Det er funne 27 personar frå Velsvika som drog til Amerika i perioden 1885-1924. 3 av dei var kvinner. Det er dei to gardane i Koppen som utmerkar seg med høgst utvandring. Frå Eliasgarden utvandra 9 mennesker der 3 kom tilbake til Norge. Frå Eliasgarden emigrerte også 2 av dei 3 kvinnene som er funne utvandra frå Velsvika. Den tredje kvinna utvandra frå Sundnesgarden, men ho var fødd på Rovde.

Frå Sivertgarden i Koppen utvandra 6 personar der 2 kom heim til Norge.

Elles drog det 3 emigrantar frå Hauane og 3 frå Sundnesgarden. 2 frå Sjurgarden og 2 frå Ottagarden.

Rasmusgarden og Høystøylen hadde 1 utvandrar kvar.

Bildet nedanfor vart nyleg funne i Eliasgarden, Koppen. Det er teke i eit studio i San Francisco. Men kven er personane?