Viktige kjelder, til djupare innsikt i historia, er brev og avisartiklar. Redaksjonen har no fått i hende ein del slike viktige tekstar. Takka vere velvilje frå folk til å låne ut slikt stoff så vil soga kunne virke endå meir levande. Har du noko liggande; gjer vel å ta kontakt med perolereite@voldautvandring.com

Nedanfor ser me ein avisartikkel som stod i Møre, oktober 1957, tilsendt av Johann Folkestad.