Blog Image

Utvandringa frå Volda

Voldautvandring på nett

Utvandringa frå Volda er truleg noko som opptek mange, både i vår eiga kommune og ute i den store verda. Dette er nettstaden som vil vere ein kanal for interesserte. Målet er å samle opplysingar om dei som drog ut. Legg gjerne inn ein kommentar eller skriv e-post til: perolereite@voldautvandring.com

Ei ordbok av ein ulvestadbygding

Frå Ulvestadbygda Posted on Wed, September 24, 2014 21:51:56

Martin Ulvestad var frå Sammelgarden på Ulvestad. Han utvandra i 1888 til USA der han skreiv og ga ut fleire bøker. Engelsk-Dansk-Norsk Ordbok vart utgitt i Minneapolis, Minnesota 1895 og er på over 700 sider. Boka vart nyleg kjøpt på e-bay av Hans Martin Klokk og gitt til redaksjonen. Takk til Hans Martin som førte denne skatten tilbake til Ulvestadbygda.Brev og Avisartiklar

Frå Dalsfjorden Posted on Wed, September 24, 2014 21:16:12

Viktige kjelder, til djupare innsikt i historia, er brev og avisartiklar. Redaksjonen har no fått i hende ein del slike viktige tekstar. Takka vere velvilje frå folk til å låne ut slikt stoff så vil soga kunne virke endå meir levande. Har du noko liggande; gjer vel å ta kontakt med perolereite@voldautvandring.com

Nedanfor ser me ein avisartikkel som stod i Møre, oktober 1957, tilsendt av Johann Folkestad.