Blog Image

Utvandringa frå Volda

Voldautvandring på nett

Utvandringa frå Volda er truleg noko som opptek mange, både i vår eiga kommune og ute i den store verda. Dette er nettstaden som vil vere ein kanal for interesserte. Målet er å samle opplysingar om dei som drog ut. Legg gjerne inn ein kommentar eller skriv e-post til: perolereite@voldautvandring.com

Utvandra frå Dalsbygda

Frå Dalsbygda Posted on Mon, December 07, 2020 21:19:18

Utvandra frå Dalsbygda frå Eidset til Rossetvikane

Nedstegarden, Eisset

Knut Andreas Rasmussen (19.4.1842-21.6.1905) gift og busett her (BSVD s. 515).

Skanna kyrkjebøker, Ministerialbok Volda i Volda, Utflytte 1901: Tømmermand, Knut Andreas Rasmussen til Amerika, f. 1842, reiste til Amerika 1901. Usikkert om han verkeleg reiste til Amerika.

EÅ DigArk: 5.12.1901 reiste Knud R. Eideseth, 55 år, gift, tømmermann, frå Volden, med Dominionlinien til Chikago. Billett: Prepaid. [Er det ein av sønene som har spandert billett på han?]

Rasmus Andreas Kornelius [Knutss.] Eidset (8,5.1863-?), reiste til Amerika, gift der (BSVD s. 515).

EB DigArk: 18.10.1886 Reiste Rasmus Knutsen Esesæt, 23 år, f. 1863, føde og bustad Volden, ugift tenestedreng med American Linie. Medreisande frå Ørsta i Volda: Lauritz Knutsen Bjørdal, Paul Johnsen Bjørdal, Arne Kristiansen Brautesæt, Anders Henriksen Ørstenvik, Elisabeth Magnusdatter Rebbestad.

RSMNH: Alle frå Ørsta skal til Marinette i Wisconsin, på skogsarbeid. Otto B. Olson Brautaset er reiseleiar.

NYPL 1886: Rasmus K. Esesæt, 23 år, arbeidar, reiste med SS ”Servia” frå Liverpool, framme i New York 9.11.1886, skal til Wisconsin.

Folketeljing i USA 1910: Andrew Knutson 46 år, Kona Elisabeth 44 år [Han kan ha gifta seg med Elizabeth Magnusdatter Rebbestad f. 1865 rett etter at dei immigrerte. Alle årstal tilseier at det kan vere henne og han Rasmus som  sannsynlegvis har teke namnet Andrew Knutson]. Dei kom fram i 1886 og har vore gifte i 20 år.  Han er snikkar, kontraktør, men har vore 10 veker utan arbeid i 1909. Dei har borna: Louise 16 og Theodore 13 år. Andrew Knutson har fått statsborgarskap. Dei bur i Elizabeth Ave., Marinette City, Wisconsin.

Folketeljing USA 1920: Andrew Knutson 56 år, enkemann, snikkar, fekk statsborgarskap i 1906. Han har borna: Louise 25, Theodore 22 år og Linwood 7 år. Han eig heimen (pantsett) i Elizabeth Avenue, Marinette, Wisconsin. Her står det at han immigrerte i 1888, men det skal vel vere 1886 som i folketeljinga 1910.

Folketeljing 1930: Andrew Knutson 66 år og kona Carrie 51 år og sonen Linwood 18 år. Andrew immigrerte i 1886. Kona er ikkje norsk, men det er vanskeleg å tyde kvar ho er frå. Det kan sjå ut som at begge har vore gifte tidlegare. Vanskeleg å tyde yrke, men eit eller anna med Cabinet ….. og Showcase……

Knut Olai Eidset (15.7.1867-?), reiste til Amerika, gift der (BSVD s. 515).

Sivert Martin (7.4.1892-1978), reiste til Amerika 1909, gift 2 gonger, busett San Francisco, CA, prest (BSVD s. 515).

EÅ DigArk 1910: 23.4.1910 Sivert Martin A. Eidseth, f. 1892, ugift, gardsarbeidar, frå Volda, med Hvide til Kanada. Rodesetel. Billett: Nei. Medresiande: Sæmund Olai J. Aksnæs til Canada, Knut Johan Olai P. Ulvestad til Minnesota, Ole Sigvald Pedersen Sætre til Minnesota, Elias Andreas J. Hesteflot til Canada.

Canada Soldiers WW1, Attestation Paper Canadian Overseas Expeditionary Force: Det kan sjå ut som at Sivert Martin Eidsath har verva seg. Han er gift og har yrke som prest (preacher). Underteikna 3. mai 1918.

Folketeljing 1920: Sivert M. Eidsath, 27 år, student på College og kona Olivea (f. i N. Dak. Av norske foreldre), 28 år også student på College, busett South Jakson,Bluffton village [?], Richland, Allen, Ohio.

Border Crossing Canada-USA: Sivert og Oliva kom frå Edmonton i Canada og skal til Bluffton i Ohio. Dei skal gå på Bluffton College i Ohio. Sivert har eit ”slight scar left forehead. Sivert har ein ven i Edmonton som heiter Jon Price. Registrert september 1919.

USA Declaration of Intention 1936: Sivert Martin Eidsath, 44 år (f. Volda 7.4.1892), no busett 1747 Leighton Ave., Los Angeles, Los Angeles, Calif. Yrke: Minister

[prest]

, blå auge, light brown hår, 5 fot 9,5 t., 172 pound. Canadisk statsborgar. Han vart gift med Oliva 8. jan 1918 i Edmonton, Canada. Ho vart fødd i Mobridge,South Dakota,14. des 1890. Dei kom til Portal N. Dak. 24.9.1919 for å busette seg der, men dei bur no i Los Angeles, Calif. Han har 2 born: Norman f. 13.10.1920 i Blufton og Harold 21.6.1927 i Englewood. Begge fødde i Ohio., men no busett i Los Angeles. Underteikna og sverga  16. april 1936.

USA Petition of Naturalization 1938: Nesten som ovanfor. No busett 1749 W, 42nd Street, Los Angeles, Calif. Han og kona kom til USa via Portal, N. Dak. Med Canadian Pacific train nr. 14. Underteikna 4. april 1938.

SSDI: Siste adresse då han døde okt 1980: 95456 Little River, Mendocino, California.

California Marriage Index: Sivert M. Eidsath 71 år, f. 1892 gift med Gertrude H. Ward 63 år, 7. Nov. 1963 i Mendocino.

California Death Index: Sivert Martin Edsath f. 7 april 1892 d. 29. Oktober 1980 i Mendocino. Mora sitt pikenamn: Storheim [Stårheim].

Slektstred av bruceshabluk (Anc.): Sivert Martin Eidsath  1892-1980 d. v. Lilltlle River, Mendocino, Cal., Oliva Johnson 1890-1959. Dei fekk sønene: Norman A. Eidsath (1920-1983) og Harold B. Eidsath (1927-2003). Det ser ikkje ut for at sønene har fått etterkomarar.Eigaren av dette slektstredet kan tilby hjelp til undersøking. Han bur i Calgary, Alberta.

?????????Astrid Randine (3.10.1893-10.10.1987) gift med Bernhard Risbergh, busett Sverige. Spørsmålet er om ein skal registrere dei som for til dei nordiske landa?

Øvstegarden, Eisset 

Malene Karoline (4.2.1865-?), reiste til Sør-Afrika, busett Maritzburg, reiste seinare til England, gift med ein Taylor, flytte til Stockport, Manchester England (BSVD s. 517).

Sjå i boka Norsk utvandring til Sør-Afrika om denne utvandringa.

Abel Johannes Eidseth (15.4.1867-?), kjøpte Skrivargarden på Rotset (BSVD s. 517).

Abel Olsen Eidseth var ei tid i Durban, Sør-Afrika som bygningsmann. Han sat i styret i Den Norske Foreining i Durban ca. 1901-1902. Bilde av Abel i ”Norsk utvandring til Sør-Afrika”.

Peder Andreas (Per) Anderss. Eidset 25.1.1889-22.11.1964). Per var 7 år i Amerika. Gift og busett her BSVD s. 517-518).

EÅ DigArk 1909: 15. April 1909 reiste Peder Andreas Andersen Eidseth f. 1889, ugift, fiskar, frå Volda, med Hvide til Minnesota. Merknad: Rodeseddel. Billett: Nei.

NYPL 1909: Peder Andreas Eidset, 20 år, single, reiste med SS “Celtic” frå Liverpool 23. april 1909, framme i New York 3. mai. Han skal til onkel Rev. [prest] O. Dahle I Doris Aitkin [?], Minn. Han har betalt for reisa sjølv heilt fram. Næraste pårørande i Norge: Faren Anders Eidset, Volden.

Minnesota Naturalization Index: Peder Andreas Andersen Eidseth var busett i Crow Wing County 1910-1915.

Folketeljing i USA 1910: Peter A. Eiset, 21 år, ”Hired Man”, singel, gardsarbeidar, kom til USA 1909, busett i Deerwood Township, Crow Wing, Minnesota. Han bur hos familien til Gunerius og Nettie Vang, fødde i Norge. Det er mange nordmenn og svenskar i området.

Folketeljinga i Norge: F for fraværende. Arbeidar på farm. Foreldra var også fråværande under folketeljinga. Skal tru kvar dei har vore?

Fjøsneset – Dalset

Person nemnt annan stad: Johannes Andreas Rasmuss. Reite, nemnt under Inste Dravlausreitane, der han kom frå.

Pergarden, Indre Dale

Person nemnt under anna stad: Kanutte Petrine, nemnt under Ellingegarden, Davlaus-Lisjebøen.

Ole Dahle (15.5.1853-17.1.1933), reiste til Amerika 1881, gift med Regine Guldbrandsen frå Vang, Eidskog i Hedmark (1859-1948), busett Aitkin MN, Ole var prest (BSVD s. 527).

Folketeljing i Norge 1875: Ole Dahle, ugift, f. 1853 i Volda, tyende, snekkerdreng hos Nils Kristoffer Scheldrup i Kipervigen, Ålesund (snedker Skjeldrup) .

MUNiA: Ole Dahle, prest i Aitkin, Minn.

Folketeljing i USA 1880: Ole Dahl 27 år, sjømann, busett i Minneapolis, Hennepin, Minnesota. Usikker på om dette er rette mann.

Folketeljing Minnesota 1885: Ole Dahle 32 år, busett i Minneapolis, Hennepin, Minnesota. Usikker, men visgsleattest, sjå under, kan tyde på at Ole har budd ei tid i Hennepin.

Minnesota Marriage Index: Prest Ole Dahle gift med Regina Gulbrandson 27. juli 1886 i Henneg[p?]in, Minnesota.

Folketeljing Minnesota 1895: Ole Dahle 40 år, har vore 15 år i landet, prest i 12 år ?. Han har vore 2 månader i dette distriktet. Han har kona Regina 34 år og borna Anker 7, Astrid 6, Ragna 5, Trygve 3, Borghild 2, Vigo Svare 1. Alle borna fødde i Minnesota. Dei er busett i Farm Island, Aitkin, Minn.

Folketeljing i Minnesota 1905: Ole Dale, kona Regine og borna: Anker 17, Astrid 16 ,Ragna 15, Trygve 13, Borghild 12, Viggo 11, Rolf 8, Ernst 5, Dagni 2. Ole Dale har vore prest i 10 år. Familien bur i Farm Island, Aitkin, Minnesota.

Folketeljing USA 1910: Ole 56 og Regina 50 har vore gifte i 24 år. Dei har borna: Anker G. 21, Astrid P. 20, Ragna 19, Trygve F. 18, Borghild 17, Viggo 15, Rolf 12, Ernst 10, Dagny 7. Ole og Regina kom til USA 1880. Ole er prest i Norwegian Church. Anker er arkitekt på hus. Ragna er lærar på Country School. Trygve og Viggo er gardsarbeidar på Home Farm. Dei er busett i Farm Island Township, Aitkin, Minnesota.

Folketeljing USA, 30 jan 1920: Ole Dahle, kona Regine og borna: Trygve F. 28, Borghild 25, Vigo S. 24, Rolf 21, Ernst E. 19 og Dagny 17. Dei er busett i Starbuckk Village, Pope, Minnesota. Ole kom til USA 1880. Statsborgar i 1897. Ole er Preacher of the Gospel. Sonen Ernst er lærar på Public School. Dei andre har ingen yrkestittel. Det er mange nordmenn og andre skandinavar i området.

Folketeljing USA 1930: Ole og Regina Dahle 76 og 70 år, samt dottera Borghild 37 år, sjukepleiar er busett i Newman Irose [?] City, Shell Creek, Madison, Nebraska. Her står det at Ole kom til USA 1881, Regina i 1880. Dei leige husveret her. Ole var 33 år når dei gifta seg, Regine var 27 år.

Slektstredeigar Kateschusterstattmiller (Anc.): Ole Dahle og Regina Gulbrandsen hadde sonen Trygve Dahle (1891-1987). Han vart gift med Agnes Hazel Tastad. Dei fekk ei dotter.

Ein kan  slå fast at Ole og Regine fekk mange etterkomarar.

Minnesota Death Index: Ole Dahle d. 13. jan 1933 i Aitkin. Ikkje heilt sikkert om dette er vår mann.

Peder Nikolai Andreass. Dahle (29.3.1856-?) var ei stund brukar av Pergarden. Peder reiste til Natal i Sør-Afrika 1882 saman med systera Kanutte og hennar familie. Peder gift med Ane Berte Samundsd Vatne frå Vatne i Ørsta, busett Marburg Natal. Peder omkom i ei gruveulykke i Johannesburg-området BSVD s. 527.

NUTSA: Peder Dahle d. ca.1890. Sjå meir i Norsk utvandring til Sør-Afrika s. 123.

Peder Andreas [Pedersen Dale] (13.8.1891-1910), reiste til Canada BSVD s 527.

EÅDigArk: 31.3.1910 reiste Per Andreas Pedersen Dahle, f.1891, ugift, fiskar, frå Volda, med Canadian til Canada. Rodesetel. Billett: Nei

Jon Alfred [Pederss. Dale] (26.7.1902-5.9.1980), reiste til Canada, busett Vancouver.

EÅ Dig Ark: 20. april 1923 reiste Johan Alfred Pedersen Dale f. 1902, ugift, gardsarbeidar, frå Volda til Canada. Billett: Nei. Det var mange sunnmøringar som reiste denne dagen.

Declaration of Passanger to Canada: John Dale, 20 år, gardsarbeidar, frå Volda. Skal ta gardsarbeid i Canada. Han skal reise med SS ”Rigina” 27. april 1923. Han skal til K.O. Brune i Port Arthur, Ont. Han har betalt reisa sjølv. Han har 150 $. Næraste pårørande i Norge: Faren,  Peder Dale. Underteikna av Jon Alfred P. Dahle og Boooking Agent Harald Moa i Ålesund. Dokumentet stempla i Quebec 10. mai 1923.

CanPL: John P. Dale, 26 år, frå Ålesund, Norge, reiste med SS ”Montrose” , frå Liverpool 8. mars 1929, framme i St. John, N.B. 18. mars 1929. Han har vore i Canada tidlegare frå 1923 -1928 i Vancouver B.C. Han skal til Nootka Pak. Co, Vancouver Block, Vancouver B.C.

NYPL 1939: John Dale, 36 år, f. Volda, singel, fiskar. Han fekk statsborgerskap i Canada 29. august 1929. Han reiste med ”Oslofjord” frå Oslo 17. juni 1939, framme i New York 26. juni 1939. Han har bustadadresse i Vancouver på York Hotel.

Sverre Reite hugsar Jonny Dale som ein av mange norsk fiskeskipperar i Vancouver.

Instebakkane, Ytre Dale

Person nemnt under Sammelgarden, Ytre Åmelfoten: Rasmus Kornelius Knutss. Dale var ei tid i Amerika (BSVD s. 429 og 537).

Ytstebakkane, Ytre Dale

Johannes Andreas (John) Knutss. Dahle (8.10.1870-?) gift 28.4.1897 med Olave Hansine Olsd. (19.6.1875)frå Brunene. Johannes reiste til Amerika 1899, busett Cloquet, MN. Olave reiste også. Dei hadde pleiesonen Teodor. (BSVD s. 540).

Folketeljing USA 1910: John Dahle, 39 år, og kona Oliva Dahle 34 år, gifte i 13 år , har fått eit barn som er død. Dei har adoptivsonen Theodore, 6 år. John og Oliva immigrerte i 1899. John har fått statborgarskap. Han jobbar på sagbruk. Dei eig husværet i 15th Street, Cloquet City, Carlton, Minnesota. John har ikkje vore utan arbeid siste året. Det er nokre fleire nordmenn I området, men fleire svenskar.

Folketeljing USA 1920: John K. Dahle 47 og kona Oliva H. Dahle 43, immigrerte i 1897. Statborgarskap i 1905 [?]. Dei har ein farm med mjølkeproduksjon i McGregor Township, Aitkin, Minnesota. Det stemmer ikkje med alder og immigrasjonsår her, men eg trur det er dei likevel. Dei eig eigedomen, men den er pantsett. John K. Dahle 59, kona Olive Dahle 53 og sonen Theodore Dahle 25 år. John og Olive immigrerte i 1899. Theodor [adoptivson] er fødd i Minnesota av norske foreldre. John jobbar på sagbruk som ”millwright”. Theodore jobbar på papirfabrikk (paper mill). John og Oliva eig husværet (Verdi 2500 $) i 8th Street, Knife Falls Township, Cloquet, Carlton, Minnesota. Kan ikkje finne fleire nordmenn i nærleiken. Ein tysker leiger rom hos dei: Ernest Leloff.

Folketeljing USA 1930: John K. Dahle 57 år og kona Olive Dahle 53 år og sonen Theodor Dahle 25 år er busett i Eight Street, Knife Falls Township, City of Cloquet, Carlton, Minnesota. John og Olive immigrerte i 1899. Dei eig husværet til ein verdi av 2500 $. John er Millwright på Lumber Mill. Theodor er Back Inder [?] på Paper Mill.

Minnesota Death Index AC: John Knute Dahle d. 7.8.1942 i Carlton County 1942. Usikkert om dette er John K. Dahle.

Brunene

Zakarias Nikolai Brune (9.12.1858-1907), reiste til Amerika 1881, busett Fort Williams, Ontario, Canada, omkom ved ei ulukke (BSVD s. 545),

EBMR DigArk:  6.5.1881 reiste Zakarias Olsen Brune, 22 år, f. 1859, føde og heimstad i Volda, ugift, gardbrukarson, med Allan Line. Medreisande frå Volda: Andreas Carstensen Eikrem (prepaidticket), Iver Olsen Næs, John Sjursen Sundalsaas og kona Dorthe Olsdtr., med 3 born.

Minnesota Naturalization Index Delclaration of Intention: Sakarias Olsen Brune, registrert i Polk County.

Minnesota Land Records: Sakarias O. Brune registrert med ein landeigedom. Registrert  2. desember 1883. Areal: 120 Acres. Land Office: Crookston. Det står fleire opplysingar på dokumentet (Ikkje original).

MUNIA utgitt 1913: Zakarias Olsen Brune, død, udv. Fra Dalsfjorden, Volden, Søndmøre, som en af de allerførste Udvandrere fra Dalsfjorden, var ved sin Død Arbeidsformand i Fort Williams, Can. Brødrene: Knut O. Brune, Sjømandsmissionær, Mobile, omkr. 1900; senere i Fort Williams, Can. Sivert O Brune, Brobygger sammesteds. Ole D. Brune er Elektriker og Arbeidsformand i Cloquet, Minn.

Knut Olai Brune (24.5.1864-7.1.1927), flytte til Hesteflotane, gift der med Randine (Dina) Johannesd. Hesteflot. Dei utvandra til Mobile, Alaska [Her skal det vel vere Alabama], seinare Fort Wiliams, Ontario, Canada. Han arbeidde i sjømannsmisjonen. Randine flytte attende til Norge 1908. (BSVD s. 545 og 584).

EBMR DigArk: 16.9.1895 reiste Knud Olaj Olsen Brune f. 1864, assistent ved sjømannsmisjonen, kona Dina, 25 år og borna Thorvald Oscar 2 år f. Rouen 1893 1, Johannes Andreas f. 1895 Rouen. Alle med heimstad Volda. Systera til Knud, Nicoline Martha Brune var også med. Dei skulle reise med Thingvalla.

NYPL 1895: Knud Brune 31 år, misjonær,  kona Dina 25 år og barna Thorvald og Johannes reiste med SS ”Island” frå Kristiansand til New York. Nicoline Brune (Systera til Knut), tenestejente 25 år er også med. Passasjerliste underteikna av kaptein W Skjødt 5. oktober 1895[sannsynlegvis ankomstdato]. Dei skal til Mobile, Ala.

Folketeljing USA 1900: Kant O. Brune f. mai 1864, 33 år, og kona Dinah M. Brune f. aug 1870, 29 år. Dei har vor gifte i 8 år, og har fått 5 born, der 3 lever. Dei kom til USA 1895. Dei er busett i Spring Hill, Mobile City, Mobile, Alabama. Dei eig huset (pantsett). Borna som bur hos dei: John f. 1895 i Frankrike , Oscar f. 1898 i Alabama, Harold f. 1900 i Alabama. Knut og Dinah utvandra i 1895. Kant er prest (”preacher”). Her bur også broren til Dinah, Peter Johnston f. 1874, fotograf, kom til USA 1896. Her bur også tenaren Carrie Tvedt f. 1860.

EKristiania Dig Ark: 6.6.1902 reiste Knud O. Brune 38 år, gift, misjonær, heimstad i Amerika med Montebello (Bennett Line) til Sault St, Marie O. Medreisande: Broren, Sivert Tobias Ols. Brune.

EBDigArk: 8.7.1904 reiste Randine Martha Johannesen Brune, f. 1870,34 år, teglværkseiers hustru, manden i Amk. Med Canadian Pacific til Fort William Ontario. Ho var fødd og busett i Volda. Ho har med seg borna: Johs Andr. Knutsen Brune, 9 år, f. 1895 Frankrig, bustad Volden og Peder Theodor Knutsen Brune, 3 år, f. 1901, Chrania, bustad Volda, alle til Fort William, Ontario.

UK incoming Pass. List. 1909: K.O. Brune 45, og S.O. Brune 26, reiste med SS ”Empress of Britain” frå Halifax til Liverpool, desember 1909, med billett til Aalesund.

EÅ DigArk: 11.5.1912, reiste Knut Olsen Brune, f. 1864, gift, gardbrukar, med Canadian til Ontario, USA på forretningsreise.

Ontario, Canada, Deaths: Knut Olson Brune, f. Norge 1864 d. 7.1.1927. Knut sine foreldre var Ole Brune [Brune-Ola] og Torine f. Mork. Knut hadde adresse i Port Arthur. Han haddde yrke som Millwright, [Dette er ein arbeidar som monterar og reparerar maskinutstyr i ein fabrikk]. ” Industry: Elevator” Knut døde på hospitalet i Thunder Bay, Port Arthur, Canada. Informant: Sivard Brune, bror til avdøde, busett i Kenora, Ontario. Namn på dokter: P.M.Ballantyne. Knut har gjennomgått ein Gastrostomy operasjon. Han har hatt diagnosen: Carcimona of the Olsophagies Olsophagies [?]. Det kan sjå ut som han har vore innlagt sidan juni 1926. Knut vart gravlagt påMountain view Cemetery, Ft. Wm. Begravelsesbyrå: Everest-Thomson Co.

Ole Martinus Brune (11.4.1866-?), reiste til Amerika 1887, gift med Annie, busett Cloquet, MN, Ole var elektrikar og arbeidsformann (BSVD s.545-546)

EBMR DigArk: 6.5.1887 reiste Ole Olsen Brune, 20 år, f. 1867, føde og heimstad Volda, ugift, ”gaardmannssøn” med Allan Linien. Medreisande frå Volda: Ole Knudsen Reite f. 1866.

NYPL 1887: Ole O. Brunne, 21 år,  reiste med SS ”Etruria”(Cunard Line) frå Liverpool, framme i New York 23. mai 1887. Ikkje heilt sikkert dette er vår mann. Her er også ein Ole K. Brunne, 21 år. Kan det vere Ole K. Reite. I emigrantprotokollen reiser dei to i lag. Alder stemmer.

EÅ DigArk: 12.4.1894 reiste Ole Brune, 27 år, ugift, rørleggar, frå Minnesota (Oprindelig Volden) med Cunard linjen til Amerika. Billett:Her. Medreisande frå Volda: Peder Sjursen Moe, Lauritz Sjursen Moe, Thorbjørn Knudsen Meg 33 år, Knud A. Olsen Lillebø, 22 år.

Folketeljing USA 1900: Ole Bruno f. 1866, 34 år, kona Annie Bruno, f 1878, 22 år. Dei har borna Carl, f. 1867, 3 år og Oluf, f. 1899, 1 år. Ole og Annie har vore gifte i 4 år. Ole immigrerte i 1887. Han har vore 13 år i USA. Ole sitt yrke: Steam Fitter [?] Mill. Dei er busett i Knife Falls, Cloquet Village, Carlton, Minnesota. Dei har to leigebuarar: Oscar Almquist og Chas. Ihle.

Folketeljing Minnesota 1905: Ole Bruno 39 år, kona Anna 22 år, og borna: Carl 8, Ollof 6, Henry 4, Lillian 1,  er busett i Ave E., Cloquet Ward 1, Carlton, Minn. Ole sitt yrke er ”Steam Fitter”.

Folketeljing USA 1910: Ole Bruno 44 år, frå Norge og kona Annie Bruno 32 år, frå Sverige, busett i Cloquet, Carlton. Ole immigrerte i 1888, Annie i 1894. Dei har vore gifte i 15 år og har 5 born: Carl [?] 13, Oluf 10, Henry 9, Lilian 6, Helen 3 år. Det ser ut som at dei bur i same distriktet (Cloquet) som John K. Dahle.

NYPL 1927: Ole Bruno, 61 år og Anna Bruno, 49 år reiste med SS ”Gripsholm” frå Gøteborg 30.7.1927, framme i New York 8.8.1927. Dei er busett i Cloquet Minnesota. Passet deira utskrive i Washington DC 4.5.1927. [Her har dei sikkert vore ein tur heim til Skandinavia].

Folketeljing USA 1930: Ole Bruno 63 år, kona Anna Bruno 52 år og borna: Henry 28 år, Martin 19 år og Mary 15 år er busett i Avenue E, Ward One, Cloquet City, Carlton, Minnesota. Ole var 30 år og Anna var 18 år då dei gifta seg. Dei eig husværet til ein verdi av 8000 $. Ole immigrerte i 1887, Anna i 1897. Det er vanskeleg å tyde yrkestittelen til Ole.

 Minnesota Death Index: Ole Martinus Oleson Brune døde 28.2.1950 i Carlton County.

Nikoline Marte (16.12.1870-9.5.1932), flytte til Åsgårdstrand, gift der (BSVD s. 545).

EBMR DigArk: 16.9.1895 reiste Nicoline Martha Brune, 25 år, f. 1870, ugift frå Volda, gardbrukardatter skal reise med Thingvalla. Ho reiste saman med broren Knut og hans familie, sjå ovanfor.

NYPL 1895: Nicoline Brune 25 år, tenestejente, reiser i lag med broren Knut og familien hans. Dei skal til Mobile, Alabama. Dei reiste med SS ”Island” frå Kristiansand til New York, framme 5. oktober 1895.

Johannes Andreas Brune [Olsen?] (5.1.1873-22.3.1933) tok over Brunene i 1910, gift her. Han dreiv fiskehandel og røykeri i Fosnavågen saman med faren på Brune-Ola-buda.

I fylgje Rolleiv Hjelle: Johannes Andreas Brune var i Sør-Afrika truleg på 1890-talet. Han var der i 2-3 år, og tente ein del pengar. Han var med å starte ”Glimmerdalen gruve” i Osdalen saman med Annanias Myren og Kristoffer Velsvik.

Olave Hansine (19.6.1875-?), flytte til Ystebakkane Ytre Dale, gift der med John Knuts. Dahle. Dei utvandra til Amerika 1899. (BSVD s. 540 og 545)

Sjå meir under Johannes Andreas (John) Knutss. Dahle. Ytstebakkane, Ytre Dale.

Sivert Tobias Ols. Brune (6.7.1882- 1954) flytte til Hesteflotane, Dalsbygda og kjøpte halve garden der. Sivert reiste til Amerika. Han vart gift med Clara Berg, d. 1923, frå Canada. Han gifte seg opp att 1928 med Agnes Danielsen frå Steigen (1891-1958). Busett Fort William, seinare Kenora, Ont. Og Winnipeg, Man., Canada. Han var brubyggjar.

EKristiania Dig Ark: 6.6.1902 reiste Sivert Tobias Ols. Brune, 19 år, ugift, arbeidar, frå Volda, med ”Montebello” (Bennett ”linjen”). Han skal til Sault St Marie O. Han reiste i lag med broren Knud O. Brune.

Border Crossings Canada-USA august 1902: Sivert Olsen Brune, 20 år, singel, sannsynlegvis framme i Quebec 22. juni 1902 med Numidian [?]. Kom fram til Sault Ste Marie, august 1902.

Bord Cross. Can-USA 1925: Vanskeleg å tyde.

UK inc pass: Sivert og Knut reiste ein tur heim, desember 1909. Sjå under Knut Brune.

EBDigArk: 17.4.1910 reiste Sivert Olsen Brune 28 år, f. 1882 ugift, tømmermann, frå Volda, bustad Fort William Canada. Reiser med Canadian Pacific. Han har vore heime i Norge på besøk.

CPL 1910: Sievert Brune 29 år, Bridgeman, stempla: returned Canadians. Han har vore i Canada før, sannsynlegvis i Fort Williams i 7 år. Han kom til Quebec 29. april 1910 med Empress of Britain frå Liverpool.

Sjømenn og krigsseglarar som har vore innom Amerika fleire gonger:

Ola Sverre Brune (28.51902-29.2.1980), styrmann i utanriksfart, var ute under krigen og kom med i konvoifart. Ola kom til New York med Bergensfjord 7. oktober 1939 for å gå om bord i M/S ”Sørvard”. Dei gjekk frå Bergen 29.9.1939.

Sverre Brune (5.11.1903-2.8.1927) sjømann, drukna i Antwerpen.

NYPL 1924:Han var lettmatros om bord i Titania, kom til New York 24. april 1924.

Einar Nordal Brune,(23.6.1919-1942) matros, kom bort under torpedering av ”Inger Elisabeth”.

Sjursgarden, Brunene

Peder Pederss. [Brune] frå Danielgarden, Helset (5.1.1835-?), flytte hit i 1867. Kona hans vart råka av ei snøfonn og døde 18.3.1881. Eldste sonen Peder Laurits f. 1870 drukna same året (22.9.1881). Peder selde garden og drog til Marburg, Natal, Sør-Afrika saman med mange andre frå distriktet. Han tok med seg sonen Ole Johannes (1.3.1873-?) (BSVD s. 548).

NUS-A: Det er ikkje mange spor etter Peder Brune og sonen Ole Brune Etter at dei kom til Sør-Afrika. Peder kom med i militærkorpset Umzimkulu Mounted Rifles i 1883. Men ikkje lenge etter må han ha flytta. I eit brev som er funne i eit arkiv i Pietermaritzburg går det fram at Peder Brune drog til Delegoa Bay (Maputo) i Mosambik for å få seg arbeid: Han døde der om lag 1898. Det var sonen Ole som skreiv dette 10. des. 1910 frå Rand Victoria Boarding House, Germiston, Transvaal.

Ole Johannes Brune (1.3.1873-?) reiste til Sør-Afrika saman med faren. Sjå ovanfor.

Ole Andreas Eliasa Hanss. Brune (30.4.1885-10.9.1965), kjøpte garden her. Han var ei tid i Amerika. (BSVD s. 548).

EÅDigArk: 23.2.1927 reiste Ole Andreas Hansen Brune, f. 1885, gardsarbeidar, enkemann, frå Dalsfjord til Canada. Billett: Nei. Medreisande: Johan Sivert Hansen Lyngnes f. 1899.

CPL 1927: Ola A. H. Brune, 41 år, enkjemann, farmar, frå Volda reiste med ”Stavangerfjord” frå Bergen 25 februar 1927, framme i Halifax N.S. 5 mars 1927. Han skal treffe venen Peder Reite i Lakeport, Queen Charlotte Island, BC. Næraste pårørande i Norge: Systera Anna Brune, Dalsbygda pr. Aalesund. Pass utskrive i Aalesund 14. februar 1927.

Nedste-Hjellane

Jon Britanus (28.9.1858-?), reiste til Amerika, busett Fargo ND (BSVD s. 555).

Jon f. 1858, gjekk Volda høgare Almueskule, reiste til Amerika (DS B2 s. 52)

DS B1 s. 229: Jon Knudsen Hjelle (Dalsbygd), reiste vestover 1881, visstnok over Nordsjøen med den engelske dampbåten ”Hero”. Brev datert 7. mars 1882. Brevet er gjengitt i DS1 s. 229-231. Det er underteikna Jon Knudsen Hjelle. Fargo Cass Co, Dakota.

Datoen trur eg må vere feil. Eg trur han reiste i 1882 og at brevet er datert eit år seinare. Sjå under.

SkannKyrkj Volda Utflytte 1882: Ungk. Jon Britanus Knudsen Hjelle f. 1858, utflytt 28.2.1882, til Amerika. Almind. Udflyttn. Attest D.D.

EBMR DigArk: 3.3.1882 reiste John Knudsen Gjelde, 23 år, f. 1859 [?]frå Volda med Dominion Linie. Merknad: Tjenestedreng 70 kr.

Norway Heritage.com: ”Hero” (Wilson Line) gjekk frå Bergen 11.03.1882 via Stavanger til Hull. Korresponderande skip frå Dominion Line var SS ”Brooklyn” frå Liverpool til Portland, framme 3.4.1882.

Vanskeleg å finne John Knutsen Hjelle. Her er nokre alternativ:

—————————————————

Folketeljing USA 1900: John Knutson f. sept 1858 gift i 17 år med  Mary f. mai 1856. Her står det at han immigrerte i 1880, men at han var 20 år då. Borna Carl, Martin Hans og Nellie. Dei bur i Moorhead, Clay, Minnesota. Her er mange fleire nordmenn. Fødselsdato stemmer her, men ikkje immigrasjonsår.

—————————————————

Folketeljing Minnesota 1895: John Hjelle, 36 år frå Norge gift med Ingeborg Hjelle 36 år. Han har vore 6 år og 1 månad her i staten, også i dette distriktet, Holt Marshall, Minnesota. Dei er farmarar.  Marthe Hjelle 74 år er også busett hos dei. Usikkert om dette er vår mann. Folketeljing i juni. Alderen stemmer her.

Folketeljing USA 1900: John Hjelle f. jan 1861, 39 år gift i 18 år med Ingeborg f. sep 1860. Han kom til USA 1880, ho i 1882. Her bur også mora hennar, Martha Bertelsen f. jan 1821, 79 år. Fødselsdato på John Hjelle tilseier at det ikkje er vår mann. Dei bur i East Valley, Marshall, Minnesota (8. juni 1900).

Folketeljing Minnesota 1905: John og Ingeborg Hjelle begge 43 år, bur i Holt, Marshall, Minnesota. Han er snikkar, ho er housekeeper. Dei har budd 7 månader her (juni 1905). Heile sida er full av folk som ættar frå Norge. Usikkert om dette er vår mann

Folketeljing Manitoba, Canada 1906: John Hjelle 45 år og kona Ingeborg 45 år, immigrerte til Canada i 1905. Folketeljing 26. juni 1906, Marquett, Manitoba, Canada. Usikker. Stemmer ikkje med alder.

——————————————————

Kanskje det er meir truleg at personen nedanfor er vår mann:

Folketeljing USA 1900: Her er det hevda at  John Knudtson er fødd i dec. 1859. Han er gift i 1890  med Inga 30 år, f. dec 1869.Born Adolph 8 år og Sigurd 6 år, fødde i ND. John immigrerte i 1882, Inga i 1887. Fødselsdato her stemme ikkje med vår mann.

Folketeljing USA 1910: John Knuson 50 år, smed, gift med Enga 40 år. Dei har vore gift i 19 år og har tre borna: Sigurd 16 år, butikkmann daglegvare, og Synnove 5 år og kanskje eit barn til som er utflytt.  Folketeljing april 1910. John kom til landet i 1892, Enga i 1897. Men det står andre årstal på folketeljinga i 1920 og 1930. Dei bur i Warren, Cass, North Dakota.

Folketeljing USA 1920: John Knutson 61 år, smed  og kona Inga A. 51 år. John immigrerte i 1882 og Inga i 1887. Borna Adolph C. 29 år, og Synova L. 15 år  bur også hos dei. Adolph er Manager på General Store Synova er student. Dei bur i Warren Township, Cass, ND. Dei eig husværet. John fekk statsborgarskap 1887.

Folketeljing USA 1930: John og Inga bur på same staden. Men her står det at dei immigrerte i 1882 og 1887. Borna er utflytte.

Ole Knutss. Hjelle frå Nedste-Hjelle, Dalsbygda. (19.12.1855-28.4.1953), Ole var i Amerika 1884-1888, gift 1888 og busett på Løvikneset – Gamleneset, Løvika, Dravlausbygda. (BSVD s. 337)

9.5.1884 reiste Ole Knudsen Hjelle, 28 år, f. 1856, ugift, arbeidsmann, frå Volda med Cunard Line (EB DigArk).

Larsgarden, Dals-Lisjebøen

Kan dette vere at nokon av borna til Ole Severin Knutss. og Oline Mart (s. 564 i Busetnadsoga) har vore i Amerika. Oline Marta d. 17.2 1889 om lag ein månad etter at ho fødde. Kva med borna som det ikkje er funne dødsdato på i busetnadsoga (BSVD s. 564). Har nokre av dei reist til Amerika?

Knut Andreas (20.1.1873-?) (BSVD s. 564).

EÅ DigArk 1894: 12.4.1894 reiste Knud A. Olsen Lillebø, 22 år, ugift, frå Volda, arbeidar, med Cunard linjen til Minnesota (Amerikansk borger), Billett: her. Spørsmålet er om dette er Knut Andreas [Olsen] (20.1.1873-?) [son til ovanfornemnde]. Det stemme ikkje heilt med alder.  I Busetnadsoga er det ikkje funne dødsårstal på mange av borna. Til dømes Peder Ingvald f. 16.12.1882. Men eg finn ein Peder Lillebø f. 16.12.1882, fødd Volda, bustad Leganger Gurskø,  i skipslistene for 1900-teljinga som matros på DS Sagitharius med opphaldstad Muray Firth, skipper Adolf H. Falk, bustad Leganger Gurskø. Det er mogeleg at Peder har budd hos onkelen Knut Knutson Dalslillebø f. 1857 som var gift og busett i Raudvika v. Leikong, Herøy.(HB1 3-564). I Dalsfjordsoga står berre at alle borna flytte heimanfrå.

Abelgarden, Dals-Lisjebøen

Marte [Larsd. Dalslillebø] (20.3-1847-ca1932) gift 5.11.1876 med Anders Bjørkelund, og busett Bjørkelunden, Nedre Mork, der han var frå  Dei utvandra til Sør-Afrika 1882 (BSVD s. 566 og BSVMLY s. 172). Sjø meir under utvandra frå Morkabygda.

EBDigArk: 21.8.1908 reiste Martha Bjørkelund f. 1847 Volda, 61 år, gift , murers enke, busett i Johannseburg, Reisemål: Amk Johannesburg SoAfrica. Har vore heime i Norge på besøk.

Aron Iver Teodor Nilsen (24.1.1872-24.3.1925)frå Lovik, Bleik på Andøya, var 5 år i Amerika (BSVD s. 567)

BordCrossCan-USA: Aron Iver Nilsen reiste med SS Empress of Britain frå Liverpool 4.6.1909., framme i Quebec 11. juni 1909. Næraste pårørande i Norge var kona Anna frå Volda. Det ser ut for at han skal treffe broren George [?] i Tacoma, Wash. Det ser ut for at det er broren som har betalt for reisa.

Øvstegarden, Dals-Lisjebøen

Marte [Nilsd.] (26.6.1850-?) gift med Ole Kornelius Olss. Folkestad kjøpte ein del av Øvstegarden 1877, skøytt tilbake 1888 og samanslege med Øvsteg. 1912. Dei kom seinare til Gnr 19/38 fnr 45 Halkjelsvik (BSVD s. 569-570).

Folketeljing 1875: Marte Nilsdatter f. 1850, dotter tilreisende, skredder.Busett midlertidig her på Øvstegarden hos broren Anders og hans familie.

??? SkannKyrkjVolda Utflytte 1888: Ole Olsen Dals-Lillebø f. 1844 med hustru og 3 barn, utflytt 1888 til Amerika. Alm. Utflyttingsattest 16.4.1888.

EBDigArk: 20.4.1888 reiste Marthe Nilsdatter Folkestad, f. 1856, 32 år. Ho reiste saman med mannen Ole Olsen Folkestad f. 1844 [Sikkert frå Olagarden, Ytre Folkestad, BSV2 s.114]. Dei hadde med borna Kristine Olsdatter Folkestad f. 1880, Abelone f. 1883, Larsine f. 1884.

Folketeljing i Norge 1900: Ole Olsen Folkestad f. 1844 og kona Marta Nilsd. Folkestad f. 1850. Han er Mærkearbeidaer i Fyrvæsenet om vinteren løst arbeide. Ho Styrer huset og væver for andre. Sonen Ole Olsen Folkestad var fødd 1889 i Garyc Menesota N Am. Dei har også dottera Nikoline Marta Olsd. F. 1892, men det står ikkje kvar ho var fødd. Dei bur på gnr. 19 på Vikeneset, Halkjelsvik

MinnNatRecInd: Ole Olsen Folkestad i Polk County Declaration of Intention 1901-1903[?]

Folketeljing I Nord Dakota 1915: Ole Folkestad (over 60 år) og Ole Folkestad (20-60 år) i Sargent, Havana ND.

Ole Kornelius Olsen Folkestad f. 1844 og Marte Nilsd. Kjøpte ein del av Øvstegarden i 1877 og hadde det til 1888 då det vart skøytt tilbake til Anders Nilson (BSVD s. 569) (BSV4A s.381)

Familien reiste til Amerika i 1888. Sjå ovanfor.

MinnNatRecInd: Ein Ole H. [Skal det vere K.?] Folkestad har søkt om statsborgarskap ein gong i 1888-1907 i Swift. Ein Ole Olsen Folkestad har søkt om statsborgarskap i Polk 1900-1903.

UKIncome: Ein Ole Folkestad kom til Liverpool med Victorian i mai 1905, kom frå Montreal, Quebec.

Folk og fortid i Folkestadbygd III s. 174: Familien var nokre år i Nord DakotaDei pakta bruk både på Telset og i Norddalen.

Kan finne borna under fødde i kyrkjeboka(klokkarbok) for Volda. 3 av dei står oppført med Dalslillebø som bustad.

Borna står oppført i BSV4a:

Kristine Nikoline Olsd. Folkestad (2.9.1879-19.10.1959), barndomsår i Dalsbygda

Abelone Eline Olsd. Folkestad  (21.10.1882-21.10.1966),  barndomsår her

Larsine Oluffa (Sina) Olsd. Folkestad (24.12.1884-12.5.1967),  barndomsår her.

Ole Nikolai Folkestad (24.8.1889-14.7.1966) f. i Amerika. Truleg heim til Volda 1893. Truleg ut igjen til Minnesota.

Nikoline Oluffa (Sina) Olsd. Folkestad  (f. 13.1.1893-16.8.1948) truleg f.Nordal i Volda.

Anne Elisabet [Nilsd. Lillebø] (19.8.1862-?), reiste til Amerika (BSVD s. 569).

SKVut: Tenestejente Anne Lisebeth Nilsdatter Lillebø f. 1862 ”angidt” utflytta 1886. Alm Utflyttingsattest herfra af 4.8.1886.

EBMR DigArk: 13.8.1886 reiste Anna Elisabeth Nilsdatter Lillebo, 24 år, tenestejente, f. 1862 frå Volda med Allan Line. Medreisande frå Volda: Fleire med etternamn Svensen og Blichfeldt.

Minnesota Naturalization Records (MNR): Anna Nilson Lillebo I Norman County

MNR: John (Mrs Anna Nilson Lille.) Blankholm i Norman County.

Opplysingane ovanfor tyder på at Anna har teke etternamnet Blankholm.

Folketeljing i Minnesota 1895: Anna Blankholm 33 år, gift med John Blankhom 38 år, farmar busett i Green Meadow, Norman, Minnesota. Dei har 3 born: jente 7 år, jente 4 år og Anna 1 år. Borna fødde i Minnesota. John har vore 14 år i landet, 8 år i dette distriktet.

BordCrossUSA-CAN 1903: Anna Blankholm 40 år reiste med SS ”Bavarian” frå Liverpool 19. nov. 1903, framme i Halifax N.S. 29. nov 1903. Ho har med seg borna: Nora [?] 15 [?], Lina 12, Anna 10, Peder 8, Nils 6, Jorgen 2. Dei har vore i Norge og skal til Gary Minnesota til husbonden J. Blankholm. Sist dei var i USA var i Gary, Minn. 1899-1900. Reisa er betalt av ektemann og far.

EÅ DigArk: 7.11.1903 reiste Anna Blankhom 40 år, heimstad Volda, gift, reisemål Minnesota, med Allanlinjen. Ho hadde med borna: Nora 15 år, Lina 13 år, Anna 10 år, Peder 7 år, Nils 5 år, Jørgen 2 år. Billett: her.

Dette tyder på at ho har vore ein tur til Norge med borna på same tid som folketeljinga i USA 1900.

Folketeljing Minnesota 1905: Anna Blankholm 42 år, og mannen John Blankholm 47 år, farmar, er busett i Wild Rice, Norman, Minnesota. Ho har vore 22 år i landet, 2 år her. John d.s.. Dei har borna: Nora 18, Petra 15, Anna 11, Peder 9, Nels 7, Jorgen 4, John 1.

FTUSA 1910: Anna Blankholm 47 år, har vore gift i 22 år med John Blankholm, ho har fått 8 born der 7 er i live. Born som bur hos dei: Anna 16, Peder 13, Nils 12, Jorgen 9 og John 6. Dei er busett i Wild Rice Township, Norman, Minnesota. Det er mange nordmenn og norskætta som bur i området. Både John og Anna immigrerte i 1886 og dei er farmarar. Dei leiger farmen her.

FTUSA 1920: Anna E. Blankholm, 57 år, gift med John Blankholm, 63 år. Anna immigrerte i 1886. John i 1881. Statsborgarar i 1905. Sonen John 15 år bur hos dei. Dei bur i hus nr 9, Hendrum Village, Norman, Minnesota. Dei eig husværet. Det er mange nordmenn og norskætta i området.

FTUSA 1930: Anna Blankholm 68 år, gift med John Blankholm 73 år. Ho var 25 år når ho gifta seg, han 30. Ho immigrerte i 1886, han i 1881. John har ikkje yrkestittel på dette tidspunktet. Han er vel pensjonist. Dei eig husværet her (pantsatt). Dei bur i Hendrum Village, Norman Minnesota. Det er mange nordmenn i området. Mellom andre, naboar med namn Riste.

MinnDeathRec: Anna Blankholm d. 22.1.1950 I Norman County, Minnesota.

MinnDeathRec: John Blankholm Sr. d. 29. Mar 1932, Norman County, Minnesota.

Ragnhild Severine Nilsd. (3.9.1854-11.06.1930), gift i Vanylven 14.6.1880 med Johannes Severin Peterss., frå Øvste Folkestadløndalen. Dei dreiv eit bruk på Stranda i Vanylven 1880-1881 og fekk barnet Hans Peter Nikolai (24.4.1881-14.5.1881), heimedøypt 14.5.1881 av Oline Abelsd. Lillebø af Volden (bestemora til barnet). Han døde same dag på Stranda i Vanylven. Gravlagt 19.5, jordfesta 10.7.1881. Johannes (Johs.) hadde tidlegare fått dottera Marta Nikoline f. 2.8.1878. Mora hennar var Johanne Marta Nilsd. (systera til Ragnhild Severine Nilsd.). Ragnhild Severine, Johannes Severin og Marta Nikoline drog til Sør-Afrika i 1881, busett Marburg (BSVD s. 569, SK Van 1881).

Marta Nikoline (2.8.1878-31.7.1963) reiste til Sør-Afrika då ho var 4 år i lag med faren og stemora (sjå ovanfor). Marta var komen i vaksen alder før ho fekk vite kven hennar verkelege mor var. Martha vart gift med Ivar Carlson. Sjå meir i eige kapittel om denne familien.

Andersgarden – Frammigarden, Rangsætra

Erik Andreas Anderss. Rangsæter (29.8.1882-19.10.1968), reiste til Amerika. Erik hadde dottera Else Andrine Lillebø med Synneve Andrine Andersd. Frå Øvstegarden. Erik forlot dei og drog til Amerika 1908. Han vart gift med Inga Sandstrøm frå Sverige, busett Ft. Williams, Canada (BSVD s. 577-578).

EÅDigArk: 29. april1909 reiste Erik Andreas Andersen Rongsæter, f.1882, ugift, fiskar, frå Volda med Cunard til Kanada. Utv till. Billett: Nei. Sigurd Fløtre registrerte seg same dato med Hvide til Nebraska.

Boston Pass List: Erik Andreas Andersen, 26 år, frå Volda, reiste med SS ”Saxonia” frå Liverpool 4. mai 1909, framme i Boston 13. mai 1909. Han er i transit til Fort Williams, Ont der han skal treffe broren Ole Andersen. Erik har betalt reisa sjølv. Næraste pårørande i Norge er faren Anders Eriksen, Valden Norway.

Ontario, Canada, Marriages 1914: Erik Anderson 32 år snikkar gifte seg med Inga Sandstrom 28 år frå Sverige. 13. Juni 1914 i Fort Williams, Thunder Bay. Erik har budd i Fort Williams sidan 27. mai 1909. Her står foreldra sine namn også.

Ole Johannes Anderss. Rangsæter (6.9.1885-2.6.1974), var i Amerika 1906-11. Tok over garden her 1916, gift .

EÅDigArk: 19. april 1906 reiste Ole J. Andersen Rangsæter, f. 1885, ugift, fiskar, frå Volda, med Canadian til Antonia [eller er Antonia namnet på båten]. Billett: Nei.

Hesteflotene

Elias Andreas Johannes. (14.1.1881-26.11.1952) frå Hesteflotene gift 1923 med Hansine frå Jostranda. Dei busette seg på Jostranda. Elias var i Amerika 1905-08 og 1910-15 (BSVD s.418 og 453).

EÅ DigArk: 6. april 1905 reiste Elias J. Hesteflot, f. 1881, ugift, tenar, frå Volda, til USA med håp om betre forteneste. Merknad: Ubestemt fripass. Billett: Nei.

EÅ DigArk: 29.4.1909 reiste Elias Andreas J. Hesteflat, f. 1881, ugift, trearb., frå Volda med Hvide til Canada. Fripass. Billett: Nei. Medreisande: Samund Olai Aksnes til Canada, Sivert Martin A. Eidseth til Canada, Ole Sigvald Pedersen Sætre til Minnesota, Knut Johan Olai P. Ulvestad til Minnesota.

Peder Elias Johanness. [Hesteflot] (17.1.1874-15.6.1927). Han hadde ei dotter utanfor ekteskap. Han vart gift 1906 med Lina Brekke. Han reiste til Amerika, busett New Orleans (BSVD s.583-584).

EBMR DigArk: 23.4.1896  reiste Peder Elias Johannesen Hesteflot, 22 år f. 1874, heimstad og fødestad: Volda, ugift, gardbrukarson, med Cunard (pp). [Har han fått prepaid ticket?].

Person nemnt under Brunene: Sivert Tobias Olss. Kjøpte halve garden her 1910, reiste til Amerika.

Randine (Dina)  Marta Johannesd. Helsteflot [gift Brune] (22.8.1870-14.7.1953), gift 1.7.1892 med Knut Olai Olss. Brune frå Brunene. Dina og [dei gjenlevande borna] kom heim i 1908 (BSVD s. 584).

Sjå fleire opplysingar under Knut Olai Olss. Frå Brunene.

2 av borna av Dina og Knut Brune må også reknast med som utvandra:

Torvald Brune (1894-1895) Barn av Dina og Knut Brune(BSVD s. 584)

EBMR DigArk:  Thorvald Oscar, 2 år, f. 1893 Rouen Frankrike, reiste til Amerika saman med foreldra Randi og Knut Brune. Han er ikkje med under folketeljinga i 1900. Det kan tyde på at han var død.

Johannes (Jan) Brune (21.3.1895-5.7.1981), barn av Dina og Knut Brune, flytte hit igjen, busett Oslo i vaksen alder.

EBMR DigArk: Johannes Andreas, 0 år, f. Rouen, reiste til Amerika saman med foreldra.

Teodora (1897-1898) (BSVD s. 584). Barn som ikkje har utvandra. Bør ikkje teljast som utvandra

Sikkert nok fødd i og død i Mobile, Alabama. [Korleis skal ein telje born f. og d. i Amerika?]

Oskar (1898-1899) (BSVD s. 584) [Årstal for død må vere feil for han er nemnt i folketeljinga juni 1900.]

Harald (1900-1902) (BSVD s.584).

Peder Theodor (12.12.1901-30.10.1978). Overtok garden på Hesteflotane då mora døde (BSVD s.584). Fødd i Amerika, heim til Norge 1908. Fødd i Chrania står det i Emigrantar over Bergen 1904. Bustad Volda.

Alfhild, døde 2 år gamal (BSVD s. 584). Truleg fødd og død i Amerika.

Ruth Brune (30.1.1907-7.6.1987) (BSVD s. 584). Truleg fødd i Amerika, flytte tilbake saman med mora, busett her, også busett i Oslo.

Dalbergane

Jakob Andreas Kolbeinss. Dalberg (12.5.1859-7.9.1950), flytte til Kolbeingarden Heltnane (BSVD s. 588).

EÅ DigArk: 25. juni 1903 reiste Jakob Kolb. Heltne, 44 år, gift, gardbrukar, med Union Castlelinjen til Durban. Presteattest. Billett: Her.

SkannkyrkjDigArk: Jakob Kollbeinsen Dalberg Heltne f. 1859, reiste 1903 til Afrika.

Eliasgarden, Rossetvikane

Ole Andreas (10.11.1897-13.8.1973), reiste til Canada, gift med Mabel Freek (30.11.1909-12.10.1997), busett Vancouver (BSVD s. 593).

BritColDI: Ole Andreas Eliason, 75 år, d. 13. aug 1973, Vancouver.Mange til Sør-Afrika

Frå Dalsbygda Posted on Fri, December 05, 2014 20:34:06

Frå Dalsbygda er det registrert totalt 45 personar som utvandra. Av desse var det 10 som drog til Natal i Sør-Afrika. Det vi seie at 22,2 % av dei utvandra drog dit. Dette er eit døme på kor viktig dette reisemålet var for enkelte bygder. Fort Williams- området i Ontario, Canada er også eit område som peikar seg ut med 9 registreringar. Flest registreringar har emigrantane frå Dalsbygda i Minnesota med 16 treff.

Dei to kvinnene fremst er Ragnhild til høgre og Martha til venstre, opphavleg frå Øvstegarden, Lillebø, Dalsbygda, men utvandra til Sør-Afrika i 1882. Begge etterlot seg ei talrik ætt. Ragnhild fekk mellom anna 3 tvillingpar. Martha var stedottera til Ragnhild.