Eliasen. Underteikna sept. 1918.
CalDeath Ind: Peder Gustov Eliasen f. 2.2.1881 [dato feil] d. 8. Okt 1951, San Francisco. Mors og fars namn: Volden.

Elisa Marie (27.4.1883-?), reiste til Amerika, gift der, s. 63 BSVD.
15. oktober 1902 reiste 20 år gamle Lisa Koppen ugift arbeider med Allan linjen til Calefornien. Bilett her. Medreisande Peder Koppen, Johan Koppen, Gustav Høistøl (Dig Ark. EÅ).
Samtale med Jakob Koppen: Ho vart gift med ein mormonar og kutta alle band til Norge. Ho busette seg i mormonarstaten Utah. Bestefar til Jakob fekk brev frå ein av sønene hennar som bad om å få ei oversikt over heile slekta i Norge slik at han kunne døype seg for alle. Men han fekk det ikkje. Han meinte at det var nok å vere medlem av den norske kyrkja. Ei dotter kom på besøk til Koppen ein gong, men ho var ikkje mormonar.

Marte Lovise (30.12.1885-?), reiste til Amerika, s. 63 BSVD.
ETrhDigArk: 3.4.1905 reiste Martha Elias. Koppen, f. 1885, ugift, tenestejente, frå Volda, Med Scandinavien linje via Xania til San Francisco på tenestearbeid. Billlett betalt i Amerika.
NYPL, 1905: Marta Eliassen, 19 år, frå Volden, singel reiste med ”Oscar II” frå Kristiania 6. april 1905, framme i New York 18 april. Ho skal til San Francisco, Cal., for å treffe broren John Eliassen, 6 Howard Street. Det er J. Eliassen som har betalt billetten. Ho reiser saman med broren Elias Koppen.

Jakob Martinus Andreas Koppen (2.6.1898-13.10.1927), døde i ulukke ved skogarbeid i staten Washington, s 63 BSVD.
12. mars 1923 reiste Jakob Mathias Andreas Eliassen Koppen, f. 1898, ugift, arbeidar, frå Volda. Reisemål Washington, Merknad: Utv. attest. Billett: Nei. Fleire frå Volda reiste same dato med same linje: Johan Rasmussen Drabløs, Einar Magnus Eliassen Koppen, Gregorius Sørheim, Asbjørn Engeset, Ingeborg Håskjold, Ragnhild Håskjold (mor og dotter skal til sin mann og far)(EÅ DigArk).
Border Crossings, Canada- USA, 1923: Jakob Koppen, 24 år, singel, frå Volda, reiste med SS ”Regina” frå Liverpool 17. mars 1923, framme i Halifax 25 mars 1923. Far: Elias Koppen. Han kryssa grensa til USA ved St Albans, Vermont. Han skal treffe ven Peder Knudsen i 1012- 17th Street, Bellingham, Washington. Han reiser saman med broren Einar Koppen 20 år. Andre frå Volda som reiser i lag men med anna reisemål: Johan Drabløs 22 år, Gregorius Sorheim 31 år og Asbjorn Engeseth 25 år. Alle har betalt for reisa sjølve. Dei er usikre kor lenge dei vert verande i USA.
Samtale med Jakob Johannes Koppen f. 1928: Jakob Koppen arbeidde i skogen. Eit tre datt ned som han fekk over seg. Pete Sundnes fann grava hans i Seattle. Han hadde også vore på fiskeri i Alaska.

Mathias Kristoffer Koppen (21.8.1900-24.6.1980), var ei tid i Amerika, busett Digernes i Ørsta, s. 63 BSVD.
17.1.1924 reiste Mathias Kristoffer Eliassen Koppen, f. 1900 frå Volda, ugift fiskar til USA. Billett: Penge. (EÅ DigArk). 19.1.1924 reiste 4 andre dalsfjordingar: Rasmus Løvig, Jakob Drabløs, Nils Sæthre og Ole Tilseth.
Mathias Koppen, 24 år, singel, fiskar, reiste med SS ”Doric” frå Liverpool 26. januar 1924, framme i Halifax 3. februar 1924. Billett betalt sjølv. Far: Elias Koppen. Han skal treffe broren Jakob Koppen i Bellingham, Washington. Han har intensjon om å vere i USA for alltid. Han kryssa grensa til USA ved St Albans, Vermont.
Samtale med Jakob Koppen: Mathias var far til Elias Koppen i E. Koppen og Sønner, no Koppen Industri i Furene.

Einar Magnus Koppen (15.3.1903-14.12.1961), var ei tid i Amerika, busett Ørsta (s.63 BSVD).
EÅ DigArk 1923: 12 mars 1923 reiste Einar Magnus Eliassen Koppen, f. 1903 ugift, arbeidar, frå Volda med White Star Line til Washington. Utv att. Billett: Nei Han reiste saman med broren Jakob Koppen og ei rekkje andre frå Volda. Sjå fleire opplysingar under Jakob Martinus Andreas Koppen.
SKDiVDigArk: Einar Magnus Eliassen Koppen f. 1903, ugift, utflytt 14.3.1923 til USA.
Samtale med Jakob Koppen feb. 2012: Einar fekk seg jobb på vegen Rovde-Velsvik, seinare Møre Lenestolfabrikk. Jakob har eit syskjenbarn (son til yngste broren til Jakob sin far), Einbjørn Arne Koppen. Han flytte tilbake til Ørsta. Han var bort og leitte etter spor til folk som var frå Eliasgarden.

Høystøylen

Gustav Andreas P. Høystøyl (29.10.1881), sjå også Nedstegarden Heltnane (BSVD s.67).
EÅ DigArk, 15. oktober 1902 reiste Gustav P. Høistøl, 21 år, ugift, arbeidar med Allan linjen til California. Merknad: Rodeseddel. Billett: Her. Medreisande: Peder E. Koppen, Johan E. Koppen, Lisa Koppen, Nikolai Bjerknæs 19 år.

Person nemnt annan stad?: Rasmus Johannes Sivertss. Løndal var ei tid i Amerika, flytte sidan til Espenakken.

Utvandrarar frå Velsvika nedskrive av Per Ole Reite.Next »