Frå Dalsbygda er det registrert totalt 45 personar som utvandra. Av desse var det 10 som drog til Natal i Sør-Afrika. Det vi seie at 22,2 % av dei utvandra drog dit. Dette er eit døme på kor viktig dette reisemålet var for enkelte bygder. Fort Williams- området i Ontario, Canada er også eit område som peikar seg ut med 9 registreringar. Flest registreringar har emigrantane frå Dalsbygda i Minnesota med 16 treff.

Dei to kvinnene fremst er Ragnhild til høgre og Martha til venstre, opphavleg frå Øvstegarden, Lillebø, Dalsbygda, men utvandra til Sør-Afrika i 1882. Begge etterlot seg ei talrik ætt. Ragnhild fekk mellom anna 3 tvillingpar. Martha var stedottera til Ragnhild.